Byla e2S-515-368/2017
Dėl Šiaulių apylinkės teismo 2017 m. balandžio 7 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2-10956-772/2016

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus Mockevičius teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs atsakovės S. S. atskirąjį skundą dėl Šiaulių apylinkės teismo 2017 m. balandžio 7 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2-10956-772/2016,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3

 1. Šiaulių apylinkės teismas 2016 m. gruodžio 12 d. sprendimu už akių priteisė ieškovei UAB „Šiaulių būstas“ iš atsakovės S. S. 494,83 Eur skolą, 5 proc. dydžio procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2016-10-28 dienos iki teismo sprendimo įvykdymo ir 71,16 Eur bylinėjimosi išlaidų.
 1. Atsakovė S. S., praėjus daugiau kaip trims mėnesiams nuo sprendimo už akių priėmimo dienos, pareikalavimais ir skundu prašė pateikti dokumentų kopijas, kurių pagrindu išduotas vykdomasis dokumentas Nr. e2-10956-772/2016. Nurodė, kad ji negavo nei teismo šaukimo, nei ieškinio, priteista suma yra tariama, ji nėra skolinga ieškovei, kurios paslaugos jai nesuteiktos, todėl reikalavo sprendimą už akių panaikinti ir bylą nutraukti.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5

 1. Šiaulių apylinkės teismas 2017 m. balandžio 7 d. atsakovės S. S. pareikalavimus ir skundą atmetė.
 1. Teismas nurodė, kad atsakovės teismui pateikti dokumentai neatitinka procesinių dokumentų formai ir turiniui keliamų reikalavimų, numatytų Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 111 straipsnyje. Nustatė, jog iškėlus civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Šiaulių būstas“ ieškinį, atsakovei jos gyvenamosios (deklaruotos) vietos adresu ( - ) teismo procesiniai dokumentai buvo siųsti tris kartus, grįžo neįteikti su pašto darbuotojų žyma, jog adresatas nerastas, dokumentų pašte neatsiėmė, todėl teismas dokumentus atsakovei įteikė viešo paskelbimo būdu ir suėjus atsiliepimo pateikimo terminui bei jo negavus, priėmė sprendimą už akių.
 1. Teismas pažymėjo, jog priimtame sprendime yra nurodyta, kad atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti sprendimą priėmusiam teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Kadangi nuo sprendimo už akių priėmimo praėjo daugiau kaip trys mėnesiai, tik esant svarbioms aplinkybėms dėl procesinių terminų praleidimo bei pateikus tai patvirtinančius įrodymus, atsakovė turi teisę kreiptis į teismą su prašymų dėl proceso atnaujinimo jau išnagrinėtoje byloje. Teismas taip pat nurodė, kad vykdomasis raštas negali būti išduodamas atsakovei, nes pagal Civilinio proceso kodekso 646 straipsnį toks dokumentas išduodamas tik išieškotojui, t. y. ieškovei.

6III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

7

 1. Skųsdama Šiaulių apylinkės teismo 2017 m. balandžio 7 d. nutartį atsakovė S. S. prašo neteisėtai iškeltą jos atžvilgiu bylą nutraukti ir priimtą sprendimą už akių panaikinti. Atskirasis skundas grindžiamas argumentu, jog teismas skundžiamą sprendimą už akių priėmė atsakovei nepranešus ir nurodžius, kad atsakovės gyvenamoji ir darbo vietos nežinomos; ji niekam nėra skolinga, todėl negali būti vykdymo proceso dalyvis.
 1. Atsiliepimu ieškovė su atskiruoju skundu nesutiko, prašo atmesti kaip nepagrįstą. Atskirasis skundas grindžiamas argumentu, jog teismas priėmė sprendimą už akių, laikydamasis visų Civilinio proceso kodekso numatytų reikalavimų dėl procesinių dokumentų įteikimo atsakovei.
Apeliacinės instancijos teismas

konstatuoja:

8IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,

9teisiniai argumentai ir išvados

10Apeliantės (atsakovės) S. S. atskirasis skundas netenkintinas

11

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir apskųstos dalies pagrįstumą ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nagrinėjamoje byloje apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnis).
 1. Iš bylos duomenų matyti, jog gavęs ieškovės UAB „Šiaulių būstas“ ieškinį dėl skolos iš atsakovės S. S. priteisimo, pirmosios instancijos teismas tris kartus siuntė procesinius dokumentus atsakovės deklaruotos gyvenamosios vietos adresu (26, 34 b. l.) Kadangi procesiniai dokumentai grįžo neįteikti, Šiaulių apylinkės teismo 2016 m. lapkričio 14 d. nutartimi, vadovaujantis CPK 130 str. nuspręsta procesinius dokumentus įteikti viešo paskelbimo būdu, nustatant atsakovei 14 dienų terminą atsiliepimui pateikti (29-30 b. l.). Atsakovei nustatytu laiku nepateikus atsiliepimo, laikantis CPK nustatytų reikalavimų, teismas priimė sprendimą už akių.
 1. Atsakovė nesutinka su sprendimu už akių, su priteista skola, nurodo, kad ji niekam neskolinga, o sprendimas už akių jai nežinant aplamai negalėjo būti priimtas, todėl turi būti panaikintas ir byla nutraukta. Kadangi atsakovė iš esmės nesutinka su priimtu teismo sprendimu už akių, apeliacinės instancijos teismas pasisako dėl sprendimo už akių priėmimo procedūros ir jo peržiūrėjimo galimybių nustatytų Civilinio proceso kodekse.
 1. Pagal CPK 285 straipsnio 1 d. sprendimas už akių gali būti priimtas tais atvejais, kai neatvyksta į parengiamąjį ar teismo posėdį viena iš šalių, kuriai tinkamai pranešta apie posėdžio laiką ir vietą, ir iš jos negautas pareiškimas nagrinėti bylą jai nedalyvaujant, o atvykusi šalis prašo priimti sprendimą už akių, taip pat kai šalis per nustatytą terminą nepateikia atsiliepimo į ieškinį, paruošiamojo dokumento ir kita šalis savo atsiliepime į ieškinį ar paruošiamajame dokumente prašė priimti sprendimą už akių. Sprendimas už akių dėl neatvykusio ar procesinio dokumento nepateikusio atsakovo gali būti priimtas tik dėl tų ieškinio reikalavimų ir jį pagrindžiančių aplinkybių, apie kuriuos atsakovui buvo pranešta šio Kodekso nustatyta tvarka, pvz. įteikiant asmeniškai, įteikiant artimiems giminaičiams ar viešo paskelbimo būdu, kas buvo padaryta šiuo atveju, atsakovės S. S. atžvilgiu (CPK 123 str., 130 str.). Sprendimas už akių priimamas tik tais atvejais, kai byloje yra pateikti tik vienos iš šalių įrodymai. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų pateiktų ir nurodytų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).
 1. Šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau turi teisę per dvidešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos paduoti sprendimą už akių priėmusiam teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Šis terminas gali būti atnaujintas, jeigu teismas pripažįsta, kad jis praleistas dėl svarbių priežasčių. Prašymas atnaujinti praleistą pareiškimo padavimo terminą negali būti paduotas, jeigu praėjo daugiau kaip trys mėnesiai nuo sprendimo už akių priėmimo dienos.
 1. Esant svarbioms aplinkybėms dėl procesinių terminų praleidimo bei pateikus tai patvirtinančius įrodymus, šalis turi teisę kreiptis į teismą su prašymu dėl proceso atnaujinimo jau išnagrinėtoje byloje (CPK 366 str.).
 1. Atsakovės nurodyti argumentai, kad sprendimas už akių buvo priimtas neteisėtai ir reikalavimas prieštaravimu (skundu) jį panaikinti bei bylą nutraukti, nagrinėjamu atveju negali būti praėjus daugiau kaip trims mėnesiams nuo sprendimo už akių priėmimo tenkinamas, kadangi tokio procesinio veiksmo priėmimo galimybės CPK normos nenumato. Apeliacinės instancijos teismo nuomone, pirmosios instancijos teismas, atmesdamas atsakovės S. S. pareikalavimus ir skundą, tinkamai įvertino bylos aplinkybes ir priėmė teisiškai pagrįstą ir motyvuotą nutartį.
 1. Įvertinęs bylos duomenis apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo panaikinti Šiaulių apylinkės teismo 2017 m. balandžio 7 d. nutartį (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

13Palikti Šiaulių apylinkės teismo 2017 m. balandžio 7 d. nutartį nepakeistą.

14Ši teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai