Byla 2-495-783/2010
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo pagal pareiškėjų K. B. S., M. K. K., T. V. K. pareiškimą suinteresuotiems asmenims Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centrui, VSDFV Kupiškio skyriui, VSDFV Kėdainių skyriui, VSDFV Panevėžio skyriui

1Kupiškio rajono apylinkės teismo teisėjas Virginijus Skaraitis, sekretoriaujant Redai Stonikienei, dalyvaujant: pareiškėjams K. B. S., M. K. K., T. V. K, pareiškėjų atstovei advokato padėjėjai Danguolei Andrijauskienei, nedalyvaujant suinteresuotų asmenų Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau- VSDFV) Kupiškio skyriaus, VSDFV Kėdainių skyriaus, VSDFV Panevėžio skyriaus atstovams,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo pagal pareiškėjų K. B. S., M. K. K., T. V. K. pareiškimą suinteresuotiems asmenims Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centrui, VSDFV Kupiškio skyriui, VSDFV Kėdainių skyriui, VSDFV Panevėžio skyriui, ir

Nustatė

3Pareiškėjai prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad jų tėvo T. K., g. ( - ), įkalinimo metu jų šeima – pareiškėjų motina T. K., g. ( - ), su nepilnamečiais vaikais M. K. K., g. ( - ), K. B. K., g. ( - ), T. V. K., g. ( - ), negalėjo legaliai gyventi savo nuolatinėje gyvenamojoje vietoje. Pareiškėjai pareiškime nurodė, jog jų tėvai T. K. ir T. D. K. maždaug iki 1948 m. gyveno Rokiškyje, vėliau dėl valdžios domėjimosi tėvo veikla persikėlė į Kupiškio rajono ( - ). Teigia, jog pareiškėjų tėvas aktyviai dalyvavo pasipriešinimo okupacijai kovose. Jam, kaip nurodoma 1949 m. vasario 25 d. Lietuvos SSR Valstybės saugumo ministerijos (MGB) Rokiškio apskrities skyriaus Ypatingojo pasitarimo prie SSRS MGB 1949-08-06 protokolo išraše Nr. 43, už dalyvavimą „antisovietinėje nacionalistinėje grupuotėje ir antisovietinės literatūros saugojimą“ buvo skirta 10 metų pataisos darbų lagerio. Bausmę atlikti tėvas buvo nukreiptas į SSRS spec. lagerį. Kadangi pareiškėjų tėvas buvo partizanas, po tėvo arešto motina suprato, kad ir jai su vaikais iškilo realus pavojus, todėl, pasitarusi su giminėmis, būdama nėščia, su vaikais M. K. ir K. B. pradėjo slapstytis. Iš pradžių apsistojo pas Z., gyvenusius ( - ) Kupiškio r., čia gimė ir trečiasis vaikas – T. V., su kuriuo, M. K. ir K. B. palikusi pas Z., išvyko pas savo seserį, gyvenusią ( - ). Ten palikusi T. V., pareiškėjų motina grįžo, tačiau pas Z. nebeapsistojo. Pareiškėjai mano, jog susiklosčius tokioms aplinkybėms, pareiškėjų motina negalėjo legaliai gyventi savo nuolatinėje gyvenamojoje vietoje ir buvo priversta slapstytis įvairiuose kaimuose ir vienkiemiuose, kartu su ja slapstėsi ir pareiškėjai T. K. K. ir K. B. S.. Vietose, kur apsistodavo, pareiškėjų motina atidirbdavo už valgį ir drabužius. Pamena, jog kurį laiką buvo apsistoję ( - ), vėliau išsikėlė į ( - ) k. Savo gyvenamojoje vietoje Kupiškio rajone ( - ) apsigyveno tik po 1956 m. rugpjūčio 9 d., tėvą paleidus iš įkalinimo vietos. Prašo nustatyti juridinės reikšmės turintį faktą tam, kad pareiškėjams būtų suteiktas tremtinio statusas ir pareiškėjai galėtų gauti nukentėjusiųjų asmenų valstybinę pensiją. (b.l. 3-5).

4Suinteresuotas asmuo VSDFV Kėdainių skyrius pateikė atsiliepimą, kuriame neprieštarauja juridinės reikšmės turinčio fakto nustatymui, jei pareiškėjai faktus, kad tėvo įkalinimo laikotarpiu jų šeima negalėjo legaliai gyventi nuolatinėje gyvenamojoje vietoje, patvirtins liudytojų parodymais. (b.l. 44-45).

5Suinteresuotas asmuo VSDFV Panevėžio skyrius pateikė atsiliepimą, kuriame iš esmės neprieštarauja juridinės reikšmės turinčio fakto nustatymui, jei ištyrus bylos aplinkybes bei įvertinus liudytojų parodymus toks faktas bus nustatytas, tačiau mano, jog visapusiškam bylos išnagrinėjimui tikslinga nustatyti pareiškėjų motinos darbinę veiklą, nustatyti, ar tuo metu, kada buvo įkalintas jų tėvas, pareiškėjai lankė mokyklas, nes aptariamu laikotarpiu buvo mokyklinio amžiaus. (b.l. 47-48).

6Suinteresuotas asmuo VSDFV Kupiškio skyrius pateikė atsiliepimą, kuriame prieštarauja juridinės reikšmės turinčio fakto nustatymui, nurodo, jog T. K.-B. (D.) pensijos byloje pažymėta, jog ji nuo 1950 m. sausio 1 d. iki 1956 m. sausio 1 d. dirbo kolūkyje, todėl nėra pagrindo teigti, kad tuo pačiu metu ji su vaikais slapstėsi. (b.l. 50-51).

7Suinteresuotas asmuo Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos centras pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, jog atsižvelgus į tai, kad pareiškėjų tėvas T. K. buvo neteisėtai represuotas bei buvo laisvės atėmimo vietose nuo 1949-02-25 iki 1956-08-09, išklausius liudytojų parodymus, leistų daryti prielaidą, jog slapstymosi faktas yra buvęs. (b.l. 53)

8Pareiškėja K. B. S. pareiškimą palaiko, prašo jį tenkinti, paaiškino, jog kai tėvą 1949 m. vasarį suėmė, jai buvo 3 metai. Tėvą areštavus, ji, jos brolis bei mama pradėjo slapstytis. Iš pradžių persikėlė į ( - ) k, vėliau - į ( - ) k. ( - ) k. atsikėlė gyventi pas T., kur ji ir jos brolis nuolat gyvendavo bei slapstydavosi. Mama prieš pradedant slapstytis buvo nėščia, kai gimė vaikas, jį išvežė pas savo seserį ir paslėpė. Pati mama vienoje vietoje negyvendavo, slapstydavosi Kupiškio r. ( - ), ( - ), ( - ) k., dirbo pas žmones. Teigia, jog motina niekada nedirbo kolūkyje. Mano, jog šie duomenys dokumentuose galėjo atsirasti per J. B., kuris kolūkyje dirbo kolūkio primininku, vėliau – brigadininku, ir galėjo jų motinai rašyti darbadienius. Jis tai galėjo padaryti, nes jų motiną ir J. B. siejo šilti jausmai, po to, kai motina išsituokė su tėvu, netrukus ištekėjo už J. B. Į namus Kupiškio r. ( - ) grįžo 1956 metais, prieš sugrįžtant tėvui iš lagerio. Pareiškėja teigia, jog mokyklą – ( - ) pradinę mokyklą, pradėjo lankyti nuo 1954 m.

9Pareiškėjas M. K. K. pareiškimą palaiko, parodė, jog paties tėvo suėmimo 1949 m. nebepamena, tačiau prisimena, kad po tėvo suėmimo jiems visiems reikėjo slapstytis. Dėl to, kad reikėjo slapstytis, jam sunku buvo su mokslais, motina dažnai jų dėl gresiančių vežimų neleisdavo į mokyklą, dėl ko teko kartoti mokymosi kursą. Su mama teko slapstytis pas Z. ( - ) k., taip pat ( - ), ( - ), taip pat teko kurį laiką gyventi ir pas tetą. Taip pat teigia, jog neprisimena, kad jų motina kolūkyje dirbtų. Duomenys dokumentuose apie jos darbą galėjo atsirasti per J. B., kuris buvo geras šeimos draugas ir jiems nuolat padėdavo.

10Pareiškėjas T. V. K. pareiškimą palaiko, prašo jį tenkinti, nurodė, jog tų pokario aplinkybių gerai nepamena, nes buvo per mažas, tik prisimena, jog jam vaikystėje teko gyventi pas motinos seserį ( - ) k., kuris buvo šalia ( - ), šiame kaime jį aplankydavo mama su jo broliu ir sese, tačiau ilgai neužsibūdavo. Jam pačiam teko gyventi pas motinos seserį, nes motina sakė, kad reikia slapstytis.

11Pareiškėjų atstovė advokato padėjėja Danguolė Andrijauskienė pareiškimą palaiko bei prašo jį tenkinti.

12Iš LR generalinės prokuratūros išduoto pažymėjimo (b.l. 13) matyti, jog T. K., g. ( - ), gyv. ( - ) Kupiškio r., buvo neteisėtai represuotas, apkaltinus pagal RSFSR BK 581a, 5810 str. 1 d., 5811 str. ir buvo laisvės atėmimo vietose nuo 1949 m. vasario 25 d. iki 1956 m. rugpjūčio 9 d.; remiantis Lietuvos Respublikos 1990 m. gegužės 2 d. „Asmenų, represuotų už pasipriešinimą okupaciniams režimams, teisių atkūrimo įstatymo 1 str., jis yra nekaltas Lietuvos Respublikai ir yra atkuriamos visos jo pilietinės teisės. Iš Lietuvos ypatingo archyvo išduotos pažymos (b.l. 16) matyti, jog Lietuvos TSR vidaus reikalų ministerijos (MVD) nepilnai išlikusiuose archyviniuose fonduose duomenų apie T. K., g. ( - ), T. V. K., g. ( - ), M. K. K., g. ( - ), bei K. B. K., g. ( - ), įrašymą į sąrašus asmenų, numatytų ištremti 1949-1952 m. iš Kupiškio apskr. Noriūnų apyl. už Lietuvos SSR žinių, nerasta. Iš Lietuvos valstybės istorijos archyvo pažymos (b.l. 17) matyti, jog Telšių vyskupijos kurijos archyviniame fonde, ( - ) Romos katalikų bažnyčios krikšto aktų įrašų knygoje įrašyta, kad 1913-05-20 šioje bažnyčioje pakrikštytas J. ir P., iki santuokos T., sūnus vardu T., g. ( - ) ( - ) k. Iš santuokos pažymos (b.l. 18) matyti, jog 1940 m. spalio 28 d. E. R. Katalikų bažnyčioje susituokė T. K., g. ( - ), ir T. D., g. ( - ). Iš ištuokos liudijimo (b.l. 19) matyti, jog ( - ) nutraukta T. K. ir T. K. santuoka. Iš santuokos liudijimo (b.l. 20) matyti, jog ( - ) susituokė J. B., g. ( - ), ir T. K., g. ( - ). Iš mirties liudijimų (b.l. 21, 22) matyti, jog T. K., būdamas 60 m. amžiaus, mirė ( - ), T. B., g. ( - ), mirė ( - ). Iš gimimo pažymėjimo (b.l. 23), santuokos liudijimų (b.l. 24, 26) matyti, jog K. B. K. gimė ( - ), jos tėvais įrašyti T. K. bei T. D., ( - ) K. B. K. susituokė su V. Š., jam ( - ) mirus, ( - ) susituokė su V. S., pasirinko S. pavardę. Iš gimimo liudijimų (b.l. 27, 28) matyti, jog M. K. K. gimė ( - ), T. V. K. - ( - ), jų tėvais įrašyti T. K. ir T. K.-D.. Iš darbo stažo pažymėjimo (b.l. 52, 94) matyti, jog ( - ) žemės ūkio bendrovė pažymi, jog remiantis darbo apskaitos ir atsiskaitymų su kolūkio nariais knygomis T. B.-K. įskaičiuotas darbo stažas kolūkyje nuo 1950-01-01 iki 1956-01-01. Iš ( - ) pagrindinės mokyklos pažymos (b.l. 69), Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir švietimo skyriaus pažymos (b.l. 99) matyti, jog duomenų, kad pareiškėjai M. K. K. ir K. B. S. 1950-1956 m. laikotarpiu mokytųsi ( - ) pradinėje mokykloje, nėra. Iš Kupiškio rajono ( - ) kolūkio kolūkiečių darbadienių apskaitos knygos Nr. 2 už 1952 m. matyti, jog T. K. nėra įtraukta į kolūkietes, 614 knygos puslapyje nurodoma, jog J. B. yra brigados nr. IV sandėlininkas. Iš Kupiškio rajono ( - ) kolūkio narių ir jų šeimos apskaitos knygos Nr. 1 už 1952 m. 126 puslapio matyti, jog kaip kolūkio narys nurodomas J. B., g. ( - ), šioje knygoje T. K. šeimos nėra. Iš natūrinių atsiskaitymų knygos asmeninės sąskaitos 332 psl. kopijos (b.l. 72), matyti, jog T. K. už išdirbtus darbadienius buvo išduota 2.9 kg cukraus, 45.78 kg rugių, 27.24 kg kviečių, 9 kg miežių, 9 kg avižų, 2.5 kg žirnių. Iš natūrinių atsiskaitymų knygos asmeninės sąskaitos 292 psl. kopijos (b.l. 73), Kupiškio rajono ( - ) kolūkio atlyginimų išmokėjimo žiniaraščio už 1952 m. knygos 36 psl., 52 psl., 99 psl., 112 psl. matyti, jog T. K. už išdirbtus 30 darbadienių buvo išmokėti 19 rub. 72 kap., išduota 45.78 kg rugių, 2.5 kg žirnių, visais atvejais grafoje „Parašas“ pasirašė asmuo, iš parašo galima spręsti, pradžia prasideda ( - ). Iš natūrinių atsiskaitymų knygos asmeninės sąskaitos 666 psl. kopijos (b.l. 74), Kupiškio rajono ( - ) kolūkio atlyginimų išmokėjimo žiniaraščio už 1953 m. knygos 43 psl., 64 psl., 73 psl., 86 psl. matyti, jog T. K. už išdirbtus 18.20 darbadienių buvo išduota 12 kg rugių, 18 (nežinomas matas) šiaudų, 7 kg žieminių kviečių, visais atvejais pasirašė asmuo, iš parašo galima spręsti, pradžia prasideda ( - ). Iš atsiskaitymų su kolūkio nariais knygos už 1951 m. T. K. pavardės nėra. Iš VSDFV Kupiškio skyriaus pažymos (b.l. 93) matyti, jog T. B.-K. skiriant pensiją laikotarpis nuo 1950 m. sausio 1 d. iki 1955 m. gruodžio 31 d. Kupiškio r. ( - ) kolūkyje buvo įskaitytas į asmens draudimo stažą. Liudytoja L. Ž. paliudijo, jog 1949 m. po to, kai buvo areštuotas pareiškėjų tėvas, jie iš ( - ) k. išvyko į ( - ) k., kur apsigyveno negyvenamojoje Z. sodyboje, vėliau persikėlė pas T. į ( - ) k. Žmonės sakė, kad jie slapstosi, kas galėjo, tie ir padėjo T. K. ir jos vaikams. Liudytoja nurodė, jog T. K. 1950-1956 m. kolūkyje nedirbo. Liudytoja A. N. K. paliudijo, jog T. K. su vaikais po to, kai buvo suimtas jos vyras, slapstėsi, kad ir jie nebūtų išvežti. Iš pradžių gyveno Puponių k., Z. name, vėliau slapstėsi pas T. P. k. Per tą laiką, kai slapstėsi, kolūkyje nedirbo, pragyveno iš žmonių pagalbos. Abi liudytojos L. Ž. ir A. N. K. teigė, jog kolūkyje dirbęs J. B. jautė simpatiją T. K., vėliau su ja ir susituokė.

13Pareiškimas tenkinamas. Remiantis 1997-06-30 Nr. VIII-342 LR asmenų, nukentėjusiųjų nuo 1939-1990 metų okupacijų, teisinio statuso įstatymo 5 str. 2 d. 3 p., tremtiniams prilygintais asmenimis pripažįstami tėvų įkalinimo metu buvę nepilnamečiai politinių kalinių vaikai, jeigu bent vienas iš tėvų buvo įkalintas ir šeima tuo metu negalėjo legaliai gyventi ankstesnėje nuolatinėje gyvenamojoje vietoje, šį statusą, remiantis to paties įstatymo 9 str., pripažįsta, pažymėjimus išduoda bei jų apskaitą tvarko Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras. Iš pareiškėjų ir liudytojų paaiškinimų, rašytinių įrodymų teismas nustatė, jog 1949 m. vasario 25 d. Kupiškio rajone areštavus T. K., g. ( - ), jo šeimai tapo nesaugu gyventi jų gyvenamojoje vietoje, ir T. K. šeima, kurią sudarė T. K. ir jos du, nuo ( - ) – trys nepilnamečiai vaikai: B. K., M. K. ir T. V., iškart po T. K. arešto, toliau legaliai negalėjo gyventi toje vietovėje ir iki 1953 m. kovo 3 d., tai yra iki Stalino mirties, po kurios buvo nutraukti trėmimai, turėjo slapstytis. Tai, kad T. K. buvo areštuotas, po arešto jo šeima, kurią sudarė žmona ir du, vėliau – trys, nepilnamečiai vaikai, slapstėsi, patvirtino rašytiniai įrodymai, pareiškėjų paaiškinimai, liudytojų parodymai. Teismas atmeta rašytinius įrodymus – darbo stažo pažymėjimą, Kupiškio rajono ( - ) kolūkio atsiskaitymų su kolūkiečiais knygose užfiksuotus duomenis apie tai, jog neva T. K. 1950-01-01 – 1955-12-31 laikotarpiu dirbo Kupiškio r. ( - ) kolūkyje, kadangi nei viename iš pateiktų ir teismo išreikalautų rašytinių įrodymų nėra pačios T. K. parašo, visais atvejais pasirašė asmuo, pavarde B., ir teismui nėra pagrindo abejoti pareiškėjų, liudytojų paaiškinimais, jog J. B., kaip kolūkio narys ir pagal įrodymus - sandėlininkas, galėjo įrašyti melagingus duomenis apie tai, kad T. K. dirbo kolūkyje, gavo tam tikrą atlygį, siekdamas naudos sau ar kitiems asmenims. Tokiu būdu yra nustatomas juridinę reikšmę turintis faktas, kad T. K. įkalinimo laikotarpiu nuo 1949 m. vasario 25 d. iki 1953 m. kovo 3 d. pareiškėjų šeima negalėjo legaliai gyventi savo ankstesnėje nuolatinėje gyvenamojoje vietoje. Sprendime nurodoma, jog šis juridinę reikšmę turinčio faktas nustatomas, kad pareiškėjai galėtų kreiptis į Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos centrą dėl asmenų, nukentėjusių nuo 1939-1990 metų okupacijų, teisinio statuso pripažinimo vadovaujantis 1997-06-30 Nr. VIII-342 Lietuvos Respublikos asmenų, nukentėjusių nuo 1939-1990 metų okupacijų, teisinio statuso įstatymo (Lietuvos Respublikos 2007 m. birželio 28 d. įstatymo Nr. X-1234 redakcija, įsigaliojusi nuo 2008 m. sausio 1 d.) pagrindu.

14Bylinėjimosi išlaidos (19,50 Lt išlaidų, susijusių su pareiškimo bei priedų kopijų darymo naujai įtrauktiems suinteresuotiems asmenims VSDFV Kėdainių ir Panevėžio skyriams, bei 36 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, priteisiamos iš pareiškėjų (LR CPK 88 str. 1 d. 3 p., 8 p., 92 str. 1 d.).

15Remdamasis tuo, kas išdėstyta, bei vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 270 str., 448 str.,

Nutarė

16Pareiškimą tenkinti.

17Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad tėvo T. K., gim. ( - ), įkalinimo metu nuo 1949 m. vasario 25 d. iki 1953 m. kovo 3 d., pareiškėjai K. B. S. (iki santuokos – K.), a.k. ( - ) gim. ( - ), M. K. K. a.k. ( - ) gim. ( - ), T. V. K., a.k. ( - ) g. ( - ), buvo nepilnamečiai ir, kartu su motina T. K., g. ( - ), negalėjo legaliai gyventi ankstesnėje nuolatinėje gyvenamojoje vietoje.

18Juridinę reikšmę turintis faktas nustatomas, kad pareiškėjai galėtų kreiptis į Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos centrą dėl asmenų, nukentėjusių nuo 1939-1990 metų okupacijų, teisinio statuso pripažinimo.

19Priteisti iš K. B. S., M. K. K. ir T. V. K. po 18,50 Lt (aštuoniolika litų 50 ct) bylinėjimosi išlaidų, į valstybės pajamas (į valstybės biudžetą mokėti valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR FM, juridinio asmens kodas 188659752, a.s. Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, bankas ,,Swedbank”, AB banko kodas 73000, įmokos kodas 5660).

20Kupiškio rajono ( - ) kolūkio archyvinio fondo Nr. 35 bylas: „Atsiskaitymų su kolūkio nariais knyga 1951 m.“ B. Nr. 1; „Kolūkiečių darbadienių apskaitos knyga 1952 m.“ B. Nr. 8; „Kolūkio narių ir jų šeimų apskaitos knyga 1952 m.“ B. Nr. 12; „Atlyginimų išmokėjimo žiniaraščiai 1952 m.“ B. Nr. 13; „Atlyginimų išmokėjimo žiniaraščiai 1953 m.“ B. Nr. 20, sprendimui įsiteisėjus, grąžinti Kupiškio rajono savivaldybės administracijai.

21Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui, paduodant skundą per Kupiškio rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Kupiškio rajono apylinkės teismo teisėjas Virginijus... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą dėl juridinę... 3. Pareiškėjai prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad jų... 4. Suinteresuotas asmuo VSDFV Kėdainių skyrius pateikė atsiliepimą, kuriame... 5. Suinteresuotas asmuo VSDFV Panevėžio skyrius pateikė atsiliepimą, kuriame... 6. Suinteresuotas asmuo VSDFV Kupiškio skyrius pateikė atsiliepimą, kuriame... 7. Suinteresuotas asmuo Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos centras... 8. Pareiškėja K. B. S. pareiškimą palaiko, prašo jį tenkinti, paaiškino,... 9. Pareiškėjas M. K. K. pareiškimą palaiko, parodė, jog paties tėvo suėmimo... 10. Pareiškėjas T. V. K. pareiškimą palaiko, prašo jį tenkinti, nurodė, jog... 11. Pareiškėjų atstovė advokato padėjėja Danguolė Andrijauskienė... 12. Iš LR generalinės prokuratūros išduoto pažymėjimo (b.l. 13) matyti, jog... 13. Pareiškimas tenkinamas. Remiantis 1997-06-30 Nr. VIII-342 LR asmenų,... 14. Bylinėjimosi išlaidos (19,50 Lt išlaidų, susijusių su pareiškimo bei... 15. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, bei vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK... 16. Pareiškimą tenkinti.... 17. Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad tėvo T. K., gim. ( - ),... 18. Juridinę reikšmę turintis faktas nustatomas, kad pareiškėjai galėtų... 19. Priteisti iš K. B. S., M. K. K. ir T. V. K. po 18,50 Lt (aštuoniolika litų... 20. Kupiškio rajono ( - ) kolūkio archyvinio fondo Nr. 35 bylas: „Atsiskaitymų... 21. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui,...