Byla e2-1966-944/2018
Dėl restitucijos taikymo

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Aušra Barškietytė, sekretoriaujant Marijai Tamošauskaitei, dalyvaujant ieškovo M. B. atstovei advokatei Giedrei Kaziliūnaitei, atsakovės A. B. atstovui advokatui Arnoldui Blaževičiui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo M. B. ieškinį atsakovei A. B. dėl restitucijos taikymo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovas prašė taikyti vienašalę restituciją – priteisti automobilį AIDI Q7, valstybiniai Nr. ( - ) ieškovui, taip pat bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2017-07-07 buvo sudaryta automobilio AUDI Q7 pirkimo–pardavimo sutartis, kuria ieškovas perdavė jam nuosavybės teise priklausantį automobilį, o atsakovė įsipareigojo sumokėti 9500 EUR kainą. Paaiškina, kad buvo perduoti ir automobilio dokumentai, tačiau atsakovė už automobilį nesumokėjo. Ieškovas 2017-09-18 išsiuntė pretenziją, tačiau atsakovė vengė sumokėti kainą kelis mėnesius. Kadangi atsakovė nesumokėjo kainos, todėl ieškovas prarado interesą dėl sutarties ir prašo priteisti automobilį. Ieškovė dublike palaikė ieškinio reikalavimus. Paaiškino, kad automobilis buvo perduotas atsakovei, nes šalis siejo šilti tarpusavio santykiai, todėl pinigai nebuvo sumokėti sutarties sudarymo metu. Ieškovas leido atsakovei naudotis automobiliu ir sutaupyti pinigus. Pažymi, kad po automobilio sutarties sudarymo ir registravimo, nutrūko šalių šilti tarpusavio santykiai, tačiau ieškovas pinigų, ar jų dalies negavo. Kadangi atsakovė net iš dalies neįvykdė savo pareigų pagal sutartį, todėl ieškovas prarado suinteresuotumą tęsti sutartinius santykius ir reikalauja grąžinti automobilį. Nurodė, kad pinigų perdavimo (ypač grynųjų pinigų) turi būti atitinkamai įformintas, surašytas pinigų perdavimo gavimo kvitas ar pačioje sutartyje nurodytas grynųjų pinigų gavimo faktas. Vien ta aplinkybė, kad ieškovas patvirtino, kad jis parduoda automobilį nereiškia ir negali reikšti, kad pinigai automobilį yra perduoti. Pažymi, kad atsakovė nepateikė jokių duomenų, kad pinigai ieškovui buvo perduoti. Teigi, kad ieškovas naudojasi specialiu pardavė teisių gynimo būdu, kuris numatytas CK 6.345 straipsnio 1 dalyje. Kadangi šiuo atveju atsakovė nesumokėjo už automobilį, neįvykdė savo sutartinės pareigos, ieškovas prarado interesą toliau tęsti sutartinius santykius, ieškovas 2017-09-18 pretenzija nutraukė pirkimo-pardavimo sutartį ir reikalauja iš atsakovės grąžinti automobilį.

5Atsakovė atsiliepimu prašo ieškinį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad su ieškovu sudarė automobilio pirkimo–pardavimo sutartį, tačiau pinigus sumokėjo. Pažymi, kad automobilis įregistruotas atsakovės vardu, po to, kai ieškovui buvo perduoti pinigai. Atsakovės vertinimu restitucija galima tik nuginčijus sandorį, tačiau šiuo atveju sutartis nėra ginčijama. Atsakovė tripliku palaikė atsiliepimu išsakytus argumentus. Pažymėjo, kad ieškovui perdavė pinigus sutarties sudarymo dieną, o ieškovas perdavė automobilį. Pažymi, kad atsakovė gera turtinė padėtis, ji neturi mokumo problemų. Ieškovas automobilį pardavė, kaip fizinis asmuo, todėl negalėjo išrašyti kvito ar kito pinigų gavimą patvirtinančio dokumento. Atsakovės vertinimu ieškovas nepagrįstai perkelia įrodinėjimo naštą jai, nes ieškovas turi įrodyti, kad buvo susitarimas, kad pinigai bus sumokėti vėliau. Teigia, kad ginčo automobilio sutartyje nebuvo numatytos sutarties nutraukimo sąlygos, todėl ieškovo reikalavimas grąžinti automobilį nepagrįstas.

6Teismas k o n s t a u o j a:

7ieškinys atmestinas.

8Iš bylos duomenų nustatyta, kad 2017-07-07 sudaryta transporto priemonės AUDI Q7 pirkimo–pardavimo sutartis (el. b. l. 18). 2017-09-19 ieškovo pretenzija atsakovei dėl daiktų grąžinimo ir automobilio AUDI Q7 sutarties nutraukimo ir automobilio grąžinimo (el. b. l. 5–7). Skelbimų portalo autoplius.lt skelbimas dėl automobilio AUDI Q7 (el. b. 11–15). Ieškovo pateiktas susirašinėjimas (el. b. l. 59–62). Atsakovės 2016 m., 2017 m. metinės pajamų deklaracijos (el. b. l. 86–94). UAB „Darengma“ pranešimas apie ieškovui sumokėtus pinigus (el. b. l. 102). Ieškovo banko sąskaitos išrašas (el. b. l. 103–107). 2018-03-16 faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas (el. b. l. 112–117). 2018-04-10 faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas (el. b. l. 125–133).

9Teismas nurodo, kad šioje byloje kilo ginčas dėl sudarytos sutarties sąlygų, susijusių su kaina ir jos mokėjimo būdu. Teismas nurodo, kad CK 6.156 straipsnyje įtvirtintas sutarčių laisvės principas reiškia, kad civilinių teisinių santykių subjektai patys sprendžia, ar sudaryti konkrečią sutartį. Sutartis yra ją sudarančių asmenų valios išraiška, jų suderinta valia, o kiekviena sutarties šalis, turėdama sutartinių santykių, privalo elgtis sąžiningai (CK 6.158 straipsnio 1 dalis). CK 6.189 straipsnyje įtvirtintas sutarčių privalomumo (pacta sunt servanda) principas reiškia tai, kad teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis turi jos šalims įstatymo galią. Pagal CK 6.305 straipsnio 1 dalį pirkimo–pardavimo sutartimi viena šalis (pardavėjas) įsipareigoja perduoti daiktą (prekę) kitai šaliai (pirkėjui) nuosavybės ar patikėjimo teise, o pirkėjas įsipareigoja priimti daiktą (prekę) ir sumokėti už jį nustatytą pinigų sumą (kainą). Kasacinis teismas, atskleisdamas konsensualizmo principo esmę ir jo taikymą, pabrėžė, kad sutartinių santykių teisiniam reguliavimui būdingas minimalus šalių valios varžymas, todėl šalys gali laisvai nusistatyti tarpusavio teises bei pareigas, jos taip pat yra laisvos pasirinkdamos formą, kuria išreiškia savo susitarimo turinį (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. gegužės 16 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Gelgotas transportas“ v. I. S., bylos Nr. 3K-3-224/2012; 2013 m. sausio 11 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje S. A. v. UAB „Lit-invest“, bylos Nr. 3K-3-103/2013). Sutartis kaip sandorių rūšis saisto jos šalis ir turi jiems privalomą įstatymo galią (CK 6.189 straipsnio 1 dalis). Kilus ginčui dėl tam tikros sutarties vykdymo, tai, kaip teismas teisiškai kvalifikuoja susiklosčiusius šalių teisinius santykius, lemia ne sutarties pavadinimas ar forma, o jos turinys, kuriame išdėstytos šalių teisės ir pareigos, sutarties sąlygos, kurios teisiškai kvalifikuojamos kaip būdingos tam tikrai Civiliniame kodekse reglamentuojamai sutarčių rūšiai.

10Nagrinėjamu atveju šalys sudarė automobilio pirkimo–pardavimo sutartį. Ginčo dėl sutarties pobūdžio, t. y. kad buvo sudaryta pirkimo–pardavimo sutartis, tarp šalių nėra. Iš šalių paaiškinimų nustatyta, kad ginčo automobilio sutarties forma su sutarties sąlygomis buvo atspausdinta iš internetinės svetainės, šalys užpildė reikiamus duomenis. Byloje kilo ginčas dėl kainos, nurodytos sutartyje už automobilį, sumokėjimo. Ieškovas teigia, kad už automobilį nebuvo sumokėta, todėl jis pasirinko savo teisių gynimo būdą nustatytą CK 6.345 straipsnio 1 dalyje, t. y. reikalauja grąžinti automobilį. Tuo tarpu atsakovė teigia, kad už ginčo automobilį buvo sumokėta sutarties sudarymo metu. Darytina išvada, kad šioje byloje esmine aplinkybe laikytina kainos už ginčo automobilį sumokėjimas. Teismas nurodo, kad įstatymų leidėjas nėra numatęs draudimo, žodžiu susitarti dėl kilnojamojo daikto pirkimo–pardavimo sutarties sąlygos susijusios su kaina, jos mokėjimo tvarka, tačiau kilus ginčui asmuo turi įrodyti, kad toks susitarimas egzistavo ir tokio susitarimo turtinį (CPK 178 straipsnis).

11Pagal byloje pateiktą automobilio pirkimo–pardavimo sutartį transporto priemonės kaina nurodyta 9500 Eur. Daugiau jokių sąlygų susijusių su parduodamo daikto kaina, jos mokėjimo tvarka ir pan. pačioje sutartyje nėra nurodyta, t. y. nėra jokių sąlygų dėl kainos sumokėjimo termino, dėl gautų pinigų ar jų dalies ir kt. Ieškovas teigdamas, kad buvo sutarta su atsakove dėl pinigų sumokėjimo maždaug per mėnesį, turėjo visomis leistinomis priemonėmis pagrįsti ir įrodyti realiai buvos tokį susitarimą (CPK 178 straipsnis), kad sutarties sudarymo metu buvo susitarimas dėl kainos sumokėjimo dalimis, dėl kainos sumokėjimo konkrečiu laiku ir vietoje, dėl kainos sumokėjimo tam tikra tvarka ir t. t.

12Ieškovas duodamas paaiškinimus (2018-04-03 teismo posėdžio garso įrašas 9 min.– 30 min.) nurodė, kad dirba Švedijoje, automobiliu naudodavosi tik tuomet, kai grįždavo į Lietuvą. Atsakovė neturėjo automobilio, todėl paprašė jai parduoti. Kadangi ieškovą su atsakove siejo geri tarpusavio santykiai, todėl susitarė parduoti ginčo automobilį, už mažesnę kainą, nei automobilio rinkos vertė. Pažymėjo, kad atsakovė tuo metu neturėjo pinigų, bet žadėjo, kad pasveikus (išsigydžius traumas), sutartus pinigus atiduos. Ieškovas pažymėjo, kad tuo metu, kai automobilis buvo registruotas atsakovės vardu prasidėjo nesutarimai, pradėjo ignoruoti, nebendrauti. Ieškovas paaiškino, kad ginčo transporto priemonę, jau seniai norėjo parduoti. Teigė, kad atsakovei pardavė, nes pasitikėjo žmogumi, patiko atsakovė. Nurodė, kad su atsakove bendro ūkio nevedė, buvo su atsakove draugai. Paaiškino, kad automobilio kainą nusprendė abu, t. y. ieškovas pasiūlė 9500 Eur, atsakovė sutiko. Ieškovas žinojo, kad tuo momentu atsakovė pinigų neturi, nes galimai buvo nedarbinga ar pan., tarėsi, kad pinigus atsakovė atiduos maždaug per mėnesį. Po automobilio pardavimo atsakovė visiškai pasikeitė, todėl pareikalavo pinigus sumokėti iš karto, t. y. nelaukiant to vieno mėnesio. Ieškovas nurodė, kad pirkimo–pardavimo sutartį pildė jis, tačiau todėl, kad atsakove pasitikėjo, buvo geri tarpusavio santykiai, jokio prierašo dėl kainos sumokėjimo, termino nepadarė. Su atsakove bendravo, draugavo apie metus laiko. Atsakovės turtinė padėtis, t. y. gaunamos pajamos nebuvo žinomos. Ieškovas patvirtino, kad turi patirties automobilių pirkimo–pardavimo sutarčių sudaryme. Paaiškino, kad seniau parduodamas automobilius pinigus gaudavo iš karto, nes automobilis buvo perleidžiamas svetimiems asmenims (teismo posėdžio 2018-04-03 garso įrašo 16 min.).

13Atsakovė duodama paaiškinimus (2018-04-03 teismo posėdžio 33 min.– 1 h 11 min.) nurodė, kad ji pirko automobilį, už kurį sumokėjo grynais, atsakovės namuose. Paaiškino, kad pirmiausia buvo sumokėti pinigai, tačiau sandoris buvo sudarytas po keleto savaičių. Teigė, kad atsakovė su ieškovu draugavo, kai ieškovas grįždavo į Lietuvą ieškovas būdavo pas atsakovę namuose, bendro ūkio nevedė. Nurodė, kad kartu draugavo apie 7–8 mėn., susipažino apie 2016 m. liepą. Sutarties sudarymo metu jie buvo draugai, tačiau ne pora. Ieškovui būnant užsienyje, ji naudojosi ginčo transporto priemone. Paaiškino, kad automobilį pirko įkalbėta ieškovo. Teigė, kad tuo metu ji neturėjo transporto priemonės, ieškojo nusipirkti transporto priemonę apie 10 000 Eur. Atsakovės teigimu ieškovui reikėjo pinigų, todėl ji sumokėjo 15 000 Eur grynais. Atsakovė paaiškino, kad sutartyje ieškovas nurodė mažesnę sumą, kad jam būtų mažesni mokesčiai. Teigė, kad automobilis nepateisino lūkesčių, nes jis pasirodė turintis gedimų, todėl nusprendė parduoti. Nurodė, kad su ieškovu vyko susirašinėjimas, tačiau nuosekliai byloje pateikto susirašinėjimo, susijusio su pinigais, automobiliu, paaiškinti negalėjo.

14Byloje pateiktas susirašinėjimas prasideda 2017-07-10 atsakovės žinutėmis: „parduodu mašiną“, „kiek tau pervest pinigų“. Ieškovas atrašo „bet su sugalvojai planą mane išdurti ir čia tavo buvo planas“, „visus“. Atsakovė toliau rašo „ką visus?“, „visus pinigus pardavus mašiną turiu pervesti tau?“, vėliau SMS žinutėse rašoma apie šalių tarpusavio santykius, po to atsakovė parašo „gerai Mariau, lai būna kaip tu nori“, „jei sakai, kad turiu pervesti visus pinigus už mašiną“; „lai taip ir būna“, „bet tada, kai sugis lūžiai...uždirbsiu kitai mašinai...nusiperku kitą...o šitą pasiimsi...nieko neprašysiu...“; „100 proc. lai atitenka tau“. Tokio pobūdžio susirašinėjimas tarp šalių vyko praėjus kelioms dienoms po sutarties sudarymo, t. y. sutartis sudaryta 2017-07-07, aptartos žinutės rašytos 2017-07-10. Abi šalys nurodė, kad automobilis buvo pirktas naudotis pačiai atsakovei, kad jai reikėjo automobilio, tačiau priežasčių, dėl kurių nuspręsti jį parduoti praėjus vos kelioms dienoms po sutarties sudarymo šalys negalėjo nurodyti. Atsakovė teigė, kad paaiškėjo automobilio gedimai, tačiau pačioje pirkimo–pardavimo sutartyje, kurią pildė ieškovas, buvo nurodyti tam tikri automobilio gedimai, automobiliu naudojosi pati atsakovė, todėl apie juos turėjo žinoti. Atitinkamai, kadangi tam tikri gedimai nurodyti pačioje sutartyje, kurią pildė ieškovas, jam taip pat turėjo būti žinoma, kad automobilis turi trūkumų. Teismas nurodo, kad šalių susirašinėjimas pateikiamas nuo atsakovė žinutės dėl automobilio pardavimo, ankstesnio susirašinėjimo nėra pateikta, atsakovė teiraujasi dėl sumos pervedimo ieškovui po kelių dienų nuo sutarties sudarymo. Teismas nurodo, kad susirašinėjime nėra nurodyta konkreti suma, kada ji turi būti sumokėta, ir pan. Pastebėtina, kad minėtose žinutėse teigiama, kad visa suma turi būti pervesta ieškovui, pardavus mašiną. Abi šalys nurodė, kad automobilio rinkos vertė didesnė, nei nurodyta sutartyje. Byloje pateiktame skelbime dėl ginčo automobilio pardavimo, nurodoma jo kaina 15900 Eur. Duomenų, aplinkybių, kodėl buvo prašoma visa suma už automobilį, o ne pvz. sutartyje nurodyta suma, šalys nenurodė. Darytina išvada, kad pagal šalių susirašinėjimą, atsakovei pardavus automobilį už 15900 Eur, ji turėtų pervesti visą šią sumą ieškovui, nors sutartyje nurodyta kaina 9500 Eur, tačiau jokio teisinio pagrindo šiam veiksmui šalys nenurodė ir paaiškinti negalėjo. Be to, pagal ieškovą, pinigai turėjo būti sumokėti maždaug po mėnesio, tačiau jau po kelių dienų teiraujamasi dėl visos sumos pervedimo pardavus automobilį, t. y. nėra konkretizuojama suma. Be to, kad šalys susipyko, jokių aplinkybių susijusių su automobilio pirkimu–pardavimu nurodyti negalėjo.

15Atsižvelgus į byloje pateiktą susirašinėjimą, jis pripažintinas nepakankamu, kad būtų galima pripažinti tarp šalių buvo susitarimą dėl ginčo automobilio kainos sumokėjimo ateityje „maždaug po mėnesio“. Be to, jeigu ir būtų buvęs toks susitarimas, jo vienašališkai ieškovas negalėtų keisti.

16Kadangi šalių paaiškinimai dėl sutarties kainos ir jos mokėjimo iš esmės skiriasi, konkrečių sutarties sąlygų susijusių su kaina ir jos mokėjimo tvarka šalys nepasirašė, ir tokių aplinkybių iš šalių susirašinėjimo negalima nustatyti, kitų įrodymų (liudytojų parodymų, kt. pobūdžio duomenų) nėra pateikta, todėl ginčas spręstinas pagal teisės aktų nuostatas. Teismas nurodo, kad šiuo atveju būtina vadovautos CK 6.314 straipsniu: jeigu pirkėjas neįpareigotas sumokėti kainą konkrečioje vietoje, jis privalo sumokėti ją pardavėjui daiktų perdavimo vietoje (CK 6.314 straipsnio 1 dalis); jeigu pirkėjas neįpareigotas sumokėti kainą konkrečiu laiku, jis privalo ją sumokėti daiktų perdavimo momentu (CK 6.314 straipsnio 2 dalis); jeigu sutartyje nenustatyta ko kita, pirkėjas privalo iš karto sumokėti visą kainą (CK 6.314 straipsnio 4 dalis).

17Byloje nėra pateikta duomenų, kad šalys buvo susitariusios dėl kitokio atsiskaitymo, nei numatytas teisės aktuose, todėl teismas konstatuoja, kad ieškovas neįrodė buvus susitarimą dėl kainos sumokėjimo vėliau, nei sutarties sudarymo metu, todėl laikytina, kad nesant sutarties nuostatų dėl kainos sumokėjimo atidėjimo, mokėjimo dalimis ir pan., visa sutartyje nurodyta kaina turėjo būti sumokėta sutarties sudarymo metu ir tuo metu, kai atsakovei buvo perduoti disponavimas automobiliu, t. y. jis buvo registruotas atsakovės vardu bei atiduoti automobilio dokumentai. Atkreiptinas dėmesys, kad pats ieškovas nurodė, kad turi patirties automobilių pirkimo–pardavimo sandoriuose, t. y. anksčiau yra pardavęs keletą mašinų ir tuomet pinigai būdavo sumokami iš karto. Vien ta ieškovo nurodyta aplinkybė, kad jis pasitikėjo atsakove, todėl nepadarė jokio įrašo dėl sumos mokėjimo atidėjimo, nėra įrodyta jokiais duomenimis. Pastebėtina, kad abi šalys nurodė, kad kartu negyveno, bendro ūkio nevedė, tačiau nebuvo susižadėję ar pan.

18Ieškovas teisminio bylos nagrinėjimo metu teigė, kad atsakovė turi įrodyti, kad pinigus sumokėjo, t. y. ji turėjo sumokėdama grynus pinigus išrašyti pinigų perdavimo kvitą, atitinkamai pažymėti sutartyje, kad pinigai perduoti. Šie motyvai laikytini nepagrįstais. Pagal bylos duomenis nustatyta, kad atsakovė užsiima individualia veikla, dirba kirpėja. Byloje pateiktos atsakovės deklaracijos patvirtina, kad ji gauna pajamų, todėl pagal deklaruotas pajamas tikėtina galėjo sumokėti sutartyje nurodytą sumą. Ieškovas duodamas paaiškinimus nurodė, kad atsakovė žadėjo sumą surinkti maždaug per mėnesį. Darytina išvada, kad pagal turtinę padėtį atsakovė buvo pajėgi sumokėti 9500 Eur per mėnesį. Teismas nurodo, kad atsakovė savo profesinėje veikloje, t. y. teikdama paslaugas, grynųjų pinigų gavimą turi įforminti teisės aktų nustatyta tvarka. Šiuo atveju automobilio pirkimas nebuvo atsakovės profesinė veikla. Ji automobilį pirko, kaip fizinis asmuo, todėl šiuo metu įstatymų leidėjas nėra nustatęs, kad tokiam sandoriui turi būti rašomi pakvitavimai. Teismas nurodo, kad nei sutarties sudarymo metu, nei šiuo metu nėra ribojamos piniginės operacijos grynaisiais pinigais. Pastebėtina, kad įstatymų leidėjas tik ruošia Atsiskaitymų grynaisiais pinigais ribojimo įstatymą.

19Darytina išvada, kad ieškovas leistinais įrodymais, turėjo pagrįsti, kad tarp šalių buvo susitarimas dėl kainos mokėjimo, tačiau vien byloje pateiktas lakoniškas šalių tarpusavio susirašinėjimas šios aplinkybės neįrodo, kitų duomenų pagrįsti šias aplinkybes nėra pateikta.

20Ieškovas savo teises gina pagal CK 6.345 straipsnio 1 dalį. Minėtoje teisės normoje įtvirtintas atsisakymas nuo sutarties kreditoriaus teisių gynimo priemonių prasme reiškia sutarties nutraukimą, kai nėra sumokama kaina už parduotą daiktą. Teismui nustačius, kad ieškovas neįrodė, kad buvo susitarimas dėl kainos sumokėjimo atidėjimo, kad atsakovė nesumokėjo automobilio perdavimo metu visos sutarties kainos, minėtu teisių gynimo būdu ieškovas negali naudotis ir išreikalauti ginčo automobilį iš atsakovės, todėl reikalavimas atmestinas, kaip neįrodytas (CPK 178 straipsnis).

21Dėl bylinėjimosi išlaidų.

22Šaliai kurios naudai priimtas sprendimas, atlygintinos jos turėtos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Pagal pateiktus duomenis atsakovė iš viso turėjo 600 Eur išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti (el. b. l. 95–96). Šios išlaidos atitinka teisės aktų reikalavimus, todėl priteistinos iš ieškovo atsakovei.

23Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 269-270 straipsniais,

Nutarė

24ieškinį atmesti.

25Priteisti atsakovei A. B., asmens kodas ( - ) iš ieškovo M. B., asmens kodas ( - ) 600 Eur išlaidų teisinei pagalbai apmokėti.

26Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.

Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Aušra... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. ieškovas prašė taikyti vienašalę restituciją – priteisti automobilį... 5. Atsakovė atsiliepimu prašo ieškinį atmesti, priteisti bylinėjimosi... 6. Teismas k o n s t a u o j a:... 7. ieškinys atmestinas.... 8. Iš bylos duomenų nustatyta, kad 2017-07-07 sudaryta transporto priemonės... 9. Teismas nurodo, kad šioje byloje kilo ginčas dėl sudarytos sutarties... 10. Nagrinėjamu atveju šalys sudarė automobilio pirkimo–pardavimo sutartį.... 11. Pagal byloje pateiktą automobilio pirkimo–pardavimo sutartį transporto... 12. Ieškovas duodamas paaiškinimus (2018-04-03 teismo posėdžio garso įrašas 9... 13. Atsakovė duodama paaiškinimus (2018-04-03 teismo posėdžio 33 min.– 1 h 11... 14. Byloje pateiktas susirašinėjimas prasideda 2017-07-10 atsakovės žinutėmis:... 15. Atsižvelgus į byloje pateiktą susirašinėjimą, jis pripažintinas... 16. Kadangi šalių paaiškinimai dėl sutarties kainos ir jos mokėjimo iš esmės... 17. Byloje nėra pateikta duomenų, kad šalys buvo susitariusios dėl kitokio... 18. Ieškovas teisminio bylos nagrinėjimo metu teigė, kad atsakovė turi... 19. Darytina išvada, kad ieškovas leistinais įrodymais, turėjo pagrįsti, kad... 20. Ieškovas savo teises gina pagal CK 6.345 straipsnio 1 dalį. Minėtoje teisės... 21. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 22. Šaliai kurios naudai priimtas sprendimas, atlygintinos jos turėtos... 23. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 269-270... 24. ieškinį atmesti.... 25. Priteisti atsakovei A. B., asmens kodas ( - ) iš ieškovo M. B., asmens kodas... 26. Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Kauno...