Byla B2-1191-436/2016
Dėl bankroto bylos Vaido Deltuvos firmai iškėlimo

1

2Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Arūnas Rudzinskas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs ieškovės Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos pareiškimą dėl bankroto bylos Vaido Deltuvos firmai iškėlimo.

Nustatė

3

4Kauno apygardos teisme 2015 m. gruodžio 21 d. yra priimtas ieškovės Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos pareiškimas dėl bankroto bylos Vaido Deltuvos firmai iškėlimo. Pareiškime nurodoma, kad atsakovės įsiskolinimas valstybės (savivaldybės) biudžetui 2015-12-02 duomenimis sudaro 45.231,82 Eur. Atsakovė į raginimus sumokėti skolą valstybės biudžetui nereaguoja, skola iki šiol nepadengta, todėl, ieškovės vertinimu, atsakovė yra nemoki ir jai keltina bankroto byla.

5Atsakovei Vaido Deltuvos firmai keltina bankroto byla.

6Dėl įmonės nemokumo nustatymo.

7Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje nurodoma, jog bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų.

8Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalis nustato, kad įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

9Iš VĮ „Registrų centras“ duomenų nustatyta, kad atsakovė Vaido Deltuvos firma juridinių asmenų registre įregistruota nuo 1999-09-10, adresu Obelynės g. 14, Kaune, tačiau teismo siųsti įmonės buveinės adresu procesiniai dokumentai dėl dokumentų pateikimo grįžo neįteikti. Iki paskirto teismo posėdžio teismui nėra pateikti jokie Vaido Deltuvos firmos finansinės atskaitomybės dokumentai, todėl teismas bankroto bylos iškėlimo UAB „Listeka“ klausimą sprendžia, vadovaujantis civilinėje byloje ieškovo pateiktais dokumentais ir teismo iniciatyva išreikalautais rašytiniais įrodymais (( - ) str. 3 d. ). VMI prie FM duomenimis deklaruotų mokesčių mokestinės nepriemokos suma yra 45.231,82 Eur. VSDFV duomenimis valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui šiai dienai atsakovė skolinga 660,72 Eur. VSDFV duomenimis apdraustųjų asmenų bendrovėje nėra. Iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo nustatyta, kad atsakovės savininko Vaido Deltuvos vardu yra registruotas žemės sklypas, esantis ( - )Iš VĮ „Regitra“ duomenų nustatyta, kad atsakovės vardu registruotų transporto priemonių nėra. Taigi, įvertinus visus byloje esančius duomenis, darytina išvada, kad atsakovė Vaido Deltuvos firma yra nemoki, nes įmonė nevykdo įsipareigojimų kreditoriams, nemoka mokesčių valstybei, veiklos nevykdo. Minėti duomenys pagrindžia, jog tokia Vaido Deltuvos firma būsena atitinka LR įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje reglamentuotą įmonės nemokumo sąvoką.

10Nustatęs šias aplinkybes, teismas daro išvadą, kad yra Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 ir 2 punktuose nurodyti pagrindai iškelti Vaido Deltuvos firmai bankroto bylą, t. y., įmonė, kuriai prašoma iškelti bankroto bylą, yra nemoki.

11Administruoti atsakovės Vaido Deltuvos firmos bankroto procedūrą skirtinas bankroto administratorius Arminas Stavginskas. Paskirta administratoriaus kandidatūra atrinkta naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa (ĮBĮ 11 str. 2 d., 4 d.).

12Iškėlus Vaido Deltuvos firmai bankroto bylą, areštuotinas įmonės turtas iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos (ĮBĮ 10 str. 4 d. 2 p.).

13Teismas, vadovaudamasis LR įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 6 ir 7 dalimis, 10 straipsniu,

Nutarė

14Iškelti Vaido Deltuvos firmai (juridinio asmens kodas 135521220, adresas Obelynės g. 14, Kaunas) bankroto bylą.

15Paskirti Vaido Deltuvos firmos bankroto administratoriumi Arminą Stavginską (sąrašo Nr. B-FA370, adresas S. Stanevičiaus g. 20-15, Vilnius, tel. 8 616 09599, el.p. a.stavginskas@gmail.com).

16Areštuoti Vaido Deltuvos firmos (juridinio asmens kodas 135521220) nekilnojamąjį turtą ir kitą ilgalaikį materialųjį turtą, areštui galiojant iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

17Nustatyti, kad Vaido Deltuvos firmos kreditoriai per 40 dienų laikotarpį nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos, turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos.

18Nustatyti, kad Vaido Deltuvos firmos valdymo organai ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

19Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti Turto areštų aktų registro tvarkytojui, Juridinių asmenų registrui, Įmonių bankroto valdymo departamentui prie ūkio ministerijos, byloje dalyvaujantiems asmenims, administratoriui. Taip pat informaciją apie bankroto bylos iškėlimą pateikti antstoliams adresu antstoliai@antstoliai.lt.

20Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte nustatytus veiksmus. Jam taip pat pavesti sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

21Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. ... 2. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Arūnas Rudzinskas,... 3. ... 4. Kauno apygardos teisme 2015 m. gruodžio 21 d. yra priimtas ieškovės... 5. Atsakovei Vaido Deltuvos firmai keltina bankroto byla.... 6. Dėl įmonės nemokumo nustatymo.... 7. Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje nurodoma, jog bankroto byla... 8. Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalis nustato, kad įmonės... 9. Iš VĮ „Registrų centras“ duomenų nustatyta, kad atsakovė Vaido... 10. Nustatęs šias aplinkybes, teismas daro išvadą, kad yra Įmonių bankroto... 11. Administruoti atsakovės Vaido Deltuvos firmos bankroto procedūrą skirtinas... 12. Iškėlus Vaido Deltuvos firmai bankroto bylą, areštuotinas įmonės turtas... 13. Teismas, vadovaudamasis LR įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 6 ir 7... 14. Iškelti Vaido Deltuvos firmai (juridinio asmens kodas 135521220, adresas... 15. Paskirti Vaido Deltuvos firmos bankroto administratoriumi Arminą Stavginską... 16. Areštuoti Vaido Deltuvos firmos (juridinio asmens kodas 135521220)... 17. Nustatyti, kad Vaido Deltuvos firmos kreditoriai per 40 dienų laikotarpį nuo... 18. Nustatyti, kad Vaido Deltuvos firmos valdymo organai ne vėliau kaip per 10... 19. Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti Turto areštų aktų... 20. Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7... 21. Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...