Byla I-2055-162/2014
Dėl medicininės išvados panaikinimo ir, rašytinio proceso tvarka spręsdama skundo priėmimo klausimą

1Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėja Dalia Gumuliauskienė, susipažinusi su pareiškėjos A. N. skundu atsakovui Klaipėdos miesto savivaldybės VŠĮ Klaipėdos sveikatos priežiūros centrui dėl medicininės išvados panaikinimo ir, rašytinio proceso tvarka spręsdama skundo priėmimo klausimą,

Nustatė

2Pareiškėja skundu kreipėsi į Klaipėdos apygardos administracinį teismą, prašydama pripažinti neteisėta ir nepagrįsta VšĮ Klaipėdos sveikatos priežiūros centro išduotą 2014 m. birželio 18 d. raštu Nr. 05-213 išvadą per pareiškėjos medicininį dokumentą, kad „2014 m. birželio 2 d. teismo posėdyje gali dalyvauti“ ir ją panaikinti.

3Pareiškėjas skunde nurodo, jog 2014 m. gegužės 28 d. dėl ligos kreipėsi į VšĮ Klaipėdos sveikatos priežiūros centrą. Gydytoja L. J. paskyrė gydymą, nustatė gydimo rėžimą ir išdavė nedarbingumo pažymėjimą laikotarpiams 2014 m. gegužės 29 d. – 2014 m. birželio 2 d., 2014 m. birželio 3 d. – 2014 m. birželio 6 d. Pareiškėja teigia, kad laikėsi nustatyto rėžimo, atliko paskirtas procedūras ir, kaip buvo nustatyta, 2014 m. birželio 2 d. atvyko pas gydančią gydytoją, kurios darbo laikas tą dieną buvo po pietų nuo 14 val. iki 19 val. Ją apžiūrėjusi gydytoja pratęsė nedarbingumo pažymėjimą iki 2014 m. birželio 6 d.

4Pareiškėja nurodo, kad atsakovas VšĮ Klaipėdos sveikatos priežiūros centras pagal Klaipėdos miesto apylinkės teismo kreipimąsi 2014 m. birželio 18 d. raštu Nr. 05-213 pateikė išvadą, kad pareiškėja 2014 m. birželio 2 d. gali dalyvauti teismo posėdyje, kurios pagrindu Klaipėdos miesto apylinkės teismas jai paskyrė 500 Lt baudą. Teigia, kad minėta išvada jos atžvilgiu įgijo administracinio pobūdžio akto teisines pasekmes per žymios žalos padarymą, nes jai už nedalyvavimą 2014 m. birželio 2 d. teismo posėdyje buvo paskirta 500 Lt bauda.

5Iš kartu su skundu pateiktų priedų matosi, kad Klaipėdos miesto apylinkės teisme iškelta civilinė byla pagal J. N. ieškinį A. N. (t.y. pareiškėjai) dėl santuokos nutraukimo ir turto padalijimo ir kitų reikalavimų. A. N. 2014 m. birželio 2 d.neatvykus į teismo posėdį, teismas, siekdamas išsiaiškinti aplinkybes dėl jos negalėjimo dalyvauti teismo posėdyje, užklausė VšĮ Klaipėdos sveikatos priežiūros centrą apie A. N. kreipimosi į minėtą įstaigą priežastis, (galimą) diagnozuotą ligą, galėjimą dalyvauti 2014 m. gegužės 30 d. posėdyje bei po pertraukos – 2014 m. birželio 2 d. teismo posėdyje.

6Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014 m. birželio 20 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. N2-667-826/2014, remiantis skundžiama medicinine išvada, pareiškėjai buvo paskirta 500 Lt bauda už neatvykimą be pateisinamos priežasties į 2014 m. birželio 2 d. teismo posėdį, kuriame jos dalyvavimas pripažintas būtinu. Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. spalio 15 d. nutartimi minėta nutartis palikta nepakeista.

7Skundą, kaip nepriskirtiną administracinio teismo kompetencijai, atsisakytina priimti (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 2 punktas)

8Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 1 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad šis įstatymas nustato administracinių bylų dėl ginčų, kylančių iš administracinių teisinių santykių, nagrinėjimo tvarką. Administraciniais teisiniais santykiais suprantami įstatymais ir kitais teisės norminiais aktais reglamentuojami visuomeniniai santykiai, atsirandantys įgyvendinant viešąjį administravimą, taip pat vidaus administravimą. Administracinių teismų kompetencijai įstatymu priskiriamos bylos dėl ginčų, kylančių iš administracinių teisinių santykių. ABTĮ 15 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodyta, kad administraciniai teismai sprendžia bylas dėl valstybinio administravimo subjektų priimtų teisės aktų ir veiksmų teisėtumo, taip pat šių subjektų atsisakymo atlikti jų kompetencijai priskirtus veiksmus teisėtumo ir pagrįstumo ar vilkinimo atlikti tokius veiksmus. ABTĮ 16 straipsnio 1 dalyje nurodyta, jog administraciniai teismai nesprendžia bylų, kurios yra priskirtos Konstitucinio Teismo kompetencijai, taip pat bylų, priskirtų bendrosios kompetencijos arba kitiems specializuotiems teismams.

9Pareiškėja kreipėsi į teismą, prašydama pripažinti nepagrįstu ir panaikinti VšĮ Klaipėdos sveikatos priežiūros centro 2014 m. birželio 18 d. raštu Nr. 05-213 išreikštą išvadą medicininiame dokumente apie tai, kad pareiškėja dėl savo sveikatos būklės gali dalyvauti 2014 m. birželio 2 d. teismo posėdyje.

10Specialioji teisėjų kolegija bylos rūšinio teismingumo bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui klausimams spręsti (toliau – Specialioji teisėjų kolegija) 2014 m. lapkričio 11 d. nutartyje byloje Nr. T-111/2014 konstatavo, jog ginčai tarp pareiškėjo kaip paciento ir sveikatos priežiūros įstaigos yra susiję su atsakovo teikiamomis sveikatos priežiūros paslaugomis, kurios yra civilinės teisės reguliavimo dalykas. Minimoje nutartyje Specialioji teisėjų kolegija sprendė, kad atsakovas, atsakydamas į pareiškėjo prašymus pakeisti medicininiuose dokumentuose įrašus apie jo sveikatos būklę, veikė ne kaip viešojo administravimo subjektas, bet privatinės teisės reglamentuojamų sveikatos priežiūros paslaugų teikimo teisinių santykių srityje, todėl konstatavo, kad toks ginčas yra civilinio pobūdžio ir nagrinėtinas bendrosios kompetencijos teisme.

11Nagrinėjamu atveju, pareiškėja kelia ginčą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismui pateikto VšĮ Klaipėdos sveikatos priežiūros centro 2014 m. birželio 18 d. rašto Nr. 05-213 bei išrašo iš pareiškėjos ambulatorinės sveikatos istorijos, iš kurio nustatyta, kad pareiškėjai diagnozuotas ūmus radikulitas, paskirtas reabilitacinis gydymas; taip pat pažymėta, kad ji 2014 m. gegužės 30 d. teismo posėdyje dalyvauti negalėjo, tačiau galėjo dalyvauti 2014 m. birželio 2 d. teismo posėdyje.

12Civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.725 straipsnio 1 dalis nustato, jog asmens sveikatos priežiūros paslaugų sutartimi savo profesinės ar verslo veikos dėka turtintis teisę teikti sveikatos priežiūros paslaugas asmuo (sveikatos priežiūros paslaugų teikėjas) įsipareigoja teikti kitai šaliai (pacientui) sutartyje numatytas sveikatos priežiūros paslaugas. To paties straipsnio 2 dalyje nustatyta, jog sąvoka „asmens sveikatos priežiūros paslaugos“ yra veikla, įskaitant tyrimus ir su asmeniu tiesiogiai susijusius patarimus, kuriais stengiamasi asmenį išgydyti, apsaugoti nuo susirgimo ar įvertinti jo sveikatos būklę. Taigi ligos diagnozės nustatytas bei nustatymas dėl galėjimo/negalėjimo dalyvauti teismo posėdyje yra sveikatos būklės įvertinimo rezultatas

13Remdamasis tuo, kas išdėstyta, teismas sprendžia, kad pareiškėjos keliamas ginčas nepatenka į Administracinių bylų teisenos įstatymo 15 straipsnyje nustatytas administracinių teismų kompetencijos ribas ir yra civilinio teisinio pobūdžio ir yra teismingas bendrosios kompetencijos teismui

14Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 37 straipsnio 2 dalies 2 punkte nustatyta, jog administracinio teismo pirmininkas ar teisėjas (teismas) motyvuota nutartimi atsisako priimti skundą (prašymą), jeigu byla nepriskirtina tam teismui.

15Teismas, vadovaudamasis ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 2 punktu, pareiškėjos A. N. skundą atsakovui Klaipėdos miesto savivaldybės VŠĮ Klaipėdos sveikatos priežiūros centrui dėl išvados panaikinimo atsisako priimti.

16Pareiškėjai išaiškinama teisė dėl žalos atlyginimo priteisimo kreiptis į bendrosios kompetencijos teismą, t.y. į Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

17Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 2 punktu, teismas

Nutarė

18Pareiškėjos A. N. skundą atsakovui Klaipėdos miesto savivaldybės VŠĮ Klaipėdos sveikatos priežiūros centrui dėl išvados panaikinimo atsisakyti priimti.

19Įsiteisėjus teismo nutarčiai, skundą su priedais grąžinti pareiškėjai.

20Nutartis per 7 dienas nuo nutarties nuorašo įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, atskirąjį skundą paduodant per Klaipėdos apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėja Dalia Gumuliauskienė,... 2. Pareiškėja skundu kreipėsi į Klaipėdos apygardos administracinį teismą,... 3. Pareiškėjas skunde nurodo, jog 2014 m. gegužės 28 d. dėl ligos kreipėsi... 4. Pareiškėja nurodo, kad atsakovas VšĮ Klaipėdos sveikatos priežiūros... 5. Iš kartu su skundu pateiktų priedų matosi, kad Klaipėdos miesto apylinkės... 6. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014 m. birželio 20 d. nutartimi... 7. Skundą, kaip nepriskirtiną administracinio teismo kompetencijai, atsisakytina... 8. Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 1 straipsnio 1... 9. Pareiškėja kreipėsi į teismą, prašydama pripažinti nepagrįstu ir... 10. Specialioji teisėjų kolegija bylos rūšinio teismingumo bendrosios... 11. Nagrinėjamu atveju, pareiškėja kelia ginčą dėl Klaipėdos miesto... 12. Civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.725 straipsnio 1 dalis nustato, jog... 13. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, teismas sprendžia, kad pareiškėjos keliamas... 14. Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 37 straipsnio 2... 15. Teismas, vadovaudamasis ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 2 punktu, pareiškėjos A.... 16. Pareiškėjai išaiškinama teisė dėl žalos atlyginimo priteisimo kreiptis... 17. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos... 18. Pareiškėjos A. N. skundą atsakovui Klaipėdos miesto savivaldybės VŠĮ... 19. Įsiteisėjus teismo nutarčiai, skundą su priedais grąžinti pareiškėjai.... 20. Nutartis per 7 dienas nuo nutarties nuorašo įteikimo dienos gali būti...