Byla 2S-2111-562/2016

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rosita Patackienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjų G. G. (G. G.) ir O. G. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. birželio 8 d. nutarties civilinėje byloje pagal G. G. ir O. G. pareiškimą dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo, suinteresuoti asmenys – Nordea Bank Finland PLC Vilniaus skyrius, bankrutavusi akcinė bendrovė ,,Snoras“, uždaroji akcinė bendrovė ,,Vilniaus energija“, uždaroji akcinė bendrovė ,,Naujininkų ūkis“, uždaroji akcinė bendrovė ,,Vilniaus vandenys“, uždaroji akcinė bendrovė ,,Tele2“, uždaroji akcinė bendrovė ,,Julianus Inkaso“, antstolis I. G., antstolis R. K., antstolis D. Š., antstolis V. M., uždaroji akcinė bendrovė ,,Bankroto valdymas“.

2Teismas

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Pareiškėjai G. G. ir O. G. kreipėsi į teismą, prašydami iškelti jiems bankroto bylą, bankroto administratoriumi skirti UAB „Bankroto valdymas“. Nurodė, kad pradelstų įsiskolinimų kreditoriams bendra suma 2015 m. vasario 9 d. sudarė 29 514,17 Eur. Paaiškino, kad 2005 m. spalio 11 d. su Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriumi sudarė būsto kreditavimo sutartį (Nr. BK05/10/62D ) 53 333 Eur sumai butui, esančiam ( - ), įsigyti. 2007 m. birželio 8 d. su Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriumi sudarė vartojimo kredito sutartį (Nr. LL07/06/27D) 20 561,57 Eur sumai šeimos poreikiams tenkinti. Nurodė, kad pareiškėja O. G. yra bedarbė, išlaikoma sutuoktinio, asmeninio turto ar lėšų neturi, pareiškėjai nustatytas 55 procentų darbingumo lygis. Paaiškino, jog pareiškėjas G. G. dirbo vilkiko vairuotoju, tačiau prasidėjus ekonominei krizei, ženkliai sumažėjo krovinių pervežimų skaičius, didelė dalis transporto kompanijų bankrutavo, todėl liko be darbo, negalėjo padengti pradelstų įsiskolinimų bankui, kuris nutraukė kredito sutartis ir pradėjo priverstinį skolos išieškojimą. Nurodė, kad 2013 m. gegužės 9 d. įsidarbino vairuotojo-ekspeditoriaus pareigose UAB „Semdem transport“. Pasak pareiškėjų, apmokėti bankroto administravimo išlaidas ir tenkinti kreditorių reikalavimus, vykdant bankroto procedūras, numatoma iš lėšų, gautų pardavus įkeistą nekilnojamąjį turtą – butą. Paaiškino, jog būtiniausiems poreikiams tenkinti reikalinga 375 Eur suma. Gaunamos pajamos sudaro 376,80 Eur.

5Suinteresuotas asmuo antstolis I. G. atsiliepimu prašė atsisakyti pareiškėjams iškelti bankroto bylą. Nurodė, kad skolininkų veiksmai vykdymo procese leidžia pagrįstai abejoti skolininku geranoriškumu bei sąžiningumu, jie atsisakė įleisti turto vertintojus, antstolio įpareigojimo sudaryti sąlygas turto apžiūrai neįvykdė, su antstoliu nebendradarbiavo. Pažymėjo, jog pareiškėjas už laikotarpį nuo 2015 m. vasario 1 d. iki 2015 m. vasario 28 d. iš UAB „Semdem transport“ gavo 614,88 Eur pajamų.

6Suinteresuotas asmuo UAB „Vilniaus energija“ atsiliepimu prašo kritiškai įvertinti nurodytą įsiskolinimą, jo mokumą ir galimybę mokėti skolas ir pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo netenkinti; įvertinti galimybę patenkinti kreditorių reikalavimus, leidžiant antstoliams parduoti ieškovo turtą; jei bankroto byla būtų iškelta, klausimą dėl administratoriaus kandidatūros spręsti teismo nuožiūra. Nurodė, kad pareiškėjai turi butą, kurį pardavus sumažėtų skola bankui. Pažymėjo, kad teismas jau buvo atsisakęs iškelti pareiškėjų bankroto bylą, teismo buvo vertinamos tos pačios aplinkybės, kurios pareiškėjų nurodytos naujame pareiškime. Pareiškėjai nepateikė jokių įrodymų, kad jie ėmėsi kokių nors veiksmų sumažinti skolas, parduoti būtą.

7Suinteresuotas asmuo Nordea Bank AB veikiantis per Nordea Bank AB Lietuvos skyrių atsiliepimu prašo pareiškimą atmesti ir atsisakyti iškelti pareiškėjams bankroto bylą. Pažymėjo, jog pareiškėjams jau buvo atsisakyta iškelti bankroto bylą. Nurodė, jog bendra skolinių įsipareigojimų bankui suma yra 49 194,85 Eur. Paaiškino, kad pareiškime neatskleistos esminės aplinkybės, susijusios su pareiškėjų nemokumo priežastimis, turimo turto sąrašu bei verte, kas reiškia, jog pagal pateiktus duomenis ir dokumentus nėra įmanoma objektyviai įvertinti pareiškėjų nemokumo priežasčių bei turto ir įsipareigojimų santykio. Nurodė, kad pareiškėjų įsiskolinimai sudaro 52 209,39 Eur sumą, 2013 m. gruodžio 9 d. UAB „Ober-Haus“ pateiktame ekspertizės akte nurodyta, kad buto rinkos vertė yra 45 759,96 Eur. Pareiškėjas 2015 m. vasario mėn. gavo 614,88 Eur darbo užmokestį. Pažymi, jog vien buto rinkos vertė ir pareiškėjo nurodomas gautinas darbo užmokestis leidžia daryti išvadą, kad pareiškėjų skolų ir turimo turto santykis nėra kritinis. Nurodė, kad pareiškėjai turi pateikti duomenis apie per trejus metus iki pareiškimo pateikimo dienos turėtą kitą turtą – kilnojamąjį turtą ir jo vertę, vertybinius popierius, indėlius arba patvirtinti, kad tokio turto neturėjo. Teigė, kad pareiškėjai neinformavo banko apie darbo netekimą ir sumažėjusias pajamas, taip pat apie kitus kreditorius. Bankas nurodė, kad pareiškėjai privalo pagrįsti, kur buvo panaudotos kredito lėšos, gautos pagal 2007 m. birželio 8 d. Kredito „Laisvai“ sutartį Nr. LL 07/06/27D. Nurodo, kad pareiškėjai nepateikė jokių įrodymų, kurie pagrįstų būtinųjų išlaidų dydį. Pažymėjo, kad nepateikta jokių duomenų ar pareiškėja O. G. gauna pašalpą, ar ieško darbo bei stengiasi prisidėti prie šeimos poreikių tenkinimo.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. birželio 8 d. nutartimi atsisakė iškelti pareiškėjams G. G. ir O. G. bankroto bylą. Teismas nustatė, jog pareiškėjai turi šias skolas: BAB Snoras – 342,30 Eur, Nordea Bankui – 49 194,85 Eur, UAB „Vilniaus energija“ – 1 720,54 Eur, UAB „Naujininkų ūkis“ – 251,40 Eur, UAB „Vilniaus vandenys“ – 574,55 Eur, UAB Tele2 – 43,21 Eur, UAB „Julianus inkaso“ – 82,54 Eur. Nurodė, kad bendra pradelstų mokėjimų suma sudaro 52 209,39 Eur ir viršija įstatymu nustatytą 25 MMA. Teismas taip pat nustatė, kad pareiškėjų finansinė padėtis nėra bloga, kadangi pareiškėjas posėdžio metu ne kartą nurodė, jog šiuo metu su komandiruotpinigiais užsidirba 1 300 Eur per mėnesį. Vertina, jog pareiškėjų finansinė padėtis žymiai pagerėjo po pirmojo pareiškėjų kreipimosi dėl bankroto bylos iškėlimo, kai jų per mėnesį gaunamos pajamos sudarė 376,80 Eur. Padarė išvadą, jog pareiškėjų finansinė būklė nėra kritinė, kad jie negalėtų įvykdyti savo skolinių įsipareigojimų per protingą terminą.

10Remiantis 2013 m. gruodžio 9 d. UAB „Ober-Haus“ Nekilnojamojo turto ekspertizės aktu, pirmosios instancijos teismas nustatė, kad pareiškėjų buto rinkos preliminari vertė yra 45 759,96 Eur. Nurodė, kad turimo buto rinkos vertė ir pareiškėjo gaunamas darbo užmokestis leidžia daryti išvadą, kad pareiškėjų skolų ir turimo turto santykis nėra kritinis. Nurodė, kad pareiškėjų veiksmas atsisakant įleisti turto vertintojus pagrįstai leidžia abejoti jų geranoriškumu ir sąžiningumu. Pažymėjo, kad posėdžio metu pareiškėjas įpareigotas pateikti papildomus dokumentus ir informaciją susijusią su jo dabartine turtine padėtimi, turimu turtu, tačiau to nepadarė. Nurodė, kad pareiškėjų pareiškime yra neatskleistos esminės aplinkybės, susijusios su pareiškėjo nemokumo priežastimis, turimo turto sąrašu bei verte, kas reiškia, jog pagal pareiškėjo pateiktus duomenis ir dokumentus nėra įmanoma objektyviai įvertinti pareiškėjų nemokumo priežasčių bei turto ir įsipareigojimų santykio, teismo įpareigojimai pateikti tokią informaciją irgi nebuvo vykdomi. Pažymėjo, kad toks elgesys kelia pagrįstų abejonių dėl pareiškėjų sąžiningumo bei jų finansinės kritinės būklės, kadangi mažai tikėtina, jog pareiškėjai neturi jokio kilnojamojo turto, tačiau kilnojamojo turto ir jo vertės pareiškime pareiškėjai nenurodo. Teismas konstatavo, kad pareiškėjų būklė neatitinka ĮBĮ 2 straipsnio 2 dalyje nurodytosios, be to, pareiškėjai yra nesąžiningi kreditorių atžvilgiu.

11III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai

12Pareiškėjai G. G. ir O. G. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. birželio 8 d. nutartį ir iškelti pareiškėjams bankroto bylą. Nurodo, kad teismas netinkamai nustatė pareiškėjų finansinę būklę, dėl ko negalima sutikti su teismo išvada, kad pareiškėjai yra finansiškai pajėgūs dengti skolas vien iš pareiškėjų darbo užmokesčio bei pardavus pareiškėjų turtą. Atkreipia dėmesį, kad dienpinigiai nėra priskirti prie pajamų, gaunamų iš juridinių asmenų. Nurodo, kad dienpinigiai – tai išmoka, skiriama darbuotojui padengti išlaidas, kylančias dėl jo komandiruotės (DK 220 str.), jie nepatenka į darbo užmokesčio sąvoką. Nurodo, kad pareiškėja turi rimtų sveikatos problemų, dėl kurių jai nustatytas 55 proc. darbingumo lygis, todėl pareiškėjos galimybės gauti pajamas yra itin ribotos. Nurodo, kad teismas vadovaujasi dar 2013 m. nustatyta pareiškėjų turto rinkos verte, kai šiai dienai jo vertė yra, tikėtina, visiškai kitokia. Teigia, kad teismas neįvertina to, jog antstolio vykdomose varžytinėse pradinė turto pardavimo kaina sudaro 80 proc. jo nustatytos vertės, o antrosiose 60 proc. jo nustatytos vertės, todėl pareiškėjų įsiskolinimai būtų padengti tik labai maža dalimi, o pareiškėjai toliau liktų nemokūs.

13Nurodo, jog tai, kad teismas pareiškėjus laikė nesąžiningais, nes jie neįsileido vertintojų, ar teismo posėdžio metu nepateikė reikalautų dokumentų, nesudaro jokio teisėto pagrindo atsisakyti iškelti pareiškėjams bankroto bylą dėl nesąžiningumo. Teigia, jog teismas trūkstamus dokumentus galėjo išreikalauti.

14IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Atskirasis skundas atmetamas.

16Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo ar nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų, būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Absoliučių skundžiamo teismo nutarties negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

17Nagrinėjamos bylos apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria netenkintas pareiškėjų pareiškimas dėl bankroto bylos jiems iškėlimo. Teismas, išnagrinėjęs pateiktą civilinės bylos medžiagą, įvertinęs atskirajame skunde nurodytus argumentus, sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas iš esmės teisingai sprendė, kad nėra pagrindo apeliantui iškelti bankroto bylos.

18FABĮ paskirtis – sudaryti sąlygas atkurti sąžiningo fizinio asmens, ūkininko ir kito fizinio asmens, kuris verčiasi individualia veikla, mokumą, užtikrinant kreditorių reikalavimų tenkinimą šio įstatymo nustatyta tvarka, siekiant teisingos skolininko ir jo kreditorių interesų pusiausvyros (FABĮ 1 straipsnio 1 dalis). Pagal FABĮ 6 straipsnio 1 dalį teismas priima nutartį iškelti fizinio asmens bankroto bylą, jeigu nustato, kad fizinis asmuo yra nemokus ir nėra FABĮ 5 straipsnio 8 dalyje nustatytų pagrindų. Taigi, sprendžiant dėl bankroto bylos iškėlimo, turi būti įvertinamos dvi aplinkybių grupės. Pirma, turi būti konstatuotas fizinio asmens nemokumas. Antra, nustačius fizinio asmens nemokumą, turi būti patikrinama, ar nėra FABĮ 5 straipsnio 8 dalyje įtvirtintų vienai iš sąlygų, kuriai esant bankroto bylą atsisakoma iškelti.

19Fizinio asmens nemokumas – fizinio asmens būklė, kai jis negali įvykdyti skolinių įsipareigojimų, kurių mokėjimo terminai suėję ir kurių suma viršija 25 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas minimaliąsias mėnesines algas (FABĮ 2 str. 2 d.). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas šią nuostatą, pažymėjo, kad, sprendžiant dėl fizinio asmens nemokumo, turi būti taikomi šie kriterijai: skolų suma turi viršyti 25 MMA, skolų mokėjimo terminai turi būti pasibaigę ir asmuo faktiškai (objektyviai) neturi turėti galimybės šias skolas padengti. Kasacinis teismas taip pat yra išaiškinęs, kad teismas, spręsdamas, ar fizinis asmuo yra pajėgus vykdyti savo įsipareigojimus, be kita ko, turi įvertinti skolinių įsipareigojimų kitimo dinamikos perspektyvą tokio asmens turimo turto ir jo gaunamų pajamų kontekste. Remiantis kasacinio teismo pateiktais išaiškinimais dėl fizinio asmens nemokumo FABĮ prasme sampratos, darytina išvada, kad teismas, spręsdamas dėl fizinio asmens nemokumo, kaip vienos iš būtinųjų fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo sąlygų (FABĮ 6 straipsnio 1 dalis) buvimo, turi ne tik nustatyti, kad skolų, kurių mokėjimo terminai suėję, suma viršija 25 MMA, bet ir tai, kad asmuo objektyviai neturi galimybės šias skolas padengti nei šiuo metu, nei tokios galimybės neatsiras per protingą terminą, t. y. teismas, inter alia, turi įvertinti asmens galimybių įvykdyti skolinius įsipareigojimus perspektyvas per konkretų, teismo vertinimu, protingą laikotarpį (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2015 m. birželio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-379-701/2015, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2016 m. birželio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-309-690/2016).

20Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad pareiškėjų skolos, kurių mokėjimo terminai suėjo, sudaro sekančios skolos: 342,30 Eur BAB Snoras, 1 720,54 Eur UAB „Vilniaus energija“, 251,40 Eur UAB „Naujininkų ūkis“, 574,55 Eur UAB „Vilniaus vandenys“, 43,21 Eur UAB Tele2, 82,54 Eur UAB „Julianus inkaso“, 49 194,85 Eur Nordea Bankui (1 t., b. l. 2, 149). Posėdžio metu pareiškėjas nurodė, kad su BAB Snoras, UAB Tele2 ir UAB „Julianus inkaso“ yra atsiskaitęs. Taigi, bendra pareiškėjų skolų suma, kurių mokėjimo terminai suėjo, sudaro 51 741,34 Eur. Atsižvelgiant į išdėstytą, pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, jog pareiškėjų pradelstų skolų suma viršija 25 MMA. Nustačius nurodytą aplinkybę, reikėtų įvertinti, ar asmuo faktiškai (objektyviai) neturi galimybės šias skolas padengti. Remiantis byloje pateiktu UAB „Ober-Haus“ nekilnojamas turtas 2013 m. gruodžio 9 d. ekspertizės aktu (1 t., b. l. 167-175), pareiškėjams priklausančio nekilnojamojo turto – buto, esančio ( - ), vertė 2013 m. gruodžio 5 d. sudarė 45 759,96 Eur (158 000 Lt). Remiantis VĮ Registrų centras 2014 m. kovo 26 d. nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašų (1 t., b. l. 83), buto vidutinė rinkos vertė sudaro 52 710,84 Eur (182 000 Lt). Pagal VĮ Registrų centro interneto svetainės puslapio „Vidutinės rinkos vertės paieška pagal unikalų numerį“, buto vertė – 61 500 Eur. Taigi pardavus pareiškėjams priklausantį nekilnojamąjį turtą, būtų galimybė padengti visus pareiškėjų įsiskolinimus ir pareiškėjai neatitiktų FABĮ pateiktos nemokumo sąvokos, t. y. neturėtų pradelstų įsipareigojimų. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, teismas daro išvadą, jog pareiškėjai turi objektyvias galimybes atsiskaityti su kreditoriais.

21Apeliantai teigia, kad pirmosios instancijos teismas vadovavosi dar 2013 m. nustatyta pareiškėjų turto rinkos verte, nors šiuo metu jo vertė yra, tikėtina, visiškai kitokia. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su apeliantais, jog turto vertė kinta ir gali būti kitokia, negu nustatyta 2013 m. gruodžio 9 d., tačiau pažymėtina, kad VĮ Registrų centro duomenimis minėto turto vertė šiuo metu yra didesnė, nei nustatyta UAB „Ober-Haus“ 2013 m. gruodžio 9 d.

22Apeliantai teigia, kad teismas neįvertina to, jog antstolio vykdomose varžytinėse pradinė turto pardavimo kaina sudaro 80 proc. jo nustatytos vertės, o antrosiose 60 proc. jo nustatytos vertės, todėl pareiškėjų įsiskolinimai būtų padengti tik labai maža dalimi, o pareiškėjai toliau liktų nemokus. Vertinant šiuos apeliantų argumentus, pažymėtina, kad pradinė turto pardavimo kaina nereiškia, kad turtas bus parduotas už mažesnę kainą, kadangi realią turto kainą nustatys būsimi nekilnojamojo turto pirkėjai. Nors nėra tiksliai aišku už kiek nekilnojamas turtas bus parduotas, tačiau šiuo atveju reikšminga tai, kad norint konstatuoti asmens nemokumą, toks asmuo faktiškai (objektyviai) neturi turėti galimybės padengti savo skolų. Taigi byloje nustatytų aplinkybių pagrindu vertinant pareiškėjų perspektyvą grąžinti skolas, galima daryti išvadą, kad jie turi objektyvią galimybę atsiskaityti su kreditoriais, kadangi jiems priklausnčio turto vertė viršija įsipareigojimų dydį.

23Minėta, kad sprendžiant dėl bankroto bylos iškėlimo, turi būti įvertinamos dvi aplinkybių grupės, t. y. fizinio asmens nemokumas ir patikrinama ar nėra FABĮ 5 straipsnio 8 dalyje įtvirtintų sąlygų. Atsižvelgiant į tai, jog nagrinėjamu atveju nenustatytas pareiškėjo nemokumas, t. y. nenustatyta viena iš būtinų sąlygų keliant fizinio asmens bankroto bylą, teismas sprendžia, jog nėra aktualu tikrinti FABĮ 5 straipsnio 8 dalyje įtvirtintų kitų sąlygų, kurioms esant pareiškėjo bankroto byla negali būti keliama.

24Įvertinęs faktines bylos aplinkybes, atskirojo skundo bei atsiliepimo į jį argumentus, byloje esančius įrodymus, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė pareiškėjui iškelti bankroto bylą (CPK 185 str., 263 str. 1 d., 337 str. 1 d. 1 p.). Remiantis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog pareiškėjų G. G. ir O. G. atskirasis skundas turi būti atmestas, o Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. birželio 8 d. nutartis palikta nepakeista.

25Teismas, vadovaudamasis CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

26apeliantų G. G. (G. G.) ir O. G. atskirąjį skundą atmesti.

27Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. birželio 8 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rosita... 2. Teismas... 3. I. Ginčo esmė... 4. Pareiškėjai G. G. ir O. G. kreipėsi į teismą, prašydami iškelti jiems... 5. Suinteresuotas asmuo antstolis I. G. atsiliepimu prašė atsisakyti... 6. Suinteresuotas asmuo UAB „Vilniaus energija“ atsiliepimu prašo kritiškai... 7. Suinteresuotas asmuo Nordea Bank AB veikiantis per Nordea Bank AB Lietuvos... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. birželio 8 d. nutartimi atsisakė... 10. Remiantis 2013 m. gruodžio 9 d. UAB „Ober-Haus“ Nekilnojamojo turto... 11. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai... 12. Pareiškėjai G. G. ir O. G. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus... 13. Nurodo, jog tai, kad teismas pareiškėjus laikė nesąžiningais, nes jie... 14. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 15. Atskirasis skundas atmetamas.... 16. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo... 17. Nagrinėjamos bylos apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo... 18. FABĮ paskirtis – sudaryti sąlygas atkurti sąžiningo fizinio asmens,... 19. Fizinio asmens nemokumas – fizinio asmens būklė, kai jis negali įvykdyti... 20. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad pareiškėjų skolos, kurių mokėjimo... 21. Apeliantai teigia, kad pirmosios instancijos teismas vadovavosi dar 2013 m.... 22. Apeliantai teigia, kad teismas neįvertina to, jog antstolio vykdomose... 23. Minėta, kad sprendžiant dėl bankroto bylos iškėlimo, turi būti... 24. Įvertinęs faktines bylos aplinkybes, atskirojo skundo bei atsiliepimo į jį... 25. Teismas, vadovaudamasis CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,... 26. apeliantų G. G. (G. G.) ir O. G. atskirąjį skundą atmesti.... 27. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. birželio 8 d. nutartį palikti...