Byla 2-10816-600/2013
Dėl žalos priteisimo, priimdama sprendimą už akių

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Renata Kasimovienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo AB „Lietuvos draudimas“ ieškinį atsakovui E. B. dėl žalos priteisimo, priimdama sprendimą už akių,

Nustatė

2ieškovas nurodė, kad 2011 m. rugsėjo mėnesį ( - ), Vilnius, buvo apgadinta transporto priemonė VW Passat, valst. Nr. ( - ), priklausanti UAB „Ald Automotive“ apdrausta AB „Lietuvos draudimas“. Žalą padarė atsakovas, kuris prisipažino subraižęs automobilio kėbulą. Prašo priteisti iš atsakovo 418,14 Lt žalą, 5 procentus metinių procesinių palūkanų bei bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti LR CPK 130 str. nustatyta tvarka. Atsakovas atsiliepimo į ieškinį per teismo nustatytą terminą teismui nepateikė, ieškovas yra pareiškęs prašymą priimti sprendimą už akių, jei byloje atsiliepimas į ieškinį nebus pateiktas, todėl priimamas sprendimas už akių (CPK 142 str. 4 d.).

4Ieškinys tenkintinas.

5Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

6Ieškinys tenkinamas.

7Priimdamas sprendimą už akių, teismas atliko formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą ir padarė išvadą, kad pasitvirtinus ieškovo pateiktų dokumentų turiniui, nebūtų pagrindo ieškinį tenkinti.

8Iš bylos duomenų nustatyta, kad atsakovas 2011-09-24 prisipažino policijos komisariate apklausos metu, kad 2011-09-24 apie 21.00 val. Žygio gatvėje subraižė trijų automobilių kėbulus, tarp kurių buvo ir VW Passat, valst.Nr. ( - ) (b.1.5-6). Buvo padaryta žala UAB „ALD Automotive“ turtui automobiliui VW Passat, valst.Nr. ( - ) (b.l.5-8). Ieškovas sumokėjo UAB „Automobilių dažymo sistemos“, atlikusiai remonto darbus 568,14 Lt sumą (b.1.15-19). Dalį žalos, t.y. 150,00 Lt atsakovas ieškovui atlygino. Liko neatlyginta 418,14 Lt žalos (b.l.1).

9Nagrinėjamu atveju ieškinys atsakovui dėl žalos atlyginimo grindžiamas neteisėtu turto sugadinimu (deliktu), t. y. reikalavimas kyla iš deliktinės civilinės atsakomybės. Aplinkybė, kad tokį reikalavimą pareiškė draudikas, išmokėjęs turto draudimo išmoką nukentėjusiam draudėjui, nekeičia santykių, iš kurių toks reikalavimas kildinamas, prigimties. Subrogacijos atveju turto draudikas perima draudėjo, t. y. nukentėjusio asmens, teises į žalos atlyginimą tiek specialiosios (CK 6.1015 straipsnis), tiek ir bendrosios (CK 6.101 straipsnio 4 dalies 4 punktas) normų pagrindu. CK 6.1015 straipsnyje reglamentuojama subrogacija kaip draudėjo teisių į žalos atlyginimą perėjimas draudikui. Įvykus draudžiamajam įvykiui, subrogacijos pagal CK 6.1015 straipsnį pagrindu vietoj draudėjo į tą patį, jau egzistuojantį ir nepasibaigusį prievolinį santykį įstoja draudimo išmoką išmokėjęs draudikas, perimdamas draudėjo reikalavimo teisę į atsakingą asmenį. Reikalavimo teisė, perėjusi draudikui, įgyvendinama laikantis taisyklių, kurios nustato draudėjo (naudos gavėjo) ir už žalą atsakingo asmens santykius (CK 6.1015 straipsnio 2 dalis). Aiškindamas šią nuostatą kasacinis teismas yra pasisakęs, kad žalos padarymo draudėjo turtui atveju draudikui perėjusi reikalavimo teisė įgyvendinama pagal deliktinę civilinę atsakomybę reglamentuojančias CK šeštosios knygos III dalies XXII skyriaus normas, pagal kurias tam, kad atsirastų civilinės atsakomybės teisiniai santykiai, būtina nustatyti visas civilinės atsakomybės sąlygas – neteisėtus veiksmus, žalą, priežastinį neteisėtų veiksmų ir žalos ryšį bei kaltę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. gruodžio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „If draudimas“ v. UAB „Kluonas“; bylos Nr. 3K-3-580/2007; kt.).

10Nagrinėjamoje byloje keliamas deliktinės atsakomybės klausimas. Pagrindinė deliktinės civilinės atsakomybės funkcija yra kompensacinė. Tai reiškia, kad civilinė atsakomybė yra skirta grąžinti nukentėjusį asmenį į ankstesnę (iki delikto padarymo) padėtį (lot. restitutio in integrum). Nuostolių kaip piniginės žalos išraiškos turi būti atlyginama tiek, kiek nukentėjęs asmuo dėl padarytos žalos prarado, nes toks atlyginimas atitiktų žalos kompensavimo funkciją.

11Byloje nustačius, kad atsakovo veiksmai buvo būtina ir pakankama sąlyga ieškovo turtinei žalai atsirasti, teismas tenkina ieškovo prašymą priteisti likusią 418,14 Lt žalą, patirtą dėl atsakovo neteisėtų veiksmų.

12Pagal CK 6.37 str. ir 6.210 str. 1 d. ieškovui iš atsakovo priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą 418,14 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. 2013-02-12 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

13Iš atsakovo priteistina 72,00 Lt žyminio mokesčio ieškovo naudai (CPK 93 str.).

14Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285-288 str.,

Nutarė

15Ieškinį tenkinti.

16Išieškoti iš atsakovo E. B., gim. ( - ), 418,14 Lt žalos, 5 procentus metinių palūkanų už priteistą 418,14 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. 2013-02-12, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 72,00 Lt bylinėjimosi išlaidų ieškovo AB „Lietuvos draudimas“, kodas 110051834, naudai.

17Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo (toliau - pareiškimas). Pareiškime turi būti nurodoma: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas, šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas, aplinkybės, dėl kurių nebuvo pateiktas atsiliepimas į pareikštą ieškinį bei šias aplinkybes pagrindžiantys įrodymai, aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, bei įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes, pareiškimą paduodančios šalies prašymas, prie pareiškimo pridedamos medžiagos sąrašas, pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data, pareiškimo ir priedų kopijos.

18Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos skųsti sprendimą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai