Byla 2A-3357-577/2013
Dėl asociacijos valdymo organų sprendimų panaikinimo ir neturtinės žalos atlyginimo priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Jadvygos Mardosevič, kolegijos teisėjų Zitos Smirnovienės ir Henricho Jaglinskio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo S. Ž. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. liepos 29 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo S. Ž. patikslintą ieškinį atsakovui Neįgaliųjų sporto ir dienos užimtumo klubui „Draugystė“ dėl asociacijos valdymo organų sprendimų panaikinimo ir neturtinės žalos atlyginimo priteisimo.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3ieškovas S. Ž. patikslintu ieškiniu prašė panaikinti Klubo valdybos 2012-12-28 sprendimą, kuriuo patenkintas jo prašymas; panaikinti Klubo pirmininkės J. P. 2012-12-28 įsakymą, kuriuo sustabdyti jo kaip Klubo valdybos nario įgaliojimai; priteisti iš atsakovo 1500 Lt neturtinės žalos atlyginimą. Nurodė, kad 2010 m. Neįgaliųjų dienos užimtumo klubo „Draugystė“ (toliau – Klubas) visuotiniame klubo narių susirinkime buvo išrinktas Klubo valdybos nariu. 2012-12-19 Klubo pirmininkei J. P. įteikė 2012-12-14 pareiškimą dėl atsistatydinimo iš Klubo valdybos nario pareigų. Tai padarė dėl to, kad neatlaikė psichologinio smurto, kai buvo J. P. prievartaujamas surašyti Klubo valdybos posėdžio protokolą atgaline 2011 m. antro pusmečio data dėl suteikimo jam teisės pasirašyti Klubo ir J. P. savanoriškos veiklos sutartį ir atgaline data pasirašyti šią sutartį. Jis kategoriškai atsisakė tai padaryti. J. P. ėmė jam keršyti, 2012-12-28 pasakė, kad Klubo valdyba 2012-12-28 sprendimu jį atleido iš valdybos nario pareigų. Jis, suprasdamas tai kaip Klubo valdybos įgaliojimų viršijimą ir psichologinį terorą iš pirmininkės J. P. pusės, 2012-12-28 pašte registruotu atvirlaiškiu-pareiškimu savo 2012-12-14 pareiškimą dėl atsistatydinimo iš Klubo valdybos nario pareigų atšaukė. Ieškovas mano, kad Klubo pirmininkė J. P., norėdama padaryti didesnį psichologinį poveikį, Klubo valdybos posėdyje žinomai melagingai informavo posėdžio dalyvius, neva jis prašąs Klubo valdybos leisti išstoti iš valdybos nario pareigų, tačiau jokio prašymo dėl atleidimo iš Klubo valdybos nario pareigų jis nerašė ir savo pareiškime neprašė. Valdyba neturi jokių galių tenkinti ar netenkinti jo prašymo. Pažeidžiant jo kaip Klubo valdybos nario, piliečio ir žmogaus teises jam nebuvo pranešta Klubo valdybos posėdžio data, darbotvarkė, pranešimai ir sprendimų projektai, jam nebuvo suteikta jokių galimybių išsakyti savo motyvus ir paaiškinimus. 2013-01-07 Klubo valdybos pirmininkė J. P. pateikė susipažinimui Klubo pirmininkės J. P. 2012-12-28 įsakymą, kuriuo sustabdyti jo kaip Klubo valdybos nario įgaliojimai. Ieškovas mano, kad šis įsakymas surašytas atgaline data. Taip pat ieškovas nurodo, kad dėl neteisėtų, tyčinių veiksmų ir psichologinio teroro iš Klubo vadovybės pusės ieškovas patyrė moralinę žalą. Ieškovas nurodo, kad atsakovui suteikė galimybę bent iš dalies ištaisyti skriaudą: 2013-01-08 kreipėsi į Klubo pirmininkę J. P., prašydamas organizuoti Klubo valdybos 2012-12-28 sprendimo panaikinimą bei panaikinti Klubo valdybos pirmininkės J. P. 2012-12-28 įsakymą, kuriuo sustabdyti jo, kaip Klubo valdybos nario, įgaliojimai, tačiau pranešimo iš J. P. negavo.

4Atsakovas Neįgaliųjų sporto ir dienos užimtumo klubas „Draugystė“ atsiliepime į ieškinį nurodė, kad nesutinka su pareikštu ieškiniu. Nurodė, kad ieškovas klaidina teismą, nurodydamas, kad tarp Klubo ir J. P. yra sudaryta savanoriškos veiklos sutartis. Bendraujant su ieškovu, be valdybos pirmininkės J. P., visada dalyvavo ir kiti valdybos nariai – A. B., R. U., klubo darbuotoja S. A.. Nei vienas iš jų nenaudojo psichologinio teroro, psichologinio smurto, keršto, prievartos. Ieškovas klaidina teismą, pateikdamas ne visus su šiuo ieškiniu susijusius dokumentus ir susirašinėjimus. Ieškovas buvo informuotas, kad visi šie susirašinėjimai yra tik formalus dokumentų įforminimas dėl dalyvavimo valdybos posėdžiuose ir valdybos nario pareigų vykdymo, nes visi nariai registruoti VĮ „Registrų centras“ ir iki duomenų pakeitimo ieškovas tebėra Klubo valdybos narys. Ieškovas taip pat buvo informuotas, kad jo 2012-12-28 išsiųstas atvirlaiškis-pareiškimas yra priimtas ir jis bus pakviestas į artimiausią Klubo valdybos posėdį. 2013-02-07 ieškovas buvo kviečiamas dalyvauti 2013-02-08 valdybos posėdyje, tačiau į posėdį neatvyko, o nuo 2013-01-07 ieškovas Klube nesilankė.

5Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. liepos 29 d. sprendimu ieškinį atmetė. Teismas nustatė, kad pagal atsakovo įstatų 26.5 punktą, visuotinis narių susirinkimas pirmininko teikimu renka ir atšaukia valdybos narius. 2012-12-28 Klubo valdybos posėdyje, nedalyvaujant ieškovui, buvo svarstomas ieškovo prašymas dėl atsistatydinimo iš valdybos nario pareigų ir buvo vienbalsiai nutarta patenkinti ieškovo prašymą. 2012-12-28 Klubo valdybos pirmininkė J. P. priėmė įsakymą sustabdyti ieškovo kaip Klubo valdybos nario įgaliojimus iki ataskaitinio – rinkiminio susirinkimo sušaukimo. I. K. valdybos 2012-12-28 posėdžio nutarimą ir jo pagrindu pirmininkės J. P. 2012-12-28 priimtą įsakymą laiko jo atleidimu iš valdybos narių. Atsakovas tai paneigė ir patvirtino, kad ieškovas tebėra valdybos narys, pažymėjo, kad Juridinių asmenų registre ieškovas nėra išregistruotas iš valdybos narių sąrašo (b.l. 84). Atsakovas pateikė 2010-07-12 valdybos posėdžio protokolą, iš kurio matyti, kad valdybos nutarimu ieškovui buvo paskirtos klubo valdybos posėdžių ir kitų dokumentų rengimo ir įforminimo pareigos (b.l. 76), kurių vykdymas ir buvo sustabdytas ginčijamu 2012-12-28 Įsakymu. Pagal įstatų 40.16 punktą, valdybos pirmininkas vykdo visuotinio narių susirinkimo, valdybos nutarimus ir įpareigojimus. Pirmininko sprendimai jo kompetencijos klausimais įforminami įsakymais (Įstatų 41 p.). Pirmos instancijos teismas priėjo prie išvados, kad valdybos pirmininkė J. P. 2012-12-28 įsakymą dėl ieškovo kaip valdybos nario įgaliojimų sustabdymo priėmė vykdydama valdybos 2012-12-28 nutarimą pritarti ieškovo pateiktam prašymui dėl atsistatydinimo iš valdybos nario pareigų. Minėtu įsakymu buvo sustabdyti ieškovo įgaliojimai vykdant jam priskirtas pareigas, susijusias su klubo valdybos posėdžių ir kitų dokumentų rengimu ir įforminimu. Pirmos instancijos teismo vertinimu, ieškovo argumentas, kad 2012-12-28 valdybos nutarimas ir pirmininkės įsakymas turėjo būti panaikinti po to, kai jis atšaukė savo pareiškimą dėl atsistatydinimo iš valdybos nario pareigų, yra nepagrįstas, atsižvelgiant į tai, kad ieškovas kviečiamas neatvyksta į valdybos posėdžius ir dėl to negalėtų tinkamai vykdyti jam kaip valdybos nariui priskirtų pareigų. Taigi pirmos instancijos teismas, įvertinęs nustatytų aplinkybių visumą, konstatavo, kad 2012-12-28 valdybos nutarimas ir 2012-12-28 pirmininkės įsakymas neprieštarauja nei imperatyviosioms įstatymų normoms, nei atsakovo įstatams, todėl nėra pagrindo juos pripažinti negaliojančiais.

6Ieškovas S. Ž. apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. liepos 29 d. sprendimą ir bylą grąžinti nagrinėti pirmos instancijos teismui bei priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Apelianto įsitikinimu, 2012-12-28 valdybos posėdyje ne pagal kompetenciją ir pažeidžiant procedūras buvo sprendžiamas jo atleidimo iš valdybos narių klausimas, šiurkščiai pažeidžiant Klubo įstatus ir kitus teisės aktus. Ieškovas pažymi, kad jis buvo išreiškęs savo valią atsistatydinti iš valdybos nario pareigų, bet jokio prašymo dėl atleidimo iš Klubo valdybos nario pareigų niekada nebuvo rašęs. Taip pat ieškovas nurodo, kad jam apskritai nebuvo pranešta apie Klubo valdybos posėdį, nes Klubo „Draugystė“ pirmininkė norėjo jį atleisti iš pareigų. Apeliantas paaiškina, kad nors jis ir buvo pareiškęs norą atsistatydinti iš valdybos nario pareigų, tačiau matydamas atsakovo neteisėtus veiksmus, nutarė pareiškimą atšaukti. Apelianto nuomone, pirmos instancijos teismas neteisingai nustatė, kad Klubo valdybos posėdžio metu buvo svarstomas ieškovo, kaip Klubo valdybos nario, įgaliojimų pagal Įstatų 32.4 p. sustabdymo klausimas. Pasak apelianto, šiuo sprendimu jis buvo pašalintas iš Klubo narių. Ieškovas nurodo, kad 2013-01-08 kreipėsi į atsakovą, kad atšauktų neteisėtus dokumentus, tačiau iš atsakovo nesulaukė motyvuoto atsakymo, buvo pakviestas į 2013-02-08 valdybos posėdį, į kurį negalėjo atvykti. Apeliantas tvirtina, kad iki ieškinio pateikimo atsakovas nebelaikė jo valdybos nariu. Apelianto nuomone, įsakymas ir Klubo valdybos posėdžio sprendimas neturi jokių tarpusavio sąsajų. Taip pat apeliantas pabrėžia, kad jis niekada nebuvo pareiškęs, jog nebedalyvaus Klubo veikloje, nurodo, kad jis nori aktyviai dalyvauti Klubo veikloje, tačiau jo veiklą riboja 2012-12-28 valdybos posėdžio protokolas ir 2012-12-28 įsakymas. Be to, apeliantas pažymi, kadangi atsakovo veiksmai buvo neteisėti ir nesąžiningi, ieškovo naudai turėjo būti priteista ir neturtinė žala.

7Atsakovas Neįgaliųjų sporto ir dienos užimtumo klubas „Draugystė“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo ieškovo apeliacinį skundą atmesti. Atsakovas pažymi, kad Neįgaliųjų sporto ir dienos užimtumo klubas „Draugystė“ savo veikloje ir darbe vadovaujasi klubo įstatais. 2010-05-28 apeliantas visuotinio narių ataskaitinio-rinkiminio susirinkimo metu buvo išrinktas valdybos nariu, darbo sutartis sudaryta nebuvo. Atsakovas pažymi, kad visi valdybos nariai yra registruoti Registrų centre, pagal Registrų centro duomenis apeliantas yra klubo valdybos narys. Apeliantui, kaip ir visiems kitiems Klubo nariams, yra pateikiami visi prašomi dokumentai, tačiau pats ieškovas elgiasi keistai, nes elektroniniu laišku jis paprašo suteikti galimybę susipažinti su dokumentais, o atvykęs į Klubą – atsisako. Atsakovas nurodo, kad ieškovo atsiųstuose pareiškimuose (2012-12-19 ir 2012-12-28) ir Klubo įformintuose dokumentuose kalbama tik apie valdybos nario pareigas. Kaip valdybos narys ieškovas 2013-05-24 buvo pakviestas susipažinti su valdybos nariams adresuota Neįgaliųjų reikalų departamento Vilniaus miesto savivaldybės ir Vilniaus rajono savivaldybės galutine ataskaita. 2013-06-05 ieškovas buvo atvykęs susipažinti, susipažino, tačiau atsisakė pasirašyti, pasirašė tik Klubo lankytojų registravimo dokumente.

8Apeliacinis skundas atmestinas.

9Apeliacinio proceso paskirtis – laikantis CPK 320 str. įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant ir faktinę, ir teisinę bylos puses, tai yra, tiriant byloje surinktus įrodymus, patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialinės teisės normas. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra CPK 329 str. nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos teismas nenustatė CPK 329 str. 2 d. nurodytų absoliučių pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindų, todėl nagrinėtinas apeliacinio skundo teisinis ir faktinis pagrindas.

10Iš bylos medžiagos matyti, kad atsakovo teisinė forma – asociacija. Neįgaliųjų dienos užimtumo klubo „Draugystė“ 2010-05-28 visuotiniame narių susirinkime ieškovas buvo išrinktas valdybos nariu (b.l. 84). 2012-12-17 atsakovas gavo valdybos pirmininkei J. P. adresuotą 2012-12-14 ieškovo pareiškimą dėl atsistatydinimo iš valdybos nario pareigų, be ieškovo parašo (b.l. 30-31). 2012-12-19 ieškovas pateikė atsakovui pasirašytą pareiškimą dėl atsistatydinimo iš valdybos nario pareigų (b.l. 4). 2012-12-28 Klubo valdybos posėdyje, nedalyvaujant ieškovui, buvo svarstomas ieškovo prašymas dėl atsistatydinimo iš valdybos nario pareigų ir buvo vienbalsiai nutarta patenkinti ieškovo prašymą (b.l. 37). 2012-12-28 Klubo valdybos pirmininkė J. P. priėmė įsakymą sustabdyti ieškovo kaip Klubo valdybos nario įgaliojimus iki ataskaitinio – rinkiminio susirinkimo sušaukimo (b.l. 39). Tą pačią dieną, t. y. 2012-12-28, ieškovas išsiuntė atsakovui pareiškimą, kuriuo atšaukė savo 2012-12-14 pareiškimą dėl atsistatydinimo iš valdybos nario pareigų; šį pareiškimą atsakovas gavo 2013-01-03 (b.l. 34). 2013 m. sausio 8-10 d. ieškovas elektroniniu paštu išsiuntė atsakovui prašymus dėl neteisėtų dokumentų panaikinimo, prašydamas Klubo pirmininkę J. P. organizuoti Klubo valdybos 2012-12-28 sprendimo panaikinimą bei panaikinti Klubo valdybos pirmininkės J. P. 2012-12-28 įsakymą, kuriuo sustabdyti jo kaip Klubo valdybos nario įgaliojimai (b.l. 40-44). Atsakydamas į ieškovo prašymą, atsakovas 2013-01-10 informavo ieškovą, kad 2012-12-28 jo išsiųstas atvirlaiškis–pareiškimas priimtas ir jis bus pakviestas į artimiausią valdybos posėdį (b.l. 45). 2013-02-07 ieškovas buvo kviečiamas į 2013-02-08 17.00 val. Klubo valdybos posėdį, tačiau į šį posėdį ieškovas neatvyko, o susirašinėdamas su atsakovu elektroniniu paštu nurodė, kad kol nebus panaikinti jo 2013-01-08 prašyme įvardinti atsakovo dokumentai, jis Klubo valdyboje yra beteisis (b.l. 47-48). Pirmos instancijos teismas, įvertinęs nustatytų aplinkybių visumą, konstatavo, kad 2012-12-28 valdybos nutarimas ir 2012-12-28 pirmininkės įsakymas neprieštarauja nei imperatyviosioms įstatymų normoms, nei atsakovo įstatams, todėl nėra pagrindo juos pripažinti negaliojančiais. Tuo tarpu apeliantas tvirtina, kad 2012-12-28 valdybos posėdyje ne pagal kompetenciją ir pažeidžiant procedūras buvo sprendžiamas jo atleidimas iš valdybos narių klausimas, šiurkščiai pažeidžiant Klubo įstatus ir kitus teisės aktus.

11Taigi tarp šalių kilo ginčas dėl Klubo valdybos 2012-12-28 sprendimo, kuriuo patenkintas ieškovo prašymas dėl atsistatydinimo iš valdybos nario pareigų, ir šio sprendimo pagrindu valdybos pirmininkės J. P. 2012-12-28 priimto įsakymo, kuriuo sustabdyti ieškovo kaip Klubo valdybos nario įgaliojimai, teisėtumo.

12Kaip ir nurodė pirmos instancijos teismas, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 2.82 straipsnio 4 dalis numato, kad juridinių asmenų organų sprendimai gali būti teismo tvarka pripažinti negaliojančiais, jeigu jie prieštarauja imperatyviosioms įstatymų normoms, juridinio asmens steigimo dokumentams arba protingumo ar sąžiningumo principams. Asociacijos organų struktūra, kompetencija, sušaukimo ir sprendimų priėmimo tvarka nustatoma asociacijos įstatuose (Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo 7 str. 7 d.). Iš atsakovo Įstatų matyti, kad Klubo pirmininkas teikia valdybos narių atšaukimo kandidatūras (Įstatų 40.6 p.); fiziniai ir juridiniai asmenys Klubo nariais tampa/išstoja iš klubo, jei tokį sprendimą nustatyta tvarka priima klubo valdyba (Įstatų 17 p., 32.2 p.), o visuotinis narių susirinkimas pirmininko teikimu renka ir atšaukia valdybos narius (Įstatų 26.5 p.). Nagrinėjamu atveju 2012-12-19 ieškovas atsakovui pateikė atsistatydinimo iš valdybos narių pareiškimą (b.l. 4). 2012-12-28 Klubo valdybos posėdyje buvo svarstomas ieškovo prašymas dėl atsistatydinimo iš valdybos nario pareigų ir buvo vienbalsiai nutarta patenkinti ieškovo prašymą (b.l. 37). 2012-12-28 Klubo valdybos pirmininkė J. P. priėmė įsakymą sustabdyti ieškovo kaip Klubo valdybos nario įgaliojimus iki ataskaitinio – rinkiminio susirinkimo sušaukimo (b.l. 39). I. K. valdybos 2012-12-28 posėdžio nutarimą ir jo pagrindu pirmininkės J. P. 2012-12-28 priimtą įsakymą laiko jo atleidimu iš valdybos narių. Su tokia apelianto pozicija nesutiktina.

13Atkreiptinas dėmesys, kad pagal Įstatų 32.3 p. valdyba gali priimti sprendimus tik dėl narių išstojimo iš Klubo apskritai, o atšaukti valdybos narius yra Visuotinio narių susirinkimo kompetencija (Įstatų 26.5 p.). Taigi nagrinėjamu atveju valdyba tik pritarė ieškovo pareiškimui dėl jo atleidimo iš valdybos nario pareigų, o 2012-12-28 Klubo valdybos pirmininkės J. P. įsakymu ieškovo kaip Klubo valdybos nario įgaliojimai buvo tik sustabdyti iki ataskaitinio – rinkiminio susirinkimo, kuris gali atšaukti valdybos narius, sušaukimo (b.l. 39). Pagal įstatų 40.16 punktą, valdybos pirmininkas vykdo visuotinio narių susirinkimo, valdybos nutarimus ir įpareigojimus. Pirmininko sprendimai jo kompetencijos klausimais įforminami įsakymais (Įstatų 41 p.). Remiantis nustatytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija sutinka su pirmos instancijos teismo padarytomis išvadomis, kad valdybos pirmininkė J. P. 2012-12-28 įsakymą dėl ieškovo kaip valdybos nario įgaliojimų sustabdymo priėmė vykdydama valdybos 2012-12-28 nutarimą pritarti ieškovo pateiktam prašymui dėl atsistatydinimo iš valdybos nario pareigų.

14Atkreiptinas dėmesys, kad į bylą buvo pateiktas 2010-07-12 valdybos posėdžio protokolas, iš kurio matyti, kad valdybos nutarimu ieškovui buvo paskirtos klubo valdybos posėdžių ir kitų dokumentų rengimo ir įforminimo pareigos (b.l. 76), nors ieškovas ir tvirtina, kad minėtas protokolas yra suklastotas, tačiau jokių tai patvirtinančių įrodymų teismui nepateikė, todėl apeliacinės instancijos teismas neturi jokio teisinio pagrindo šio įrodymo nevertinti. Pastebėtina, kad pagal Įstatų 32.4 p. būtent valdyba parengia ir tvirtina kiekvieno valdybos nario įgaliojimus. Teisėjų kolegijos nuomone, ieškovui atsisakius vykdyti savo pareigas, valdyba pagal savo kompetenciją į tokį ieškovo pareiškimą turėjo sureaguoti. Klubo valdybos posėdyje buvo įvertintas ieškovo prašymas dėl atsistatydinimo iš valdybos nario pareigų ir buvo vienbalsiai nutarta patenkinti ieškovo prašymą (b.l. 73). Nors 2012-12-28 Valdybos posėdžio protokole nėra aiškiai detalizuota, kokia ieškovo padėtis valdyboje tapo po tokio sprendimo, tačiau įvertinus aplinkybių visetą, darytina išvada, kad apeliantas liko valdybos nariu, tačiau buvo sustabdyti jo įgaliojimai, kuriuos jis turėjo vykdyti pagal 2010-07-12 valdybos posėdžio protokolą (b.l. 76). Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, šią aplinkybę patvirtina Registrų centro duomenys, pagal kuriuos apeliantas vis dar yra valdybos narys (b.l. 84).

15Pritartina ir tai pirmos instancijos teismo išvadai, kad ieškovo argumentas, jog 2012-12-28 valdybos nutarimas ir pirmininkės įsakymas turėjo būti panaikinti po to, kai jis atšaukė savo pareiškimą dėl atsistatydinimo iš valdybos nario pareigų, šiuo konkrečiu atveju yra nepagrįstas, atsižvelgiant į tai, kad ieškovas kviečiamas neatvyksta į valdybos posėdžius ir dėl to negalėtų tinkamai vykdyti jam kaip valdybos nariui priskirtų pareigų. Atkreiptinas dėmesys, kad tos aplinkybės, kad neatvyksta į Klubo valdybos posėdžius, iš esmės neginčija ir pats apeliantas (b.l. 92). Apelianto argumentas, jog jis neatvyksta į posėdžius, todėl kad yra beteisis valdybos narys, taip pat atmestinas kaip nepagrįstas. Pažymėtina, kad apeliantui buvo išaiškintos ginčijamų dokumentų sukeliamos pasekmės, taip pat ir iš paties 2012-12-28 įsakymo, su kuriuo apeliantas buvo supažindintas, turinio matyti, kad apeliantas nebuvo atleistas iš Klubo valdybos nario pareigų, tik buvo sustabdyti jo įgaliojimai. Be to, kaip jau ir buvo minėta anksčiau, faktas, kad apeliantas yra Klubo valdybos narys, atsispindi ir Registrų centro duomenyse. Nurodytų aplinkybių visuma, teisėjų kolegijos nuomone, nesuteikia ieškovui pagrindo išvadai, kad jis buvo atleistas iš Klubo valdybos nario pareigų.

16Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas nustatė ir ištyrė visas reikšmingas ieškiniui aplinkybes, sutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimo išvadomis bei motyvais. Taip pat pažymėtina, kad pagal kasacinio teismo praktiką įstatyminė teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą (nutartį) neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą. Be to, atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo motyvams. Tokia teismo sprendimo (nutarties) motyvavimo pareigos tinkamo įvykdymo samprata pateikiama ne vien kasacinio teismo, bet ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-05-27 nutartis civilinėje Nr. 3K-3-219/2009; Van de Hurk v. the Netherlands, judgement of 19 April 1994, par. 61, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010).

17Vadovaujantis išdėstytais argumentais darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai nustatė faktines bylos aplinkybes, teisingai aiškino ir taikė teisės normas, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, kurį apeliacinio skundo motyvais keisti arba naikinti nėra pagrindo, todėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. liepos 29 d. sprendimas paliktinas nepakeistas (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

18Vadovaudamasi CPK 326–331 straipsniais, teismas

Nutarė

19Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. liepos 29 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai