Byla 2-156-783/2013
Dėl juridine reikšme turincio fakto nustatymo, suinteresuoti asmenys – L. Š., I. Z., V. M., E. Š., S. Š., Panevežio apskrities valstybine mokesciu inspekcija (toliau – Panevežio AVMI), atstovaujama Valstybines mokesciu inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansu ministerijos, n u s t a t e :

1Kupiškio rajono apylinkes teismo teisejas Virginijus Skaraitis, sekretoriaujant Redai Stonikienei, dalyvaujant: pareiškejai R. Š., suinteresuotiems asmenims L. Š., I. Z., V. M., E. Š., S. Š.,

2viešame teismo posedyje išnagrinejes civiline byla R. Š. pareiškima del juridine reikšme turincio fakto nustatymo, suinteresuoti asmenys – L. Š., I. Z., V. M., E. Š., S. Š., Panevežio apskrities valstybine mokesciu inspekcija (toliau – Panevežio AVMI), atstovaujama Valstybines mokesciu inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansu ministerijos, n u s t a t e :

3Pareiškeja R. Š. 2013-01-25 kreipesi i teisma ir prašo nustatyti juridine reikšme turinti fakta, jog A. Š., g. ( - ), faktiškai valde (prieme) B. Š. palikima, atsiradusi po B. Š., g. ( - ), mirusios ( - ), mirties. Pareiškime nurodoma, jog palikeja B. Š. mirties momentu valde nuosavybes teise: 2,6500 ha ploto žemes sklypa, unikalus Nr. ( - ), ( - ), bei 10,8600 ha ploto žemes sklypa, unikalus Nr. ( - ), su jame esanciu gyvenamuoju namu, unikalus Nr. ( - ), ukio pastatais ir kiemo statiniais, kuriu unikalus Nr. ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), kitais kiemo statiniais. B. Š. visa savo turta testamentu paliko savo sunui A. Š., kuris, po B. Š. mirties, ši turta paveldejo pradedamas paveldima turta valdyti, tai yra juo rupintis. Juridine reikšme turincio fakto nustatymo tikslas – gauti paveldejimo teises liudijima. (b.l. 3-5).

4Suinteresuotas asmuo Panevežio AVMI, atstovaujama Valstybines mokesciu inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansu ministerijos, pateike atsiliepima, kuriame nurodo, jog inspekcija del juridine reikšme turincio fakto, t.y. del pripažinimo, jog A. Š. po savo mamos B. Š. mirties ( - ) prieme jos palikima faktiškai pradedamas paveldima turta valdyti, neprieštarauja. (b.l. 39-40).

5Pareiškeja R. Š. teismo posedyje palaiko pareiškima, prašo ji tenkinti. Papildomai nurode, jog B. Š. priklausancioje sodyboje ji su savo vyru A. Š. apsigyveno po vestuviu ( - ), sodyboje gyveno ir pati B. Š., šioje sodyboje gime ir augo visi jos vaikai, kurie byloje yra nurodyti kaip suinteresuoti asmenys. Po B. Š. mirties ( - ) ji ir jos sutuoktinis liko gyventi šioje sodyboje, ja prižiurejo, A. Š. mirus ( - ), ji ir toliau šioje sodyboje gyvena.

6Suinteresuoti asmenys L. Š., I. Z., V. M., E. Š., S. Š. pareiškimui neprieštarauja, paliudijo pareiškejos nurodomas aplinkybes, jog po ju seneles B. Š. mirties ju tevai liko gyventi B. Š. priklausancioje sodyboje.

7Pareiškimas tenkinamas. Remiantis CK 5.50 str. 2 d., 3 d., CK 5.51 str. 1 d., ipedinis laikomas priemusiu palikima, jeigu jis per tris menesius nuo palikimo atsiradimo dienos faktiškai pradejo valdyti paveldima turta valdyti, juo rupintis kaip savo turtu. Iš mirties liudijimu (b.l. 6, 13), santuokos liudijimo (b.l. 13), testamento (b.l. 12), VI Registru centro išrašo (b.l. 22-25) nustatyta, jog pareiškejos R. Š. sutuoktinio A. Š. motina B. Š. mire ( - ), po jos mirties liko nekilnojamasis turtas, esantis ( - ), kuri B. Š. testamentu paliko savo sunui A. Š.. A. Š. mire ( - ), pareiškeja 2013 m. sausio 9 d. kreipesi i notaru biura del A. Š. palikimo priemimo (b.l. 8). Teismas, ivertines pateiktus pareiškejos R. Š. suinteresuotu asmenu L. Š., I. Z., V. M., E. Š., S. Š. paaiškinimus, jog po B. Š. mirties šios likusi turta prižiurejo ir rupinosi A. Š., daro išvada, jog A. Š., budamas pirmos eiles ipedinis (CK 5.11 str. 1 d. 1 p.), po savo motinos B. Š. mirties ( - ) per istatymo nustatytus tris menesius prieme mirusiosios mamos palikta turta, ši turta valde, ji prižiurejo ir rupinosi. Ipedinis, pradejes valdyti kokia nors palikimo dali ar net koki nors daikta, laikomas priemusiu visa palikima (CK 5.51 str. 1 d.). Todel teismas tenkina pareiškejos pareiškima ir nustato juridine reikšme turinti fakta, kad pareiškejos sutuoktinis A. Š. visa palikima, atsiradusi po jo motinos B. Š. mirties, prieme faktiškai pradedamas paveldeta turta valdyti. Juridine reikšme turintis faktas nustatomas del paveldejimo.

8Kadangi pareiškeja 2013 m. sausio 14 d. Panevežio valstybes garantuojamos teisines pagalbos tarnybos sprendimu yra atleista nuo žyminio mokescio ir kitu bylinejimosi išlaidu, apmokant 100 procentu antrines teisines pagalbos išlaidu (b.l. 10), iš jos valstybei nera priteisiamos išlaidos, susijusios su procesiniu dokumentu iteikimu, bei išlaidos, patirtos ruošiant pareiškimo egzemplioriu su priedais naujai itrauktam suinteresuotam asmeniui Panevežio AVMI (CPK 96 str.).

9Remdamasis tuo, kas išdestyta, bei vadovaudamasis CPK 444-448 str., teismas

Nutarė

10Pareiškima tenkinti.

11Nustatyti juridine reikšme turinti fakta, kad A. Š., a.k. ( - ) prieme palikima, atsiradusi po jo motinos B. Š., a.k. ( - ) mirties ( - ), faktiškai pradedamas paveldima turta valdyti.

12Juridine reikšme turintis faktas nustatomas del paveldejimo.

13Sprendimas per 30 d. nuo priemimo dienos per ši teisma paduodant apeliacini skunda gali buti skundžiamas Panevežio apygardos teismui.

Proceso dalyviai