Byla e2-22417-375/2017
Dėl prievolės atsiskaityti tinkamo įvykdymo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Irena Poderienė

2rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Verslo idėja“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Kauno dujotiekio statyba“ dėl prievolės atsiskaityti tinkamo įvykdymo.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovė pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašo priteisti iš atsakovės 10 123,49 Eur skolą, 305,73 Eur delspinigius, 101,23 Eur skolos išieškojimo išlaidas, 6 procentų metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškinyje nurodo, kad 2016 m. lapkričio 25 d. tarp UAB „Energetikos inžinerija“ ir UAB „Kauno dujotiekio statyba“ sudaryta sutartis Nr. 2016-11-25, pagal kurią UAB „Energetikos inžinerija“ įsipareigojo sutartyje nustatyta tvarka ir laiku atlikti sutartus darbus, o UAB „Kauno dujotiekio statyba“ tinkamai ir laiku atsiskaityti. UAB „Energetikos inžinerija“ sutartus darbus atliko, o atsakovė darbus priėmė, pasirašė paslaugų priėmimo aktą Nr. EI-20161125-A1. Atsakovei buvo pateikta 2017 m. vasario 21 d. PVM sąskaita faktūra EI Nr. 2017004, kurią atsakovė pagal sutarties 4.1. punktą turėjo apmokėti turėjo apmokėti per 5 darbo dienas, tačiau atsakovė šios pareigos neįvykdė. 2017 m. kovo 17 d. UAB „Energetikos inžinerija“ ir MB „Verslo idėja“ sudarė teisinių paslaugų sutartį, kuria remiantis buvo perimta skolų išieškojimo našta iš UAB „Energetikos inžinerija“. Nuo šalių bendradarbiavimo pradžios jau atgauta dalis skolų iš atsakovės, tačiau 2017 m. birželio 13 d. raginimo atsakovė geranoriškai neįvykdė. Šiai dienai atsakovė yra skolinga 10 123,49 Eur. Kadangi atsakovė praleido terminą įvykdyti prievolę, pagal sutarties 7.2.1. punktą atsakovė turi sumokėti 305,73 Eur delspinigių, kurie paskaičiuoti už pradelstą 151 dieną. Remiantis 2017 m. kovo 17 d. teisinių paslaugų sutartimi, sudaryta tar UAB „Energetikos inžinerija“ ir MB „Verslo idėja“ bei šios sutarties priedais, šalys susitarė, kad skolos išieškojimas, teisinės dokumentacijos rengimas ir kiti su skolos atgavimu iš UAB „Kauno dujotiekio statyba“ veiksmai bus apmokestini 1 procentu nuo skolos sumos. Todėl ieškovė atsakovei paskaičiavo 101,23 Eur skolos išieškojimo išlaidų.

6Atsakovei adresuoti ieškinys ir teismo pranešimas, kuriame nurodytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti, įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 123 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka. Atsakovė per teismo nustatytą 14 dienų terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Atsakovei be pateisinamos priežasties per teismo nustatytą terminą nepateikus atsiliepimo į ieškinį ir esant ieškovės prašymui, priimtinas sprendimas už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformuojant dalyvaujančių byloje asmenų apie sprendimo už akių priėmimo laiką ir vietą (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 153 straipsnio 2 dalis, 285 straipsnis, 286 straipsnis).

7CPK 285 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą

8Teismas

konstatuoja:

9Ieškinys tenkinamas visiškai.

10Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnis numato, jog prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 straipsnis). Pagal CK 6.205 straipsnį, sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ar įvykdymo termino praleidimą.

11Atlikus formalų ieškovės pateiktų įrodymų – reikalavimo perleidimo sutarties, pranešimo – raginimo, PVM sąskaitos-faktūros, paslaugų teikimo sutarties su priedais, VĮ Registrų centro išrašo, skolų suderinimo akto, elektroninio susirašinėjimo ir kitų dokumentų (el. bylos ieškinio Nr. CBP-15180 priedai) – vertinimą bei atsakovei nepateikus jokių įrodymų, patvirtinančių, kad įsiskolinimas visiškai apmokėtas, darytina išvada, kad tarp šalių susiklostė teisiniai prievoliniai santykiai ir pasitvirtinus paminėtų ieškovės pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti ieškovės prašomą sprendimą. Ieškinys pagrįstas byloje esančiais įrodymais, todėl 10 123,49 Eur skola už atliktus darbus, 305,73 Eur delspinigiai ir 101,23 Eur skolos išieškojimo išlaidos priteistini iš atsakovės ieškovei (CPK 6.38 straipsnis, 6.57 straipsnis, 6.63 straipsnis, 6.71 straipsnis, 6.200 straipsnis, 6.205 straipsnis, 6.210 straipsnio 1 dalis, 6.249 straipsnio 4 dalies 3 punktas, 6.256 straipsnis, 6.260 straipsnis).

12Iš atsakovės, laiku neatsiskaičius su ieškove, priteistina ieškovei 6 proc. dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2017 m. rugpjūčio 9 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnis, 6.210 straipsnio 2 dalis).

13Visiškai patenkinus ieškinį, iš atsakovės priteistinos ieškovės turėtos bylinėjimosi išlaidos – 275 Eur žyminio mokesčio (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

14Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos valstybei nepriteistinos, kadangi jų dydis mažesnis už minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą (3 Eur), nustatytą Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakyme Nr. 1R-298/1K-290 (CPK 96 straipsnio 6 dalis).

15Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285-287 straipsniais,

Nutarė

16ieškinį tenkinti visiškai.

17Priteisti iš atsakovės UAB „Kauno dujotiekio statyba“, juridinio asmens kodas 133276384, buveinė Elektrėnų g. 7, Kaunas, ieškovės ieškovei MB „Verslo idėja“, juridinio asmens kodas 304414471, a. s. Nr. ( - ), AB SEB bankas, 10 123,49 Eur (dešimties tūkstančių vieno šimto dvidešimt trijų eurų 49 ct) skolą, 305,73 Eur (trijų šimtų penkių eurų 73 ct) delspinigius, 101,23 Eur (vieno šimto vieno euro 23 ct) skolos išieškojimo išlaidas, 6 (šešių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (10 530,45 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2017 m. rugpjūčio 9 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 275 Eur (du šimtus septyniasdešimt penkis eurus) žyminio mokesčio.

18Sprendimo patvirtintą kopiją siųsti šalims.

19Šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 287 straipsnio reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

20Šalis, kurios prašymu teismas priėmė sprendimą už akių, turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai