Byla 2-35993-595/2014
Dėl vienašališko įskaitymo pripažinimo negaliojančiu ir skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Vita Valeckaitė,

2sekretoriaujant Simonai Kacevičiūtei,

3dalyvaujant ieškovo atstovei

4advokato padėjėjai J. U.,

5atsakovo atstovui advokatui L. S.,

6viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Neiluva“ (toliau – ieškovas) ieškinį atsakovui UAB „Promlitsta“ (toliau – atsakovas) dėl vienašališko įskaitymo pripažinimo negaliojančiu ir skolos priteisimo,

Nustatė

7pateiktu teismui ieškiniu ieškovas prašo priteisti iš atsakovo jo naudai 8992,53 Lt skolos, 86,94 Lt palūkanų, 6 procentus palūkanų nuo 9079,47 sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; pripažinti atsakovo 2014-08-20 pranešimu atliktą 2330,46 Lt dydžio nuostolių įskaitymą negaliojančiu ir priteisti šią sumą iš atsakovo ieškovo naudai; priteisti visas bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje nurodė, kad 2014-05-30 į ieškovą kreipėsi atsakovo atstovas, prašydamas atlikti laikino elektros įvado darbus objekte daugiabučio gyvenamojo namo ( - ). Atsakovas nesutiko pasirašyti rangos sutarties, nurodė, jog pakaks suderinti Darbų sąmatą ir darbus atlikti. Ieškovas informavo atsakovą, kad tik gavęs patvirtintą sąmatą pradės vykdyti darbus ir 2014-05-30 išsiuntė darbų sąmatą pasirašyti atsakovui. Atsakovas pasirašytą darbų sąmatą atsiuntė elektroniniu paštu 2014-05-31- nedarbo dieną. Kadangi sekanti darbo diena buvo 2014-06-02 ieškovas pradėjo darbus ir baigė 2014-06-03. Atlikęs darbus ieškovas išrašė sąskaitą faktūrą 11322,99 Lt sumai, sąskaitoje nurodė apmokėjimo terminą iki 2014-07-05. Atsakovas darbus priėmė, tačiau sąskaitos neapmokėjo. 2014-07-30 ieškovas gavo iš atsakovo elektroniniu paštu 2014-07-04 sąskaitą faktūrą 2330,46 Lt sumai už krano prastovą elektros montavimo darbų vykdymo metu apmokėti. Jokių paaiškinimų dėl šios sąskaitos nepateikė. 2014-07-31 ieškovas grąžino sąskaitą atsakovui. Vykdant laikino įvado darbų atlikimą, objekte elektros negalėjo atsirasti ir būti naudojama elektros energija, tačiau ieškovas už tai neatsako. Atsakovas užsakydamas krano darbus turėjo įvertinti tą aplinkybę, jog nesant elektros kranas negalės dirbti. Kartu su sąskaita atsakovas nepateikė jokių rašytinių įrodymų, kad atsakovas patyrė nuostolių ir būtent dėl ieškovo kaltės. 2014-08-20 ieškovas gavo pranešimą apie priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymą. Ieškovas nesutinka su priešpriešinių reikalavimų įskaitymu. Atsakovas nepagrįstai išrašė sąskaitą dėl nuostolių, kadangi šalys raštu nesusitarė dėl prievolės įvykdymo terminų, ieškovas prievolę įvykdė per protingą terminą - per 2 darbo dienas nuo patvirtintos sąmatos gavimo dienos. Atsakovas neįrodė kaltės dėl patirtų nuostolių, neįrodė, kad šie nuostoliai iš viso patirti. Ieškovas nurodo, kad neegzistavo įstatyme nustatytos sąlygos įskaitymo pagrįstumui. Šalys nesusitarė dėl netesybų dydžio, todėl ieškovas vadovaudamasis CK 6.210 str. 2 d. prašo priteisti įstatymo nustatytus minimalius nuostolius - 6 procentus palūkanų, kurios iki ieškinio pateikimo dienos sudaro 86,94 Lt.

8Teisme gautas atsakovo atsiliepimas į ieškinį. Su ieškiniu nesutinka. Prašo jį atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad šalys 2014-05-31 susitarė dėl elektros įvado įrengimo darbų atlikimo. Nors šalys nepasirašė rašytinės sutarties, tačiau susitarė dėl darbų kainos ir atlikimo terminų. Ieškovas buvo informuotas, kad darbų atlikimo terminas yra esminė sąlyga. Ieškovas buvo įsipareigojęs ne vėliau kaip iki 2014-06-02 įrengti laikinąjį įvadą. Atitinkamai bokštinio krano įrengimo darbai turėjo būti pradėti 2014-06-03, kuriuos turėjo vykdyti UAB „Kauno kranai“. 2014-06-03 į objektą atvyko UAB „Kauno kranai“ automobilinis kranas, kuris turėjo vykdyti bokštinio krano montavimo darbus, tačiau dėl neįrengto elektros įvado bokštinio krano montavimo darbų atlikti nebuvo įmanoma. Atsakovas už 2014-06-03 automobilinio krano atvykimą bei prastovą UAB „Kauno kranai“ sumokėjo 2330,46 Lt (3 val.x450 Lt prastova ir 32 kmx18 Lt kelionės išlaidos, neįskaitant PVM). Dėl netinkamo ieškovo įsipareigojimų vykdymo atsakovas patyrė 2330,46 Lt nuostolių. Atsakovas pagrįstai įskaitė patirtus nuostolius, kadangi dėl jų buvo atsakingas ieškovas. Atlikdamas vienašališką įskaitymą, atsakovas pasinaudojo turima, galiojančia, vykdytina ir apibrėžta reikalavimo teise ieškovo atžvilgiu.

9Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė ieškinį palaikė jame išdėstytais motyvais.

10Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti atsiliepime į ieškinį išdėstytais motyvais.

11Ieškinys tenkintinas.

12Iš rašytinės bylos medžiagos, šalių atstovų bei liudytojų paaiškinimų nustatyta, kad šalys buvo susitarę dėl statybos rangos teisinių santykių. Rašytinės rangos sutarties šalys nebuvo pasirašę, tačiau ieškovas įsipareigojo atlikti laikino elektros įvado įrengimo darbus objekte daugiabučiame gyvenamąjame name ( - ). Iš į bylą pateikto elektroninio susirašinėjimo nustatyta, kad ieškovas 2014-05-29 elektroniniu paštu nusiuntė atsakovui laikino elektros įrenginių prijungimo lokalinę sąskaitą. 2014-05-31 atsakovas elektroniniu paštu ieškovui atsiuntė pasirašytą lokalinę sąmatą. 2014-06-20 šalys pasirašė Atliktų darbų aktą Nr. GR.06-19/01 dėl laikino elektros įrenginių prijungimo. 2014-06-20 ieškovas pateikė atsakovui PVM sąskaitą –faktūrą NEIL Nr. 00003950 už elektros montavimo darbus 11322,99 Lt sumai, kurioje nurodytas jos apmokėjimo terminas iki 2014-07-05. 2014-07-04 atsakovas išrašė PVM sąskaitą – faktūrą Nr. 2014/047 ieškovui sumoje 2330,46 Lt už krano prastovą elektros montavimo darbų įvykdymo metu ( - ). 2014-07-31 ieškovas grąžino atsakovui sąskaitą – faktūrą už krano prastovą ir pareikalavo iki 2014-08-07 sumokėti 11322,99 Lt skolą pagal 2014-06-20 sąskaitą – faktūrą NEIL Nr. 00003950. 2014-08-19 atsakovas pranešimu dėl priešpriešinių prievolių įskaitymo pranešė ieškovui, kad įskaito 2330,46 Lt dydžio reikalavimą į UAB “Neiluva” mokėtinas sumas ir mokėtiną sumą mažina iki 8992,53 Lt.

13Pranešime dėl priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymo atsakovas nurodė, kad ieškovas buvo įsipareigojęs ne vėliau kaip iki 2014-06-02 įrengti laikinąjį elektros įvadą, atitinkamai bokštinio krano įrengimo darbus UAB “Kauno kranai” turėjo pradėti 2014-06-03. 2014-06-03 į objektą atvykus UAB “Kauno kranai” automobilinis kranas dėl neįrengto elektros įvado bokštinio krano montavimo darbų atlikti negalėjo. Atsakovas už 2014-06-03 automobilinio krano atvykimą bei prastovą sumokėjo 2330,46 Lt. Dėl netinkamo ieškovo įsipareigojimų vykdymo atsakovas patyrė 2330,46 Lt nuostolių.

14Tarp šalių iškilo ginčas dėl rangos sutarties sąlygų ir jos vykdymo, atsakovo atlikto priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymo bei paskaičiuotų nuostolių, taikant ieškovui civilinę atsakomybę, pagrįstumo.

15Ieškovas pareikštu ieškiniu kelia reikalavimą priteisti iš atsakovo jo naudai 8992,53 Lt skolą bei pripažinti 2014-08-20 pranešimu vienašališkai atliktą 2330,46 Lt dydžio nuostolių įskaitymą negaliojančiu ir priteisti šią sumą ieškovo naudai.

16Pagal CK 6.681 str. 1 d., statybos rangos sutartimi rangovas įsipareigoja per sutartyje nustatytą terminą pastatyti pagal užsakovo užduotį statinį arba atlikti kitus statybos darbus, o užsakovas įsipareigoja sudaryti rangovui būtinas statybos darbams atlikti sąlygas, priimti darbų rezultatą ir sumokėti sutartyje nustatytą kainą.

17Iš bylos medžiagos nustatyta, kad rašytinė sutartis dėl rangos teisinių santykių tarp šalių nebuvo pasirašyta. CK 6.162 straipsnio 1 dalis numato, kad sutartis sudaroma pateikiant pasiūlymą ir priimant pasiūlymą arba kitais šalių susitarimą pakankamai įrodančiais veiksmais. Iš rašytinės bylos medžiagos nustatyta, kad ieškovas 2014-05-29 pateikė atsakovui pasiūlymą dėl rangos darbų atlikimo sąmatos, atsakovas minėtą pasiūlymą akceptavo 2014-05-31, pasirašydamas ir suderindamas ieškovo pateiktą pasiūlymą, atsakovas akceptuodamas ieškovo pateiktą pasiūlymą dėl darbų kainos nenurodė, kad esminė rangos sutarties sąlyga yra darbų įvykdymas iki 2014-06-02. Atsižvelgiant į tai laikytina, kad statybos rangos sutartis tarp šalių buvo sudaryta 2014-05-31 (CK 6.181 straipsnio 1 dalis).

18Pagal CK 6.256 straipsnio 1 dalį sutartinė civilinė atsakomybė atsiranda už netinkamą sutartinės prievolės įvykdymą. Netinkamu sutartinės prievolės įvykdymu gali būti pripažįstamas visiškas prievolės neįvykdymas, prievolės įvykdymas tik iš dalies, prievolės įvykdymo termino praleidimas, bendradarbiavimo stoka ir pan. Asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (baudą, delspinigius) (CK 6.256 straipsnio 2 dalis). Sutartinė civilinė atsakomybė nuostolių forma galima tik nustačius pagal bylos faktines aplinkybes visas būtinas įstatyme nurodytas sąlygas: neteisėtus veiksmus, nuostolius, priežastinį ryšį tarp nuostolių ir neteisėtų veiksmų, kaltę (CK 6.246–6.249 straipsniai). Pabrėžtina, kad pagal CK 6.247 straipsnį atlyginami tik tie nuostoliai, kurie susiję su veiksmais (veikimu, neveikimu), nulėmusiais skolininko civilinę atsakomybę tokiu būdu, kad nuostoliai pagal jų ir civilinės atsakomybės prigimtį gali būti laikomi skolininko veiksmų (veikimo, neveikimo) rezultatu. CK 6.256 straipsnio 4 dalis numato, kad verslininko sutartinė atsakomybė atsiranda be kaltės. CK 6.258 straipsnio 4 dalis nustato, kad neįvykdžiusi prievolės įmonė (verslininkas) atsako tik už tuos nuostolius, kuriuos ji numatė ar galėjo protingai numatyti sutarties sudarymo metu kaip tikėtiną prievolės neįvykdymo pasekmę.

19Tarp šalių iškilęs ginčas dėl rangos sutarties įvykdymo termino. Ieškovas nurodo, kad jis buvo įsipareigojęs atsakovui atlikti rangos dabus tik po sąmatos patvirtinimo. Teismo posėdyje liudytoju apklaustas ieškovo darbuotojas A. U., kuris tarėsi su atsakovo darbuotojais dėl darbų atlikimo, paaiškino, kad jis buvo nurodęs atsakovui, kad elektros įvado montavimo darbai bus atlikti per dvi-tris dienas po sąmatos patvirtinimo. Rašytinė bylos medžiaga patvirtina, kad atsakovas patvirtintą darbų sąmatą atsiuntė ieškovui tik 2014-05-31, tai yra nedarbo dieną. Darbai objekte buvo pradėti vykdyti sekančią darbo dieną po sąmatos gavimo, tai yra 2014-06-02 ir baigti 2014-06-03. Atsakovas liudytojų R. G. bei V. L. parodymais, įrodinėjo, kad esminė rangos sutarties sąlyga buvo tai, kad darbai būtų atlikti iki 2014-06-03. Minėti atsakovo liudytojų parodymai vertintini kritiškai, kadangi pats atsakovas pareiškime dėl reikalavimų užskaitymo nurodo, kad darbai turėjo būti atlikti iki 2014-06-02. Jokių rašytinių įrodymų, kad ieškovas būtų informuotas apie tai, kad darbus būtina atlikti iki 2014-06-02 į bylą nepateikta. Be to, pažymėtina, kad sandorius juridinių asmenų vardu sudaryti ir prisiimti pagal juos prievoles gali tik tam turintys įgaliojimus juridinio asmens darbuotojai. Šiuo atveju pažymėtina, kad atsakovo nurodytas ieškovo įmonės darbuotojas, A. U., su kuriuo atsakovo darbuotojai vykdė derybos dėl rangos darbų atlikimo pagal savo darbo sutartį bei pareiginę instrukciją neturi įgaliojimų sudaryti rangos sutartis ar derėtis dėl sutarčių sąlygų bei prisiimti įsipareigojimų ieškovo vardu. Todėl atsakovo nurodymas, kad esminė rangos sutarties sąlyga buvo darbų įvykdymas iki 2014-06-02 laikytina neįrodyta. Teismo vertinimu, kadangi abi šalys yra verslo subjektai, todėl jie elgdamiesi kaip apdairūs ir rūpestingi asmenys turėjo raštiškai aptarti esmines rangos sutarties sąlygas, t. y. rangos sutarties įvykdymo terminus, tuo labiau kaip kad teigia atsakovas tuo atveju, kai rangos sutarties terminas buvo iš esmės svarbus atsakovui. Nors atsakovo atstovas teismo posėdžio metu teigė, kad tarp šalių buvo susiklosčiusi normali praktika, jog jie darbus vykdė be sutarčių, tačiau tai pagrindžiančių įrodymų į bylą nepateikė. Priešingai ieškovas pateikė į bylą Klientų apyvartos žiniaraštį, kuris patvirtina, kad per laikotarpį nuo 2001-01-01 iki 2014-10-01 tarp šalių buvo pirmieji sutartiniai santykiai.

20CK 6.260 straipsnis nustato, kad skolininkas laikomas praleidusiu terminą, jeigu jis prievolės neįvykdo per nustatytą terminą ir tokiu atveju jis tampa atsakingu už dėl termino praleidimo padarytus nuostolius. Minėto straipsnio 3 dalis nustato, kad jeigu dėl to, kad skolininkas praleido įvykdymo terminą, kreditorius nesuinteresuotas, kad prievolė būtų įvykdyta, tai kreditorius turi teisę atsisakyti priimti įvykdymą ir reikalauti nuostolių atlyginimo. CK 6.652 straipsnio 4 dalis nustato, kad jeigu rangovas pažeidžia viso darbo atlikimo galutinį terminą, tai užsakovas turi teisę atsisakyti priimti įvykdžius prievolę atliktą darbą ir pareikalauti iš rangovo atlyginti dėl termino praleidimo padarytus nuostolius, jeigu dėl termino praleidimo prievolės įvykdymas užsakovui prarado prasmę.

21Iš rašytinės bylos medžiagos nustatyta, kad šalys 2014-06-20 pasirašė atliktų darbų aktą ir atsakovas priėmė ieškovo atliktus laikino elektros įrenginių prijungimo darbus objekte ( - ). Pasirašydamas atliktų darbų priėmimo aktą, atsakovas ieškovui nepareiškė pretenzijų dėl netinkamo ir nesavalaikio rangos darbų atlikimo. Vertinant šį aktą konstatuotina, kad atsakovas be išlygų pasirašydamas priėmimo aktą pripažino, kad jį tenkina ieškovo atliktų darbų rezultatas, įskaitant ir jo atlikimo terminą. Vertinant šias aplinkybes, darytina išvada, kad ieškovas darbus atliko tinkamai ir nustatytu terminu, nes atsakovas pretenzijų dėl nesavalaikio darbų atlikimo ieškovui iki 2014-08-19 nepareiškė. Be to, pažymėtina, kad atsakovas vienašaliu įskaitymu atliko tik 2330,46 Lt skolos įskaitymą, 8992,53 Lt skolos už atliktus darbus atsakovas neginčija, tačiau iki šio momento su ieškovu neatsiskaitė. Teismo vertinimu, tokie atsakovo, kaip verslo subjekto, veiksmai laikytini siekiu vilkinti prievolės įvykdymą.

22Vertinant atsakovo įskaitytų nuostolių pagrįstumą, pažymėtina, kad atsakovas taip pat neįrodė, kad būtent dėl ieškovo neteisėtų veiksmų atsakovas patyrė 2330,46 Lt nuostolį dėl krano prastovos. Atsakovas patirtus nuostolius įrodinėja su UAB „Kauno kranai“ sudaryta sutartimi dėl krano nuomos, UAB „Kauno kranai“ atsakovui 2014-06-30 išrašyta PVM sąskaita faktūra Nr. 0040773 ir UAB „B. C. Logistic“ 2014-06-03 Statybinės mašinos atliktų darbų aktu-sutartimi. UAB „B. C. Logistic“ 2014-06-03 Statybinės mašinos atliktų darbų akte- sutartyje, surašytoje 2014-06-03, nurodyta, kad autokranas atliko darbus 6,5 valandas bei vyko 32 km atstumą, tačiau minėtame akte nėra nurodyta, kada mašina atvyko bei išvyko iš objekto, netgi negalima tiksliai konstatuoti, kad mašina atvyko būtent į tą objektą, kuriame ieškovas atlikinėjo laikino elektros įvado įrengimo darbus, kadangi šalys buvo suderinę, kad ieškovas šiuos darbus vykdė daugiabučio gyvenamojo namo ( - ), o tuo tarpu akte objektas yra nurodytas ( - ) Pažymėtina, kad minėtame akte nieko nėra nurodyta, kad autokranas prastovėjo 3 valandas be darbo. Teismo posėdyje liudytojais apklausti atsakovo darbuotojai R. G. bei V. L. taip pat negalėjo paaiškinti, kokiu pagrindu buvo fiksuota 3 valandų bokštinio krano prastova. Pagal atsakovo Sutarties su UAB „Kauno kranai“ 1.2 punktą nustatyta, kad bokštinio krano nuomos terminas buvo planuotas nuo 2014-05-30, tai yra dar iki laikotarpio, kol atsakovas suderino rangos darbų sąmatą su ieškovu. Todėl nėra jokio pagrindo teigti, kad atsakovas bokštinio krano sumontavimo terminą derino atsižvelgdamas į ieškovo atliekamų darbų terminus.

23Įvertinęs visų byloje esančių įrodymų ir nustatytų aplinkybių visetą (CPK 185 str.), teismas konstatuoja, kad ieškovas tinkamai atliko ir pridavė atsakovui darbus, atsakovas priimdamas darbus ir pasirašydamas darbų priėmimo aktą nekonstatavo, kad rangos darbai atlikti pažeidus šalių sulygtus terminus. Iš bylos medžiagos negalima konstatutuoti ieškovo neteisėtų veiksmų, todėl jam nekilo pareiga atlyginti atsakovo galimai patirtų nuostolių.

24Aiškindamas ir taikydamas įskaitymo institutą, kasacinis teismas yra suformavęs nuoseklią praktiką, kad, vadovaujantis CK 6.130 straipsniu, tam, jog būtų galima atlikti įskaitymą, turi būti šios sąlygos: pirma, prievolės šalys turi turėti viena kitai abipusių teisių ir pareigų, t. y. skolininkas kartu turi būti ir savo kreditoriaus kreditorius, o kreditorius – ir savo skolininko skolininkas; antra, šalių reikalavimai turi būti priešpriešiniai, t. y. šalys turi turėti reikalavimus viena kitai, o ne trečiajam asmeniui; trečia, šie šalių reikalavimai turi būti vienarūšiai, t. y. abiejų prievolių dalykas turi būti toks pat (pavyzdžiui, šalys viena kitai turi sumokėti pinigus, suteikti viena kitai tam tikras paslaugas ir pan.); ketvirta, abu reikalavimai turi galioti; penkta, abu reikalavimai turi būti vykdytini; šešta, abu reikalavimai turi būti apibrėžti.

25Išnagrinėjus bylos medžiagą, konstatuotina, kad atsakovas neįrodė, jog ieškovas pažeidė prievolės įvykdymo terminą, neįrodė, kad jis patyrė nuostolius, todėl atsakovo atliktas vienašalis priešpriešinių reikalavimų įskaitymas pripažintinas negaliojančiu.

26Dėl nurodytų priežasčių ieškovo reikalavimas pripažinti vienašališką atsakovo paskaičiuotų 2330,46 Lt dydžio nuostolių įskaitymą iš ieškovui mokėtinų sumų pagal ieškovo PVM sąskaitą faktūrą Serija NEIL Nr. 00003950 neteisėtu bei dėl 2330,46 Lt priteisimo tenkintinas.

27Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnį prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymą ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, vadovaujantis protingumo kriterijais. Kadangi atsakovas savo sutartinę prievolę vykdė netinkamai, t.y. neužtikrino apmokėjimo už atliktus darbus, tai laikomas pažeidusiu prievolę. Esant nurodytoms aplinkybėms, iš atsakovo priteistina ieškovo naudai 8992,53 Lt skolos (CK 6.59 str., 6.189 str., 6.200 str.). Pažymėtina, kad šios skolos atsakovas neginčija, tačiau iki šio momento nėra apmokėjęs, nors pagal PVM sąskaitą –faktūrą NEIL Nr. 00003950 turėjo apmokėti iki 2014-07-05. Pagal CK 6.210 str. 2 d. terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 6 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jei įstatymai ar sutartis nenustato kito palūkanų dydžio. Todėl remiantis CK 6.210 str. 2 d. iš atsakovo ieškovo naudai priteistina 86,94 Lt palūkanų, paskaičiuotų už laikotarpį nuo 2014-07-05 iki 2014-08-20 bei priteistina 6 procentai metinių palūkanų už priteisiamą 9079,47 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2014-08-25 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Pažymėtina, kad ginčo dėl šio ieškovo reikalavimo byloje nėra.

28Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93 straipsnis). Šioje byloje ieškovas yra sumokėjęs 257 Lt žyminio mokesčio bei patyręs 1500 Lt išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti. Ieškinį patenkinus jo patirtos bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš atsakovo.

29Vadovaudamasis CPK 259 str., 269-270 str., 279 str., 307 str., teismas

Nutarė

30ieškinį tenkinti.

31Priteisti iš atsakovo UAB „Promlitsta“, į.k. 133539643, ieškovo UAB „Neiluva“ į.k. 121959187, naudai 8992,53 Lt skolos, 86,94 Lt palūkanų, 6 procentus palūkanų nuo priteistos 9079,47 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2014-08-25) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 1757 Lt bylinėjimosi išlaidų.

32Pripažinti atsakovo UAB „Promlitsta“, į.k. 133539643, 2014-08-20 pranešimu atliktą vienašališką 2330,46 Lt dydžio nuostolių įskaitymą negaliojančiu ir priteisti šią sumą ieškovo UAB „Neiluva“ į.k. 121959187, naudai.

33Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Vita Valeckaitė,... 2. sekretoriaujant Simonai Kacevičiūtei,... 3. dalyvaujant ieškovo atstovei... 4. advokato padėjėjai J. U.,... 5. atsakovo atstovui advokatui L. S.,... 6. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę... 7. pateiktu teismui ieškiniu ieškovas prašo priteisti iš atsakovo jo naudai... 8. Teisme gautas atsakovo atsiliepimas į ieškinį. Su ieškiniu nesutinka.... 9. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė ieškinį palaikė jame išdėstytais... 10. Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas su ieškiniu nesutiko ir prašė jį... 11. Ieškinys tenkintinas.... 12. Iš rašytinės bylos medžiagos, šalių atstovų bei liudytojų paaiškinimų... 13. Pranešime dėl priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymo... 14. Tarp šalių iškilo ginčas dėl rangos sutarties sąlygų ir jos vykdymo,... 15. Ieškovas pareikštu ieškiniu kelia reikalavimą priteisti iš atsakovo jo... 16. Pagal CK 6.681 str. 1 d., statybos rangos sutartimi rangovas įsipareigoja per... 17. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad rašytinė sutartis dėl rangos teisinių... 18. Pagal CK 6.256 straipsnio 1 dalį sutartinė civilinė atsakomybė atsiranda... 19. Tarp šalių iškilęs ginčas dėl rangos sutarties įvykdymo termino.... 20. CK 6.260 straipsnis nustato, kad skolininkas laikomas praleidusiu terminą,... 21. Iš rašytinės bylos medžiagos nustatyta, kad šalys 2014-06-20 pasirašė... 22. Vertinant atsakovo įskaitytų nuostolių pagrįstumą, pažymėtina, kad... 23. Įvertinęs visų byloje esančių įrodymų ir nustatytų aplinkybių visetą... 24. Aiškindamas ir taikydamas įskaitymo institutą, kasacinis teismas yra... 25. Išnagrinėjus bylos medžiagą, konstatuotina, kad atsakovas neįrodė, jog... 26. Dėl nurodytų priežasčių ieškovo reikalavimas pripažinti vienašališką... 27. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnį... 28. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 29. Vadovaudamasis CPK 259 str., 269-270 str., 279 str., 307 str., teismas... 30. ieškinį tenkinti.... 31. Priteisti iš atsakovo UAB „Promlitsta“, į.k. 133539643, ieškovo UAB... 32. Pripažinti atsakovo UAB „Promlitsta“, į.k. 133539643, 2014-08-20... 33. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...