Byla 2-2566/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Audronės Jarackaitės, Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Marytės Mitkuvienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo asmens Lietuvos energija, AB atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. rugpjūčio 30 d. nutarties, kuria ištaisytas rašymo apsirikimas, civilinėje byloje Nr. 2-3220-611/2011 pagal ieškovo Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos (toliau - Energetikos ministerijos), ieškinį atsakovams V. M., R. M., D. B., N. M., Z. S., akcinei bendrovei „Krašto projektai“, V. T., A. T., S. R., A. G., A. K., V. T., J. U., V. F., J. Č., E. L., B. S., M. R., M. B., K. T., A. V., K. R., A. B., J. Ž., T. B., uždarajai akcinei bendrovei „Prudentis“, uždarajai akcinei bendrovei „PZU Lietuva“, A. L., A. V., A. V., J. V., R. S., S. V., M. R., A. Ž., L. J., A. Ž., A. S., Medicinos biznio centrui, UAB, V. P., R. M., E. J., V. Ž., R. R. dėl teisingos akcijų kainos nustatymo, dalyvaujant tretiesiems asmenims - Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijai (toliau – VPK) ir Lietuvos energija, akcinei bendrovei, bei atsakovų V. M., N. M., R. M., Z. S., akcinės bendrovės „Krašto projektai“, J. U., D. B. priešieškinį ieškovui dėl procesinių palūkanų priteisimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Vilniaus apygardos teismas 2011 m. rugpjūčio 22 d. nutartimi nutarė nustatyti teisingą vienos paprastosios vardinės AB „Lietuvos elektrinė“ 1 Lt nominaliosios vertės akcijos kainą – 7,48 Lt, už kurią ieškovas Lietuvos valstybė, atstovaujama Energetikos ministerijos, turi išpirkti šias akcijas iš atsakovų, prilyginant 1 AB „Lietuvos elektrinė“ akciją 1,37 AB „Lietuvos energija“ akcijų; priteisti iš ieškovo atsakovams V. M., N. M., R. M., Z. S., AB „Krašto projektai“, J. U., D. B. po 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo ieškovo kiekvienam iš minėtų atsakovų mokėtinos sumos už privalomai išperkamas akcijas už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2008 m. liepos 31 d.) iki teismo nutarties visiško įvykdymo; priteisti iš ieškovo 1 000 Lt teisinės pagalbos išlaidų atsakovui UAB „Krašto projektai“, 1 500 Lt teisinės pagalbos išlaidų atsakovui Z. S., 1 500 Lt teisinės pagalbos išlaidų atsakovui J. U. ir 6 000Lt teisinės pagalbos išlaidų V. M..

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2011 m. rugpjūčio 30 d. nutartimi ištaisė Vilniaus apygardos teismo 2011 m. rugpjūčio 22 d. nutartyje padarytą rašymo apsirikimą ir nutarties motyvuojamoje dalyje (penktame puslapyje, trečioje pastraipoje) vietoj pavadinimo AB „Lietuvos energija“ nurodė pavadinimą – Lietuvos energija, AB, o šios nutarties rezoliucinėje dalyje pirmoje pastraipoje vietoj žodžių „AB „Lietuvos energija“ akcijų“ įrašė žodžius „Lietuvos energija, AB akcijų“.

7Teismas konstatavo, kad Vilniaus apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 22 d. nutarties motyvuojamoje dalyje buvo aptartas AB „Lietuvos elektrinė“ ir AB „Lietuvos energijos gamyba“ reorganizavimo projektas, juo buvo vadovautasi darant išvadą, kad nuo 2011 m. rugpjūčio 1 d. veiklą toliau tęsia AB „Lietuvos energija“, tačiau per apsirikimą buvo klaidingai nuo reorganizavimo sąlygų nurašytas naujai įsteigtos įmonės pavadinimas – vietoj Lietuvos energija, AB įrašytas pavadinimas AB „Lietuvos energija“. Atitinkamai tokia pati klaida buvo padaryta ir šios nutarties rezoliucinėje dalyje. Teismas konstatavo, kad padaryta klaida traktuotina kaip rašymo apsirikimas.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

9Atskiruoju skundu trečiasis asmuo Lietuvos energija, AB prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. rugpjūčio 30 d. nutartį ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Apeliantas nurodo, kad pagal CPK 276 straipsnio 2 dalį galimas tik toks sprendime padarytų klaidų ištaisymas, kuris nekeičia sprendimo esmės. Tai reiškia, kad taisant rašymo apsirikimus, aritmetines klaidas, negalima pakeisti sprendime nustatytų faktų, šalių teisių ir pareigų, jų turinio, realizavimo sąlygų. Gali būti taisomos tik neesminės klaidos, kurios ateityje gali trukdyti įvykdyti sprendimą. Skundžiama nutartimi teismas ištaisė ne rašymo apsirikimą, o pakeitė nutarties esmę, t. y. teismas nusprendė dėl AB „Lietuvos elektrinė“ ir Lietuvos energija, AB akcijų keitimo santykio nustatydamas, kad 1 AB „Lietuvos elektrinė“ akcija yra prilyginama 1,37 Lietuvos energija, AB akcijų. Apeliantas pažymi, kad AB „Lietuvos elektrinė“ ir Lietuvos energija, AB akcijų keitimo santykis negali būti toks pat, koks neva buvo tarp AB „Lietuvos elektrinė“ ir AB „Lietuvos energija“, nes AB „Lietuvos energija“ ir Lietuvos energija, AB yra du skirtingi juridiniai asmenys. Lietuvos energija, AB yra naujas juridinis asmuo, įsteigtas sujungus AB „Lietuvos elektrinė“ su AB „Lietuvos energija“.

10Ieškovas atsiliepime į atskirąjį skundą nurodo, jog pritaria atskirajame skunde nurodytiems argumentas ir teisėjų kolegijai pripažinus, jog pirmosios instancijos teismas ištaisė klaidas, kurios nėra vertintinos kaip rašymo apsirikimas, prašo nutartį panaikinti ir klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

11Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovų V. M., N. M., Z. S., AB „Krašto projektai“, J. U., R. M., V. T., A. T. atstovė prašo atskirąjį skundą atmesti, palikti galioti skundžiamą nutartį ir priteisti visas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad teismas, spręsdamas dėl teisingos AB „Lietuvos elektrinė“ akcijų kainos nustatymo, analizavo situaciją, kaip turi būti keičiamos AB „Lietuvos elektrinė“ akcijos po šios bendrovės reorganizavimo. Kadangi šios įmonės akcijos reorganizavimo metu buvo pakeistos į Lietuvos energija, AB akcijas santykiu 1:1,37, teismas pagrįstai padarė išvadą, jog po įvykusio reorganizavimo smulkiųjų akcininkų (atsakovų) turėtos AB „Lietuvos elektrinė“ akcijos ir turės būti supirktos tokiu santykiu, koks buvo nustatytas reorganizavimo sąlygose. Po reorganizavimo pasibaigusios bendrovės AB „Lietuvos energija“ ir naujai sukurtos bendrovės Lietuvos energija, AB pavadinimai panašūs, teismas 2011 m. rugpjūčio 22 d. nutartyje ir padarė rašymo apsirikimą, neteisingai parašydamas naujos įmonės pavadinimą. Pažymi, kad nei atsakovai, nei ieškovas neginčijo skundžiamos nutarties, taip patvirtindami, jog tinkamai suprato teismo padarytų rašymo apsirikimų ištaisymą.

12Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovas UAB DK „PZU Lietuva“ prašo apelianto skundą atmesti ir palikti galioti skundžiamą nutartį. Nurodo, kad teismas padarė rašymo apsirikimą rašydamas juridinio asmens pavadinimą dėl panašių dviejų įmonių pavadinimų. Atlikus rašymo klaidų ištaisymą, Vilniaus apygardos teismo 2011 m. rugpjūčio 22 d. nutarties esmė nepasikeitė, nes pakeistose nutarties dalyse buvo kalbama apie Lietuvos energija, AB. Be to, gali būti taisomos tik tokios klaidos, kurios ateityje gali trukdyti įvykdyti sprendimą. AB „Lietuvos energija“ po reorganizacijos buvo išregistruota iš juridinių asmenų registro ir tokia bendrovė šiuo metu neegzistuoja. Palikus 2011 m. rugpjūčio 22 d. nutartį nepakeistą, būtų neįmanoma įvykdyti šios nutarties.

13IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Atskirasis skundas atmestinas, Vilniaus apygardos teismo 2011 m. rugpjūčio 30 d. nutartis paliktina nepakeista.

15CPK 276 straipsnio antrojoje dalyje nustatyta, kad teismas gali savo iniciatyva ar dalyvaujančių byloje asmenų pareiškimu ištaisyti sprendime rašymo apsirikimus ar aiškias aritmetines klaidas, kurių ištaisymas nekeičia sprendimo (nutarties) esmės. Teisės normos, reglamentuojančios teismo sprendimo trūkumų ištaisymą, turi būti taikomos ne formaliai, bet vadovaujantis teisingumo, protingumo, sąžiningumo kriterijais.

16Teisėjų kolegija nepripažįsta pagrįstu atskirojo skundo argumento, kad skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartimi ištaisytas rašymo apsirikimas keičia 2011 m. rugpjūčio 22 d. teismo nutarties esmę. Iš teismo 2011 m. rugpjūčio 22 d. nutarties motyvuojamojoje dalyje nurodytų argumentų akivaizdu, kad teismas skundžiamoje nutartyje ištaisė tik rašymo apsirikimo klaidą, t. y. bendrovės pavadinimą ir vietoj AB „Lietuvos energija“ parašė Lietuvos energija, AB. Po reorganizavimo pasibaigusios bendrovės AB „Lietuvos energija“ ir naujai sukurtos bendrovės Lietuvos energija, AB pavadinimai yra panašūs, skiriasi tik teisinės formos nurodymas pavadinimo pradžioje ar pabaigoje, taigi teisėjų kolegija spendžia, kad skundžiamoje nutartyje teismas padarė rašymo apsirikimą neteisingai parašydamas naujos įmonės pavadinimą.

17Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutarties, ir sprendžia, kad atskirasis skundas yra nepagrįstas ir atmestinas, o Vilniaus apygardos teismo 2011 m. rugpjūčio 30 d. nutartis paliktina nepakeista.

18Teisėjų kolegija pažymi, kad atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovų atstovės pateiktas prašymas priteisti bylinėjimosi išlaidas negali būti tenkinamas, nes nepateikta į bylą įrodymų apie turėtas bylinėjimosi išlaidas apeliacinės instancijos teisme.

19Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

20Vilniaus apygardos teismo 2011 m. rugpjūčio 30 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai