Byla 2A-427-227/2007

2Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Rimanto Savicko, kolegijos teisėjų: Margaritos Dzelzienės (pranešėja), Laimanto Misiūno, sekretoriaujant Ritai Norkūnienei, dalyvaujant suinteresuoto asmens L. G. atstovui advokatui Antanui Jarašiui,

3viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo R. G. apeliacinį skundą dėl Kėdainių rajono apylinkės teismo 2007 m. birželio 19 d. sprendimo civilinėje byloje pagal pareiškėjo R. G. pareiškimą suinteresuotiems asmenims Kauno apskrities viršininko administracijai, VĮ Registrų centro Kauno filialui, J. S., L. G. dėl nuosavybės teisės pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo.

4Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

5Pareiškėjas nuosavybės teisės į žemę pagal įgyjamąją senatį nustatymo tikslu kreipėsi į teismą dėl juridinio fakto nustatymo. Nurodė, kad 25,45 ha dydžio sklypą, esantį ( - ), jis valdo ir dirba nuo 1994 m. J. S., mirusio 1997 m., leidimu. Jį deklaruoja savo vardu, moka mokesčius. Todėl reikalavimas atitinka CK 4.68-4.71 str. išvardytus kriterijus, o suinteresuotas asmuo L. G. negali būti pretendentė į šį žemės sklypą, nes dėl palikimo priėmimo ji turėjo kreiptis per šešis mėnesius.

62007 m. birželio 19 d. sprendimu Kėdainių rajono apylinkės teismas pareiškimo netenkino. Priteisė suinteresuotam asmeniui L. G. iš pareiškėjo 500 Lt turėtų išlaidų advokato pagalbai apmokėti. Teismas nustatė, jog nuo 1995-07-21 nuosavybė į 25,45 ha žemės sklypą, kadastrinis Nr. 5370-0004-0015, esantį ( - ), įregistruota J. S., pagal paveldėjimo teisės liudijimą 1995-07-21, Nr. K53/95-1-5113, išduotą po E. S. mirties (mirė 1995-01-19). J. S. mirė 1997-02-16.

7Teismas padarė išvadą, kad per visą laikotarpį nuo valdymo pradžios – 1993–1994 m. iki įgyjamosios senaties termino pabaigos, pareiškėjas nevaldė daikto CK 4.68-4.71 str. numatytomis sąlygomis, nes žemės sklypas nuo 1995-07-21 nuosavybės teise priklausė J. S. Pareiškėjo pateikto kvito, kuriuo 1999-02-08 buvo sumokėtas žemės mokestis J. S. vardu, kaip vienkartinio sumokėto mokesčio už 1998 metus, nelaikė įrodymu, jog jis valdė daiktą visą valdymo laikotarpį kaip savą. Be to, Kėdainių rajono apylinkės teismo 2007 m. vasario 22 d. sprendimu nustatytas juridinę reikšmę turintis faktas, jog suinteresuotas asmuo L. G. po J. S. mirties per įstatymo nustatytą terminą priėmė jo palikimą faktiškai pradėdama valdyti paveldimą turtą.

8Apeliaciniu skundu pareiškėjas prašo apylinkės teismo sprendimą panaikinti ir bylą išnagrinėti iš naujo. Teigia, jog teismas nevertino jo pateiktų rašytinių įrodymų. Nuo 1993–1994 m. jis valdė 25,45 ha žemės sklypą, ką patvirtina 1999 m. Kauno apskrities VMĮ Kėdainių skyriaus raginimas sumokėti žemės mokestį už 1998 m., 1999–2001 m. pasėlių plotų deklaracijos, liudininko S. K. 2005-04-04 patvirtinimas raštu, kad R. G. valdo šį žemės sklypą. Be to, apie tai, kad nors vieną dieną suinteresuotas asmuo L. G. valdė 25,45 ha žemės sklypą, byloje nėra jokių įrodymų, išskyrus suinteresuoto asmens atstovo A.Jarašiaus klaidingus, nieku neparemtus pasvarstymus, kurie prieštarauja net to paties atstovo pasirinkto liudininko S. K. 2005-04-04 raštui. Nesutinka su teismo priteistais iš jo 500 Lt turėtų išlaidų advokato pagalbai apmokėti suinteresuotam asmeniui L. G., kadangi pagal CPK 93 str. teismo išlaidos priteisiamos ir trečiajam asmeniui, jeigu teismo sprendimas priimtas tos šalies naudai, kurios interesus gynė trečiasis asmuo. Iš Kėdainių rajono apylinkės teismo 2007-06-19 sprendimo apie tai negalima spręsti.

9Atsiliepimu į apeliacinį skundą suinteresuotas asmuo Kauno apskrities viršininko administracija prašo apeliacinį skundą atmesti ir palikti galioti apylinkės teismo sprendimą. Mano, kad apylinkės teismo sprendimas teisėtas ir pagrįstas, faktinės bylos aplinkybės ištirtos pilnai ir visapusiškai bei tinkamai pritaikyti teisės aktai.

10Apeliacinis skundas atmestinas (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

11Įstatymas numato, jog fizinis ar juridinis asmuo, kuris nėra daikto savininkas, bet yra sąžiningai įgijęs daiktą bei sąžiningai, teisėtai, atvirai, nepertraukiamai ir kaip savą valdęs nekilnojamąjį daiktą ne mažiau kaip dešimt metų arba kilnojamąjį daiktą ne mažiau kaip trejus metus, kai per visą valdymo laikotarpį daikto savininkas turėjo galimybę įgyvendinti savo teisę į daiktą, bet nė karto nepasinaudojo ja, įgyja nuosavybės teisę į tą daiktą. Nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį faktas nustatomas teismo sprendimu (CK 4.68 str.) .

12Iš bylos medžiagos matyti, kad 1995-07-21 į ginčo žemės sklypą įregistruota nuosavybės teisė J. S. vardu (Registro Nr. 53/8386, sudarymo data: 1995-07-24 (b. l. 4), nekilnojamo turto registro centrinio duomenų banko išrašas). Ši aplinkybė užkerta kelią pareiškėjui R. G. įgyti nuosavybės teisę į žemę pagal įgyjamąją senatį, t. y. tokio juridinio fakto nustatymui, nes CK 4.69 straipsnio 3 dalis nustato imperatyvų draudimą, draudžiantį įgyti nuosavybės teisę įgyjamąja senatimi į kito asmens (ne valdytojo) vardu registruotus daiktus. Esant šiam draudimui, apylinkės teismo sprendimas, kuriuo pareiškimas atmestas, yra pagrįstas ir teisėtas.

13Kolegija išaiškina, jog esant įregistruotai nuosavybės teisei į žemės sklypą J. S. vardu - CK 4.69 str. 3 d., aplinkybė, jog žemės savininkas 1997-02-16 mirė (b. l. 19), esmės nekeičia. Po J. S. mirties atsirado paveldėjimas į žemės sklypą. Įstatymas numato, jog tuo atveju, jeigu nėra įpėdinių ar jie nepriėmė palikimo, mirusiojo turtas paveldėjimo teise pereina valstybei (CK 5.2 str. 3 d.). Šiuo atveju paveldėjimo klausimas išspręstas Kėdainių rajono apylinkės teismo 2007 m. vasario 22 d. sprendimu nustačius juridinę reikšmę turintį faktą, kad L. G. – šios bylos suinteresuotas asmuo, po J. S. mirties per įstatymu nustatytą terminą priėmė palikimą faktiškai pradėdama paveldimą turtą valdyti.

14Nustačius aplinkybę, draudžiančią įgyti nuosavybės teisę įgyjamąja senatimi, kolegija dėl kitų, pareiškėjo nurodytų aplinkybių bei įrodymų, kaip teisiškai nereikšmingų, nepasisako.

15Apelianto teiginys, jog teismas, priteisdamas trečiajam asmeniui bylinėjimosi išlaidas, netinkamai taikė procesinės teisės normas, nepagrįstas. CPK 98 straipsnis nustato, jog šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato, dalyvavusio nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus, teikiant konsultacijas, pateikus tai patvirtinančius dokumentus bei atsižvelgus į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato darbo ir laiko sąnaudas, neviršijant patvirtintų teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku rekomendacijų dėl užmokesčio dydžio. Kaip minėta, šios bylos ginčas – nuosavybės teisių įgijimo į J. S. žemės sklypą įgyjamąją senatimi. Bylos baigtimi tiesiogiai buvo suinteresuota L. G., kuri priėmė J. S. palikimą, į kurį patenka ginčo žemės sklypas. Taigi pareiškėjo ir suinteresuoto asmens interesai byloje buvo diametralūs. Byloje suinteresuotą asmenį atstovavo advokatas, kuris ruošė ir teismui teikė procesinius dokumentus, rinko ir teikė įrodymus, atstovavo teisme ir dėl to pareiškėja turėjo išlaidų, kurių dydžio pareiškėjas neginčija. Todėl atmetus R. G. pareiškimą, apylinkės teismas pagrįstai priteisė L. G. jos turėtas bylinėjimosi išlaidas (CPK 98 str. 1 d., 93 str. 1 d.).

16Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismo išvada priimant skundžiamą procesinį sprendimą pagrįsta ir teisinga. Apeliacinio skundo motyvais nėra pagrindo naikinti ar keisti skundžiamą teismo procesinį sprendimą, absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 326 str. 1 d. 1 p.). Atmetus apeliacinį skundą, iš apelianto priteistinos L. G. jos turėtos atstovavimo išlaidos (CPK 98 str. 3 d.) ir teismo turėtos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, į valstybės biudžetą (CPK 88 str. 3 p.).

17Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

18Kėdainių rajono apylinkės teismo 2007 m. birželio 19 d. sprendimą palikti nepakeistą. Priteisti iš R. G. 500,00 Lt (penkis šimtus litų) advokato pagalbos išlaidų L. G. ir 21,00 Lt (dvidešimt vieną litą) teismo turėtų išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, į valstybės biudžetą.

Proceso dalyviai