Byla 2A-651-345/2013
Dėl išmokų, susijusių su darbo santykiais priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Henricho Jaglinskio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Astos Radzevičienės ir Zitos Smirnovienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovių A. D. ir V. P. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2012 m. birželio 29 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovių A. D., V. P. ieškinį atsakovui Žydų vidurinei mokyklai „Menachemo namai“ dėl išmokų, susijusių su darbo santykiais priteisimo.

2Teisėjų kolegija n u s t a t ė :

3I. Ginčo esmė

4Ieškovė A. D. prašė iš atsakovo priteisti 6 586,16 Lt darbo išmokų skolą iki 2012 m. sausio 30 d. ir po 47,06 Lt vidutinio darbo dienos užmokesčio nuo 2012 m. sausio 30 d. iki visos skolos sumokėjimo, 2 000 Lt neturtinės žalos ir bylinėjimosi išlaidas; ieškovė V. P. prašė priteisti iš atsakovo 13 334,23 Lt darbo išmokų skolą iki 2012 m. sausio 30 d. ir po 98,11 Lt vidutinio darbo dienos užmokesčio nuo 2012 m. sausio 30 d. iki visos skolos sumokėjimo, 2 000 Lt neturtinės žalos ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovės paaiškino, kad atsakovas nemoka ieškovėms priklausančių išmokų, nevykdo savo susitarimų dėl darbo užmokesčio išdėstymo, tokiais savo veiksmais sukelia ieškovėms dvasinius išgyvenimus.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 2012 m. birželio 29 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies: priteisė iš atsakovo ieškovei A. D. 1 877,69 Lt uždelsto darbo užmokesčio už kasmetines atostogas, ieškovei V. P. 4 738,71 Lt uždelsto darbo užmokesčio už kasmetines atostogas.

7Teismas atmetė ieškovių reikalavimus priteisti įsiskolinimą (dvi minimalias mėnesines algas) už laikotarpį nuo 2011 m. balandžio 14 d. iki 2011 m. birželio 27 d., remdamasis ieškovių pranešimais dėl darbo sutarčių vykdymo sustabdymo atšaukimo bei darbo užmokesčio paskaičiavimo ir išmokėjimo žiniaraščiais nustatęs, jog atsakovas už šį laiką yra atsiskaitęs.

8Teismas pripažino, kad ieškovės piktnaudžiavo savo teise sustabdydamos darbo sutarties vykdymą, vėliau savavališkai prasitęsdamos neribotam laikui atostogas, todėl jų joms iš atsakovo priteisė įsiskolinimą dėl uždelsimo sumokėti darbo užmokestį už kasmetines atostogas, kaip kompensaciją už nepanaudotas atostogas, už tiek dienų, kiek faktiškai nuo atostogų pradžios buvo uždelsta sumokėti darbo užmokestį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2012 m. gegužės 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-149/2012). Teismas konstatavo, kad ieškovė A. D. turėjo teisę pratęsti atostogas 59 dienas, ieškovė V. P. – 69 dienas. Skaičiuodamas priteistinas sumas teismas vadovavosi 2003 m. gegužės 27 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 650 „Dėl darbuotojo ir valstybės tarnautojo vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarkos patvirtinimo“ patvirtintos Tvarkos aprašo 7 p. 2 d. ir 2010 m. gruodžio 27 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-623 patvirtintu 2011 metų metiniu darbo dienų koeficientu 0,7, esant 5 darbo dienų savaitei. Teismas konstatuoja nesant pagrindo tenkinti ieškovių reikalavimo priteisti darbo užmokestį už visą prašomą laiką, kurį ieškovės prasitęsė kasmetines atostogas, bei neturtinę žalą, pripažinus jų piktnaudžiavimą savo teisėmis.

9III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

10Apeliaciniu skundu ieškovės A. D. ir V. P. prašo pakeisti Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2012 m. birželio 29 d. sprendimą ir papildomai iš atsakovo priteisti: ieškovei A. D. – 4 708,47 Lt darbo užmokesčio ir po 47,06 Lt vidutinio darbo dienos užmokesčio nuo 2012 m. sausio 30 d. iki visos skolos sumokėjimo; ieškovei V. P. – 8 595,52 Lt darbo užmokesčio ir po 98,11 Lt vidutinio darbo dienos užmokesčio nuo 2012 m. sausio 30 d. iki visos skolos sumokėjimo; visas ieškovių bylinėjimosi išlaidas. Skundą grindžia tokiais argumentais:

111. Dėl ieškovės A. D. reikalavimo. Teismas neatsižvelgė į tai, kad byloje nėra pateikta įrodymų, jog su ieškove A. D. atsakovas būtų atsiskaitęs iki 2011 m. gegužės 31 d. Atsakovo ieškovei 2011 m. rugpjūčio 24 d. sumokėtais 2 008,72 Lt pirmiausia buvo padengta darbo užmokesčio skola – 1 018,22 Lt, ir dalis atostoginių – 990,50 Lt. Tačiau atsakovas liko skolingas ieškovei A. D. 1 018,22 Lt atostoginių, dėl ko ieškovė visiškai teisėtai ir po šios datos nėjo į darbą. Atsakovas be šios atostoginių skolos privalėjo ieškovei sumokėti visą darbo užmokestį už laikotarpį nuo 2011 m. birželio 30 d. iki 2011 m. rugpjūčio 24 d. Atsakovo elgesys nuolat pažeidžiant ieškovių teises, vilkinant šios bylos nagrinėjimą, patvirtina, jog ieškovių teisės privalo būti ginamos visa apimtimi. Teismas nepagrįstai rėmėsi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. gegužės 24 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-149/2012, nes skiriasi bylų ratio decidendi, t.y. nagrinėjamoje byloje atlyginimas buvo skaičiuojamas tik po 3 dienų termino pabaigos.

122. Dėl ieškovės V. P. reikalavimo. Ieškovei V. P. už atostogų laiką turėjo būti sumokėta 4 022,51 Lt. Atsakovo 2011 m. rugpjūčio 24 d. ieškovei V. P. sumokėtais 3 453,48 Lt pirmiausia buvo padengta darbo užmokesčio skola, buvusi 2011 m. birželio 30 d., - 800 Lt, ir dalis atostoginių – 2 653,48 Lt. Dalies atostoginių sumokėjimas nėra pagrindas atleisti atsakovą nuo įstatyme numatytos prievolės mokėti visą darbo užmokestį už paskesnį laiką.

13Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas bankrutuojanti Žydų vidurinė mokykla „Menachemo namai“ paaiškina, kad ieškovės bus įtrauktos į bankrutuojančio atsakovo kreditorių sąrašą ir atsakovo administratorius teiks paraišką Garantiniam fondui dėl lėšų skyrimo darbuotojams įstatymo nustatyta tvarka.

14IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir išvados

15Pagal CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas.

16Nustatyta, kad ieškovės dirbo Žydų vidurinėje mokykloje „Menachemo namai“ mokytojomis (t. 1, b. l. 8-13, 37-40). 2011 m. balandžio 8 d. pranešimai ieškovės informavo atsakovą, kad nuo 2011 m. balandžio 14 d. iki 3 mėnesių sustabdo savo darbo sutarčių vykdymą (t. 1, b. l. 14, 41). Darbo sutarčių vykdymo sustabdymą ieškovės atšaukė 2011 m. birželio 27 d. pranešimais (t. 2, b. l. 23-24), kuriais patvirtino, kad atsakovas padengė savo įsiskolinimus, susidariusius iki 2011 m. gegužės 31 d. Tą pačią 2011 m. birželio 27 d. ieškovės parašė prašymus leisti jas kasmetinių atostogų nuo 2011 m. birželio 28 d. iki 2011 m. rugpjūčio 24 d. už laikotarpį nuo 2010 m. rugsėjo 1 d. iki 2011 m. rugpjūčio 31 d. (t. 2, b. l. 25-26). Ieškovės pripažįsta, kad į darbą 2011 m. rugpjūčio 24 d. negrįžo, pareigų daugiau nebevykdė (t. 2, b. l. 126-127), t. y. ieškovės iš esmės savavališkai neribotai prasitęsė savo kasmetines atostogas nuo 2011 m. rugpjūčio 29 d. (t. 1, b. l. 169).

17Byloje kilusio ginčo esmė – ar ieškovės pagrįstai reikalauja iš atsakovo priteisti darbo užmokesčio įsiskolinimą už 2011 m. gegužės ir birželio mėn., bei įsiskolinimą už pratęstas kasmetines atostogas vėluojant sumokėti darbo užmokestį, turėtą sumokėti iki ieškovių kasmetinių atostogų pradžios.

18Pateikti dokumentai patvirtina, kad atsakovas ieškovėms darbo užmokesčio įsiskolinimą už 2011 m. gegužės ir birželio mėn. sumokėjo (t. 1, b. l. 170, 176; t. 2, b. l. 23-24, 66-68). Atsakovas, atsiskaitydamas su ieškovėmis sumokėjo ir delspinigius dėl pavėluoto darbo užmokesčio mokėjimo. Kadangi atsakovas savo įsipareigojimus ieškovėms įvykdė 2011 m. birželio mėn., pirmosios instancijos teismas pagrįstai ieškovių reikalavimus šioje dalyje atmetė.

19Pasisakant dėl ieškovių teisės savavališkai, nederinant to su darbdaviu, prasitęsti neribotai kasmetines atostogas remiantis DK 176 straipsnio 2 dalį, pažymėtina, jog draudžiama piktnaudžiauti savo teise, o darbuotojai, nepaisant to, jog yra silpnesnė darbo teisinio santykio šalis, privalo gerbti bendro gyvenimo taisykles bei veikti sąžiningai, laikytis protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principų (DK 35 straipsnis). Byloje nustatytos aplinkybės, jog ieškovės nevykdė savo, kaip mokytojų, pareigų visus 2011 – 2012 mokslo metus, atsakovas buvo priverstas samdyti kitus asmenis ieškovėms priklausančio atlikti darbo atlikimui, ieškovės atostogų pratęsimo nederino su atsakovu, patvirtina, kad ieškovės elgėsi nesąžiningai, iš esmės piktnaudžiavo joms įstatymo suteiktomis teisėmis.

20Sutiktina su apeliacinio skundo argumentu, jog Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2012 m. gegužės 24 d. nutartis buvo priimta civilinėje byloje, kurios ratio decidendi iš esmės skiriasi nuo šios bylos. Tačiau tai nereiškia, jog pirmosios instancijos teismas negalėjo apriboti DK 176 straipsnio 2 dalyje numatytų pavėluoto mokėjimo padarinių taikymo, atsižvelgdamas į šioje byloje nustatytas faktines aplinkybes. Konstatavus, kad ieškovių elgesys nuo 2011 m. rugpjūčio 29 d. vienašališkai neribotam laiku prasitęsiant atostogas laikytinas nesąžiningu bei prilygintinas piktnaudžiavimu teise, pirmosios instancijos teismas pagrįstai ieškovėms priteisė sumažintą kompensaciją, paskaičiuotą už tiek dienų, kiek faktiškai nuo atostogų pradžios buvo uždelsta sumokėti darbo užmokestį.

21Atsižvelgdama į išdėstytą, teisėjų kolegija sprendžia, jog nenustatyta pagrindų pakeisti ar panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo sprendimo (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

22Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

23Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2012 m. birželio 29 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija n u s t a t ė :... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovė A. D. prašė iš atsakovo priteisti 6 586,16 Lt darbo išmokų... 5. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 6. Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 2012 m. birželio 29 d. sprendimu... 7. Teismas atmetė ieškovių reikalavimus priteisti įsiskolinimą (dvi... 8. Teismas pripažino, kad ieškovės piktnaudžiavo savo teise sustabdydamos... 9. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 10. Apeliaciniu skundu ieškovės A. D. ir V. P. prašo pakeisti Vilniaus miesto 3... 11. 1. Dėl ieškovės A. D. reikalavimo. Teismas neatsižvelgė į tai, kad byloje... 12. 2. Dėl ieškovės V. P. reikalavimo. Ieškovei V. P. už atostogų laiką... 13. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas bankrutuojanti Žydų vidurinė... 14. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir... 15. Pagal CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo... 16. Nustatyta, kad ieškovės dirbo Žydų vidurinėje mokykloje „Menachemo... 17. Byloje kilusio ginčo esmė – ar ieškovės pagrįstai reikalauja iš... 18. Pateikti dokumentai patvirtina, kad atsakovas ieškovėms darbo užmokesčio... 19. Pasisakant dėl ieškovių teisės savavališkai, nederinant to su darbdaviu,... 20. Sutiktina su apeliacinio skundo argumentu, jog Lietuvos Aukščiausiojo Teismo... 21. Atsižvelgdama į išdėstytą, teisėjų kolegija sprendžia, jog nenustatyta... 22. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 23. Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2012 m. birželio 29 d. sprendimą palikti...