Byla 2-1500/2013
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vytas Milius, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo V. M. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2013 m. balandžio 9 d. nutarties civilinėje byloje Nr. B2-1720-480/2013 pagal ieškovo V. M. pareiškimą atsakovui UAB „Ignalinos statyba“ dėl bankroto bylos iškėlimo,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Kauno apygardos teisme gautas ieškovo V. M. pareiškimas iškelti bankroto bylą UAB „Ignalinos statyba“, administratoriumi paskirti UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“, įtraukti ieškovą trečiuoju asmeniu, pareiškiančiu savarankiškus reikalavimus.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5Kauno apygardos teismas 2013 m. balandžio 9 d. nutartimi ieškovo V. M. pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Ignalinos statyba“ atsisakė priimti. Teismas nurodė, kad Kauno apygardos teisme 2013 m. vasario 21 d. buvo iškelta civilinė byla pagal ieškovo UAB „Skaita“ ieškinį atsakovui UAB „Ignalinos statyba“ dėl bankroto bylos iškėlimo. Kauno apygardos teismas 2013 m. balandžio 9 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą UAB „Ignalinos statyba“ ir administratoriumi paskyrė UAB „Baklis“. Nurodė, kad V. M. yra atsakovo darbuotojas, tačiau ieškinio dėl bankroto bylos iškėlimo teismui anksčiau nepateikė, nors, kaip spręstina iš pareiškimo turinio, žinojo apie 2013-02-21 teisme gautą ieškovo UAB „Skaita“ pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui. Atsižvelgęs į tai, kad V. M. pareiškime, be kitų reikalavimų, prašoma iškelti bankroto bylą UAB „Ignalinos statyba“ ir toks prašymas jau yra išspręstas civilinėje byloje Nr. B2-1517-480/2013, todėl ieškovo pareiškimą atsisakė priimti.

6III. Atskirojo skundo argumentai

7Ieškovas V. M. pateikė atskirąjį skundą, prašydamas Kauno apygardos teismo 2013 m. balandžio 9 d. nutartį panaikinti ir priimti naują nutartį – priimti pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Ignalinos statyba“, iškelti bankroto bylą UAB „Ignalinos statyba“, bankroto administratoriumi paskirti UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“. Atskirąjį skundą grindė šiais argumentais:

  1. Vadovaujantis LR Įmonių bankroto įstatymo 5 str. 4 d., jei teisme gaunami keli pareiškimai dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei, jie privalo būti nagrinėjami kartu. V. M. pareiškimas teismui įteiktas 2012-04-05, o nutartis dėl bankroto bylos iškėlimo priimta 2013-04-09. Akivaizdu, kad teismas galėjo ir privalėjo priimti pareiškimą. Prijungus ieškovo pareiškimą prie jau nagrinėjamos bylos būtų užtikrinti ekonomiškumo, operatyvumo principai bei galimybė teisingai išspręsti abi bylas.
  2. Teismas skundžiamoje nutartyje klaidingai nurodė, kad Kauno apygardos teisme bankroto byla iškelta 2013 m. vasario 21 d. Tai apsirikimo klaida, kuri neturėtų būti vertinama.
  3. Ieškinyje, be kitų reikalavimų, V. M. prašė skirti jo siūlomą bankroto administratoriaus kandidatūrą UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“. Bankroto byla buvo iškelta skubotai, nevertinant šio pasiūlymo, dėl ko buvo pažeistos pareiškėjo teisės, įtvirtintos CPK 6 str. ir 12 str.

8IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

9Atskirasis skundas netenkinamas.

10Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą atskirajame skunde išdėstytų argumentų ribose, išskyrus įstatyme numatytas išimtis (CPK 320 str., 338 str.).

11Nagrinėjamoje byloje apeliacijos objektą sudaro Kauno apygardos teismo nutarties, kuria atsisakyta priimti ieškovo V. M. pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Ignalinos statyba“, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

12Nustatyta, kad Kauno apygardos teisme 2013 m. balandžio 5 d. buvo gautas ieškovo V. M. 2013-03-22 pareiškimas, kuriuo buvo prašoma iškelti bankroto bylą atsakovui UAB „Ignalinos statyba“, bankroto administratoriumi paskirti UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“, įtraukti jį į bylą trečiuoju asmeniu, pareiškiančiu savarankiškus reikalavimus. Minėtas pareiškimas bankroto bylą nagrinėjusiam teisėjui buvo paskirtas 2013 m. balandžio 8 d. (b.l. 4). Kauno apygardos teismo 2013 m. balandžio 9 d. nutartimi atsakovui UAB „Ignalinos statyba“ buvo iškelta bankroto byla, administratoriumi paskirtas UAB „Baklis“. Tos pačios dienos nutartimi teismas atsisakė priimti ieškovo V. M. ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Ignalinos statyba“.

13Apelianto teigimu, pirmosios instancijos teismas privalėjo priimti jo pareiškimą ir prijungti prie jau nagrinėjamos bylos bei tokiu būdu užtikrinti ekonomiškumo ir operatyvumo principų įgyvendinimą. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 5 str. 4 d. numato, kad jeigu teismas gauna kelis pareiškimus dėl bankroto bylos iškėlimo tai pačiai įmonei, jie privalo būti nagrinėjami kartu. Jeigu pareiškimus dėl bankroto bylos iškėlimo paskyrus nagrinėti konkrečiam teisėjui teismas gauna kitų asmenų pareiškimus dėl bankroto bylos iškėlimo tai pačiai įmonei, visus šiuos pareiškimus nagrinėja teisėjas, kuriam paskirtas anksčiausiai teismo gautas pareiškimas.

14Pažymėtina, kad bankroto bylose vyraujantis viešasis interesas reikalauja, kad bankroto bylos būtų nagrinėjamos itin operatyviai. Pagal LR Įmonių bankroto įstatymo 9 str. 6 d. klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo turi būti išspręstas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo (pradinio) ieškinio dėl bankroto bylos iškėlimo gavimo dienos. Teismas turi teisę dėl svarbių priežasčių pratęsti pasirengimo nagrinėti bankroto bylą teisme terminą, bet ne ilgiau kaip vieną mėnesį.

15Tiek iš skundžiamos nutarties, tiek iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų bazės nustatyta, kad Kauno apygardos teisme 2013 m. vasario 21 d. buvo iškelta civilinė byla dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Ignalinos statyba“ pagal ieškovo UAB „Skaita“ pareiškimą. Kaip matyti iš ieškovo pareiškimo turinio, tai, kad Kauno apygardos teisme buvo priimtas pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Ignalinos statyba“, V. M. buvo žinoma gerokai anksčiau, nei kreipiantis su tokiu pareiškimu į teismą. Taigi pareiškėjas ieškinio teismui, kuris ir taip ilgiau nei mėnesį sprendė bankroto bylos iškėlimo atsakovui klausimą, anksčiau nepateikė, nors galėjo tai padaryti. Pažymėtina, jog asmenys turi procesinę pareigą operatyviai ginti savo subjektines teises, kad kuo skubiau būtų išspręstas įmonės (ne)mokumo klausimas. Atsižvelgiant į tai, kad V. M. ieškinys bylą nagrinėjančiam teisėjui buvo perduotas 2013 m. balandžio 8 d., t. y. likus vos dienai iki nutarties iškelti bankroto bylą paskelbimo, pirmosios instancijos teismas, atsisakydamas jį priimti, nepažeidė ekonomiškumo ir operatyvumo principų. Be to, kaip minėta, Kauno apygardos teismas 2013 m. balandžio 9 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą UAB „Ignalinos statyba“, paskyrė administratorių (civilinė byla Nr. B2-1517-480/2013), todėl, net ir tenkinus atskirąjį skundą, ieškovo V. M. pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tam pačiam atsakovui bei dėl administratoriaus skyrimo nebegalėtų būti sprendžiamas. Kaip pagrįstai nurodė pirmosios instancijos teismas, įsiteisėjus teismo nutarčiai dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo, ieškovas V. M. savo subjektines teises galės ginti teismui per bankroto administratorių paduodamas prašymą dėl kreditorinio reikalavimo tvirtinimo (ĮBĮ 21 str. 1 d.).

16Apelianto teigimu, pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje neteisingai nurodė, jog bankroto byla atsakovui UAB „Ignalinos statyba“ buvo iškelta 2013 m. vasario 21 d. Atkreiptinas dėmesys, kad pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje nurodė teisingą bankroto bylos iškėlimo datą – 2013 m. balandžio 9 d. Apelianto nurodoma 2013 m. vasario 21 d. data, kaip teisingai nurodyta skundžiamoje nutartyje, yra civilinės bylos iškėlimo (pradinio pareiškimo priėmimo), o ne bankroto bylos iškėlimo data.

17Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes, sprendžia, jog nėra pagrindo tenkinti apelianto V. M. atskirojo skundo ir naikinti skundžiamos Kauno apygardos teismo nutarties, kuria atsisakyta priimti ieškovo pareiškimą.

18Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

19Kauno apygardos teismo 2013 m. balandžio 9 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai