Byla 2-2017-390/2010

1Kauno apygardos teismo teisėjas Algimantas Kukalis, sekretoriaujant Violetai Grigaravičienei, dalyvaujant ieškovo atstovui advokato padėjėjui Mariui Endrijaičiui, atsakovo UAB „Bebruva“ atstovams V. Ž., A. Š., atsakovui V. Ž., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AB Dnb NORD bankas ieškinį atsakovams UAB „Bebruva“, V. Ž. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2

3ieškovas A B Dnb NORD bankas pateikė ieškinį atsakovams UAB „Bebruva“ ir V. Ž., kuriuo prašė priteisti iš atsakovų solidariai 186519 Lt skolos, 16,25 % metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Nagrinėjant bylą teismo posėdyje ieškovas 2010-09-02 pareiškimu prašė priimti ieškovo atsisakymą ieškinio dalyje dėl 1897,16 Lt palūkanų bei 228,80 Lt delspinigių priteisimo ir priteisti iš atsakovų solidariai ieškovui 184393,04 Lt skolos bei 16,25 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, o taip pat priteisti turėtas bylinėjimosi išlaidas. Taip pat prašė bankui grąžinti 31,88 Lt žyminį mokestį CPK 87 straipsnio 2 dalies pagrindu.

4Nagrinėjant bylą teismo posėdyje atsakovo atstovai ir atsakovas V. Ž. su ieškovo patikslintais ieškinio reikalavimais sutiko visiškai. Prašė mažinti išlaidas advokato pagalbai apmokėti.

5Byla dalyje dėl 2125,96 Lt ieškinio reikalavimų nutrauktina. Likusioje dalyje ieškovo ieškinys tenkintinas.

6CPK 140 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad bet kurioje proceso stadijoje atsakovas turi teisę raštu ar žodžiu pareikšti, jog ieškinį pripažįsta. Tokia atsakovo procesinė teisė pripažinti ieškinį grindžiama dispozityvumo principu. Įstatymas nenumato kokių nors laiko pripažinti ieškinį ribojimų, todėl galima daryti išvadą, kad ieškinį galima pripažinti taip pat esant bet kuriai proceso stadijai. Teismas gali nepriimti ieškovo pareikšto ieškinio pripažinimo, jeigu atsakovo veiksmai prieštarauja imperatyviosioms įstatymo nuostatoms ar viešajam interesui ( CPK 42 straipsnio 2 dalis).

7Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad atsakovai pripažįsta visus ieškovo pareikštus ieškinio reikalavimus ir sutinka su ieškovo argumentais. Bylos aplinkybės yra aiškios ir nustatytos. Šalių atstovai neprieštarauja, jog bylos nagrinėjimas iš esmės būtų baigtas. Atsakovų veiksmai pripažįstant ieškinį imperatyvioms įstatymo nuostatoms ir viešajam interesui neprieštarauja, todėl yra visi pagrindai baigti bylos nagrinėjimą iš esmės ir priimti sprendimą patenkinti ieškovo pareikštus ieškinio reikalavimus.

8Kadangi ieškovas ieškinio reikalavimo dėl 2125,96 Lt priteisimo atsisakė, todėl byla šio ieškinio reikalavimo dalyje nutrauktina ir ieškovui grąžintinas nuo šios sumos 75 proc. sumokėtas žyminis mokestis ( CPK 140 straipsnio 1 dalis, CPK 87 straipsnio 2 dalis). Ieškovui ieškinio dalies atsisakymo pasekmės žinomos.

9Byloje esantys rašytiniai įrodymai (mokėjimo pavedimas, b.l. 48) patvirtina, kad ieškovas už advokato suteiktas teisines paslaugas yra sumokėjęs 3 025 Lt. Šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta Teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymas Nr.1R-85 ,,Dėl rekomendacijų civilinėse bylose priteisimo užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“). Ieškovo prašomos priteisti iš atsakovų išlaidos advokato pagalbai apmokėti atitinka rekomendacijose nustatytą dydį, pagrindo sumažinti prašomas priteisti bylinėjimosi išlaidas nėra.

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 140 str. 2 d., 176, 178, 185, 259, 263-270 straipsniais, teismas,

Nutarė

11

12Ieškovo AB DnB NORD bankas į/k 112029270 atsisakymą nuo ieškinio dalyje 2125,96 Lt priteisimo atsakovams UAB „Bebruva“, V. Ž. priimti ir šioje dalyje bylą nutraukti.

13Likusioje dalyje ieškovo ieškinį patenkinti.

14Priteisti solidariai iš atsakovų UAB „Bebruva“ į/k 235094310, V. Ž. a/k ( - ) ieškovui A B DnB NORD bankas 184393,04 Lt skolos bei 16,25 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme (2010 m. balandžio 6 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

15Iš atsakovų priteisti ieškovui po 2 349,06 Lt žyminio mokesčio ir po 1 512,50 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

16Grąžinti ieškovui 31,88 Lt žyminio mokesčio, sumokėto 2009-12-28 mok. pav. Nr. APM4025100 ir 2010-03-24 mok. pav. APM 4027495. Šią sprendimo dalį pavesti vykdyti Valstybinei Mokesčių inspekcijai.

17Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą apeliaciniu skundu.

Proceso dalyviai
Ryšiai