Byla 2-601-287/2012
Dėl neterminuoto tėvo valdžios apribojimo, nuolatinės globos, gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo priteisimo bei turto administratoriaus paskyrimo

1Pakruojo rajono apylinkės teismo teisėja Rima Razumienė, sekretoriaujant Janinai Juozaitienei, dalyvaujant ieškovei Šiaulių apygardos prokuratūros prokurorei R. T., trečiojo asmens atstovei Laimutei Malinauskienei, institucijos, duodančios išvadą, atstovei Gitanai Udrytei-Šichovcovai,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Šiaulių apygardos prokuratūros prokurorės, ginant nepilnametės S. M. interesus, ieškinį atsakovui S. M. su trečiuoju asmeniu ieškovo pusėje, nereiškiančiu savarankiškų reikalavimų, Pakruojho nestacionarių socialinių paslaugų centru, dalyvaujant institucijai, duodančiai išvadą, Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui dėl neterminuoto tėvo valdžios apribojimo, nuolatinės globos, gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo priteisimo bei turto administratoriaus paskyrimo, ir

Nustatė

3Prokurorė R. T. teismo posėdyje ieškinį palaikė, prašė jį tenkinti ir paaiškino, kad Šiaulių apygardos prokuratūroje buvo gautas Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus pranešimas dėl tėvų valdžios apribojimo S. M. dukters S. M. atžvilgiu. Buvo atliktas tyrimas ir nustatyta, kad V. D. ir S. M. ( - ) gimė dukra S. M. Motinos V. D. ligos laikotarpiu, jos gydymosi laikotarpiu mergaitei būdavo nustatoma laikinoji globa bei paskiriamas globėjas. Motinos ligos laikotarpiu mergaite rūpinosi mergaitės teta R. D. arba Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centro S. vaikų globos namai „N.“( - )S. M. motina V. D. mirė ir mergaitė buvo apgyvendinta Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centro S. vaikų globos namuose „N.“. Atsakovas, mergaitės tėvas, S. M. savo dukra nesirūpino, tai yra, savo teisių ir pareigų dorai auklėti ir prižiūrėti savo dukrą, rūpintis jos sveikata, išlaikyti atsižvelgiant į jos protinę būklę, sudaryti palankias sąlygas visapusiškai ir harmoningai vystytis, kad vaikas būtų parengtas savarankiškam gyvenimui visuomenėje, nevykdė ir šiuo metu nevykdo. Vaiko teisių apsaugos skyriaus rašte yra nurodyta, kad S. M. tiek V. D. gydymosi laikotarpiu, tiek po jos mirties, dukra nesirūpino, nesidomėjo jos gyvenimo sąlygomis, auklėjimu, ugdymu, neteikė išlaikymo. Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centras nurodė, kad tėvas mergaitės globos namuose nė karto neaplankė, neskambino, nesirūpino ja, nerėmė finansiškai. R. seniūnijos seniūnas savo raštuose bei M. charakteristikoje nurodo, kad S. M. niekur nedirba, darbo biržoje neregistruotas, išbrauktas iš darbo biržos sąrašų be teisės registruotis 6 mėnesius, stipriai geria, nesirūpina savo dukra, neprisideda prie išlaikymo, nes pats neturi pragyvenimo šaltinio, neturi nei noro, nei galimybių rūpintis savo dukra. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.155 straipsnyje nurodyta, kad tėvų valdžios turinį sudaro tai, kad tėvai turi teisę ir pareigą dorai auklėti ir prižiūrėti savo vaikus, rūpintis jų sveikata, išlaikyti juos, atsižvelgdami į jų fizinę ir protinę būklę sudaryti palankias sąlygas visapusiškai ir harmoningai vystytis, kad vaikas būtų parengtas savarankiškam gyvenimui visuomenėje. Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse yra užtikrinama Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnio 6 dalyje įtvirtinta tėvų teisė ir pareiga auklėti savo vaikus dorais žmonėmis ir ištikimais piliečiais. Jeigu tėvai nesirūpina vaikais, su jais nebendrauja, jų materialiai neišlaiko, reiškia, jog jie nevykdo savo konstitucinės pareigos ir tai yra pakankamas pagrindas taikyti tokiems tėvams sankciją – tėvų valdžios apribojimą. Išdėstytos ieškinyje aplinkybės, pateikti dokumentai patvirtina, kad atsakovas S. M. įstatyme įtvirtintų pareigų nevykdo, šių pareigų neatlieka dėl aplaidumo ir abejingumo, todėl pagrįstai galima teigti, jog atsakovas vengia atlikti savo pareigas vaikui, nesirūpina juo, todėl yra pagrindas apriboti jam tėvo valdžią (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.180 straipsniu). Kadangi nėra jokio pagrindo manyti, jog ateityje padėtis gali pasikeisti, todėl tėvo valdžia dukros atžvilgiu turėtų būti apribota neterminuotai. Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 4 straipsnis numato, kad nė vienas vaikas negali būti paliktas be gyvenamojo būsto, minimalių pragyvenimo lėšų ir globos, todėl S. M., likusiai be tėvų globos, skirtina nuolatinė globa ir nustatytina jos gyvenamoji vieta. Šiuo metu S. M. gyvena Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centro S. vaikų globos namuose „N.“, todėl jai steigtina institucinė globa ir nustatytina nuolatinė globa Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centre, globėju skirtina šio centro administracija, jos gyvenamoji vieta nustatytina vaikų globos institucijoje – Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centro S. vaikų globos namuose „N.“. Apribojus tėvų valdžią, tėvams sustabdomos asmeninės ir turtinės teisės, pagrįstos giminyste ir nustatytos įstatymų, tačiau tėvų pareiga išlaikyti savo nepilnametį vaiką išlieka, todėl iš atsakovo priteistinas išlaikymas dukrai iki jos pilnametystės. Nors atsakovas ir nedirba, darbo biržoje neregistruotas, kas rodo M. nenorą dirbti ir remti savo dukrą materialiai, tačiau jis turi nekilnojamojo turto, todėl iš jo priteistinas išlaikymas nepilnametei dukrai periodinėmis išmokomis kas mėnesį mokant po 200 Lt iki dukros pilnametystės. Vaiko turtui skirtinas turto administratorius – Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centras.

4Trečiojo asmens atstovė Laimutė Kazokaitienė teismo posėdyje ieškinį palaikė ir paaiškino, kad S. M. nuo 2012 m. vasario 20 dienos gyvena Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centro S. vaikų globos namuose „N.“ ir jai yra nustatyta laikinoji globa. Gauna visas paslaugas, lanko vaikų darželį „Vyturėlis“. Globos namuose mergaitę aplanko jos teta ir pusseserė iš Šiaulių, kuri vasarą mergaitę buvo pasiėmusi į Šiaulius svečiuotis. Atsakovas S. M. nė karto nebuvo atvykęs į globos namus, neskambino, jokios finansinės pagalbos neteikė, nesidomi savo dukros gyvenimu, neatlieka savo, kaip tėvo pareigų, mergaite rūpinasi socialiniai darbuotojai. Mergaitė gauna mamos netekimo pašalpą, banke yra atidaryta sąskaita. Tie pinigai yra naudojami mergaitės maitinimui, rūbams, už darželį. Ieškiniui pritaria ir palaiko, nes tėvas visiškai nesirūpina dukra. Mergaitė apie tėvą nekalba, laukia tik tetų, nes tarp mergaitės ir tėvo santykiai nutrūkę.

5Atsakovas S. M. į teismo posėdį neatvyko, jokių prieštaravimų ieškiniui nepateikė, neprašė bylos nagrinėjimą atidėti, nors jam apie posėdžio datą, laiką ir vietą buvo pranešta tinkamai, asmeniškai įteikus teismo šaukimą ir bylos procesinius dokumentus, todėl byla išnagrinėta jam nedalyvaujant (CPK 246 str., 49, 54, 60, 61 b. l.).

6Iš S. M. gimimo liudijimo ir gimimo įrašo (7, 8 b. l.) matyti, kad jos tėvai yra S. M. ir V. D.

7Iš Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų (9-18 b. l.) matyti, kad S. M., likusiai be tėvų globos, buvo nustatinėjama laikinoji globa ir jos globėja paskiriama R. D. arba S. vaikų globos namai, po to ji vėl grąžinama motinai V. D., kol V. D. sirgo ir gydėsi.

8Iš V. D. mirties liudijimo (19 b. l.) matyti, kad ji mirė ( - ).

9Iš Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centro raštų (22, 23 b. l.) matyti, kad atsakovas S. M. savo dukros S. M. S. vaikų globos namuose nė karto neaplankė ir ja nepasidomėjo ir kad centras sutinka būti S. M. globėju.

10Iš S. M. paaiškinimų, buities tyrimo akto, R. seniūnijos išduotų charakteristikų S. M. (25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 b. l.) matyti, kad jis pats nenori pasirūpinti dukra, jo gyvenimo sąlygos tam netinkamos ir dukros jam patikėti nerekomenduoja seniūnija.

11Iš nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašų (32-39 b. l.) matyti, kad S. M. turi nekilnojamojo turto.

12Iš darbo biržos, Sodros, socialinės rūpybos skyriaus duomenų (40-44 b. l.) matyti, kad S. M. niekur nedirba, darbo biržoje neregistruotas ir jokių išmokų negauna.

13Institucijos, duodančios išvadą, atstovė Gitana Udrytė-Šichovcova teismo posėdyje raštu pateiktą išvadą palaikė ir papildomai nurodė, jog paskutiniais duomenimis S. M. nuo rugsėjo mėnesio yra be pastovios gyvenamos vietos, kadangi sugyventinė G. jį išvarė ir jis dabar gyvena R. kaime, dažniausiai nakvoja apleistose fermose. Jai teko bendrauti su fermų šeimininku K., kuris pasakė, kad M. jam minėjo, jog turi teismo šaukimą, dokumentus, bet į teismo posėdį nevyks. Teko bendrauti su M. seserimi M., kuri taip pat patvirtino, kad M. žino apie posėdį, kad bus apribota tėvo valdžia ir priteisiamas išlaikymas. Prašo neterminuotai apriboti tėvo valdžią M., nes M. dukra nesirūpina nuo pat jos gimimo. Teikiant išvadą teko bendrauti su M. ir jis raštiškai parašė, kad negali pasirūpinti dukra, o jo tuo metu buvusi sugyventinė neapsiėmė rūpintis mergaite. M. yra visiškai nusišalinęs nuo savo tėvo pareigų, dukros nelanko, ryšys tarp mergaitės ir tėvo yra visiškai nutrūkęs. Prašo, kad išlaikymo priteisimas ir nuolatinės globos nustatymas būtų nukreipti skubiam vykdymui.

14Ieškinys tenkintinas visiškai.

15Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnio 6 dalyje įtvirtinta tėvų teisė ir pareiga auklėti savo vaikus dorais žmonėmis ir ištikimais piliečiais, iki pilnametystės juos išlaikyti. Detaliau tėvų valdžios turinys nustatytas Lietuvos Respublikos CK 3.155 straipsnyje, kuriame nurodyta, kad vaikai iki pilnametystės ar emancipacijos yra tėvų prižiūrimi (šio straipsnio 1 dalis) ir kad tėvai turi teisę ir pareigą dorai auklėti ir prižiūrėti savo vaikus, rūpintis jų sveikata, išlaikyti juos, atsižvelgiant į jų fizinę ir protinę būklę, sudaryti palankias sąlygas visapusiškai ir harmoningai vystytis, kad vaikas būtų parengtas savarankiškam gyvenimui visuomenei (šio straipsnio 2 dalis). Tėvo ar motinos atsisakymas nuo teisių ir pareigų savo nepilnamečiams vaikams negalioja (CK 3.159 straipsnio 1 dalis). Lietuvos Respublikos CK 3.165 straipsnio 1 dalyje nustatytas tėvų asmeninių teisių ir pareigų savo nepilnamečiams vaikams turinys – tėvai turi teisę ir pareigą auklėti savo vaikus ir yra atsakingi už savo veikų auklėjimą ir vystymą, privalo rūpintis savo vaikų sveikata, jų dvasiniu ir moraliniu ugdymu.

16Kai tėvai (vienas iš tėvų) vengia atlikti savo pareigas auklėti vaikus, piktnaudžiauja tėvų valdžia, žiauriai elgiasi su vaikais, daro žalingą įtaką vaikams savo amoraliu elgesiu arba nesirūpina vaikais, gali būti taikoma vaiko interesų ir teisių apsaugos priemonė – tėvų valdžios apribojimas (CK 3.180 straipsnio 1 dalis). Tėvų valdžiai apriboti užtenka bent vienos šiame įstatyme nurodytos sąlygos, jei yra nustatyta tėvų kaltė.

17Šioje byloje yra nustatytos bent kelios tėvų valdžios ribojimo aplinkybės – tai atsakovo S. M. girtavimas, neturėjimas pastovios gyvenamosios vietos, negavimas jokių pajamų ir vengimas atlikti pareigą auklėti dukrą bei ja rūpintis, kadangi nepilnametė S. M. nuo gimimo gyveno su mama V. D., kuriai mirus, yra apgyvendinta S. vaikų globos namuose, jai nustatyta laikinoji globa ir tuose namuose ji gyvena nuo 2012 m. vasario 20 d., o mergaitės tėvas niekada dukra nesirūpino, jos neauklėjo, neaugino ir neišlaikė. Byloje nėra nustatyta jokių aplinkybių, kad atsakovas norės ir galės pats auginti dukrą, kadangi jis tam neturi jokių sąlygų ir nesistengia keisti savo gyvenimo būdo, įpročių bei nerodo jokio noro pasiimti dukrą auginti. Esant šioms aplinkybėms, atsakovui S. M. neterminuotai apribotina tėvo valdžia dukters S. M., gimusios ( - ), atžvilgiu.

18Kadangi apribojus tėvų valdžią, tėvai, be kitų asmeninių teisių, netenka ir teisės gyventi kartu su vaiku ir reikalauti grąžinti jį iš kitų asmenų, teismas, priimdamas sprendimą apriboti tėvų valdžią, tuo pačiu sprendimu nustato vaikui nuolatinę globą (rūpybą) ir jo gyvenamąją vietą (CK 3.183 straipsnio 4 dalis, CPK 407 straipsnis), todėl S. M. nustatytina nuolatinė globa institucijoje (CK 3.256, 3.257, 3.261 straipsniai). Atsižvelgus į Pakruojo rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriaus išvadą, teismo posėdyje šalių nurodytas aplinkybes, S. M. nustatytina nuolatinė globa institucijoje ir paprastasis turto administravimas, pavedant šias funkcijas atlikti globos institucijos administracijai. Nustačius nuolatinę globą, nepilnametės S. M. gyvenamoji vieta nustatytina globos institucijoje.

19Tėvai privalo išlaikyti savo nepilnamečius vaikus iki jų pilnametystės (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnio 6 dalis, CK 3.192 straipsnio 1 dalis). Ši pareiga išlieka ir apribojus tėvų valdžią, išskyrus, kai vaikas įvaikinamas (CK 3.195 straipsnis). Jeigu nepilnamečio vaiko tėvai (ar vienas jų) nevykdo pareigos materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus, teismas išlaikymą priteisia (CK 3.194 straipsnio 1 dalis), todėl, nustačius, kad atsakovas S. M. visiškai neteikia jokio išlaikymo savo nepilnametei dukrai S. M., iš jo yra priteistinas išlaikymas dukrai S. M. kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis po 200 litų iki jos pilnametystės 2025 m. birželio 22 d., nustatant šių lėšų tvarkymui paprastąjį turto administravimą ir pavedant jį atlikti globos institucijos administracijai.

20Sprendimo dalys dėl išlaikymo priteisimo ir nuolatinės globos nustatymo nukreiptinos skubiam vykdymui (CPK 282 str., ).

21Visiškai tenkinant ieškinį, iš atsakovo S. M. į valstybės pajamas priteistinas 215,00 litų žyminis mokestis, nuo kurio sumokėjimo ieškovas yra atleistas, ir 18,21 litų procesinių dokumentų įteikimo išlaidos (CPK 85 str. 1 d. 3 p., 88 str. 1 d. 3 p., 92, 93, 96 str.).

22Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259-260, 263-268, 270, 271, 279, 282 straipsniais, teismas

Nutarė

23Ieškinį tenkinti.

24Neterminuotai apriboti atsakovui S. M., a.k. ( - ) gyvenančiam ( - ), deklaravusiam gyvenamąją vietą ( - ), tėvo valdžią dukros S. M., gimusios ( - ), a. k. ( - ) atžvilgiu.

25S. M., gimusiai ( - ), a. k. ( - ) nustatyti nuolatinę globą ir paprastąjį turto administravimą, globos ir turto administravimo vykdymą pavesti atlikti Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centro administracijai, ir jos gyvenamąją vietą nustatyti globos institucijoje – Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centro S. vaikų globos namuose „N.“, esančiuose ( - ).

26Priteisti iš atsakovo S. M., a. k. ( - ) gyvenančio ( - ), deklaravusio gyvenamąją vietą ( - ), nedirbančio, išlaikymą nepilnametei dukrai S. M., gimusiai ( - ), a. k. ( - ) iki jos pilnametystės 2025 m. birželio 22 d. kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis po 200,00 (du šimtus) litų.

27Priteisti iš atsakovo S. M., a. k. ( - ) gyvenančio ( - ), deklaravusio gyvenamąją vietą ( - ), 233,21 Lt (du šimtus trisdešimt tris litus 21 centą) bylinėjimosi išlaidų į valstybės pajamas, sumokant jas į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr.( - ), įmokos kodas 5660.

28Sprendimo dalis dėl išlaikymo priteisimo ir nuolatinės globos nustatymo vykdyti skubiai.

29Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Šiaulių apygardos teismui per Pakruojo rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Pakruojo rajono apylinkės teismo teisėja Rima Razumienė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo... 3. Prokurorė R. T. teismo posėdyje ieškinį palaikė, prašė jį tenkinti ir... 4. Trečiojo asmens atstovė Laimutė Kazokaitienė teismo posėdyje ieškinį... 5. Atsakovas S. M. į teismo posėdį neatvyko, jokių prieštaravimų ieškiniui... 6. Iš S. M. gimimo liudijimo ir gimimo įrašo (7, 8 b. l.) matyti, kad jos... 7. Iš Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų (9-18... 8. Iš V. D. mirties liudijimo (19 b. l.) matyti, kad ji mirė ( - ).... 9. Iš Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centro raštų (22, 23 b. l.)... 10. Iš S. M. paaiškinimų, buities tyrimo akto, R. seniūnijos išduotų... 11. Iš nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašų (32-39 b.... 12. Iš darbo biržos, Sodros, socialinės rūpybos skyriaus duomenų (40-44 b. l.)... 13. Institucijos, duodančios išvadą, atstovė Gitana Udrytė-Šichovcova teismo... 14. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 15. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnio 6 dalyje įtvirtinta tėvų... 16. Kai tėvai (vienas iš tėvų) vengia atlikti savo pareigas auklėti vaikus,... 17. Šioje byloje yra nustatytos bent kelios tėvų valdžios ribojimo aplinkybės... 18. Kadangi apribojus tėvų valdžią, tėvai, be kitų asmeninių teisių,... 19. Tėvai privalo išlaikyti savo nepilnamečius vaikus iki jų pilnametystės... 20. Sprendimo dalys dėl išlaikymo priteisimo ir nuolatinės globos nustatymo... 21. Visiškai tenkinant ieškinį, iš atsakovo S. M. į valstybės pajamas... 22. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259-260, 263-268, 270, 271, 279, 282... 23. Ieškinį tenkinti.... 24. Neterminuotai apriboti atsakovui S. M., a.k. ( - ) gyvenančiam ( - ),... 25. S. M., gimusiai ( - ), a. k. ( - ) nustatyti nuolatinę globą ir paprastąjį... 26. Priteisti iš atsakovo S. M., a. k. ( - ) gyvenančio ( - ), deklaravusio... 27. Priteisti iš atsakovo S. M., a. k. ( - ) gyvenančio ( - ), deklaravusio... 28. Sprendimo dalis dėl išlaikymo priteisimo ir nuolatinės globos nustatymo... 29. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...