Byla 2-715-239/2012
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Nijolė Zaleckienė, sekretoriaujant Ingai Bakšaitei, dalyvaujant pareiškėjai E. P.-I. suinteresuotam asmeniui A. P.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos E. P.-I. pareiškimą suinteresuotiems asmenims A. P. ir Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo ir

Nustatė

3pareiškėja prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad ji po savo tėvo T. P., mirusio 2008-05-13, mirties priėmė jo palikimą, faktiškai pradėjusi paveldimą turtą valdyti.

4Pareiškėja palaikė pareiškimą ir paaiškino, jog po jos tėvo mirties kaip palikimas liko namų apyvokos ir apstatymo reikmenys, buitinė technika, asmeniniai tėvo daiktai. Po tėvo mirties likusį jo palikimą priėmė pareiškėja – pirmos eilės įpėdinė pagal įstatymą – per įstatymo nustatytą trijų mėnesių terminą, faktiškai pradėjusi šį turtą valdyti. Priėmusi tėvo palikimą, pareiškėja paveldimu turtu rūpinosi kaip savo turtu. Po tėvo mirties likusius jo asmeninio naudojimo daiktus (drabužius, avalynę) pareiškėja atidavė pažįstamiems žmonėms, kuriems šie daiktai tiko, likę nereikalingi daiktai buvo sudeginti. Namų apstatymo ir apyvokos reikmenys bei buitinė technika liko pareiškėjai nuosavybės teise priklausančiame bute, esančiame adresu ( - ), kuriais pareiškėja iki šiol naudojasi, valdo bei disponuoja savo nuožiūra. Pareiškėja taip pat perėmė tėvui priklausiusią fotografavimo įrangą ir ja naudojasi. Dėl paveldėjimo teisės liudijimo išdavimo pareiškėja iki šiol į notaro biurą nesikreipė, nes tam nebuvo jokios būtinybės – visas paveldėtas turtas nebuvo registruotinas, todėl nuosavybės teisę į šį turtą pareiškėja galėjo įgyvendinti ir be paveldėjimo teisės liudijimo. Pareiškėja taip pat paaiškino, jog 2010-10-26 mirė jos senelė (tėvo motina) B. P. Po jos mirties paaiškėjo, jog pareiškėjos tėvui priklauso 1/6 dalis žemės sklypo, unikalus numeris ( - ), esančio adresu ( - ). Pareiškėja taip pat paaiškino, jog 1999-01-07 mirė jos senelis (pareiškėjos tėvo tėvas, B. P. sutuoktinis) V. P.. Po senelio mirties palikimą priėmė jo sutuoktinė ir pareiškėjos tėvas: pareiškėjos senelė paveldėjo 2/6 dalis turto, pareiškėjos tėvas – 1/6 dalį turto. Pareiškėjos tėvui buvo išduotas paveldėjimo teisės liudijimas į tuo metu žinomą palikimo dalį. Pareiškėja taip pat paaiškino, jog po jos tėvo mirties paveldėjimo byla nėra užvesta, pareiškėjos tėvas testamento nebuvo sudaręs. Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytinas paveldėjimo tikslu.

5Suinteresuotas asmuo A. P. su pareiškimu sutiko, prašė jį tenkinti.

6Suinteresuoto asmens Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką suinteresuotam asmeniui pranešta įstatymo nustatyta tvarka (b. l. 36), prašo bylą nagrinėti suinteresuoto asmens atstovui nedalyvaujant.

7Suinteresuotas asmuo Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija pateikė atsiliepimą į pareikštą pareiškimą, kuriame nurodė, jog su pareikštu pareiškimu sutinka (b. l. 49-50).

8Pareiškimas tenkintinas.

9Bylos duomenys (b. l. 6, 10) patvirtina, jog pareiškėja yra T. P., a.k. ( - ) dukra. Byloje esanti Gyventojų registro tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2011-11-04 pažyma apie asmens duomenis Nr. (29)3V-2782-3 (b. l. 6) patvirtina, jog pareiškėja yra vienintelis T. P. vaikas. Bylos duomenys (b. l. 6, 7, 9, 25, 28) patvirtina, jog T. P. mirė 2008-05-13. Byloje esanti Centrinės hipotekos įstaigos 2011-11-11 pranešimo Nr. ( - ) kopija (b. l. 12) patvirtina, jog Testamentų registre nėra įregistruotų mirusiojo T. P. sudarytų testamentų ir palikimo priėmimo faktų.

10Esant aukščiau nurodytoms, bylos nagrinėjimo metu nustatytoms aplinkybėms, konstatuotina, jog pareiškėja yra mirusiojo T. P. pirmos eilės įpėdinė pagal įstatymą (CK 5.11 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

11Bylos duomenys (b. l. 6, 25, 26) patvirtina, jog T. P. tėvas – V. P., kuris mirė 1999-01-07. Byloje esantis Trakų rajono 1-ojo notaro biuro notarės 2011-11-21 liudijimas (notarinio registro Nr. JK-2968) (b. l. 26) patvirtina, jog Trakų rajono notarų biure 1999 metais yra pradėta V. P., mirusio 1999-01-07, paveldėjimo byla; mirusiojo V. P. 1/6 dalį turto paveldėjo mirusiojo sūnus T. P..

12Byloje esantis Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko 2011-09-09 išrašas su istorija (b. l. 29-32) patvirtina, jog į 1/6 dalį žemės sklypo, unikalus numeris ( - ), esančio ( - ) yra įregistruota V. P. nuosavybės teisė (įregistravimo pagrindas – 2011-02-22 nuosavybės teisės liudijimas Nr. ( - ). Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, jog pareiškėjos tėvui T. P. nebuvo išduotas paveldėjimo teisės liudijimas į pastarojo paveldėtą aukščiau nurodyto turto dalį.

13Kaip žinia, įstatymas palikimo priėmimo, tuo pačiu ir nuosavybės teisės į paveldėtą turtą įgijimo, faktą sieja su valiniais įpėdinio veiksmais (CK 5.50 straipsnio 1-3 dalys), o ne su paveldėjimo teisės liudijimo išdavimu (gavimu). Nuosavybės teisė į paveldėtą turtą įgyjama palikimo priėmimu ir priklauso įpėdiniui nuo palikimo atsiradimo momento nepriklausomai nuo to, ar įpėdinis yra gavęs paveldėjimo teisės liudijimą. Pažymėtina, jog paveldėjimo teisės liudijimas tik patvirtina įpėdinio teisių į palikimą įgijimą.

14Bylos duomenų visetas patvirtina, jog pareiškėjos tėvas T. P. priėmė jam priklausantį palikimą.

15Pagal CK 5.50 straipsnio 2 ir 3 dalis įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, kai jis per tris mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos faktiškai pradėjo paveldimą turtą valdyti arba padavė palikimo atsiradimo vietos notarui pareiškimą dėl palikimo priėmimo.

16Byloje duomenų, patvirtinančių, jog yra pradėta pareiškėjos tėvo T. P., mirusio 2008-05-13, paveldėjimo byla, nėra.

17CK 5.51 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, jeigu jis pradėjo valdyti turtą, juo rūpintis kaip savo turtu (valdo, naudoja ir juo disponuoja, prižiūri, moka mokesčius, kreipėsi į teismą išreikšdamas valią priimti palikimą ir paskirti palikimo administratorių ir panašiai). Įpėdinis, pradėjęs valdyti kokią nors palikimo dalį ar net kokį nors daiktą, laikomas priėmusiu visą palikimą.

18Teismas, įvertinęs pareiškėjos paaiškinimus, suinteresuoto asmens A. P. paaiškinimus, byloje esančius rašytinius įrodymus, konstatuoja, kad pareiškėja po savo tėvo T. P. mirties likusį palikimą trijų mėnesių laikotarpiu nuo palikimo atsiradimo dienos priėmė, pradėjo valdyti turtą, rūpintis juo kaip savo turtu, tai yra jį valdė, naudojo ir juo disponavo, prižiūrėjo, tai yra faktiškai pradėjo paveldimą turtą valdyti.

19Esant nurodytoms aplinkybėms, konstatuotina, kad pareiškėjos reikalavimas nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėja po savo tėvo mirties priėmė jo palikimą, faktiškai pradėjusi paveldimą turtą valdyti, yra pagrįstas ir tenkintinas.

20Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytinas paveldėjimo tikslu.

21Vadovaujantis CPK 96 straipsniu, iš pareiškėjos į valstybės biudžetą priteistinos 13,91 Lt bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu.

22Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 5, 88, 92, 96, 176-178, 270, 442-443, 444-448 straipsniais, teismas

Nutarė

23pareiškimą patenkinti.

24Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad E. P.-I., a.k. ( - ) po savo tėvo T. P., a.k. ( - ) mirusio 2008-05-13, mirties priėmė palikimą, faktiškai pradėjusi paveldimą turtą valdyti.

25Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytas paveldėjimo tikslu.

26Priteisti iš E. P.-I. 13,91 Lt bylinėjimosi išlaidas valstybei.

27Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Nijolė Zaleckienė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos E.... 3. pareiškėja prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad ji po... 4. Pareiškėja palaikė pareiškimą ir paaiškino, jog po jos tėvo mirties kaip... 5. Suinteresuotas asmuo A. P. su pareiškimu sutiko, prašė jį tenkinti.... 6. Suinteresuoto asmens Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos... 7. Suinteresuotas asmuo Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija... 8. Pareiškimas tenkintinas.... 9. Bylos duomenys (b. l. 6, 10) patvirtina, jog pareiškėja yra T. P., a.k. ( - )... 10. Esant aukščiau nurodytoms, bylos nagrinėjimo metu nustatytoms aplinkybėms,... 11. Bylos duomenys (b. l. 6, 25, 26) patvirtina, jog T. P. tėvas – V. P., kuris... 12. Byloje esantis Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko 2011-09-09... 13. Kaip žinia, įstatymas palikimo priėmimo, tuo pačiu ir nuosavybės teisės... 14. Bylos duomenų visetas patvirtina, jog pareiškėjos tėvas T. P. priėmė jam... 15. Pagal CK 5.50 straipsnio 2 ir 3 dalis įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą,... 16. Byloje duomenų, patvirtinančių, jog yra pradėta pareiškėjos tėvo T. P.,... 17. CK 5.51 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog įpėdinis laikomas priėmusiu... 18. Teismas, įvertinęs pareiškėjos paaiškinimus, suinteresuoto asmens A. P.... 19. Esant nurodytoms aplinkybėms, konstatuotina, kad pareiškėjos reikalavimas... 20. Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytinas paveldėjimo tikslu.... 21. Vadovaujantis CPK 96 straipsniu, iš pareiškėjos į valstybės biudžetą... 22. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 5, 88, 92, 96, 176-178, 270, 442-443,... 23. pareiškimą patenkinti.... 24. Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad E. P.-I., a.k. ( - ) po savo... 25. Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytas paveldėjimo tikslu.... 26. Priteisti iš E. P.-I. 13,91 Lt bylinėjimosi išlaidas valstybei.... 27. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...