Byla 2-34-61/2011
Dėl skolos, delspinigių, procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš atsakovės M. O

1Akmenės rajono apylinkės teismo teisėjas Stasys Pocevičius rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą, iškeltą pagal UAB „General Financing“ ieškinį dėl skolos, delspinigių, procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš atsakovės M. O.,

Nustatė

2UAB „General Financing“ prašo priteisti iš atsakovės M. O. 1058,31 Lt skolą, 264,97 Lt delspinigius, 5% metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 66,00 Lt žyminį mokestį. Ieškovas nurodo, jog reikalaujamas priteisti įsiskolinimas susidarė atsakovei nemokant įmokų pagal 2008-03-21 sudarytą Vartojimo kredito sutarties Nr. ( - ), (toliau – Sutartis) finansavimo sandorį Nr.1. Ieškovas prašo, kad atsakovei nepateikus atsiliepimo į pareikštą ieškinį būtų priimtas sprendimas už akių.

3Atsakovei procesiniai dokumentai asmeniškai ir pasirašytinai įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka (b.l. 14), bet atsakovės atsiliepimas per vadovaujantis CPK 142 straipsnio 1 dalimi teismo nustatytą keturiolikos dienų terminą teisme negautas.

4Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes darytina išvada, kad yra CPK 142 straipsnio 4 dalyje numatytas pagrindas priimti sprendimą už akių. Vadovaudamasis CPK 285 straipsnio 2 dalimi, priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka tik formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

61. Teismo nustatytos aplinkybės. Formaliai ištyrus byloje esančius įrodymus – 2008-03-21 sudarytą Sutarties finansavimo sandorį Nr.1, kuris iš esmės yra Sutarties specialioji dalis (b.l. 4); Sutarties bendrąsias sąlygas (b.l. 5); 2010-10-13 delspinigių skaičiavimo lentelę (b.l. 6, 7) – nustatyta, kad ieškovas pagal nurodytą Sutartį 2008-03-21 suteikė atsakovei 2000,00 Lt kreditą vartojimo reikmėms, o atsakovė turėjo grąžinti suteiktą kreditą iki 2011-03-21 kartu su palūkanomis, sandorio sudarymo ir tvarkymo mokesčiais, kiekvieno mėnesio dvidešimt pirmą dieną sumokėdama po 77,34 Lt, iš viso trisdešimt šešias įmokas 2867,04 Lt sumai, kurią sudaro 2000,00 Lt paskola, 175,19 Lt sandorio sudarymo mokestis ir 691,85 Lt priskaičiuotos palūkanos. Tačiau atsakovė iki 2010-01-30 sumokėjo dvidešimt dvi skirtingo dydžio įmokas ir dar vieną – 2010-07-14, iš viso 1872,40 Lt sumai, ir daugiau įmokų nebemokėjo.

72. Dėl pagrindinės skolos. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.881 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta taisyklė, kad kreditavimo santykiams paskolą reglamentuojančios CK normos taikomos tiek, kiek neprieštarauja kreditavimo sutarties esmei ir specialioms kreditavimą reglamentuojančioms teisės normoms. Todėl pagal CK 6.873 straipsnio 1 dalį kredito gavėjas privalo grąžinti gautą kreditą jo davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Atsakovė nemokėjo įmokų 2008-03-21 sudarytame Sutarties finansavimo sandoryje Nr.1 nustatyta tvarka ir tuo pažeidė Sutarties 3.1.1 punktą. CK 6.874 straipsnio 2 dalis suteikia kredito davėjui teisę reikalauti grąžinti prieš terminą visą likusią negrąžintą kredito sumą kartu su priklausančiomis mokėti palūkanomis, jei sutartyje yra numatytas kredito grąžinimas dalimis, o eilinė kredito dalis laiku negrąžinama. Analogiška nuostata įtvirtinta Sutarties 5.4.1 punkte. Todėl ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovės 1058,31 Lt skolą, įskaitant negražintą kreditą, nesumokėtas palūkanas, sandorio sudarymo mokestį ir tvarkymo mokestį yra tenkintinas.

83. Dėl delspinigių. Reikalaujamos priteisti pagrindinės skolos dydis yra 1058,31 Lt. Be šios sumos, ieškovas prašo priteisti 264,97 Lt delspinigius. Iš pridedamų bendrųjų Sutarties sąlygų 5.3 punkto ir finansavimo sandorio Nr.1 II.B punkto matyti, kad šia sutartimi yra nustatyti 0,5% (pusės procento) dydžio delspinigiai, skaičiuojami nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pradelstą dieną. Tai reiškia, kad metinis delspinigių dydis yra 182,5 procentai (365 d. x 0,5 proc./d.).

9Delspinigiai yra netesybų rūšis. Netesybų teisinė prigimtis yra dvejopa: jos yra prievolės įvykdymo užtikrinimo būdas, nes skatina skolininką įvykdyti prievolę, bet jos yra ir sutartinės civilinės atsakomybės forma, atliekanti kompensuojamąją funkciją, kai sutartis neįvykdoma ar vykdoma netinkamai. CK 6.258 straipsnio 2 dalyje kaip sutartinės civilinės atsakomybės forma yra aiškiai įtvirtintos įskaitinės netesybos. CK 6.71 - 6.75 straipsniuose, reglamentuojančiuose netesybas, baudinės netesybos nenumatytos. Taigi netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita. Nepaisant to, nustatant netesybas šalių susitarimu, visuomet egzistuoja grėsmė, kad ekonomiškai stipresnė šalis gali siekti nesąžiningai pasinaudoti savo pranašesne padėtimi ir piktnaudžiaudama skolininko sunkia materialine padėtimi, nepatytrimu, silpnavališkumu ar kitomis skolininką verčiančiomis neapgalvotai elgtis aplinkybėmis nustatyti neprotingai dideles netesybas. Todėl sutarties sąlyga dėl netesybų, kaip ir bet kokia kita sutarties sąlygą, vertintina sąžiningumo, teisingumo ir protingumo požiūriu. Susitarimų dėl netesybų dydžio vertinimas susijęs ne tik su privataus, bet taip pat ir su viešo intereso gynimu, nes nekontroliuojamo dydžio netesybos, užuot atlikusios kompensacinę funkciją, gali peraugti į lupikavimą, pažeidžiantį viešą interesą. Tai, kad CK įtvirtintos būtent įskaitinės netesybos, kaip ir tai, kad CK draudžia baudines netesybas, ne vieną kartą nutartyse yra pabrėžęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2002-05-13 nutartis civilinėje byloje L.A. D. v. GNSB „Krantas-2“, bylos Nr.3K-3-721/2002; 2002-06-12 nutartis civilinėje byloje M. M. v. O. M., bylos Nr.3K-3-866/2002; 2003-02-05 nutartis civilinėje byloje B. R. v. V. P., bylos Nr. 3K-3-218/2003; 2003-11-05 nutartis civilinėje byloje UAB „Glass Market“ v. UAB „Lygiakraštis“, bylos Nr.3K-3-1070/2003; 2005-06-06 nutartis civilinėje byloje VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija v. UAB „Ferteksos transportas“, bylos Nr.3K-3-316/2005; 2005-09-12 nutartis civilinėje byloje UAB „Lemora“ v. UAB „Pergamas“, bylos Nr.3K-3-394/2005; 2006-06-14 nutartis civilinėje byloje K.P. v. IĮ „Vidista“, bylos Nr. 3K-3-405/2006 ir kt.).

10Minėtose nutartyse Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pasisakęs, kad ne tik 0,5 procento už kiekvieną uždelstą dieną dydžio delspinigiai, kokie ir yra numatyti Sutarties finansavimo sandoryje Nr.1, bet net už juos du su puse karto mažesni 0,2 procento už kiekvieną uždelstą dieną dydžio delspinigiai visais atvejais laikytini neprotingai dideliais. Antai CK 6.210 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas, o Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 2 straipsnio 3 dalyje net verslininkam nustatyta palūkanų norma, lygi vieno mėnesio VILIBOR palūkanų normai, padidintai tik 7 procentiniais punktais. Sutarties finansavimo sandoryje Nr.1 nustatyti 182,5 procentų per metus dydžio delspinigiai daugiau nei trisdešimt šešis kartus viršija CK 6.210 straipsnio 1 dalyje numatytą delspinigių dydį. Turint omenyje ir taip aukštas sutartines palūkanas bei didelę metinę kredito normą, įvertinant tai, kad klientas yra vartotojas, sudaręs ieškovo parengtą standartinę sutartį prisijungimo būdu ir neturėdamas galimybių derėtis dėl jos bendrųjų sąlygų, atsižvelgiant į minėtose Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartyse taikytus delspinigių dydžius, reikalaujami delspinigiai yra akivaizdžiai lupikiški ir neprotingo dydžio, prieštaraujantys CK įtvirtintai įskaitinių netesybų sampratai, o reikalavimas priteisti tokio dydžio delspinigius – aiškiai nepagrįstas.

11Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta valstybės priedermė reguliuoti ūkinę veiklą taip, kad ji tarnautų bendrai tautos gerovei, o šio straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad valstybė gina vartotojo interesus. CK 6.188 straipsnio 2 dalies 5 punkte preziumuojama, kad neproporcingai didelę vartotojo civilinę atsakomybę už sutarties neįvykdymą ar netinkamą vykdymą nustatančios vartojimo sutarčių sąlygos yra nesąžiningos. CK 6.73 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta teismo teisė sumažinti aiškiai per dideles netesybas. Iš esmės ta pati nuostata pakartota CK 6.258 straipsnio 3 dalyje.

12Ieškovo argumentą dėl Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos praktikos, esą suteikiančios ieškovui teisinį pagrindą lupikauti, teismas atmeta kaip nerelevantišką. Ieškovo minima Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-10-12 nutartis yra priimta civilinėje byloje Nr.3K-7-304/2007, kurioje buvo sprendžiamas ginčas tarp fizinių asmenų dėl sutartinės civilinės atsakomybės taikymo pažeidus individualiai sudarytą preliminarią sutartį. Akmenės teismo nagrinėjamoje byloje ieškinį vartotojui dėl prisijungimo būdu sudarytos vartojimo kredito sutarties pažeidimo pareiškė ieškovas, kuris, būdamas juridiniu asmeniu ir profesionaliu kreditavimo rinkos dalyviu, pats tą sutartį ir parengė. Taigi iš esmės skiriasi faktinės aplinkybės, kuriomis remiamasi bylose. Tuo tarpu Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartyje nurodoma, kad pagal formuojamą praktiką dėl priteistinų netesybų dydžio sprendžiama, be kita ko, atsižvelgiant į šalių sutartinių santykių pobūdį, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį, remiantis CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais teisingumo, sąžiningumo, protingumo principais bei siekiant nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros.

13CK 6.73 straipsnio 1 dalyje ir 6.258 straipsnio 2 dalyje įtvirtintos tik įskaitinės netesybos, kurios įskaitomos į nuostolių atlyginimą, jei šalys savo sutartimi aiškiai nenustatė alternatyvių ar išimtinių netesybų, o baudines netesybas CK apskritai draudžia. Iš Sutarties 5.4 punkto matyti, jog ieškovas rezervavo sau teisę reikalauti, kad atsakovė sumokėtų ne tik visas pagal Sutartį mokėtinas įmokas ir delspinigius, bet ir išlaidas, susijusias su reikalavimo įvykdyti prievolę pareiškimu bei skolos administravimu. Vadinasi, Sutartyje numatyti delspinigiai yra būtent įskaitinės, o ne išimtinės netesybos. Be to, pagal CK 6.73 straipsnio 2 dalį ir 6.258 straipsnio 3 dalį teismas ex officio gali mažinti tiek įskaitines, tiek šalių susitarimu nustatytas išimtines netesybas, jei jos yra aiškiai per didelės. Dėl šių priežasčių reikalaujamų priteisti delspinigių dydis nepateisinamas išimtinėmis netesybomis.

14Remiantis tuo, kas aukščiau pasakyta, įvertinant galutinę sutarties kainą (2867,04 Lt) ir pradinę kredito sumą (2000,00 Lt), turint omenyje, kad atsakovės prievolė iš dalies įvykdyta (1872,40 Lt iš 2867,04 Lt), uždelstą atsiskaityti laiką, atsižvelgiant į tai, kad kreditorius nevertino kliento mokumo ir tuo prisiėmė dalį kredito negrąžinimo rizikos, bei vadovaujantis CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, reikalaujami delspinigiai yra per dideli, todėl ieškovui priteistinų delspinigių dydis mažintinas du kartus, vietoje reikalautų 264,97 Lt priteisiant 132,49 Lt delspinigių.

154. Dėl procesinių palūkanų. CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymo nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškovas ir atsakovė Sutartyje nesusitarė dėl kitokio dydžio metinių procesinių palūkanų, todėl vadovaujantis CK 6.210 straipsnio 1 dalimi iš atsakovės priteistinos penkių procentų metinės palūkanos ir už pagrindinę skolą ir delspinigius.

165. Dėl bylinėjimosi išlaidų. Remiantis CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 88 straipsnio 1 dalies 3 punktu bei 93 straipsnio 2 dalimi iš atsakovės ieškovui priteistina proporcinga (89,99%) patenkintiems reikalavimams 66,00 Lt žyminio mokesčio, sumokėto 2010-09-15 mokėjimo nurodymu Nr.( - ) (b.l. 9) dalis – iš viso 59,39 Lt. Kadangi teismo patirtos 9,00 Lt pašto išlaidos laikytinos nedidelėmis, jos valstybei priteistinos tik iš atsakovės (b.l. 1).

17Vadovaudamasis CPK 93 str. 2 d., 142 str. 4 d., 262 str. 2 d., 279 str. 2 d., 285 str. 1 d. ir 286 str. bei CK 6.37 str. 2 d. ir 3 d., 6.873 str. 1 d., 6.874 str. 1 d. ir 2 d., 6.881 str. 2 d. teismas

Nutarė

18Ieškinį patenkinti iš dalies.

19Priteisti iš atsakovės M. O., asmens kodas ( - ), gyv. ( - ), 1058,31 Lt (vieno tūkstančio penkiasdešimt aštuonių litų 31 ct) skolą, 132,49 Lt (vieno šimto trisdešimt dviejų litų 49 ct) delspinigius, 5% (penkių procentų) metines palūkanas už priteistą 1190,80 Lt (vieno tūkstančio vieno šimto devyniasdešimties litų 80 ct) sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2010-10-18 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 59,39 Lt (penkiasdešimt devynis litus 39 ct) žyminio mokesčio ieškovui UAB „General Financing“, juridinio asmens kodas 300515252, Perkūnkiemio g. 3, Vilnius, atsiskaitomoji sąskaita Nr. ( - ), AB DnB NORD banke, banko kodas 40100.

20Priteisti iš atsakovės M. O., asmens kodas ( - ), gyv. ( - ), 9,00 Lt (devynių litų 00 ct) pašto išlaidas valstybei.

21Atmesti ieškinį dalyje dėl likusios reikalautų delspinigių dalies.

22Išaiškinti atsakovei, dėl kurios yra priimtas sprendimas už akių, kad atsakovė negali sprendimo už akių skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę pateikti Akmenės rajono apylinkės teismui kartu su šiuo sprendimu siunčiamame pranešime nurodyto turinio prašymą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

23Išaiškinti ieškovui, kad jis turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo apskųsti jį Šiaulių apygardos teismui, skundą paduodant per Akmenės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Akmenės rajono apylinkės teismo teisėjas Stasys Pocevičius rašytinio... 2. UAB „General Financing“ prašo priteisti iš atsakovės 3. Atsakovei procesiniai dokumentai asmeniškai ir pasirašytinai įteikti... 4. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes darytina išvada, kad yra... 5. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 6. 1. Teismo nustatytos aplinkybės. Formaliai ištyrus byloje esančius įrodymus... 7. 2. Dėl pagrindinės skolos. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau –... 8. 3. Dėl delspinigių. Reikalaujamos priteisti pagrindinės skolos dydis yra... 9. Delspinigiai yra netesybų rūšis. Netesybų teisinė prigimtis yra dvejopa:... 10. Minėtose nutartyse Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pasisakęs, kad ne... 11. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta... 12. Ieškovo argumentą dėl Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos praktikos,... 13. CK 6.73 straipsnio 1 dalyje ir 6.258 straipsnio 2 dalyje įtvirtintos tik... 14. Remiantis tuo, kas aukščiau pasakyta, įvertinant galutinę sutarties kainą... 15. 4. Dėl procesinių palūkanų. CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad... 16. 5. Dėl bylinėjimosi išlaidų. Remiantis CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktu,... 17. Vadovaudamasis CPK 93 str. 2 d., 142 str. 4 d., 262 str. 2 d., 279 str. 2 d.,... 18. Ieškinį patenkinti iš dalies.... 19. Priteisti iš atsakovės M. O., asmens kodas 20. Priteisti iš atsakovės M. O., asmens kodas 21. Atmesti ieškinį dalyje dėl likusios reikalautų delspinigių dalies.... 22. Išaiškinti atsakovei, dėl kurios yra priimtas sprendimas už akių, kad... 23. Išaiškinti ieškovui, kad jis turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo už...