Byla 2A-146-338/2007

2Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Laimanto Misiūno, kolegijos teisėjų: Rimanto Savicko (pranešėjas), Margaritos Dzelzienės, sekretoriaujant Lolitai Kudabienei, dalyvaujant trečiųjų asmenų atstovams A. A., V. S., viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal trečiojo asmens Obelių vaikų globos namų apeliacinį skundą dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo 2007 m. sausio 18 d. sprendimo pagal ieškovo Panevėžio miesto vyriausiojo prokuroro, ginančio viešąjį interesą, ieškinį atsakovams J. P., S. J., tretiesiems asmenims Obelių vaikų globos namams, Panevėžio Algimanto Bandzos kūdikių ir vaikų globos namams dėl tėvų valdžios apribojimo, globėjo skyrimo ir išlaikymo priteisimo,

Nustatė

3ieškovas ieškiniu ir patikslintu ieškiniu prašė: 1. Apriboti neterminuotai tėvų valdžią J. P., a. k. ( - ), ir S. J., a. k. ( - ), gyv. ( - ), jos nepilnamečių vaikų: A. J., a. k. ( - ), R. J., a. k. ( - ), S. J., a. k. ( - ), V. J., a. k. ( - ), V. J., a. k. ( - ), bei A. J., a. k. ( - ), atžvilgiu; 2. Apribojus tėvų valdžią J. P. ir S. J. jų nepilnamečių vaikų A., R., S., V., V. ir A. J. atžvilgiu, nustatyti jiems nuolatinę institucinę globą; 3. Skirti A., R., S., V. J. globėju Obelių vaikų globos namus; 4. Skirti V. ir A. J. globėju Panevėžio Algimanto Bandzos kūdikių ir vaikų globos namus; 5. Nustatyti A., R., S. ir V. J. nuolatinę gyvenamąją vietą Obelių vaikų globos namuose; 6. Nustatyti V. ir A. J. nuolatinę gyvenamąją vietą Panevėžio Algimanto Bandzos kūdikių ir vaikų globos namuose; 7. Priteisti iš kiekvieno atsakovo – J. P. ir S. J. išlaikymą nepilnamečių vaikų A. J., R. J., S. J., V. J., V. J. ir A. J. naudai po 1 MGL (125 Lt) dydžio periodines mėnesines išmokas iki jų pilnametystės, indeksuojant išlaikymo sumą kasmet Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka ir atsižvelgiant į infliaciją; 8. Priteisti iš atsakovų solidariai bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodė, kad atsakovai J. P. ir S. J. į socialinės rizikos šeimų sąrašą įrašyti nuo 2000 m., nes nesudaro sąlygų vaikams gyventi namuose ir nesistengia tai daryti, nesirūpina vaikų sveikata, ugdymu, t. y. nevykdo tėvų pareigos auklėti ir prižiūrėti savo nepilnamečius vaikus. 2003-06-06 į Naujagimių skyrių dėl tėvų nepriežiūros buvo atvežta ir paguldyta V. P. (J.). 2003-06-18 V. P. (J.) buvo apgyvendinta Algimanto Bandzos kūdikių ir vaikų globos namuose, o 2003-06-30 jai nustatyta laikinoji globa, mergaitė įkurdinta minėtuose vaikų globos namuose, globos namų administraciją paskiriant mažylės globėju. Vaiva serga sunkaus laipsnio specifiniu raidos sutrikimu, jai yra nustatytas nepatikslintas genetinis sindromas. 2005-09-13 apsilankymo šeimoje metu kiti J. P. ir S. J. keturi vaikai namuose rasti sergantys, alkani, nešvarūs. S. J. Panevėžio r. SA VTAS skyriaus darbuotojų tada prašė juos paimti, nes jis neturi, kuo maitinti vaikus, negali jų prižiūrėti, J. P. girtauja, negrįžta į namus. 2005-09-20 A. J., R. J., S. J. bei V. J. nustatyta laikinoji globa, globėju skirti Obelių vaikų globos namai, nepilnamečių gyvenamoji vieta nustatyta juose. Iš Obelių vaikų globos raštų matyti, kad nepilnamečių tėvai per laikotarpį, kol vaikai gyvena globos namuose, aplankyti jų nebuvo atvykę, su vaikų globos namų administracija nepalaikė jokių ryšių: nerašė laiškų, neskambino telefonu, nesidomėjo vaikų ugdymu, sveikata. Iš pateiktų vaikų sveikatos pažymėjimų matyti, kad vaikai turi sveikatos sutrikimų, jų vystymosi raida pagal jų amžių atsilieka. Atsakovai gyvena bendrabučio tipo 26 kv. m. dydžio dviejų kambarių bute be patogumų, kurį nuomoja iš Krekenavos seniūnijos. Sąlygos skurdžios, reikalingas remontas, trūksta švaros ir tvarkos. Iš 2003-2006 metais Panevėžio r. SA VTAS atliktų J. P. ir S. J. šeimos patikrinimų metu surašytų apsilankymo, buities tyrimo aktų matyti, kad atsakovų bute randama netvarka, dujos pasibaigusios, nėra elektros, J. P. neblaivi prižiūri naujagimį sūnų A. J., gim. ( - ). Atsakovai pragyvena iš atsitiktinių uždarbių bei pašalpų už vaiką, kurias ne visada naudoja pagal paskirtį. Iš surinktos medžiagos matyti, kad atsakovai yra nusišalinę nuo tėvų pareigos rūpintis ir prižiūrėti savo vaikus, išlaikymo jokia forma jiems neteikia. Atsakovai J. P. ir S. J. visiškai nesirūpina savo nepilnamečiais vaikais ir duomenų, kad padėtis galėtų pasikeisti, nėra, todėl tėvų valdžią J. P. ir S. J. tikslinga būtų apriboti neterminuotai.

4Panevėžio miesto apylinkės teismas 2007-01-18 sprendimu ieškinį tenkino iš dalies. Neterminuotai apribojo tėvų valdžią J. P. ir S. J. jų nepilnamečių vaikų: A. J., R. J., S. J., V. J., V. J. ir A. J. atžvilgiu. Nustatė nuolatinę globą A. J., R. J., S. J., V. J., V. J. ir A. J.. A. J., R. J., S. J., V. J., V. J. globėju paskyrė Obelių vaikų globos namus ir jų gyvenamąją vietą nustatė juose. A. J. globėju paskyrė Algimanto Bandzos kūdikių ir vaikų globos namus ir jo gyvenamąją vietą nustatė juose. Priteisė iš J. P. ir S. J. iš kiekvieno išlaikymą nepilnamečiams vaikams kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis po 70 Lt kiekvienam vaikui iki jų pilnametystės. Teismas išklausęs ieškovo paaiškinimų, vaikų teisių apsaugos tarnybos atstovės paaiškinimo, trečiųjų asmenų paaiškinimo, įvertinęs byloje esančius dokumentus, konstatavo, kad ieškovo reikalavimai atsakovams neterminuotai apriboti tėvų valdžią į jų nepilnamečius vaikus, steigti vaikams nuolatinę globą ir globėjais paskirti Obelių vaikų globos namus bei A. Bandzos kūdikių globos namus yra pagrįsti. Teismas, atsižvelgdamas į mažametės V. interesus, į tai, kad visi broliai ir seserys turi augti kartu, pažinti vienas kitą, bendrauti, jos globėju skyrė Obelių vaikų globos namus bei jos gyvenamąją vietą nustatė juose. Paskutinis sūnus yra tik pusės metų ir ta aplinkybė, kad Obelių globos namuose nėra kūdikių skyriaus, negali būti pagrindu palikti V. gyventi A. Bandzos globos namuose iki A. sueis vieneri metukai. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad išlaikymas turi būti mokamas šešiems nepilnamečiams vaikams, į tai, kad minimali mėnesinė alga yra 600 Lt, ir vadovaudamasis teisingumo bei protingumo principais sumažino iš atsakovų priteistino išlaikymo dydį iki 70 Lt kiekvienam vaikui iš kiekvieno atsakovo.

5Tretysis asmuo Obelių vaikų globos namai pateikė apeliacinį skundą dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo 2007-01-18 sprendimo dalies, kuria V. J. globėju paskirti Obelių vaikų globos namai ir jos gyvenamoji vieta nustatyta Obelių vaikų globos namuose. Tretysis asmuo prašo 2007-01-18 sprendimą toje dalyje pakeisti ir V. J. globėju paskirti Panevėžio Algimanto Bandzos kūdikių ir vaikų globos namus ir jos nuolatinę gyvenamąją vietą nustatyti Panevėžio Algimanto Bandzos kūdikų ir vaikų globos namuose. Tretysis asmuo pažymi, kad Panevėžio rajono apylinkės prokuratūros vyriausiasis prokuroras ieškinyje prašė V. J. globėju paskirti Panevėžio Algimanto Bandzos kūdikių ir vaikų globos namus bei juose nustatyti V. nuolatinę gyvenamąją vietą. Ieškinyje yra nurodyta, kad „V. serga sunkaus laipsnio specifiniu raidos sutrikimu, jai yra nustatytas nepatikslintas genetinis sindromas“. Obelių vaikų globos namuose gautame medicininių dokumentų išraše apie V. J. nurodoma, jog „mergaitei nustatytas sunkus neįgalumo lygis iki 2021.05.15.“. V. J. sveikatos būklė ir yra ta priežastis, dėl kurios ji turi būti laikinai apgyvendinta Panevėžio Algimanto Bandzos kūdikių ir vaikų globos namuose. Vėliau V. J. turėtų būti perkelta į specializuotus vaikų globos namus, kuriuose yra tinkamos sąlygos prižiūrėti, slaugyti neįgalius vaikus, kuriuose dirba gydytojai ir medicininė priežiūra teikiama ištisą parą. Obelių vaikų globos namai nepriima ir neapgyvendina neįgalių vaikų. Obelių vaikų globos namuose nėra gydytojo, nėra gydytojo etato. V., kuriai nustatytas sunkus neįgalumo lygis, reikalinga nuolatinė slauga, nuolatinė medicininė priežiūra, specialisto, gydytojo, priežiūra. Obelių vaikų globos namai to užtikrinti negali. V. J. apgyvendinus Obelių vaikų globos namuose bus pažeisti jos interesai, nes šiuose globos namuose nėra tinkamų sąlygų pasirūpinti jos sveikata.

6Atsiliepime į apeliacinį skundą institucija duodanti išvadą Rokiškio rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyrius nurodo, kad LR CK, LR Vaiko teisių apsaugos įstatymo nuostatos įtvirtina principą, kad steigiant globą (rūpybą), turi būti siekiama neišskirti brolių bei seserų. Tačiau viena iš pagrindinių vaiko teisių apsaugos nuostatų yra tai, kad visur ir visada pirmiausia būtina atsižvelgti į teisėtus vaiko interesus. Remiantis medicinine pažyma, nepilnametei V. J. nustatytas sunkus neįgalumo lygis, todėl jai reikalinga jos poreikius atitinkanti sveikatos priežiūra. Kadangi Obelių vaikų globos namai neturi galimybės užtikrinti reikiamos vaiko sveikatos priežiūros, Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius pritaria, kad V. J. globėju būtų paskirti Panevėžio A. Bandzos kūdikių ir vaikų globos namai ir čia būtų nustatyta jos gyvenamoji vieta.

7Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas Panevėžio miesto apylinkės prokuratūros vyriausiasis prokuroras, ginantis viešajį interesą, prašo trečiojo asmens Obelių vaikų globos namų apeliacinį skundą tenkinti ir pakeisti 2007-01-18 Panevėžio miesto apylinkės teismo sprendimą. Ieškovas sutinka su apeliaciniame skunde pateiktais Obelių vaikų globos namų argumentais, kurių pagrindu prašoma V. J. nuolatinę gyvenamąją vietą nustatyti Panevėžio Algimanto Bandzos kūdikų ir vaikų globos namuose.

8Apeliacinis skundas tenkintinas (CPK 326 str. 1 d. 3 p.).

9Panevėžio rajono apylinkės prokuratūros vyriausiasis prokuroras ieškinyje prašė V. J. globėju paskirti Panevėžio Algimanto Bandzos kūdikių ir vaikų globos namus bei juose nustatyti V. nuolatinę gyvenamąją vietą. Ieškinyje yra nurodyta, kad „V. serga sunkaus laipsnio specifiniu raidos sutrikimu, jai yra nustatytas nepatikslintas genetinis sindromas“. Obelių vaikų globos namuose gautame medicininių dokumentų išraše apie V. J. nurodoma, jog „mergaitei nustatytas sunkus neįgalumo lygis iki 2021.05.15.“. V. J. sveikatos būklė ir yra ta priežastis, dėl kurios ji turi būti laikinai apgyvendinta Panevėžio Algimanto Bandzos kūdikių ir vaikų globos namuose. Vėliau V. J. turėtų būti perkelta į specializuotus vaikų globos namus, kuriuose yra tinkamos sąlygos prižiūrėti, slaugyti neįgalius vaikus, kuriuose dirba gydytojai ir medicininė priežiūra teikiama ištisą parą.

10Obelių vaikų globos namai nepriima ir neapgyvendina neįgalių vaikų. Obelių vaikų globos namuose nėra gydytojo, nėra gydytojo etato. V., kuriai nustatytas sunkus neįgalumo lygis, reikalinga nuolatinė slauga, nuolatinė medicininė priežiūra, specialisto, gydytojo, priežiūra. Obelių vaikų globos namai to užtikrinti negali. V. J. apgyvendinus Obelių vaikų globos namuose bus pažeisti jos interesai, nes šiuose globos namuose nėra tinkamų sąlygų pasirūpinti jos sveikata.

11Skundžiamo sprendimo dalis, kuria V. J. globėju paskirti Obelių vaikų globos namai ir juose nustatyta V. gyvenamoji vieta, keičiama. V. J. globėju turi būti paskirti Panevėžio Algimanto Bandzos kūdikių ir vaikų globos namai ir juose nustatyta V. J. gyvenamoji vieta.

12Kadangi skundžiama tik dalis teismo sprendimo, tai teisėjų kolegija dėl neapskųstos teismo sprendimo dalies nepasisako.

13Vadovaudamasi LR CPK 326 str. 1 d. 3 p.,

Nutarė

14Panevėžio miesto apylinkės teismo 2007 m. sausio 18 d. sprendimo dalį, kuria V. J. globėju paskirti Obelių vaikų globos namai ir juose nustatyta V. J. gyvenamoji vieta, pakeisti.

15V. J. globėju paskirti Panevėžio Algimanto Bandzos kūdikių ir vaikų globos namus ir juose nustatyti V. J. gyvenamąją vietą.

Proceso dalyviai