Byla 2S-501-601/2017
Dėl antstolio veiksmų

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Evaldas Burzdikas,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos UAB ,,Seslita“ atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2016 m. lapkričio 21 d. nutarties civilinėje byloje pagal UAB ,,Seslita“ skundą dėl antstolio veiksmų.

3Teismas

Nustatė

4Ginčo esmė

5Pareiškėja UAB ,,Seslita“ prašė teismo panaikinti antstolės S. V. vykdomojoje byloje Nr. ( - ) 2016-07-04 priimtus patvarkymus:

  • Nr. ( - ) (dėl vykdomojo dokumento priėmimo vykdyti),
  • Nr. ( - ) (dėl vykdymo išlaidų išieškojimo),
  • Nr. ( - ) (raginimą įvykdyti sprendimą) ir
  • Nr. ( - ) (dėl vykdymo išlaidų apskaičiavimo),
  • prašė šią vykdomąją bylą nutraukti.
Skunde nurodo, kad antstolė neteisėtai priėmė vykdyti vykdomąjį dokumentą, nėra pagrindo vykdyti priverstinio vykdymo veiksmus, nes skolininkė UAB „Seslita“ dengia kreditorei UAB „Finance Group“ įsiskolinimą pagal Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-01-22 nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. e2-7766-433/2015, numatytą grafiką ir terminus.

6Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Kauno apylinkės teismas 2016 m. lapkričio 21 d. nutartimi atmetė pareiškėjos UAB „Seslita“ skundą dėl antstolės S. V. veiksmų vykdomojoje byloje Nr. ( - ) (b. l. 52-54). Teismas nustatė, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. sausio 22 d. nutartimi patvirtino UAB „Finance group“ ir UAB „Seslita“ 2014-12-23 sudarytą taikos sutartį dėl 193 382,32 Eur skolos ir 0,03 proc. dydžio palūkanų už kiekvieną pradelstą dieną, skaičiuojant nuo negrąžintos skolos likučio, nustatant dalinius skolos grąžinimus ir skolos dalinių įmokų mokėjimo terminą (iki kiekvieno mėnesio trisdešimtos dienos). Minėta nutartis įsiteisėjo ir įgijo galutinio teismo sprendimo galią bei tapo priverstinai vykdytinu dokumentu. Skolininkei UAB „Seslita“ nevykdant teismo patvirtintos taikos sutarties įsipareigojimų, kreditorė UAB „Finance group“ kreipėsi dėl vykdomojo rašto išdavimo. Skolininkė UAB „Seslita“ atsiliepimo dėl vykdomojo rašto išdavimo nepateikė, į teismo posėdį neatvyko. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. liepos 3 d. nutartimi tenkino pareiškėjos UAB „Finance group“ prašymą ir išdavė vykdomąjį raštą dėl 168 779,80 Eur skolos bei 0,03 proc. dydžio palūkanų už kiekvieną pradelstą dieną, skaičiuojant nuo negrąžintos skolos likučio, išieškojimo iš skolininkės UAB „Seslita“. Teismas pažymėjo, kad ši nutartis įsiteisėjo 2015-07-11, jos pagrindu 2015-07-15 išduotas vykdomasis raštas, pareiškėja minėtos nutarties neskundė, todėl teismas sprendė, kad atmestini kaip nepagrįsti pareiškėjos argumentai, kad antstolė neteisėtai priėmė vykdyti vykdomąjį dokumentą, nes prievolės įvykdymo terminas nėra pasibaigęs. Antstolis nėra kompetentingas spręsti, ar pateiktas vykdomasis dokumentas yra teisėtas ir pagrįstas, nes vykdomąjį dokumentą gavęs antstolis privalo patikrinti ne jo teisėtumą, o tai, ar nėra akivaizdžių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti ir vykdymo veiksmams pradėti. Nustatęs, jog tokių kliūčių nėra, antstolis, kaip imperatyviai nurodyta CPK 651 straipsnio 3 dalyje, priima vykdomąjį dokumentą ir pradeda jį vykdyti. Teismas darė išvadą, kad vykdomasis dokumentas priimtas vykdyti ir vykdymo veiksmai buvo pradėti pagrįstai bei nėra pareiškėjos nurodyto pagrindo vykdomosios bylos nutraukimui.

8Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį teisiniai argumentai

9Atskiruoju skundu UAB ,,Seslita“ prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo 2016 m. lapkričio 21 d. nutartį ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (b. l. 58-60).

10Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais: nutartis naikintina, nes teismas išsprendė ne visus byloje pareikštus reikalavimus. Nutartis iš dalies be motyvų, yra absoliutūs nutarties negaliojimo pagrindai. Teismas išnagrinėjo tik vieną reikalavimą dėl vykdomosios bylos nutraukimo, t. y. tik antrą skundo reikalavimą, tačiau nepasisakė dėl UAB ,,Seslita“ reikalavimų panaikinti S. V. 2016-07-04 patvarkymus Nr. ( - ), Nr. ( - ) ir Nr. ( - ). Nesutinka, kad buvo pagrindas pradėti vykdyti priverstinį išieškojimą. Antstolė neturėjo priimti skundžiamų patvarkymų, nes skola dengiama nustatytais terminais ir tvarka. Antstolės ginčijamų patvarkymų atlikimo metu nebuvo suėjęs prievolės įvykdymo terminas (2016-12-31). 2016-07-04 antstolė priėmė patvarkymą vykdyti vykdomąjį dokumentą, jį galėjo priimti, tačiau kiti patvarkymai neteisėti. 2016-07-04 priėmė patvarkymą Nr. ( - ) ,,Raginimas įvykdyti sprendimą“. Šis patvarkymas neteisėtas ir skolininkas neprivalo pervesti 67 964,56 Eur. 2016-08-26 patvarkymu, antstolė sumažindama išieškotiną suma iki 4 765,35 Eur, pati pripažino, kad 2016-07-04 patvarkymas dėl 67 964,56 Eur skolos sumokėjimo į antstolio depozitinę sąskaitą nepagrįstas. Taip pat nebuvo pagrindo priimti 2016-07-04 patvarkymo Nr. ( - ) ,,Vykdymo išlaidų apskaičiavimas“. Nustačius, kad išieškoma suma yra 4 765,35 Eur, atitinkamai turėjo būti peržiūrėtas ir būtinųjų vykdymo išlaidų dydis. Antstolė neturėjo pagrindo išieškoti iš skolininko 60 985,43 Eur skolos ir 6 568,13 Eur palūkanų, todėl negalėjo priskaičiuoti 411 Eur būtinųjų vykdymo išlaidų ir priimti patvarkymo dėl vykdymo išlaidų išieškojimo. Antstolei priėmus 2016-08-26 patvarkymą, skolininkas padengė 4 765,35 Eur sumą. Teismas nepasisakė dėl klaidingų patvarkymų, t. y. Nr. ( - ), Nr. ( - ) ir Nr. ( - ). Antstolė S. V. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Kauno apylinkės teismo 2016 m. lapkričio 21 d. nutartį palikti galioti nepakeistą (b. l. 70-72).

11Atsiliepime nurodomi šie argumentai: iš prašomų panaikinti patvarkymų turinio, nesutikimo su šiai patvarkymais motyvų ir siekiamo tikslo – vykdomosios bylos nutraukimo – matyti, kad pirmosios instancijos teismas, nenustatęs vykdomosios bylos nutraukimo pagrindų ir skundžiama 2016-11-21 nutartimi atmesdamas pareiškėjos UAB ,,Seslita“ skundą dėl antstolės S. V. veiksmų vykdomoje byloje Nr. ( - ), iš esmės pasisakė dėl visų skundo argumentų ir reikalavimų. Tai, kad UAB ,,Seslita“ dengė uždelstą įsiskolinimą taip pat nesudaro prielaidų tenkinti UAB ,,Seslita“ atskirąjį skundą, nes visi patvarkymai priimti 2016 m. liepos 4 d. pagal vykdomojoje byloje esančius duomenis, o vėliau iš UAB ,,Seslita“ ir UAB ,,Finance group“ gavus patikslintus duomenis, atitinkamai buvo patikslinta ir vienas iš patvarkymų, kuris yra skundžiamas, nebegalioja 2016-07-04 redakcija. UAB ,,Seslita“ atskirajame skunde nurodo naujus su skundžiamais patvarkymais nesutikimo motyvus, kurie nebuvo nurodyti pradiniame skunde ir kurį išnagrinėjus yra priimta pirmosios instancijos teismo nutartis. Nepagrįsti argumentai, kad neteisingai yra paskaičiuota būtinųjų vykdymo išlaidų suma. Išieškotoja, prašydama priimti vykdomąjį dokumentą, prašė išieškoti 60 985,43 Eur skolos likutį bei 0,03 proc. dydžio palūkanas už kiekvieną pradelstą iki visiško skolos išieškojimo, todėl būtinosios vykdymo išlaidos buvo apskaičiuotos nuo šios sumos ir sudaro 399,97 Eur. Suinteresuotas asmuo UAB ,,Finance group“ atsiliepimu prašo atmesti UAB „Seslita“ atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2016 m. lapkričio 21 d. nutarties. Priteisti UAB „Finance group“ patirtas bylinėjimosi išlaidas (b. l. 77-79).

12Atsiliepime nurodomi šie argumentai: vykdomojo dokumento pateikimo vykdyti bei ginčijamų patvarkymų priėmimo metu, t. y. 2016 m. liepos 4 d. pareiškėjas vėlavo atlikti mokėjimus pagal šalių pasirašytą bei teismo patvirtintą taikos sutartį. Tai patvirtina ne tik byloje esantys rašytiniai įrodymai, bet ir pats pareiškėjas, nurodydamas, kad mokėjimai už 2016 m. birželio mėnesį buvo atlikti su nedideliu pavėlavimu – 2016-07-04, 2016-07-07 ir 2016-07-08 mokėjimo pavedimais. Apeliantas teigdamas, esą prievolės įvykdymo terminas vykdomojo dokumento pateikimo vykdyti metu nebuvo pasibaigęs, tyčia klaidina teismą; nepagrįstu laikytinas pareiškėjo teiginys, jog antstolė neturėjo teisinio pagrindo pradėti vykdymo veiksmus. Nei antstolė, nei pirmosios instancijos teismas nenustatė kliūčių priimti vykdomąjį dokumentą ir pradėti jį vykdyti, be to, pats pareiškėjas patvirtino, kad antstolė tokią teisę turėjo, todėl darytina išvada, kad vykdomasis dokumentas buvo priimtas vykdyti ir vykdymo veiksmai buvo pradėti pagrįstai; pareiškėjo pozicija dėl antstolės veiksmų yra visiškai nenuosekli, nepagrįsta bei nelogiška. Pateikdamas skundą dėl antstolės atliktų procesinių veiksmų teisėtumo pareiškėjas iš pradžių nurodė, kad nėra pagrindo pradėti priverstinius vykdymo veiksmus, nes jis nepažeidžia taikos sutartyje numatytų įsipareigojimų, t. y. neatsilieka nuo mokėjimų grafiko, o galutinis prievolės įvykdymo terminas (2016-12-30) dar nėra pasibaigęs. Tuo tarpu kitoje skundo dalyje pareiškėjas jau nurodo, kad pripažįsta, jog vykdant taikos sutartį pasitaikė atvejų, kai buvo vėluojama atlikti mokėjimus. Atskirajame skunde pripažįsta, kad buvo pagrindas pradėti vykdyti priverstinį išieškojimą, tačiau mano, kad tai nesuteikė teisės antstolei priimti ginčijamus patvarkymus. Antstolis pradėjęs vykdyti priverstinį išieškojimą įgyja teisę atlikti priverstinio vykdymo veiksmus; toks pareiškėjo elgesys galimai yra bandymas piktnaudžiauti savo procesinėmis teisėmis išvengti prievolių vykdymo. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. lapkričio 24 d. nutartimi civilinėje byloje eA2-43063-868/2016 atmetė pareiškėjo prašymą atnaujinti civilinės bylos Nr. e2-7766-433/2015 nagrinėjimą bei pakartotinai išnagrinėti pareiškimą dėl taikos sutarties, pasirašytos tarp UAB „Finance group“ ir UAB „Seslita“, patvirtinimo, todėl pareiškėjas, žinodamas apie tai, kad apeliacinės instancijos teismas galimai atmes ir jo atskirąjį skundą dėl proceso atnaujinimo, dabar siekia visais įmanomais būdais užvilkinti ir/arba nutraukti jo atžvilgiu pradėtą priverstinio vykdymo procesą; atskirajame skunde pareiškėjas iš esmės kelia naujo pobūdžio reikalavimus, t. y. ginčija vykdymo išlaidų apskaičiavimo pagrįstumą teigdamas, jog antstolei nustačius, kad išieškoma suma yra 4 765,35 Eur, turėjo būti atitinkamai peržiūrėtas būtinųjų vykdymo išlaidų dydis. Šiuo konkrečiu atveju pareiškėjas pirmosios instancijos teisme reiškė tik bendro pobūdžio reikalavimą – panaikinti antstolės priimtus patvarkymus bei vykdomąją bylą nutraukti, t. y. iš esmės pareiškėjas ginčijo vykdymo veiksmų teisėtumą, bet neginčijo vykdymo išlaidų apskaičiavimo pagrįstumo, todėl vien dėl šios priežasties pareiškėjo reikalavimas panaikinti antstolės patvarkymus dėl vykdymo išlaidų apskaičiavimo bei išieškojimo neturėtų būti tenkinamas.

13Teismas

konstatuoja:

14Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

157.

16Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, nurodytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Teismas CPK 329 straipsnio 2 dalyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatė, todėl pasisako dėl apeliacinio skundo faktinių bei teisinių pagrindų. Iš bylos duomenų nustatyta, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. sausio 22 d. nutartimi patvirtino UAB „Finance group“ ir UAB „Seslita“ 2014 m. gruodžio 23 d. sudarytą taikos sutartį dėl 193 382,32 Eur skolos ir 0,03 proc. dydžio palūkanų už kiekvieną pradelstą dieną, skaičiuojant nuo negrąžintos skolos likučio, nustatant dalinius skolos grąžinimus ir skolos dalinių įmokų mokėjimo terminą (iki kiekvieno mėnesio trisdešimtos dienos). Minėta nutartis įsiteisėjo. Skolininkei UAB „Seslita“ nevykdant teismo patvirtintos taikos sutarties įsipareigojimų, kreditorė UAB „Finance group“ kreipėsi į teismą dėl vykdomojo rašto išdavimo. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. liepos 3 d. nutartimi tenkino pareiškėjos UAB „Finance group“ prašymą ir išdavė vykdomąjį raštą dėl 168 779,80 Eur skolos bei 0,03 proc. dydžio palūkanų už kiekvieną pradelstą dieną, skaičiuojant nuo negrąžintos skolos likučio, išieškojimo iš skolininkės UAB „Seslita“. Pažymėtina, kad apie klausimo dėl vykdomojo rašto išdavimo nagrinėjimo vietą ir laiką UAB ,,Seslita“ buvo žinoma, savo nuomonės ar atsiliepimo ginčo klausimu UAB ,,Seslita“ nepateikė, nutarties neskundė. Iš bylos duomenų matyti, kad nurodytas vykdomasis raštas pateiktas antstoliui vykdyti 2016-07-04 (beveik po metų nuo nutarties išduoti vykdomąjį raštą įsiteisėjimo). Prašyme dėl vykdomojo dokumento priėmimo vykdyti nurodyta, kad skolos likutis sudaro 60 985,43 Eur pagrindinės skolos ir 0,03 proc. dydžio palūkanas už kiekvieną pradelstą dieną iki visiško skolos išieškojimo. Taigi, per metus laiko pagrindinės skolos likutis sumažėjo nuo 168 779,80 Eur iki 60 985,43 Eur ir 0,03 proc. 2016-07-04 antstolė priėmė patvarkymus: Patvarkymas priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti (Nr. ( - )) (piniginis išieškojimas 60 985,43 Eur ir 6 568,13 Eur palūkanų); Vykdymo išlaidų paskaičiavimas vykdyti (Nr. ( - )); Patvarkymas dėl vykdymo išlaidų išieškojimo (Nr. ( - )) ir Raginimas įvykdyti sprendimą (Nr. ( - )). Nurodyti antstolės 2016-07-04 priimti dokumentai UAB ,,Seslita“ direktoriui S. S. įteikti 2016-07-07. Tiek skunde dėl antstolio veiksmų, tiek atskirajame skunde apeliantas antstolės patvarkymų neteisėtumą argumentuoja tuo, kad galutinis mokėjimo terminas nesuėjęs, mokėjimus iš esmės vykdė taikos sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais, nuo mokėjimo grafiko neatsilieka. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu šie argumentai dėl mokėjimo termino skolai įvykdyti nepagrįsti ir neturintys jokios reikšmės ginčo klausimui, kadangi, kaip minėta, Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. liepos 3 d. nutartimi išdavė vykdomąjį raštą visos likusios skolos dalyje. Apeliacinės instancijos teismas iš esmės laiko esminiu aspektu tai, kad nors šalių taikos sutartis buvo sudaryta numatant mokėjimo terminus (paskutinis mokėjimas turi būti atliktas 2016-12-31), tačiau, kaip matyti, teismas, įvertinęs CPK 646 straipsnio 3 dalyje numatytą teismo teisę sprendžiant vykdomojo rašto išdavimo klausimą, pakeisti šalių taikos sutartyje numatytą sąlygų vykdymo tvarką, nekeičiant šalių susitarimo esmės, 2015 m. liepos 3 d. nutartimi nutarė išduoti UAB ,,Finanse group“ vykdomąjį raštą dėl 168 779,80 Eur skolos bei 0,03 proc. dydžio palūkanų už kiekvieną pradelstą dieną, skaičiuojant nuo negrąžintos skolos likučio išieškojimo iš skolininkės UAB ,,Seslita“ civilinėje byloje. Taigi, nurodyta nutartimi, teismas išduodamas vykdomąjį raštą likusios neišmokėtos skolos dalyje (168 779,80 Eur ir 0,03 proc.), iš esmės pakeitė taikos sutarties sąlygą dėl skolos mokėjimo terminų (vykdomasis raštas išduotas likusios neapmokėtos skolos dalyje pilna apimtimi, nevertinant, ar skolos dalies mokėjimo terminas suėjęs ar ne). Pažymėtina, kad skolininkas UAB ,,Seslita“ ginčydamas nurodytus patvarkymus, skunde dėl antstolio veiksmų pažymėjo, kad šiuo metu nuo sutarto mokėjimo grafiko neatsilieka ir įsipareigojimų nepažeidžia. Laikė, kad iš esmės skolininkas nėra pažeidęs prievolės mokėjimo tvarkos ir terminų, dėl ko nėra pagrindo pradėti priverstinio išieškojimo veiksmus. Taigi, prašydamas panaikinti antstolės 2016-07-04 patvarkymus ir vykdomąją bylą nutraukti, skolininkas nurodo argumentus iš esmės susijusius su priverstinio vykdymo veiksmų pradėjimo teisėtumu (ginčija vykdomosios bylos pradėjimo momentą, t. y. nėra pagrindo pradėti priverstinio išieškojimo veiksmus), kas leidžia daryti išvadą, kad iš esmės argumentuoja Patvarkymo priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti Nr. ( - ) neteisėtumą, o kitus 2016-07-04 antstolės priimtus dokumentus laikė išvestinio pobūdžio. Iš bylos duomenų matyti, kad pirmosios instancijos teismas atitinkamai nurodytų argumentų apimtyje (ar antstolė S. V. teisėtai ir pagrįstai 2016-07-04 patvarkymu Nr. ( - ) priėmė vykdomąjį dokumentą vykdyti) išnagrinėjo skolininko UAB ,,Seslita“ skundą. Apeliantas atskirajame skunde nurodo, kad teismas išsamiau nepasisakė dėl kitų patvarkymų, t. y. 2016-07-04 Vykdymo išlaidų paskaičiavimas vykdyti (Nr. ( - )); 2016-07-04 patvarkymas dėl vykdymo išlaidų išieškojimo (Nr. ( - )) ir 2016-07-04 raginimo įvykdyti sprendimą (Nr. ( - )). Atskirajame skunde skolininkė UAB ,,Seslita“ nurodo, kad sutinka su teismo pozicija, jog antstolė S. V. turėjo pagrindą priimti kreditoriaus UAB ,,Finance Group“ pateiktą vykdomąjį raštą ir tuo pagrindu užvesti vykdomąją bylą, t. y. sutinka su priimtu 2016-07-04 patvarkymu Nr. ( - ) Patvarkymas priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti, tačiau nesutinka su kitais priimtais patvarkymais. Apeliacinės instancijos teismas vertina, kad atskirajame skunde nurodyti argumentai dėl vykdomosios bylos užvedimo iš esmės prieštarauja UAB ,,Seslita“ išreikštai pozicijai skunde dėl antstolio veiksmų (kuriame iš esmės laikė nepagrįstu vykdomosios bylos pradėjimą). Kaip matyti, apeliantė atskirajame skunde dėl antstolės veiksmų iš esmės nurodo kitus argumentus, nei buvo nurodyti skunde dėl antstolio veiksmų, kurių pirmosios instancijos teismas negalėjo (neturėjo objektyvių galimybių) vertinti. Nenurodo jokių argumentų dėl patvarkymų priėmimo metu egzistavusių akivaizdžių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti ir pradėti vykdymo veiksmus (kas būtų pagrindas vertinti vykdomosios bylos pradėjimo teisėtumą). Be to, apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad Sprendimų vykdymo instrukcijos 4 p. numatyta, kad antstolis, gavęs vykdyti vykdomąjį dokumentą, per tris darbo dienas, o skubaus vykdymo atvejais – nedelsdamas, patikrina, ar nėra akivaizdžių kliūčių, nurodytų CPK 651 straipsnio 2 dalyje, vykdomajam dokumentui priimti ir vykdymo veiksmams pradėti. Tais atvejais, kai pateikdamas vykdomąjį dokumentą dėl periodinių išmokų išieškojimo išieškotojas patvirtina, kad skolininkas periodines išmokas moka vykdomajame dokumente nustatyta tvarka, tai gali būti laikoma kliūtimi priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti. Nenustatęs akivaizdžių kliūčių, antstolis vykdomąjį dokumentą ne vėliau kaip kitą darbo dieną užregistruoja Antstolių informacinėje sistemoje, parengia patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti ir užveda vykdomąją bylą. Patvarkymas priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti ir vykdymo išlaidų apskaičiavimas, o įstatymų nustatytais atvejais – ir raginimas įvykdyti sprendimą siunčiami skolininkui <...>. Taigi vykdymo procesą reglamentuojančios nuostatos iš esmės nustato, kokius veiksmus antstolis turi atlikti priėmęs vykdomąjį dokumentą vykdyti. Šiuo atveju antstolis pagrįstai priėmė raginimą ir vykdymo išlaidų paskaičiavimą, tokiu būdu atlikdamas su vykdymo procesu susijusius būtinus veiksmus. Apeliantė nesutinka su vykdymo išlaidų dydžiu, tačiau atsižvelgiant į aplinkybę, kad vykdomas raštas išduotas visai skolai ir 2016-07-04 skolos dydis sudarė 60 985,43 Eur sumą, pagrįstai vykdymo išlaidas paskaičiavo nuo visos negrąžintos pagrindinės skolos dalies. Kiti atskirojo skundo argumentai nesvarstytini, nes jie neturi reikšmės nutarties pagrįstumui ir teisėtumui. Kreditorius UAB ,,Finance group“ už atsiliepimo į atskirąjį skundą parengimą patyrė 672,74 Eur Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad nurodytos 672,74 Eur dydžio išlaidos yra nepagrįstai didelės, viršijančios Rekomendacijose nustatytus dydžius, todėl, atsižvelgiant į Rekomendacijų dydžius, bylos sudėtingumą (nesudėtinga), laiko sąnaudas, į suinteresuoto asmens teisę (ne pareigą) teikti atsiliepimą į atskirąjį skundą ir kt. mažintinos iki 250 Eur. Esant aukščiau nurodytoms aplinkybėms teismas sprendžia, kad naikinti Kauno apylinkės teismo 2016 m. lapkričio 21 d. nutarties atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

17Netenkinti pareiškėjos UAB ,,Seslita“ atskirojo skundo.

18Kauno apylinkės teismo 2016 m. lapkričio 21 d. nutartį palikti nepakeistą.

19Priteisti UAB ,,Finance group“ (į. k. ( - )) iš UAB ,,Seslita“ (į. k. ( - )) 250 Eur (du šimtus penkiasdešimt Eur) bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

20Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai