Byla 2-241/2007

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Konstantino Gurino ir Audronės Jarackaitės (pirmininkė ir pranešėja), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovų uždarosios akcinės bendrovės „Vėtrūna“ ir uždarosios akcinės bendrovės ,,Nemenčinės statyba“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2007 m. sausio 15 d. nutarties, kuria nustatytas terminas ieškinio trūkumams pašalinti, civilinėje byloje Nr. 2-50-38/2007 pagal ieškovų uždarosios akcinės bendrovės (toliau - UAB) „Vėtrūna“ ir UAB ,,Nemenčinės statyba“ ieškinį atsakovams Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijai ir akcinei bendrovei (toliau - AB) ,,YIT Kausta“, dalyvaujant tretiesiems asmenims UAB „Kortas“ ir AB ,,Panevėžio statybos trestas“, dėl viešojo konkurso sąlygų, perkančiosios organizacijos sprendimų pripažinimo negaliojančiais, perkančiosios organizacijos sprendimo pakeitimo bei sutarties pripažinimo negaliojančia, ir

Nustatė

2Ieškovai UAB ,,Vėtrūna“ ir UAB ,,Nemenčinės statyba“ pareiškė patikslintą ieškinį (3 t., b.l. 82-97), kuriuo prašė pripažinti negaliojančiomis Lietuvos Respublikos Seimo kanclerio 2006-01-24 patvirtintas atviro tarptautinio statybos ir rekonstrukcijos darbų sąlygų nuostatas, pripažinti negaliojančiu viešojo pirkimo komisijos sprendimą atmesti ieškovų pasiūlymą, sprendimą atnaujinti pirkimo procedūras, sprendimą patvirtinti pasiūlymų eilę ir sprendimą dėl AB ,,YIT Kausta“ paskelbimo laimėtoju, pakeisti viešojo pirkimo komisijos sprendimą dėl preliminarios pasiūlymų eilės nustatymo, atnaujinti ieškinio senaties terminą reikalavimams dėl viešojo pirkimo komisijos sprendimų ir pripažinti negaliojančia Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos ir AB ,,YIT Kausta“ 2006-04-03 sudarytą rangos sutartį. Ieškovai nurodė, jog konkurso sąlygos, kurių pagrindu viešųjų pirkimų komisija priėmė sprendimus, ir patys komisijos sprendimai prieštarauja imperatyvioms Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatoms.

3Vilniaus apygardos teismas parengiamajame posėdyje 2007 m. sausio 15 d. nutartimi nustatė terminą ieškinio trūkumams pašalinti – 29 900 Lt žyminiam mokesčiui už patikslintą ieškinį sumokėti, nurodydamas, jog iki 2007-02-15 neištaisius patikslinto ieškinio trūkumų, šis procesinis dokumentas bus laikomas nepaduotu ir grąžintas ieškovams (CPK 115 str. 2 d., CPK 80 str. 1 d. 1 p.). Teismo teigimu, už patikslinto ieškinio kiekvieną neturtinį reikalavimą nustatytina 100 Lt žyminio mokesčio suma, o reikalavimas pripažinti negaliojančia Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos ir AB ,,YIT Kausta“ 2006-04-03 sudarytą rangos sutartį kildintinas iš turtinio ginčo, nes ieškovai siekia nuginčyti šia sutartimi apibrėžtus sutarties šalių finansinius įsipareigojimus, sukuriančius sutarties šalims teises bei pareigas reikšti viena kitos atžvilgiu piniginius reikalavimus (CK 6.687 str., 6.36 str. 1 d.). Todėl žyminis mokestis už šį reikalavimą nustatytinas pagal ginčijamo sandorio vertę. Kadangi už minėtą reikalavimą ieškovai sumokėjo 100 Lt (3 t., b.l. 22) žyminio mokesčio, papildomai mokėtina žyminio mokesčio suma yra 29 900 Lt (CPK 80 str. 1 d. 1 p.).

4Ieškovai UAB ,,Vėtrūna“ ir UAB ,,Nemenčinės statyba“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2007 m. sausio 15 d. nutartį. Atskirąjį skundą ieškovai motyvuoja tuo, kad:

51. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. vasario 8 d. nutartį (c. b. Nr. 3K-3-109/2006) reikalavimo turtinis pobūdis sietinas su tam tikra nauda ieškovui, jeigu jo reikalavimas teismo sprendimu bus patenkintas. Tačiau ieškovų reikalavimas yra ne dėl priteisimo, o dėl pripažinimo. Tokio pobūdžio reikalavimai pripažįstami neturtiniais (CPK komentaras, I dalis, 2004, p. 225). Teismui pripažinus 2006-04-03 rangos sutartį negaliojančia, ieškovai negaus jokios naudos, kuri galėtų būti išreikšta materialine išraiška. Jie nėra rangos sutarties šalimis.

62. Pagal CPK 138 ir 115 straipsnius ieškinio trūkumų šalinimo klausimas negalėjo būti sprendžiamas parengiamojo posėdžio metu.

73. Teismas pažeidė CPK 291 straipsnio pirmosios dalies 5 punktą, nes nenurodė motyvų, kodėl ieškovams nesumokėjus 29 900 Lt žyminio mokesčio patikslintas ieškinys bus laikomas nepaduotu ir grąžintas ieškovams. Patikslinto ieškinio nauji reikalavimai apmokėti žyminiu mokesčiu tinkamai, todėl netgi nustačius, jog reikalavimas dėl rangos sutarties pripažinimo negaliojančia yra turtinio pobūdžio ir ieškovams neprimokėjus už jį žyminio mokesčio, ieškinio dalis su tinkamai apmokėtais reikalavimais negalėtų būti laikoma nepaduota.

8Atsakovas Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti, motyvuodamas tuo, kad:

91. Vadovaujantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. vasario 8 d. nutartimi (c. b. Nr. 3K-3-109/2006), kuria remiasi atskirajame skunde ieškovai, neįmanoma nustatyti, ar šiuo atveju kilęs ginčas yra turtinis.

102. Pagal teismų praktiką (Lietuvos apeliacinio teismo 2004 m. rugsėjo 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-466/2004) reikalavimas pripažinti viešojo pirkimo sutartį negaliojančia visais atvejais laikytinas turtiniu reikalavimu ir apmokestintinas žyminiu mokesčiu pagal CPK 80 straipsnio pirmosios dalies 1 punktą.

113. Ieškovai nepagrįstai remiasi CPK komentaru, kadangi pagal jį neturtiniais pripažįstami reikalavimai dėl teisių pripažinimo, o ieškovai prašo pripažinti negaliojančia rangos sutartį.

12Atskirasis skundas netenkintinas.

13Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 338 str., 320 str. 1 d.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

14Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė terminą ieškinio trūkumams pašalinti – primokėti 29 900 Lt žyminio mokesčio už patikslinto ieškinio reikalavimą pripažinti negaliojančia viešojo pirkimo sutartį (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 86 str. 2 d., 115 str. 2 d.).

15Teismas teisingai pripažino šį ieškovo reikalavimą turtiniu ir apmokestintinu žyminiu mokesčiu pagal CPK 80 straipsnio pirmosios dalies 1 punktą, o nutarties išvadas pagrindė argumentais, kurių nepaneigė apeliantų motyvai. Ieškovai atskirąjame skunde klaidingai aiškina Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. vasario 8 d. nutartį (c. b. Nr. 3K-3-109/2006), kadangi ji nesuteikia pagrindo nustatyti tarp šalių kilusio ginčo pobūdžio.

16Neturi pagrindo ir apeliantų motyvas, kad žyminio mokesčio už paduotą ieškinį žyminio mokesčio sumokėjimo klausimas negalėjo būti sprendžiamas parengiamojo teismo posėdžio metu. CPK 80 straipsnio pirmoji dalis nustato, kad žyminiu mokesčiu apmokamas kiekvienas ieškinys, o pagal CPK 86 straipsnio 2 dalį, padidinus ieškinio reikalavimus, trūkstama žyminio mokesčio dalis primokama pagal padidintą ieškinio reikalavimą. Be to, pagal CPK 230 straipsnio pirmąją dalį parengiamojo posėdžio metu posėdžio pirmininkas siekia išsiaiškinti ginčo esmę, galutinai suformuluoti šalių reikalavimų turinį, kuriuos galutinai suformulavus, gali keistis ir už šiuos reikalavimus nustatytino žyminio mokesčio dydis. Nagrinėjamuoju atveju teismas, nustatęs papildomai pareikšto ieškinio reikalavimo turtinį pobūdį, teisingai apskaičiavo už jį mokėtino žyminio mokesčio dydį (CPK 80 str. 1 d. 1 p.).

17Taip pat nėra pagrindo teigti, jog pirmosios instancijos teismas pažeidė CPK 291 straipsnio pirmosios dalies 5 punktą, kadangi teismas nurodė nutartyje motyvus, kuriais vadovaudamasis padarė išvadas, ir įstatymus, kuriais jis rėmėsi.

18Tačiau apygardos teismas be pagrindo nutarė, jog laiku nesumokėjus žyminio mokesčio už vieną ieškinio reikalavimą, visas ieškinys laikytinas nepaduotu ir grąžintinas ieškovams. Bylos duomenimis, patikslintas ieškinys yra priimtas teismo rezoliucija 2006-12-08 (3 t., b.l. 82), neturtiniai ieškinio reikalavimai tinkamai apmokėti žyminiu mokesčiu (3 t., b.l. 22; CPK 80 str. 1 d. 2 p.), todėl pirmosios instancijos teismas klaidingai nurodė, jog ieškovams nesumokėjus žyminio mokesčio už reikalavimą dėl 2006-04-03 Statybos darbų generalinės rangos sutarties Nr. 060403-127R/400 pripažinimo negaliojančia, kita ieškinio dalis, kurios reikalavimai tinkamai apmokėti ir priimti, taip pat laikytina nepaduota ir grąžintina ieškovams. Beje, turintis trūkumų dėl nesumokėto žyminio mokesčio, bet jau priimtas ieškinio pareiškimas gali būti paliktas nenagrinėtu CPK 296 straipsnyje, 86 straipsnio 3 dalyje numatytais pagrindais. Šiuo atveju, atsižvelgiant į apygardos teismo nustatytas aplinkybes ir į apeliacinės instancijos teismo nutarties argumentus, laiku nesumokėjus teismo nustatyto žyminio mokesčio už ieškinio reikalavimą dėl viešojo pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia, paliktina nenagrinėta tik neapmokėta ieškinio dalis dėl reikalavimo pripažinti negaliojančia ginčo sutartį (CPK 296 str. 1 d. 8 p.).

19Esant nurodytoms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismo nutartis pakeistina (CPK 338 str., 329 str. 1 d.).

20Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 4 punktu,

Nutarė

21Pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2007 m. sausio 15 d. nutartį.

22Panaikinti teismo nutarties dalį, kuria nutarta laikyti nepaduotu ir grąžinti ieškovams patikslintą ieškinio pareiškimą, laiku nesumokėjus nutartyje nustatyto žyminio mokesčio. Nustatyti, kad ieškovams nesumokėjus teismo nurodyto žyminio mokesčio iki teismo nustatytos datos, palikti nenagrinėtu ieškinio reikalavimą dėl 2006-04-03 Statybos darbų generalinės rangos sutarties Nr. 060403-127R/400 pripažinimo negaliojančia.

23Kitą teismo nutarties dalį palikti nepakeistą.

24Nustatyti ieškovams UAB ,,Vėtrūna“ ir UAB ,,Nemenčinės statyba“ terminą iki 2007-05-08 sumokėti 29 900 Lt dydžio žyminį mokestį už patikslinto ieškinio reikalavimą pripažinti ginčo sutartį negaliojančia.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Ieškovai UAB ,,Vėtrūna“ ir UAB ,,Nemenčinės statyba“ pareiškė... 3. Vilniaus apygardos teismas parengiamajame posėdyje 2007 m. sausio 15 d.... 4. Ieškovai UAB ,,Vėtrūna“ ir UAB ,,Nemenčinės statyba“ atskiruoju skundu... 5. 1. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. vasario 8 d. nutartį (c. b.... 6. 2. Pagal CPK 138 ir 115 straipsnius ieškinio trūkumų šalinimo klausimas... 7. 3. Teismas pažeidė CPK 291 straipsnio pirmosios dalies 5 punktą, nes... 8. Atsakovas Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija atsiliepimu į atskirąjį... 9. 1. Vadovaujantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. vasario 8 d. nutartimi... 10. 2. Pagal teismų praktiką (Lietuvos apeliacinio teismo 2004 m. rugsėjo 30 d.... 11. 3. Ieškovai nepagrįstai remiasi CPK komentaru, kadangi pagal jį neturtiniais... 12. Atskirasis skundas netenkintinas.... 13. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 14. Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė... 15. Teismas teisingai pripažino šį ieškovo reikalavimą turtiniu ir... 16. Neturi pagrindo ir apeliantų motyvas, kad žyminio mokesčio už paduotą... 17. Taip pat nėra pagrindo teigti, jog pirmosios instancijos teismas pažeidė CPK... 18. Tačiau apygardos teismas be pagrindo nutarė, jog laiku nesumokėjus žyminio... 19. Esant nurodytoms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismo nutartis pakeistina... 20. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 21. Pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2007 m. sausio 15 d. nutartį.... 22. Panaikinti teismo nutarties dalį, kuria nutarta laikyti nepaduotu ir... 23. Kitą teismo nutarties dalį palikti nepakeistą.... 24. Nustatyti ieškovams UAB ,,Vėtrūna“ ir UAB ,,Nemenčinės statyba“...