Byla B2-1088-357/2014
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „Kruojos baldai“

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa Bartašienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyriaus ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „Kruojos baldai“,

Nustatė

2Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyrius pateikė teismui ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „Kruojos baldai“. Nurodo, kad atsakovė nevykdo draudėjo pareigų – nemoka įmokų. UAB „Kruojos baldai“ skola 2014-09-15 buvo 1.361,06 Lt (1-2 b.l.).

3UAB „Kruojos baldai“ keltina bankroto byla.

4LR Įmonių bankroto įstatymo 4 str. 2 p. nustatyta, kad kreditoriai gali pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo, jeigu įmonė laiku nemoka už gautas prekes, atliktus darbus (paslaugas), negrąžina kreditų ir nevykdo kitų sandoriais prisiimtų turtinių įsipareigojimų.

5Pagal LR Įmonių bankroto įstatymo 9 str. 5 d. 1 p. bankroto byla keliama, kai įmonė yra nemoki. LR Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 d. nustatyta, kad įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

6Prie byloje pateikto ieškinio dėl bankroto bylos iškėlimo pridėta Valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo fondų lėšų finansinė ataskaita F4 pagal 2014-06-30 duomenis, iš kurios matyti UAB „Kruojos baldai“ skolos atsiradimo pagrindai ieškovui (3 b. l.). Byloje taip pat yra ieškovo pretenzija UAB „Kruojos baldai“ sumokėti skolą ir įspėjimas dėl kreipimosi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo (13 b. l.).

7Šiaulių apygardos teismas 2014-09-26 raštu įpareigojo UAB „Kruojos baldai“ vadovą iki 2014-10-10 d. pateikti teismui atsiliepimą į pareiškimą, duomenis apie įmonės ūkinę-finansinę veiklą, įmonės turtą, kreditorių debitorių sąrašus, įmonės rejestro registravimo dokumentus. Raštas atsakovei siųsta VĮ Registrų centras Juridinių asmenų registre nurodytu buveinės adresu, todėl laikytina, kad raštas įteiktas tinkamai (31 b. l.). Teismo reikalautų duomenų iš atsakovės negauta, ieškovė nepateikė duomenų, kad atsakovė UAB „Kruojos baldai“ būtų įvykdžiusi savo įsipareigojimus kreditoriams, todėl teismas konstatuoja, kad UAB „Kruojos baldai“ yra nemoki LR Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 punkto prasme, ir įmonei keltina bankroto byla. Šiuo atveju pagrindų, įpareigojančių teismą atsisakyti kelti bankroto bylą, nėra (LR Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 3 d.). Pažymėtina, kad iš VĮ „Registrų centras“ duomenų matyti, kad UAB „Kruojos baldai“ ilgiau nei 24 mėnesius Registro tvarkytojui nepateikę metinės finansinės atskaitomybės dokumentų.

8Pagal LR Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 1 d. įmonės administratorius – tai teismo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisę teikti bankroto administravimo paslaugas.

9Teisė skirti bankrutuojančiai įmonei administratorių priklauso teismui (LR Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 1 p.). Sprendžiant dėl administratoriaus kandidatūros paskyrimo teismas vadovaujasi tiek pačių administruoti pretenduojančių asmenų pateikta teismui informacija apie save, tiek viešai skelbiama Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos informacija internetiniame tinklalapyje.

10Byloje gautas ieškovo siūlymas bankroto administratoriumi skirti UAB „Bankroto vizija“. Siūlomo administratoriaus kandidatūra suderinta su Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Ūkio ministerijos (34 b. l.). Teismas mano, kad tikslinga UAB „Kruojos baldai“ bankroto administratoriumi skirti UAB „Bankroto vizija“ (įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA198) (LR Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 1 p., 11 str. 4 d.), kadangi šio administratoriaus kandidatūrai pritaria ieškovas, taip pat teismas atsižvelgė bankroto administratoriaus veiklos teritoriją.

11Teismas pažymi, kad bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimas turi teisę kreiptis į teismą dėl įmonės administratoriaus pakeitimo, jeigu iškyla pagrįstos abejonės dėl administratoriaus tinkamumo, jo neatitikimo šiam subjektui įstatymo keliamiems reikalavimams (LR Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 8 d., 23 str. 13 p.).

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290 str., 291 str., LR Įmonių bankroto įstatymo 4 str. 2 p., 3 p., 4 p., 5 str. 1 d. 3 p., 8 str., 9 str. 5 d., 10 str. 4 d., 6 d., 7 d. 8 p., teismas,

Nutarė

13

  1. Iškelti bankroto bylą UAB „Kruojos baldai“ (įmonės kodas 302410218, buveinė – Pakruojo r. sav., Pakruojo m., Ryto g. 9).
  2. Bankrutuojančios UAB „Kruojos baldai“ administratoriumi paskirti UAB „Bankroto vizija“ (įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA198) (LR Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 1 p., 11 str. 4 d.).
  3. Areštuoti UAB „Kruojos baldai“ (įmonės kodas 302410218) kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą bei pinigines lėšas, esančias bankų sąskaitose iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.
  4. Uždrausti UAB „Kruojos baldai“ vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo, ir be teismo leidimo parduoti, išnuomoti, įkeisti, laiduoti įmonės turtą ar kitokiais būdais perleisti įmonei priklausantį turtą.
  5. Nustatyti UAB „Kruojos baldai“ kreditorių finansiniams reikalavimams pareikšti 30 dienų terminą nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.
  6. Pirmąjį kreditorių susirinkimą sušaukti per 30 dienų nuo teismo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo dienos.
  7. Pavesti administratoriui atlikti veiksmus, numatytus LR Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 3 p., bei per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos pateikti teismui sąmatą bendrovės lėšų sumai, kurią jis turės teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti.
  8. UAB „Kruojos baldai“ valdymo organams nustatyti 15 dienų laikotarpį nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos perduoti bendrovės administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, taip pat visus dokumentus.
  9. Nustatyti, kad nuo nutarties įsiteisėjimo dienos UAB „Kruojos baldai“ įgyja bankrutuojančios įmonės statusą.

14Nutartis per 10 dienų gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai