Byla 2-35075-912/2013
Dėl skolininkės turto dalies nustatymo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Tomas Venckus,

2rašytinio proceso tvarka viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal pareiškėjos UAB „Alsunga“ prašymą nustatyti skolininko dalį bendrojoje jungtinėje nuosavybėje; suinteresuoti asmenys: skolininkė L. R., V. R. (V.), antstolė Palma Kisielienė,

Nustatė

3Pareiškėja prašo teismo nustatyti skolininkės L. R. dalį jos ir sutuoktinio – suinteresuoto asmens V. R. – bendrojoje jungtinėje nuosavybėje, t. y. nuosavybės teise į sutuoktinio vardu atidarytos banko sąskaitose ar sąskaitose, kurias jis atidarys savo vardu ateityje, esančias ir į sąskaitas pateksiančias lėšas, taip pat sutuoktinio darbo užmokestį ar kitas jam prilygintas pajamas, kurias jis gauna iš dabartinės įmonės arba ateityje gaus iš kitos įmonės.

4Pareiškime nurodoma, kad antstolė P. Kisielienė vykdo skolos išieškojimą iš skolininkės L. R. išieškotojos UAB „Alsunga“ naudai. Nurodyta antstolė, vadovaudamasi CPK 667 straipsnio 1 dalimi, 2013 m. birželio 27 d. siūlymu pasiūlė išieškotojai kreiptis į teismą dėl skolininkės turto dalies nustatymo.

5Prašymas tenkintinas iš dalies.

6Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas skolininko turto dalies bendrojoje jungtinėje nuosavybėje, t. y. skolininko dalies kiekvieno sutuoktinio gaunamose pajamose, nustatymo klausimas (CPK 667 straipsnio 1 dalis).

7Byloje nustatytos faktinės aplinkybės

8Byloje nustatyta, kad Vilniaus miesto rajono apylinkės teismas 2012 m. birželio 21 d. išdavė teismo įsakymą, kuriuo nutarta išieškoti kreditoriui AB „Alsunga“ iš skolininkės L. R. 11 337,58 Lt skolos, 736,94 Lt delspinigių, 5 proc. procesinių palūkanų ir 574,56 Lt bylinėjimosi išlaidų (civilinė byla Nr. L2-2187-860/2012). Šiuo metu išieškomos skolos likutis kartu su vykdymo išlaidomis yra 11 777,72 Lt (vykdomoji byla Nr. 0093/12/03274; b. l. 212). Antstolė, vadovaudamasi CPK 667 straipsnio 1 dalimi, 2013 m. birželio 27 d. siūlymu pasiūlė išieškotojai kreiptis į teismą dėl skolininko turto dalies nustatymo (vykdomoji byla Nr. 0093/12/03274; b. l. 214).

9Dėl skolininkės L. R. dalies jos ir sutuoktinio bendrojoje jungtinėje nuosavybėje nustatymo

10Pagal CPK 667 straipsnio 1 dalį, jeigu skolininkui (fiziniam asmeniui) priklausančio turto, kuris yra bendras su kitais asmenimis, dalis nenustatyta, antstolis aprašo ir areštuoja bendrąjį turtą ir pasiūlo išieškotojui, o reikiamais atvejais ir bendrosios dalinės nuosavybės dalyviams, kreiptis su prašymu į teismą dėl skolininko turto dalies, esančios bendra su kitais asmenimis nuosavybe, nustatymo. Iš šios proceso teisės normos turinio matyti, kad skolininkui priklausanti turto dalis gali būti nustatoma tik tuo atveju, kai skolininkui su kitais asmenimis priklausančio turto dalys nėra nustatytos. Vadovaujantis CK 3.112 straipsnio 1 dalimi, išieškojimas pagal asmenines prievoles nukreipiamas į dalį bendrame turte tik po to, kai kreditorių reikalavimams patenkinti nepakanka turto, kuris yra asmeninė sutuoktinio nuosavybė. Pagal CK 3.87 straipsnį, 3.88 straipsnio 2 dalį, preziumuojama, kad turtas ir pajamos, gautos po santuokos sudarymo abiejų sutuoktinių ar vieno jų vardu, yra sutuoktinių bendroji jungtinė nuosavybė, kol nėra įrodyta kitaip. CK 3.88 straipsnio 1 dalies 5 punkte be kita ko nustatyta, kad bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe pripažįstamos pajamos, gautos po santuokos sudarymo iš sutuoktinių ar vieno jų darbinės ar intelektinės veiklos. CK 3.117 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta sutuoktinių bendro turto lygių dalių prezumpcija. Kriterijai, į kuriuos atsižvelgęs, teismas gali nukrypti nuo sutuoktinių lygių dalių principo, nustatyti CK 3.123 straipsnyje.

11Iš bylos duomenų matyti, kad skolininkė neturi asmeninio turto prievolei įvykdyti (jis buvo parduotas priverstinio išieškojimo metu), todėl išieškojimas gali būti įvykdytas iš skolininko dalies bendrojoje jungtinėje nuosavybėje (CK 3.112 straipsnis). Suinteresuoto asmens V. R. darbo užmokestis yra bendroji jungtinė sutuoktinių L. R. ir V. R. nuosavybė (CK 3.88 straipsnio 1 dalies 5 punktas). Įvertinęs byloje nustatytas aplinkybes, teismas sprendžia, kad nagrinėjamu atveju nėra pagrindo nukrypti nuo sutuoktinių L. R. ir V. R. bendro turto lygių dalių principo, todėl laikytina, kad šių suinteresuotų asmenų dalys suinteresuoto asmens V. R. darbo užmokestyje lygios (CK 3.117 straipsnio 1 dalis). Dėl to nustatytina, kad skolininkei L. R. priklauso 1/2 dalis sutuoktinio V. R. gaunamo darbo užmokesčio UAB ( - ) (CK 3.112 straipsnis; CPK 667 straipsnis).

12Pareiškėja taip pat prašo nustatyti skolininkės dalį jos sutuoktinio banko sąskaitose esančiose ir būsimose lėšose. Nurodytas prašymas netenkintinas dėl tokių priežasčių.

13Pažymėtina, kad, aiškindamas ir taikydamas CPK 667 straipsnį, kasacinis teismas yra suformavęs praktiką, kad į kreditoriaus reikalavimą vykdyti prievolę iš bendro sutuoktinių turto prievolės asmeniškai neprisiėmęs sutuoktinis turi teisę pareikšti visus atsikirtimus bei naudotis visomis procesinėmis teisėmis įrodinėdamas, kad reikalavimui tenkinti iš bendro sutuoktinių turto nėra CK 3.109 straipsnyje nustatytų pagrindų. Šiomis teisėmis asmuo visa apimtimi galės pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu byla nagrinėjama ginčo teisenos tvarka kreditoriui pateikus ieškinį abiem sutuoktiniams kaip atsakovams bei įrodinėjant CK 3.109 straipsnio taikymo sąlygas. Dėl nurodytų priežasčių kasacinio teismo plenarinė sesija yra išaiškinusi, kad tuo atveju, kai bylos nagrinėjimo metu kitas sutuoktinis nebuvo įtrauktas atsakovu, kreditorius turi teisę pareikšti savarankišką ieškinį šiam sutuoktiniui, įrodinėdamas CK 3.109 straipsnio taikymo pagrindus, jeigu tai leidžia prievolės prigimtis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gegužės 20 d. nutarimas civilinėje byloje Nr. 3K-P-186/2010).

14Iš civilinėje byloje L2-2187-860/2012 išduoto Vilniaus rajono apylinkės teismo 2010 m. birželio 21 d. teismo įsakymo matyti, kad juo nutarta išieškoti skolą tik iš skolininkės L. R.. Išduodant teismo įsakymą, skolininkės sutuoktinis V. R. neįtrauktas į bylą dalyvaujančiu asmeniu. Iš vykdomojoje byloje esančių duomenų apie suinteresuoto asmens V. R. banko sąskaitose esančias lėšas negalima nustatyti, kokios tai lėšos – ar bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė ar asmeninė suinteresuoto asmens V. R. nuosavybė (vykdomoji byla Nr. 0093/12/03274; b. l. 25, 26). Dėl to, atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes ir vadovaudamasis kasacinio teismo praktika, teismas konstatuoja, kad nėra pagrindo nustatyti skolininkės L. R. turto dalį į jos sutuoktinio sąskaitose esančias lėšas. Taip pat netenkintinas pareiškėjos reikalavimas nustatyti skolininkės dalį į jos sutuoktinio vardu atidarytas sąskaitas ateityje gautinas lėšas. Šią išvadą teismas grindžia tuo, kad šiuo metu nėra galimybių nustatyti, kokios lėšas gaus V. R. į savo bankų sąskaitas, taip pat nėra galimybės tokias būsimas lėšas teisiškai kvalifikuoti (kaip bendrąją jungtinę ar kaip asmeninę nuosavybę), nes nežinomas būsimas jų gavimo pagrindas.

15Remdamasis tuo, kas išdėstyta, teismas konstatuoja, kad pareiškėjos prašymo dalis dėl skolininkės dalies sutuoktinio darbo užmokestyje nustatymo pagrįstas, todėl tenkintinas iš dalies. Kiti pareiškėjos prašyme suformuluoti reikalavimai atmestini kaip teisiškai nepagrįsti.

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290, 291, 593, 667 straipsniais, teismas

Nutarė

17Patenkinti pareiškėjos UAB „Alsunga“ prašymą iš dalies.

18Nustatyti, kad skolininkei L. R. (a. k. ( - ) priklauso 1/2 dalis sutuoktinio V. R. (V. R.) (a. k. ( - ) darbo užmokesčio, gaunamo iš UAB ( - ).

19Atmesti kitus pareiškėjos UAB „Alsunga“ prašyme suformuluotus reikalavimus.

20Ši nutartis per septynias dienas nuo jos paskelbimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Vilniaus apygardos teismui, atskirąjį skundą paduodant per Vilnius miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Tomas Venckus,... 2. rašytinio proceso tvarka viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę... 3. Pareiškėja prašo teismo nustatyti skolininkės L. R. dalį jos ir... 4. Pareiškime nurodoma, kad antstolė P. Kisielienė vykdo skolos išieškojimą... 5. Prašymas tenkintinas iš dalies.... 6. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas skolininko turto dalies bendrojoje... 7. Byloje nustatytos faktinės aplinkybės... 8. Byloje nustatyta, kad Vilniaus miesto rajono apylinkės teismas 2012 m.... 9. Dėl skolininkės L. R. dalies jos ir sutuoktinio bendrojoje jungtinėje... 10. Pagal CPK 667 straipsnio 1 dalį, jeigu skolininkui (fiziniam asmeniui)... 11. Iš bylos duomenų matyti, kad skolininkė neturi asmeninio turto prievolei... 12. Pareiškėja taip pat prašo nustatyti skolininkės dalį jos sutuoktinio banko... 13. Pažymėtina, kad, aiškindamas ir taikydamas CPK 667 straipsnį, kasacinis... 14. Iš civilinėje byloje L2-2187-860/2012 išduoto Vilniaus rajono apylinkės... 15. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, teismas konstatuoja, kad pareiškėjos... 16. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290, 291, 593,... 17. Patenkinti pareiškėjos UAB „Alsunga“ prašymą iš dalies.... 18. Nustatyti, kad skolininkei L. R. (a. k. ( - ) priklauso 1/2 dalis sutuoktinio... 19. Atmesti kitus pareiškėjos UAB „Alsunga“ prašyme suformuluotus... 20. Ši nutartis per septynias dienas nuo jos paskelbimo dienos gali būti...