Byla e2-8578-797/2015
Dėl tėvystės nustatymo, išlaikymo vaikui priteisimo

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Edita Kavaliauskienė,

2sekretoriaujant Loretai Ščerbakovienei, dalyvaujant ieškovei A. R., jos atstovui advokatui V. P., atsakovui R. P.,

3teismo posėdyje nagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės A. R. ieškinį atsakovui R. P. dėl tėvystės nustatymo, išlaikymo vaikui priteisimo ir

Nustatė

4šalys pateikė teismui sudarytą taikos sutartį, kurią prašo patvirtinti ir civilinę bylą nutraukti, nes taikiai išsprendė ginčą, nurodo, kad bylos nutraukimo pasekmės yra aiškios.

5Prašymas tenkintinas.

6Teisė sudaryti taikos sutartį šalims numatyta Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 42 str., sutartis neprieštarauja šalių ir vaiko interesams ir atitinka įstatymo reikalavimus, todėl patvirtintina, o byla nutrauktina, bylos nutraukimo pasekmės šalims aiškios. Atsakovas tėvystę pripažino administracine tvarka, pateiktas gimimo liudijimas, tačiau šalys taikos sutartyje pasirašė punktą dėl tėvystės pripažinimo, kurią prašo patvirtinti. Gimimo liudijime vaiko pavardė yra pakeista iš R. į P..

7Ieškovė nuo žyminio mokesčio ir antrinės teisinės pagalbos išlaidų mokėjimo yra atleista pagal Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 20 str. ir Civilinio proceso kodekso 83 str. Sudarius taikos sutartį, 25 proc. žyminio mokesčio priklausytų priteisti iš atsakovo, tačiau, atsižvelgiant į tai, kad šalys taikiai išsprendė ginčą, atsakovas geranoriškai įsipareigojo nepilnamečiam vaikui teikti išlaikymą, į tai, kad teismui suteikta teisė nukrypti nuo Civilinio proceso kodekso 96 str. 1-3 dalyse nurodytų taisyklių, žyminis mokestis valstybei iš atsakovo nepriteistinas (CPK 87 str. 2 d., 96 str.). Tačiau šalys taikos sutarties 2 p. numatė, kad bylinėjimosi išlaidas atlygina atsakovas. Valstybės patirtos bylinėjimosi išlaidos už atstovavimą ir DNR ekspertizę yra 489,38 Eur, kurios priteistinos valstybei iš atsakovo (CPK 89, 96, 99 str., 60 b. l.).

8Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 96 straipsniu, 293 straipsnio 1 dalies 5 punktu, 294-295, 584 straipsniais, teismas

Nutarė

9prašymą tenkinti.

10Patvirtinti ieškovės A. R. (a. k. ( - ) ir R. P. (a. k. ( - ) pasirašytą taikos sutartį šiomis sąlygomis:

 1. R. P., gimęs ( - ), asmens kodas ( - ) pripažįsta, kad yra vaiko L. J. R., gimusio ( - ), asmens kodas ( - ) gyvenančio ( - ), tėvas, o L. J. R. (P.), gimęs ( - ), asmens kodas ( - ) R. P., gimusio ( - ), asmens kodas ( - ) sūnus;
 2. A. R. P., gimęs ( - ), asmens kodas ( - ) sūnaus L. J. P. (buvusi pavardė – R.), gimusio ( - ), asmens kodas ( - ) išlaikymui moka po 150 Eur (vieną šimtą penkiasdešimt eurų) kas mėnesį mokamų periodinių išmokų nuo ieškinio teismui pateikimo dienos (2015-09-07) iki jo pilnametystės, pinigines lėšas pervedant kiekvieną mėnesį iki einamojo mėnesio 15 kalendorinės dienos į ieškovės A. R., asmens kodas ( - ) sąskaitą Nr. ( - ) AB banke SEB;
 3. Ieškovė A. R., asmens kodas ( - ) ir atsakovas R. P., asmens kodas ( - ) sutaria, kad bylinėjimosi išlaidas apmoka atsakovas R. P., asmens kodas ( - )
 4. Prašo Šiaulių apylinkės teismo patvirtinti šią taikos sutartį ir civilinę bylą nutraukti.
 5. Šalys patvirtina, kad su sutarties sąlygomis susipažino, jos šalims yra aiškios, suprantamos ir priimtinos. Šalys pareiškia, kad šią sutartį pasirašo savo laisvu apsisprendimu ir valia, be apgaulės prievartos ar spaudimo, dėl kurio šalys būtų priverstos sudaryti šią sutartį. Šalys pareiškia, kad sutartis sudaroma nepažeidžiant ir neturint tikslo pažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų, ji sudaroma vadovaujantis sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principais, o šalys viena kitai yra atskleidusios visas šios sutarties sudarymo aplinkybes.
 6. Šalims yra žinomos taikos sutarties patvirtinimo ir bylos nutraukimo teisinės pasekmės, t. y. žinoma, kad teismui patvirtinus taikos sutartį ir bylą nutraukus, dėl to paties ginčo nebegalės pakartotinai kreiptis į teismą ir kad teismo patvirtinta taikos sutartis įgyja privalomąją galią bei gali būti vykdoma priverstinai.
 7. Atsakovui nevykdant šios sutarties sąlygų, ieškovė turi teisę, pranešusi apie tai atsakovui prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų, kreiptis į Šiaulių Antstolių kontorą dėl priverstinio sutarties vykdymo proceso (CPK 584 str.).
 8. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo ir teisme patvirtinimo datos ir galios tol, kol bus įvykdytos visos jos sąlygos.
 9. Įvykdžius visus sutarties įsipareigojimus, šalys jokių pretenzijų viena kitai nebeturės.
 10. Šalys patvirtina, kad turi visus įgaliojimus, reikalingus šiai taikos sutarčiai pasirašyti bei patvirtinti, ir kad šioje sutartyje nurodyta informacija atitinka tikrovę.
 11. Ši sutartis sudaryta 3 (trimis) egzemplioriais, vienas iš kurių perduodamas tvirtinti teismui ir po vieną egzempliorių pasilieka kiekviena šią sutartį pasirašiusi šalis.

11Priteisti iš atsakovo R. P. valstybei 489,38 Eur (keturis šimtus aštuoniasdešimt devynis eurus, 38 euro centus) bylinėjimosi išlaidų (gavėjas - Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM, sąskaitos numeris ( - ), įmokos kodas 5630).

12Nutartis, kuria tvirtinama taikos sutartis, yra priverstinai vykdytinas dokumentas, jos šalims turintis galutinio teismo sprendimo galią.

13Civilinę bylą Nr.e2-8578-797/2015 nutraukti.

14Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo gali būti skundžiama atskiruoju skundu Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai