Byla eB2-441-459/2019
Dėl H. Ž. individualios įmonės veiklos pabaigos

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Raimonda Andrulienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi bankrutavusios H. Ž. individualios įmonės (toliau IĮ) bankroto administratoriaus UAB „Bankroto valdymas“ įgalioto asmens N. Č. prašymą dėl H. Ž. individualios įmonės veiklos pabaigos,

Nustatė

21.

3Klaipėdos apygardos teisme 2019 m. balandžio 12 d. gautas bankrutavusios H. Ž. individualios įmonės bankroto administratoriaus UAB „Bankroto valdymas“ įgalioto asmens N. Č. prašymas priimti sprendimą dėl įmonės veiklos pabaigos. Prašyme nurodoma, jog visos bankrutavusios įmonės bankroto procedūros yra atliktos, įmonė veiklą baigė.

4Prašymas tenkintinas.

52.

6Pagal Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 4 dalį po to, kai administratorius pateikia teismui Įmonių bankroto įstatymo 31 straipsnio 8 punkte nustatytus dokumentus ir Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento pažymą, teismas, nagrinėjantis įmonės bankroto bylą, priima sprendimą dėl įmonės pabaigos.

73.

8Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. balandžio 17 d. nutartimi H. Ž. IĮ iškelta bankroto byla, įmonės bankroto administratore paskirta UAB „Bankroto Valdymas“.

94.

102018 m. liepos 3 d. nutartimi buvo patvirtintas bankrutavusios įmonės kreditorių sąrašas ir jų finansiniai reikalavimai.

115.

122018 m. rugsėjo 17 d. nutartimi H. Ž. IĮ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama, likvidatoriaus funkcijas pavesta atlikti administratoriui UAB „Bankroto valdymas“. Nutartis įsiteisėjusi.

136.

14Administratorius nurodo, kad įmonės bankroto procedūros baigtos, įmonė ir įmonės savininkas turto neturi, kreditorių reikalavimai patenkinti nebuvo.

157.

16Bankrutavusios H. Ž. individualios įmonės 2019-04-12 kreditorių susirinkimas, nutarimu, įpareigojo administratorių kreiptis į Klaipėdos apygardos teismą dėl įmonės veiklos pabaigos, todėl manytina, jog įmonės bankroto procedūros užbaigtos, o likusio turto ataskaitiniu laikotarpiu nėra.

178.

18Iš aplinkos apsaugos departamento prie aplinkos ministerijos Klaipėdos valdybos 2019 m. balandžio 9 d. išduotos pažymos Nr. ( - ) akivaizdu, kad H. Ž. bankrutavusi individuali įmonė nebuvo įtraukta į kontroliuojamų sąrašą, neturi neįvykdytų aplinkosauginių įsipareigojimų, už aplinkos teršimą bausta nebuvo. Taigi, darytina išvada, kad bankrutavusios individualios įmonės bankroto administratorė atliko visus Įmonių bankroto įstatyme numatytus veiksmus, susijusius su įmonės kreditorių nustatymu ir turto iš įmonės skolininkų išieškojimu. Administratorius patvirtino, bei iš pateiktų duomenų apie bankrutavusią įmonę matyti, jog įmonė ir jos savininkas neturi nei piniginių lėšų, nei kito turto, į kurį galėtų būti nukreiptas finansinių reikalavimų patenkinimas. Įmonė, kurios atžvilgiu priimtas sprendimas dėl įmonės veiklos pabaigos, išregistruojama iš Juridinių asmenų registro Įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnyje 5, 6 dalyje nustatyta tvarka. Kadangi duomenų, jog kreditoriai ar akcininkai būtų pateikę pasiūlymą sudaryti taikos sutartį nėra, įmonė turto neturi, todėl teismas daro išvadą, kad įmonės likvidavimo procedūros baigtos ir yra pagrindas pripažinti bankrutavusios H. Ž. individualios įmonės veiklos pabaigą (Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 32 str. 4 d.).

199.

20Patvirtintinas bankrutavusios H. Ž. individualios įmonės 2019 m. balandžio 3 d. likvidacinis balansas.

21Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 4 d., Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263–270 straipsniais,

Nutarė

22bankrutavusios H. Ž. individualios įmonės bankroto administratoriaus prašymą dėl įmonės pabaigos tenkinti.

23Pripažinti, kad bankrutavusios H. Ž. individualios įmonės, juridinio asmens kodas ( - ), buveinės registracijos adresas ( - ), veikla pasibaigė ir išregistruoti ją iš Juridinių asmenų registro.

24Patvirtinti bankrutavusios H. Ž. individualios įmonės 2019 m. balandžio 3 d. likvidacinį balansą, pagal kurį įmonės likusio turto ataskaitiniu laikotarpiu nėra.

25Nurodyti, kad liko nepatenkinti likviduojamos bankrutavusios H. Ž. individualios įmonės patvirtinti kreditorių finansiniai reikalavimai: antros eilės kreditoriaus Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus 6 135,78 Eur reikalavimas.

26Įpareigoti įmonės administratorių su sprendimu supažindinti visus įmonės kreditorius.

27Įpareigoti įmonės administratorių atlikti veiksmus, nurodytus Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 5 dalyje, bei pranešti apie teismo sprendimą byloje dalyvaujantiems asmenims.

28Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai