Byla e2-6112-341/2017
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Marius Rapolas Žukas,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Tomadas“ ieškinį atsakovui A. S. dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

41.Ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydama priteisti iš atsakovo 1989,90 Eur skolos, 5 procentų metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje nurodo, kad 2015 m. lapkričio 4 d. ieškovė su Vilniaus apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu sudarė Viešojo pirkimo sutartį dėl priverstinio transporto priemonių nuvežimo, pervežimo ir saugojimo, pagal kurią ieškovė įsipareigojo teikti priverstinio transporto priemonių nuvežimo, pervežimo bei, atitinkamai, priverstinai nuvežtų (paimtų) transporto priemonių saugojimo paslaugas sutartyje nustatyta tvarka pagal sutartyje numatytus įkainius. Vadovaudamasi sutarties nuostatomis, 2016 m. lapkričio 27 d. ieškovė, gavusi pareigūnų pranešimą, priverstinai nuvežta atsakovui nuosavybės teise priklausanti transporto priemonė F. P., valstybinis Nr. ( - ), bei nugabenta ji į saugojimo aikštelę. Už transporto priemonės nuvežimą ir saugojimą susidariusi 1989,90 Eur skola.

52.Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 3 dalyje numatyta tvarka, atsiliepimo nustatytu terminu atsakovas nepateikė ir priežasčių nenurodė, todėl vadovaujantis Lietuvos Respublikos ( - ) straipsnio 4 dalimi, esant ieškovės prašymui, teismas priima sprendimą už akių.

6Ieškinys tenkintinas visiškai.

73.Byloje esančiais rašytiniais duomenimis nustatyta, kad 2015 m. lapkričio 4 d. tarp ieškovės UAB „Tomadas“ ir Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato buvo sudaryta Priverstinio transporto priemonių nuvežimo, pervežimo ir saugojimo paslaugų teikimo sutartis Nr. 10-ST2-286 (toliau – sutartis), kuria ieškovė įsipareigojo teikti priverstinio transporto priemonių nuvežimo, pervežimo bei, atitinkamai, priverstinai nuvežtų (paimtų) transporto priemonių saugojimo paslaugas. Sutarties 2.1 punktu nustatyta, kad priverstinis transporto priemonės nuvežimas ir saugojimas vykdomas asmens interesais (būtinoji pasauga) ir už šias paslaugas turi sumokėti automobilio savininkas ir/ar valdytojas. Ieškovės teikiamų paslaugų įkainiai nustatyti sutarties priede Nr. 1. Iš teismui pateikto 2016 m. lapkričio 27 d. Transporto priemonės priverstinio nuvežimo akto duomenų nustatyta, kad 2016 m. lapkričio 27 d į UAB „Tomadas“ stovėjimo aikštelę nuvežė transporto priemonę F. P., valstybinis Nr. ( - ); akte nurodoma, kad transporto priemonė kelia grėsmę eismo saugumui, kadangi jos vairuotojas pažeidė Kelių eismo taisyklių 14 punktą.

84.Byloje pateikta 2016-11-20 Transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartis, sudaryta tarp E. C. ir A. S., patvirtina, kad transporto priemonė F. P., valstybinis Nr. ( - ) buvo 2016-11-20 parduota atsakovui A. S.. Už transporto priemonės saugojimo laikotarpį (iki 2017 m. gegužės 31 d.) ir jos transportavimą į stovėjimo aikštelę susidarė 1989,90 Eur skola.

95.Deliktinė civilinė atsakomybė – turtinė prievolė, atsirandanti dėl žalos padarymo neįvykdžius įstatymuose nustatytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai draudžia atlikti, arba pažeidus bendro pobūdžio pareigas elgtis atidžiai ir rūpestingai (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.245 straipsnio 4 dalis, 6.246 straipsnis). Prievolė atlyginti turtinę žalą atsakovui kyla konstatavus, kad yra visos deliktinės atsakomybės sąlygos, būtinos tokiai prievolei atsirasti, t.y. 1) jis neįvykdė įstatymuose nustatytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atliko veiksmus, kuriuos įstatymai draudžia atlikti, arba pažeidė bendro pobūdžio pareigas elgtis atidžiai ir rūpestingai; 2) yra padaryta turtinė ir (ar) neturtinė žala; 3) yra priežastinis ryšys tarp neteisėtos veikos ir kilusių neigiamų padarinių – žalos; 4) žalą padaręs asmuo yra kaltas (išskyrus įstatymuose nustatytas išimtis). Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.263 straipsnio 1 dalies nuostatas, kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos. Šios pareigos pažeidimas kartu reiškia ir neteisėtus veiksmus, kurie yra ir kaltės elementas bei pagrindas reikalauti žalos atlyginimo. Pagal Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo (toliau - SEAKĮ) 33 straipsnio 1 dalį, priverstinai transporto priemonė gali būti nuvežama į ūkio subjekto, kuris teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę verstis tokia ūkine komercine veikla, transporto priemonių stovėjimo aikštelę arba uždraudžiama važiuoti, jei transporto priemonės valdytojas, naudodamas transporto priemonę, sukelia grėsmę eismo dalyvių ar kitų asmenų sveikatai ar gyvybei arba trukdo saugiam transporto priemonių ar pėsčiųjų eismui ir pažeidžia Kelių eismo taisyklių ar kitų teisės aktų reikalavimus. Sprendimą dėl priverstinio transporto priemonės nuvežimo ar uždraudimo toliau važiuoti, jei yra šio straipsnio 1 dalyje nustatyti pagrindai, gali priimti policijos ir Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos pareigūnai, o jei yra šio straipsnio 2 dalyje nustatyti pagrindai, – policijos ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pareigūnai (SEAKĮ 33 straipsnio 3 dalis). Vadovaujantis Lietuvos Respublikos SEAKĮ 33 straipsnio 6 dalies nuostatomis, išlaidas, susijusias su priverstiniu transporto priemonės nuvežimu į transporto priemonės stovėjimo aikštelę šio straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais ir jos saugojimu transporto priemonės stovėjimo aikštelėje, ūkio subjektui transporto priemonės savininkas ir valdytojas atlygina solidariai. Šios išlaidos atlyginamos arba adekvatus prievolės atlyginti išlaidas įvykdymo užtikrinimas CK nustatytais būdais ir tvarka pateikiamas iki transporto priemonės paėmimo iš transporto priemonės stovėjimo aikštelės. Bylos duomenimis nustatyta, kad transporto priemonė priklauso atsakovui nuosavybės teise, ieškovės patirtų išlaidų dydį patvirtina byloje esantys rašytiniai įrodymai. Atsižvelgiant į išdėstytą, darytina išvada, kad ieškovės reikalavimas dėl 1989,90 Eur priteisimo iš atsakovo yra pagrįstas. Byloje duomenų, kad atsakovas sumokėjo ieškovei susidariusį įsiskolinimą, nėra, todėl ieškovės naudai iš atsakovo priteistina 1989,90 Eur skolos suma.

106.Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.37 straipsnio 2 dalį skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.210 straipsnio 1 dalį, iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą (1989,90 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017-06-12) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

117.Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, todėl iš atsakovo ieškovės naudai priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 45,00 Eur žyminio mokesčio (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 93 straipsnio 1 dalis).

128.Atsižvelgiant į tai, kad procesinių dokumentų siuntimo išlaidos neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, 1,39 Eur bylinėjimosi išlaidos valstybei iš atsakovo nepriteistinos (CPK 96 straipsnis).

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285-288 straipsniais, teismas

Nutarė

14Ieškinį tenkinti visiškai.

15Priteisti iš atsakovo A. S., a. k. ( - ) 1989,90 Eur skolos, 5 procentų metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2017-06-12) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 45,00 Eur bylinėjimosi išlaidų ieškovės UAB „Tomadas“, į. k. ( - ), naudai.

16Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę pateikti Vilniaus rajono apylinkės teismui prašymą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuris turi atitikti ( - ) straipsnio 2 dalies reikalavimus.

17Ieškovė turi teisę per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos apskųsti sprendimą apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai