Byla e2-6103-1030/2017
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Monika Lapukaitė,

2sekretoriaujant Agnei Butkutei,

3šalims nedalyvaujant,

4viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Klaipėdos bendrabutis“ ieškinį atsakovams J. S. ir R. S. dėl skolos priteisimo.

5Teismas

Nustatė

6Ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama solidariai priteisti iš atsakovų 249,35 Eur skolą, 3,10 Eur delspinigius, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas ieškovės naudai. Nurodė, jog UAB ,,Klaipėdos bendrabutis“ yra juridinis asmuo, teikiantis butų ir kitų patalpų bendrojo naudojimo objektų administravimo, komunalines ir techninės eksploatacijos priežiūros paslaugas Klaipėdos mieste. 2005 m. balandžio 14 d. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ( - ) ,,Dėl Uždarosios Akcinės Bendrovės ,,Klaipėdos bendrabutis“ paskyrimo Klaipėdos miesto butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore“ ieškovė buvo paskirta gyvenamojo namo adresu ( - ), bendrosios nuosavybės administratore. Mokesčiai, tenkantys butui, adresu ( - ), už ieškovės teikiamas paslaugas nesumokėti laikotarpiu nuo 2016-09-01 iki 2017-01-31. Atsakovai už ieškovės teikiamas paslaugas nesumokėjo, todėl susidarė 249,35 Eur skola ir 3,10 Eur delspinigiai.

7Atsakovė J. S. pateikė teismui atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad su pateiktu ieškiniu nesutinka. Nurodo, kad yra registruota kambaryje, adresu ( - ), su savo sūnumi A. S.. Jos sutuoktinis buvo registruotas ir gyveno adresu ( - ). Teigia, kad kadangi atsakovai yra sutuoktiniai, bet gyveno atskiruose kambariuose, ieškinį apmokėti kategoriškai atsisako.

8Atsakovas R. S. atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

9Šalys teismo posėdyje nedalyvavo. Ieškovė pateikė pareiškimą dėl nedalyvavimo teismo posėdyje. Atsakovė J. S. pateikė prašymą atidėti teismo posėdį, kuris nebuvo patenkintas.

10Teismas

konstatuoja:

11Iš byloje esančios medžiagos nustatyta, kad ieškovė buvo paskirta gyvenamojo namo, esančio ( - ), bendro naudojimo objektų administratore, teikė bendrojo naudojimo objektų administravimo, komunalines ir techninės eksploatacijos priežiūros paslaugas. Buto, esančio ( - ), kuriam tenkantys mokesčiai laikotarpiu nuo 2016 m. rugsėjo mėn. iki 2017 m. sausio mėn. už suteiktas paslaugas nėra sumokėti, savininkais nekilnojamojo turto registre laikotarpiu nuo 2012-07-25 iki 2017-01-23 buvo įregistruoti atsakovai J. S. ir R. S.. Ieškovė į bylą pateikė pažymą, kurioje matyti, jog laikotarpiu nuo 2016 m. rugsėjo mėn. iki 2017 m. sausio mėn. atsakovams, kaip buto savininkams bei bendrojo naudojimo objekto bendraturčiams už suteiktas administravimo paslaugas priskaičiuota 249,35 Eur skola ir 3,10 Eur delspinigiai. Minėtas įsiskolinimas nėra padengtas, todėl ieškovė prašo solidariai iš atsakovų priteisti 249,35 Eur skolą, 3,10 Eur delspinigius.

12Atsakovė J. S. savo atsiliepime į pareikštą ieškinį su ieškiniu nesutiko, nurodė, kad minėtame bute su sutuoktiniu negyveno, o gyveno adresu ( - ), pateikė duomenis, kad už šį būstą mokėjo komunalinius mokesčius.

13Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 12 straipsnis) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 straipsnis). Įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 straipsnio 1 dalis). Faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Pažymėtina, kad įrodymų vertinimas pagal Civilinio proceso kodekso 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą. Kasacinis teismas ne kartą savo nutartyse yra pabrėžęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu. Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą. Teismas, vertindamas įrodymus, turi vadovautis ne tik įrodinėjimo taisyklėmis, bet ir logikos dėsniais, pagal vidinį įsitikinimą padaryti nešališkas išvadas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 liepos 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-372/2014).

14Bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe pripažįstamas turtas, įgytas po santuokos sudarymo abiejų sutuoktinių ar vieno jų vardu (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 3.88 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Preziumuojama, kad turtas yra sutuoktinių bendroji jungtinė nuosavybė, kol nėra įrodyta, kad turtas yra vieno sutuoktinio asmeninė nuosavybė (CK 3.88 straipsnio 2 dalis). Turto, kuris yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė, savininkai viešame registre turi būti nurodyti abu sutuoktiniai (CK 3.88 straipsnio 3 dalis).

15Nagrinėjamu atveju byloje nėra ginčo dėl skolos fakto ir dydžio, atsakovė J. S. laikosi pozicijos, jog ne ji privalo atlyginti skolą ieškovei, o atsakovas R. S..

16Butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas (CK 4.82 straipsnio 3 dalis). Nekilnojamojo turto centrinio duomenų banko išrašo duomenys patvirtina, kad buto ( - ), savininkais laikotarpiu nuo 2012-07-25 iki 2017-01-23 buvo abu atsakovai J. S. ir R. S.. Atsakovė nepateikė duomenų, kad būtų nutraukusi santuoką su atsakovu R. S.. Teismo vertinimu, būsto savininko prievolė išlaikyti turtą nepasibaigia, net jam atitinkame turte faktiškai negyvenant. Taigi atsakovė nepateikė įrodymų, kurie paneigtų jos pareigą apmokėti išlaidas būstui, esančiam adresu ( - ), išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas.

17Teismas pažymi, kad pareiga rūpinti savo turtu ir užtikrinti tinkamą naudojimąsi juo tenka turto savininkui (CK 4.37 straipsnis). Būtent abu atsakovai yra buto savininkai, ir jie yra įpareigoti sumokėti komunalinius mokesčius, susijusius su bendrąja daline nuosavybe priklausančiu turtu ir jo administravimu, kadangi tai numato įstatymas (CK 4.82 straipsnio 3 dalis).

18Įvertinus išdėstytas aplinkybes, remiantis teisiniu reglamentavimu, teismas sprendžia, jog pareiga nagrinėjamu atveju atsiskaityti už susidariusį įsiskolinimą ieškovei tenka abiems atsakovams, todėl ieškinys tenkintinas, ieškovei iš atsakovų solidariai priteistina 249,35 Eur skola.

19Asmuo, neįvykdęs savo sutartinės prievolės, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (CK 6.256 straipsnio 2 dalis). Ieškovė prašo priteisti solidariai iš atsakovų delspinigius už laiku nesumokėtą skolą. Iš teismui pateiktos pažymos apie priskaičiuotus ir sumokėtus mokesčius matyti, jog delspinigiai sudaro 3,10 Eur. Remiantis CK 6.256 straipsnio 2 dalimi, ieškovės reikalavimas dėl delspinigių priteisimo tenkintinas, solidariai priteisiant iš atsakovų 3,10 Eur delspinigius.

20CK 6.37 straipsnio 2 dalis numato, kad skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Pagal CK 6.210 straipsnio 1 dalį terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Atsižvelgiant į tai, kad teismas pripažino, jog yra pagrindas ieškinį tenkinti, kad ieškinys yra įrodytas (CPK 185 straipsniai), vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi, ieškovei solidariai priteistinos iš atsakovų 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos (252,45 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2017-03-10) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

21Iš bylos medžiagos nustatyta, kad ieškovė sumokėjo 15 Eur žyminio mokesčio. Prašo šias bylinėjimosi išlaidas priteisti iš atsakovų. Ieškinį patenkinus, ieškovės turėtos bylinėjimosi išlaidos, pagrįstos rašytiniais įrodymais, lygiomis dalimis priteistinos iš atsakovų (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

22Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 260 straipsniu, 268 straipsniu, 269 straipsniu, 270 straipsniu, teismas

Nutarė

23Ieškinį tenkinti visiškai.

24Priteisti solidariai iš atsakovų J. S. ir R. S. 249,35 Eur (dviejų šimtų keturiasdešimt devynių eurų trisdešimt penkių euro centų) skolą, 3,10 Eur (trijų eurų dešimties centų) delspinigius, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 252,45 Eur (dviejų šimtų eurų penkiasdešimt dviejų eurų keturiasdešimt penkių centų) sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2017-03-10 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Klaipėdos bendrabutis“.

25Priteisti iš atsakovės J. S. 7,50 Eur (septynių eurų penkiasdešimties centų) bylinėjimosi išlaidas ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Klaipėdos bendrabutis“.

26Priteisti iš atsakovo R. S. 7,50 Eur (septynių eurų penkiasdešimties centų) bylinėjimosi išlaidas ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Klaipėdos bendrabutis“.

27Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Monika Lapukaitė,... 2. sekretoriaujant Agnei Butkutei,... 3. šalims nedalyvaujant,... 4. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 5. Teismas... 6. Ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama solidariai priteisti... 7. Atsakovė J. S. pateikė teismui atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė,... 8. Atsakovas R. S. atsiliepimo į ieškinį nepateikė.... 9. Šalys teismo posėdyje nedalyvavo. Ieškovė pateikė pareiškimą dėl... 10. Teismas... 11. Iš byloje esančios medžiagos nustatyta, kad ieškovė buvo paskirta... 12. Atsakovė J. S. savo atsiliepime į pareikštą ieškinį su ieškiniu... 13. Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (Lietuvos Respublikos... 14. Bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe pripažįstamas turtas, įgytas po... 15. Nagrinėjamu atveju byloje nėra ginčo dėl skolos fakto ir dydžio, atsakovė... 16. Butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti... 17. Teismas pažymi, kad pareiga rūpinti savo turtu ir užtikrinti tinkamą... 18. Įvertinus išdėstytas aplinkybes, remiantis teisiniu reglamentavimu, teismas... 19. Asmuo, neįvykdęs savo sutartinės prievolės, privalo atlyginti kitai... 20. CK 6.37 straipsnio 2 dalis numato, kad skolininkas taip pat privalo mokėti... 21. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad ieškovė sumokėjo 15 Eur žyminio... 22. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu,... 23. Ieškinį tenkinti visiškai.... 24. Priteisti solidariai iš atsakovų J. S. ir R. S. 249,35 Eur (dviejų šimtų... 25. Priteisti iš atsakovės J. S. 7,50 Eur (septynių eurų penkiasdešimties... 26. Priteisti iš atsakovo R. S. 7,50 Eur (septynių eurų penkiasdešimties... 27. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...