Byla 2-40522-541/2014
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Jolanta Vėgelienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Ogmios centras“ ieškinį atsakovui UAB „GL Ideas“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo 14 933,98 Lt skolos, 1 287,08 Lt delspinigių, 6 procentų metines procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ieškovas ir atsakovas 2013-04-03 d. sudarė negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr. NS-2013/V811-548, kurios pagrindu ieškovas įsipareigojo suteikti atsakovui 93,21 kv. m. bendro ploto patalpas, išplanavime pažymėtas Nr. 11, 12, 13, 14, 24, esančias pastate adresu ( - ), o atsakovas įsipareigojo laiku mokėti nuomos mokestį, sumokėti mokesčius už jam teikiamus energetinius resursus ir kitas paslaugas sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. Be to, 2013-04-10 d. šalys sudarė elektroninių ryšių paslaugų sutartį Nr. TT974-920, pagal kurią ieškovas įsipareigojo teikti viešojo fiksuoto telefoninio ryšio bei interneto prieigos paslaugas, o atsakovas įsipareigojo už jas atsiskaityti sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. Ieškovas savo sutartinius įsipareigojimus vykdė tinkamai, pateikė atsakovui PVM sąskaitas-faktūras, tačiau atsakovas jų neapmokėjo ir liko skolingas ieškovui 14 933,98 Lt. Ieškovas 2014-07-08 d. pateikė atsakovui prašymą Nr. 7922 dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo, tačiau atsakovas ieškovui skolos nesumokėjo. Be to, atsakovui praleidus prievolės įvykdymo terminą ieškovas taip pat prašo priteisti sutartyse numatyto dydžio delspinigius, kurie sudaro 1 287,08 Lt, bei visas ieškovo turėtas bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovui ieškinio ir teismo pranešimo kopijos įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnyje nustatyta tvarka (juridinio asmens vadovui). Atsakovas atsiliepimo į ieškinį per teismo nustatytą terminą teismui nepateikė, nepateikimo priežasčių nenurodė, ieškovo prašymu, priimamas sprendimas už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis).

4Ieškinys tenkintinas.

5Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

6Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad tarp šalių 2013-04-03 d. buvo sudaryta negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis Nr. NS-2013/V811-548, pagal kurią ieškovas suteikė atsakovui 93,21 kv. m. bendro ploto patalpas, išplanavime pažymėtas Nr. 11, 12, 13, 14, 24, esančias pastate adresu ( - ), o atsakovas įsipareigojo laiku mokėti nuomos mokestį, sumokėti mokesčius už jam teikiamus energetinius resursus ir kitas paslaugas sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. 2013-04-10 d. tarp šalių sudaryta elektroninių ryšių paslaugų sutartis Nr. TT974-920, pagal kurią ieškovas įsipareigojo teikti atsakovui viešojo fiksuoto telefoninio ryšio bei interneto prieigos paslaugas, o atsakovas įsipareigojo už suteiktas paslaugas atsiskaityti sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. Ieškovas pateikė atsakovui PVM sąskaitas-faktūras Nr. OGK-0301986, Nr. OGE-0057080, Nr. OGE-0057570, Nr. OGK-0302307, Nr. OGE-0058068, Nr. OGK-0302493, Nr. OGE0058683, Nr. OGK-0302825, Nr. OGE-0059144, Nr. OGK-0303015, Nr. OGE0059792, Nr. OGK-0303343, Nr. OGE-0060222, Nr. OGK-0303528, Nr. OGE0060790, Nr. OGK-0303856, tačiau atsakovas tinkamai ir laiku jų neapmokėjo ir liko skolingas ieškovui

714 933,98 Lt sumą. 2014-07-08 d. pretenzija Nr. 7922 dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo ieškovas pareikalavo atsakovą sumokėti susidariusį įsiskolinimą. Remiantis antstolio D. Kisieliaus pažyma, minėta pretenzija įteikta UAB „GL Ideas“ 2014-07-21 d. Byloje nėra duomenų, kad atsakovas su ieškovu pagal pateiktas PVM sąskaitas-faktūras atsiskaitė visiškai.

8Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 6.38 straipsnį prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais. CK 6.189 straipsnio 1 dalis nustato, kad teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią. Pareiga nuomininkui laiku mokėti nuomos mokestį numatyta ir CK 6.487 straipsnio 1 dalyje. Be to, atsakovas 2013-04-03 d. negyvenamųjų patalpų nuomos sutartimi taip pat įsipareigojo laiku mokėti nuomos mokestį (sutarties Bendrosios dalies 2.1. punktas), sumokėti mokesčius už jam teikiamus energetinius resursus, vandenį, ryšių, komunalines ir kitas paslaugas, apmokėti kitas eksploatacines išlaidas (sutarties Bendrosios dalies 2.10., 2.11. punktai), dalį išlaidų už bendrąsias komunalines ir kitas eksploatacines paslaugas (sutarties Bendrosios dalies 2.12. punktas), sumokėti mokestį už bendros komercinio-administracinio centro, kuriame yra nuomojamos patalpos, reklamos organizavimą (sutarties Bendrosios dalies 2.13. punktas).

9Pagal CK 6.716 straipsnio 1 dalį paslaugų teikėjas įsipareigoja suteikti klientui tam tikras nematerialaus pobūdžio (intelektines) ar kitokias paslaugas, nesusijusias su materialaus objekto sukūrimu (atlikti tam tikrus veiksmus arba vykdyti tam tikrą veiklą), o klientas įsipareigoja už suteiktas paslaugas sumokėti. Be to, atsakovas 2013-04-10 d. elektroninių ryšių paslaugų sutartimi įsipareigojo tinkamai naudotis paslaugomis ir atsiskaityti už jas ieškovui šioje sutartyje bei Elektroninių ryšių paslaugų teikimo taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais (sutarties Bendrosios dalies 1.1. punktas).

10Atsakovo prievolių įvykdymo terminai yra suėję, todėl atsižvelgiant į išdėstytų aplinkybių visumą ir į tai, kad atsakovas per nustatytą terminą atsiliepimo į pareikštą ieškinį nepateikė, neginčijo ieškovo reikalavimų, byloje nėra duomenų, jog atsakovas atsiskaitė su ieškovu, teismas sprendžia, kad ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 14 933,98 Lt skolą pripažintinas pagrįstu, todėl tenkintinas (CK 6.63 straipsnis, 6.200 straipsnis, 6.189 straipsnio 1 dalis, 6.477 straipsnis, 6.487 straipsnis).

11CK 6.71 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba įvykdyta netinkamai. Tarp šalių sudarytos nuomos sutarties Bendrosios dalies 5.1. punkte numatyta 0,1 proc. delspinigių norma už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku nesumokėtos sumos, o paslaugų teikimo sutarties Bendrosios dalies 6.4. punkte numatyta 0,02 proc. delspinigių norma už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku nesumokėtos sumos. Atsakovas pagal šias sutartis tinkamai neįvykdė prievolių, todėl ieškovui iš atsakovo priteistini 1 287,08 Lt delspinigiai.

12CK 6.37 straipsnis numato, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės prievolės, turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Pagal CK 6.210 straipsnio 2 dalį kai abi sutarties šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys, tai už termino praleidimą mokamos šešių procentų dydžio metinės palūkanos, jeigu įstatymai ar sutartis nenumato kitokio palūkanų dydžio, todėl ieškovo naudai priteistinos 6 % dydžio metinės palūkanos nuo priteistos 16 221,06 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2014-09-29 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

13Ieškovas patyrė 365,00 Lt žyminio mokesčio ir 2 400,00 Lt teisinės pagalbos išlaidų, kurias prašo priteisti iš atsakovo. Pagal CPK 98 straipsnio 2 dalį, šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. Nagrinėjamu atveju išlaidų dydis už suteiktą teisinę pagalbą neviršija rekomenduotino (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymas Nr. 1R–85), tačiau teismas, atsižvelgdamas į paminėtose rekomendacijose nurodytus kriterijus nustatant priteistiną užmokestį už teisinę pagalbą - nagrinėjama byla nėra ypač didelės apimties ar sudėtinga, joje kilę sutartinių šalių teisinių santykių aiškinimo klausimai, byla išnagrinėta rašytinio proceso tvarka teismui priėmus sprendimą už akių - mano, kad ieškovo prašoma priteisti 2 400,00 Lt suma už suteiktas teisines paslaugas yra aiškiai per didelė ir mažintina 50 procentų iki 1 200,00 Lt. Dėl nurodytų motyvų, patenkinus ieškinį, vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, iš atsakovo ieškovo naudai priteistina 365,00 Lt žyminio mokesčio ir 1 200,00 Lt advokato pagalbos išlaidų, iš viso priteistina 1 565,00 Lt bylinėjimosi išlaidų (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

14Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje procesinių dokumentų išlaidos neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 nustatytos minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos – procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovo nepriteistinos (CPK 92 straipsnis).

15Teismas, remdamasis išdėstytu bei vadovaudamasis minėtomis teisės normomis ir CPK 93 straipsnio 1 dalimi, 96, 98 straipsniais, 142 straipsnio 4 dalimi, 285-286 straipsniais,

Nutarė

16tenkinti ieškinį.

17Priteisti iš atsakovo UAB „GL Ideas“, į. k. 303001434, buveinės adresas Verkių g. 29, Vilnius, 14 933,98 Lt (keturiolika tūkstančių devynis šimtus trisdešimt tris litus 98 ct) skolos,

181 287,08 Lt (vieną tūkstantį du šimtus aštuoniasdešimt septynis litus 08 ct) delspinigių, 6 (šešių) proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (16 221,06 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme (2014-09-29 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 1 565,00 Lt (vieną tūkstantį penkis šimtus šešiasdešimt penkis litus 00 ct) bylinėjimosi išlaidų ieškovo UAB „Ogmios centras“, į. k. 121943578, buveinės adresas Verkių g. 29, Vilnius, naudai.

19Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 (dvidešimt) dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

20Ieškovas turi teisę per 30 (trisdešimt) dienų nuo sprendimo priėmimo dienos skųsti sprendimą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Jolanta Vėgelienė, rašytinio... 2. ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo 14 933,98 Lt... 3. Atsakovui ieškinio ir teismo pranešimo kopijos įteikti Lietuvos Respublikos... 4. Ieškinys tenkintinas.... 5. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų... 6. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad tarp šalių 2013-04-03 d. buvo... 7. 14 933,98 Lt sumą. 2014-07-08 d. pretenzija Nr. 7922 dėl sutartinių... 8. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 6.38 straipsnį... 9. Pagal CK 6.716 straipsnio 1 dalį paslaugų teikėjas įsipareigoja suteikti... 10. Atsakovo prievolių įvykdymo terminai yra suėję, todėl atsižvelgiant į... 11. CK 6.71 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad netesybos – tai įstatymų,... 12. CK 6.37 straipsnis numato, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės... 13. Ieškovas patyrė 365,00 Lt žyminio mokesčio ir 2 400,00 Lt teisinės... 14. Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje procesinių dokumentų išlaidos... 15. Teismas, remdamasis išdėstytu bei vadovaudamasis minėtomis teisės normomis... 16. tenkinti ieškinį.... 17. Priteisti iš atsakovo UAB „GL Ideas“, į. k. 303001434, buveinės adresas... 18. 1 287,08 Lt (vieną tūkstantį du šimtus aštuoniasdešimt septynis litus 08... 19. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 20. Ieškovas turi teisę per 30 (trisdešimt) dienų nuo sprendimo priėmimo...