Byla 1A-450-92-2011
Dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. vasario 18 d. nutarties, kuria Ž. J. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010 m. sausio 29 d. nuosprendžiu paskirta bausmė – laisvės apribojimas, pakeistas į areštą 90 parų

1Vilniaus apygardos teismo baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Jūratės Damanskienės, teisėjų Stasio Lemežio ir Artūro Pažarskio, sekretoriaujant Vaivai Jasudavičiūtei, dalyvaujant prokurorui Anatolijui Pošiūnui, nuteistajam Ž. J.,

2teismo posėdyje išnagrinėjo nuteistojo Ž. J. (Ž. J.) skundą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. vasario 18 d. nutarties, kuria Ž. J. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010 m. sausio 29 d. nuosprendžiu paskirta bausmė – laisvės apribojimas, pakeistas į areštą 90 parų,

Nustatė

3Ž. J. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010 m. sausio 29 d. nuosprendžiu nuteistas pagal BK 22 str. 1 d. ir 178 str. 1 d. laisvės apribojimu vieneriems metams, įpareigojant kiekvieną dieną būti namuose nuo 22 val. iki 6 val., išskyrus laiką, susijusį su darbu, pradėti dirbti ar užsiregistruoti darbo biržoje bei, jo sutikimu, gydytis nuo narkomanijos.

4Vilniaus miesto ir rajono pataisos inspekcija 2011 m. sausio 17 d. teikimu kreipėsi į Vilniaus miesto 2 apylinkės teismą, prašydama pakeisti nuteistajam Ž. J. paskirtą laisvės apribojimą į areštą 90 parų.

5Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2011 m. vasario 18 d. nutartimi patenkino Vilniaus miesto ir rajono pataisos inspekcijos teikimą, pakeitė Ž. J. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010 m. sausio 29 d. nuosprendžiu paskirtą laisvės apribojimą į areštą. Tokį sprendimą motyvavo tuo, kad nuteistajam Ž. J. teismo nuosprendžiu paskirtas laisvės apribojimas nepasiekia savo tikslų ir nėra veiksmingas. Ž. J. nevykdė teismo paskirto įpareigojimo – būti namuose nuo 22 val. vakaro iki 6 val., jeigu tai nesusiję su mokslu ar darbu, nesigydė nuo narkomanijos, dėl to buvo įspėtas, taip pat buvo paskirta nuobauda – griežtas papeikimas, tačiau ir toliau teismo paskirtų įpareigojimų nevykdė, baustas administracine tvarka.

6Nuteistasis Ž. J. skunde prašo Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. vasario 18 d. nutartį panaikinti ir priimti naują sprendimą - netenkinti Vilniaus miesto ir rajono pataisos inspekcijos teikimo. Tvirtina, jog, esant dabartinei ekonominei situacijai, darbo susirasti nepavyko, tačiau bausmės vykdymo metu buvo įsigijęs patentą, bandė vykdyti individualią veiklą. Be to, prašo atkreipti dėmesį į tai, kad bausmės vykdymo laikotarpiu prarado asmens dokumentus, jais naudojosi kitas asmuo, dėl kurio padarytų pažeidimų jis buvo pašalintas iš darbo biržos. Prašo palikti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010-02-18 nuosprendžiu paskirtą laisvės apribojimo bausmę nepakeistą.

7Teismo posėdyje nuteistasis Ž. J. prašė skundą tenkinti, prokuroras - atmesti.

8Nuteistojo Ž. J. skundas atmestinas.

9Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 48 str. 10 dalyje nustatyta, kad, jeigu asmuo vengia atlikti laisvės apribojimo bausmę, ši bausmė jam gali būti pakeista areštu.

10Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010-01-29 nuosprendžiu Ž. J. nuteistas pagal Lietuvos Respublikos BK 22 str. 1 d. ir 178 str. 1 d. ir jam paskirta 1 (vienerių) metų laisvės apribojimo bausmė, įpareigojant būti namuose nuo 22.00 val. iki 06.00 val., išskyrus laiką, susijusį su darbu, pradėti dirbti ar užsiregistruoti darbo biržoje bei, jo sutikimu, gydytis nuo narkomanijos.

11Kaip matyti iš teismui pateiktos nuteistojo Ž. J. asmens bylos, pastarasis nevykdė jam teismo skirto įpareigojimo – būti namuose nuo 22.00 val. iki 06.00 val., išskyrus laiką, susijusį su darbu. Už įpareigojimo nevykdymą Vilniaus miesto ir rajono pataisos inspekcijos viršininko 2010-08-31 nutarimu skirtas įspėjimas (a. b. l. 48). Po paskirtos nuobaudos nuteistasis tinkamų išvadų nepadarė ir patikrinimo metu vėl nebuvo rastas namuose (a. b. l. 72, 73), o taip pat nustatyta, kad nuteistasis niekur nedirba (a. b. l. 78), iš darbo biržos sąrašų yra pašalintas už pažeidimus (a. b. l. 79), dėl to Ž. J. Vilniaus miesto ir rajono pataisos inspekcijos viršininkės 2010-11-05 nutarimu paskirta nuobauda – griežtas papeikimas (a. b. l. 81). Taip pat nustatyta, kad nuteistasis Ž. J. ir po nuobaudų paskyrimo nesilaikė teismo paskirto įpareigojimo gydytis nuo narkomanijos (a. b. l. 104).

12Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad nuteistasis laisvės apribojimo bausmės atlikimo laikotarpiu 2010-04-29 ir 2010-09-28 buvo baustas administracine tvarka pagal ATPK 178 str. 3 d. (a. b. l. 55, 110). Remdamasis išdėstytomis aplinkybėmis, apylinkės teismas pagrįstai konstatavo, jog nuteistasis Ž. J. sąmoningai nevykdė laisvės apribojimo bausmės. Šiai išvadai pritaria ir apeliacinės instancijos teismas.

13Apeliacinės instancijos teismui pateiktų nuteistojo elgesį laisvės apribojimo bausmės metu apibūdinančių duomenų visuma – tiek laisvės apribojimo bausmės sąlygų nesilaikymas, tiek naujų administracinių teisės pažeidimų, susijusių su girto asmens pasirodymu viešoje vietoje padarymas, rodo, kad BK 41 straipsnyje numatyta bausmės paskirtis paskiriant laisvės apribojimo bausmę nebuvo pasiekta, nuteistasis vengė atlikti šią bausmę, todėl laisvės apribojimo bausmė nuteistajam Ž. J. pagrįstai pakeista į areštą.

14Skundo teiginys, jog Ž. J. buvo pametęs dokumentus, todėl kažkas pasinaudojo jo vardu ir darė įvairius pažeidimus, atmestinas. Kaip matyti iš pateiktų duomenų, naujas pasas jam buvo išduotas 2010 m. liepos mėnesį, tuo tarpu administracine tvarka jis nubaustas 2010 m. rugsėjo 28 d., taigi, jau remiantis naujų dokumentų duomenimis.

15Be to, pats nuteistasis pripažino, kad nustatytu metu nebūdavo namuose, buvo pasirašytinai supažindintas apie pasekmes toliau nevykdant teismo paskirtų įpareigojimų, tačiau ir vėliau jis nustatytą tvarką pažeidinėjo.

16Apylinkės teisme Ž. J. teigė, jog niekada nevartojo narkotikų, tačiau šis jo teiginys taip pat atmestinas, nes iš asmens bylos duomenų seka, kad anksčiau jis gydytas nuo priklausomybės vartojant opioidus (heroiną), stacionare gydėsi 2 kartus, nuo 2009-06-23 buvo gydymo metadonu programos dalyvis.

17Esant šioms aplinkybėms, naikinti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. vasario 18 d. nutartį dėl Ž. J. skunde išdėstytų motyvų nėra pagrindo.

18Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 364 str. 8 d. 1 p., kolegija

Nutarė

19nuteistojo Ž. J. skundą atmesti ir palikti galioti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. vasario 18 d. nutartį.

20Nutartis įsigalioja nuo priėmimo dienos ir yra neskundžiama.

1. Vilniaus apygardos teismo baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje išnagrinėjo nuteistojo Ž. J. (Ž. J.) skundą dėl Vilniaus... 3. Ž. J. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010 m. sausio 29 d. nuosprendžiu... 4. Vilniaus miesto ir rajono pataisos inspekcija 2011 m. sausio 17 d. teikimu... 5. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2011 m. vasario 18 d. nutartimi patenkino... 6. Nuteistasis Ž. J. skunde prašo Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m.... 7. Teismo posėdyje nuteistasis Ž. J. prašė skundą tenkinti, prokuroras -... 8. Nuteistojo Ž. J. skundas atmestinas.... 9. Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 48 str. 10 dalyje nustatyta, kad,... 10. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010-01-29 nuosprendžiu Ž. J. nuteistas... 11. Kaip matyti iš teismui pateiktos nuteistojo Ž. J. asmens bylos, pastarasis... 12. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad nuteistasis laisvės apribojimo bausmės... 13. Apeliacinės instancijos teismui pateiktų nuteistojo elgesį laisvės... 14. Skundo teiginys, jog Ž. J. buvo pametęs dokumentus, todėl kažkas... 15. Be to, pats nuteistasis pripažino, kad nustatytu metu nebūdavo namuose, buvo... 16. Apylinkės teisme Ž. J. teigė, jog niekada nevartojo narkotikų, tačiau šis... 17. Esant šioms aplinkybėms, naikinti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m.... 18. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 364 str. 8 d. 1 p., kolegija... 19. nuteistojo Ž. J. skundą atmesti ir palikti galioti Vilniaus miesto 2... 20. Nutartis įsigalioja nuo priėmimo dienos ir yra neskundžiama....