Byla e2-44018-960/2017
Dėl netesybų (delspinigių) priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Dariuš Lučinski, sekretoriaujant Deimantei Mikelėnaitei, dalyvaujant ieškovės UAB „Jursta“ atstovei advokato padėjėjai Vilmai Šulskytei,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Jursta“ ieškinį atsakovei IĮ Jokūbausko įmonė „JONAS“ dėl netesybų (delspinigių) priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu dokumentinio proceso tvarka prašydama priteisti iš atsakovės 13200 Eur netesybas (delspinigius), 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Ieškinį grindė tuo, kad 2016 m. birželio 7 d. atsakovė pasirašė įsipareigojimą / susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo įsipareigojo ne vėliau kaip 2016 m. birželio 7 d. sumokėti ieškovei 1000 EUR netesybas už 2015 m. gruodžio 7 d. susitarimo nevykdymą ir 1000 EUR skolos pagal Vilniaus apygardos teismo 2015 m. gruodžio 10 d. išduotą vykdomąjį raštą, o likusią skolos dalį ir visas antstoliui mokėtinas sumas padengti iki 2016 m. birželio 30 d. Susitarimo 4 punktu atsakovė įsipareigojo už kiekvieną bei bet kurio iš šiame susitarime nurodytų įsipareigojimų nevykdymo, t. y. vėlavimo įvykdyti, dieną (iki pilno įsipareigojimų įvykdymo) sumokėti ieškovei po 200 EUR netesybas. Po Susitarimo sudarymo atsakovė atliko tik dalį mokėjimų. 2016 m. rugpjūčio 24 d. atsakovė kreipėsi į teismą, prašydama sumažinti Susitarimo 4 punkte numatytą netesybų dydį nuo 200 EUR už kiekvieną vėlavimo įvykdyti įsipareigojimus dieną iki 0,02 % dydžio, tačiau Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. kovo 27 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-1639-872/2017 atsakovės ieškinys atmestas. Antstolis Dalius Traigys vykdydamas Vilniaus apygardos teismo 2015 m. gruodžio 10 d. išduotą vykdomąjį raštą iš atsakovės išieškojo skolą. Gavus paskutinį 2017 m. gegužės 8 d. mokėjimą buvo visiškai apmokėtos taikos sutartyje numatytos netesybos ir antstolio išlaidos, tačiau netesybos pagal Susitarimo 4 punktą liko neapmokėtos. Atsakovė nesilaikė Susitarime nurodytų mokėjimo terminų, todėl jai tenka pareiga sumokėti ieškovei Susitarime nurodytas netesybas, t. y. po 200 EUR už kiekvieną įsipareigojimų nevykdymo - vėlavimo įvykdyti, dieną, taigi ieškovė prašė priteisti delspinigius už 66 kalendorinių dienų laikotarpį iki 2017 m. gegužės 8 d.

5Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m. rugsėjo 12 d. preliminariu sprendimu ieškinį tenkino visiškai ir priteisė iš atsakovės 13 200,00 Eur netesybas, 6 proc. metines palūkanas už priteistą sumą (13 200,00 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017 m. rugsėjo 12 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 1310,60 Eur bylinėjimosi išlaidas ieškovės naudai.

6Atsakovė teismui pateikė prieštaravimus, kuriais prašo panaikinti 2017 m. rugsėjo 12 d. priimtą preliminarų sprendimą ir ieškinį atmesti. Nurodė, kad po Susitarimo sudarymo, atsakovė atliko tris mokėjimus, ieškovei liko skolinga 5600,00 Eur sumą (netesybas), tačiau 2016 m. rugpjūčio 19 d. atsakovei buvo įteiktas 2016 m. rugpjūčio 18 d. pranešimas dėl netesybų mokėjimo (dalinio įskaitymo), kuriuo ieškovė reikalavo padengti netesybų, pagal Susitarimą, sumą pranešimo surašymo dienai, t. y. 2016 m. rugpjūčio 18 d. už laikotarpį nuo 2016 m. liepos 16 d. iki 2016 m. rugpjūčio 18 d. įskaitytinai (viso 34 kalendorinės dienos), kas sudaro 6800,00 Eur sumą, taip pat atsakovė informuota, kad 2016 m. liepos 4 d. atliktas 3000,00 Eur dydžio mokėjimas yra skiriamas mokėtinoms netesyboms pagal Susitarimo 4 p. padengti už laikotarpį nuo 2016 m. liepos 1 d. iki 2016 m. liepos 15 d. (viso už 15 kalendorinių dienų). 2017 m. gegužės mėnesį gavus antstolio Daliaus Traigio pritarimą visa įsiskolinimo suma buvo sumokėta, o vykdomoji byla buvo nutraukta. Sudarant su atsakove Susitarimą, ieškovė atsakovei buvo skolinga 9600,00 Eur delspinigių sumą pagal taikos sutartį, tuo tarpu, Susitarimo 4 p. įtvirtinta netesybų suma, t. y. 200,00 Eur už kiekvieną pavėluotą įsipareigojimų įvykdymo dieną sudaro 2,08 % dydžio delspinigių per dieną arba net 761.28 % metinių palūkanų. 2,08 % dydžio delspinigiai už vieną dieną, įtvirtinti Susitarimo 4 p. yra ne tik aiškiai per dideli, bet ir neproporcingi skolos dydžiui bei neatitinka protingumo bei sąžiningumo principų. Susitarimo 4 p. įtvirtinti ir ieškovės prašomi jos naudai mokėtini delspinigiai ženkliai didesni nei įstatyminio dydžio minimalūs kreditoriaus galimai patirti nuostoliai, šią sąlygą ieškovė į sutartį įtraukė sąmoningai siekdama pasinaudoti tuo metu buvusia sunkia atsakovės finansine padėtimi ir kerštaujant už tai, kad atsakovė iš dalies laimėjo bylą, kuria ieškovei buvo priteista ženkliai mažesnė suma, negu ieškovė tikėjosi. Ieškovo reikalavimas priteisti 761.28 % dydžio metinių palūkanų delspinigius nuo delspinigių yra aiškiai nepagrįstas.

7Ieškovė pateikė savo atsiliepimą į prieštaravimus, kuriuo prašė palikti nepakeistą teismo 2017 m. rugsėjo 12 d. preliminarų sprendimą. Nurodė, kad atsakovė iš naujo ginčija tas teisines ir faktines aplinkybes dėl kurių atsakovės ieškinio pagrindu Vilniaus miesto apylinkės teismas savo 2017 m. kovo 27 d. sprendimu pasisakė civilinėje byloje Nr. e2-1639-872/2017, visiškai atmesdamas atsakovės ieškinį dėl sutartinių netesybų (delspinigių) mažinimo ir reikalavimo teisės į nepagrįstai didelius delspinigius ginčijimo. Prieštaravimus atsakovės vardu parengė, pasirašė ir teismui pateikė tas pats advokatas, kuris atsakovę, tačiau jau kaip ieškovę, atstovavo aukščiau nurodytoje tapačioje nagrinėjamam ginčui civilinėje byloje, taigi jam ginčo tapatumo aplinkybės yra žinomos ir šioje byloje pateikiami prieštaravimai yra tik dar viena piktnaudžiavimo procesu priemonė. Derinant ginčo susitarimą atsakovę atstovaujantis advokatas apie tariamai sunkią atsakovės finansinę padėtį net neužsiminė, atsakovė savo įsipareigojimų nevykdė tikėtina ne tiek dėl to, kad susiklostė tariamai sunki finansinė padėtis, bet iš esmės dėl to, kad ji piktybiškai yra linkusi nevykdyti bet kokių savo įsipareigojimų. Netesybos buvo nustatytos, nes atsakovė tinkamai neįvykdė taikos sutarties sąlygų, ir vėliau visų kitų tarp ginčo šalių sudarytų susitarimų dėl atitinkamų sumų pagal taikos sutartį mokėjimo, todėl jos turėjo užtikrinti proporcingą ieškovės teisių apsaugą ir gynybą nuo atsakovės įsipareigojimo nevykdymo ir nesąžiningumo. Netesybos taikomos tik tada, kai šalis, kurios atžvilgiu jos taikomos, nevykdo savo įsipareigojimų, todėl kaltinti kitą šalį dėl pasekmių - netesybų, kurias sukelia išimtinai atsakovės veiksmai, yra visiškai nepagrįsta.

8Teismo posėdžio metu ieškovės atstovė advokato padėjėja Vilma Šulskytė palaikė ieškinį, papildomai nurodė, kad įsipareigojimo sutartis yra mokėti netesybas. Netesybų, t.y. delspinigių, dydis buvo suderintas su atsakovo advokatu ir teismas jau dėl to priėmęs sprendimą.

9Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. rugsėjo 12 d. preliminarus sprendimas paliekamas nepakeistu.

10Pagal byloje esančius rašytinius įrodymus nustatyta, jog 2015 m. gegužės 15 d. šalys sudarė taikos sutartį (e.b.l. 37-39). Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenų matyti, kad 2015 m. gegužės 18 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismas patvirtino šalių sudarytą taikos sutartį civilinėje byloje Nr. e2-2940-590/2015. 2015 m. rugsėjo 28 d. pretenzija dėl įsipareigojimų pagal Taikos sutartį vykdymo (netesybų apmokėjimo) ieškovė pareikalavo sumokėti jai 15500,00 Eur dydžio netesybas dėl tinkamo taikos sutarties neįvykdymo (e.b.l. 43). Dalis skolos, t.y. 3500 Eur, buvo sumokėta (e.b.l. 63). Pagal Lietuvos teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenis 2015 m. gruodžio 1 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-2940-590/2015 buvo nutarta išduoti ieškovei vykdomąjį raštą dėl 12000 Eur skolos išieškojimo iš UAB „Jono statyba“ ir atsakovės. 2015 m. gruodžio 7 d. buvo sudarytas Susitarimas dėl išieškojimo pagal Vilniaus apygardos teismo išduotą 2015 m. gruodžio 1 d. vykdomąjį raštą, kuriuo UAB „Jono statyba“ ir atsakovė įsipareigojo 12000 Eur pagal vykdomąjį raštą sumokėti dalimis iki 2015 m. gruodžio 24 d. sumokant 2 400 Eur, iki 2016 m. sausio 24 d. – 2 400 Eur, iki 2016 m. vasario 24 d. – 2 400 Eur, iki 2016 m. kovo 24 d. – 2 400 Eur, iki 2016 m. balandžio 24 d. – likusius 2 400 Eur (e.b.l. 56-57). 2015 m. gruodžio 23 d. sumokėta 2 400 Eur suma ieškovei pagal 2015 m. gruodžio 7 d. susitarimą (e.b.l. 41). 2016 m. gegužės 13 d. antstolis Dalius Traigys priėmė vykdyti Vilniaus apygardos teismo vykdomąjį raštą Nr. e2-2940-590/2015 dėl likusios 9600 Eur skolos išieškojimo iš atsakovės ieškovės naudai (e.b.l. 45-46). 2016 m. birželio 7 d. Susitarimu dėl išieškojimo pagal Vilniaus apygardos teismo išduotą 2015 m. gruodžio 1 d. vykdomąjį raštą, atsakovė nurodydama, kad atsižvelgiant į tai, jog ji pagal Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. e2-2940-590/2015 nutartimi 2015 m. gegužės 18 d. patvirtintos Taikos sutarties sąlygas ieškovei 2016 m. birželio 7 d. buvo skolinga 9600 eurų, neįvykdė savo įsipareigojimų UAB „Jursta“ pagal 2015 m. gruodžio 7 d. susitarimą dėl išieškojimo pagal Vilniaus apygardos teismo išduotą 2015 m. gruodžio 1 d. vykdomąjį raštą ir dėl to šiuo įsipareigojo ieškovei UAB „Jursta“ papildomai sumokėti 1000 eurų dydžio su kreditoriumi sutartas netesybas (minimalius kreditoriaus dėl 2015 m. gruodžio 7 d. neįvykdymo patirtus nuostolius), taip pat dėl 9600 eurų sumos priverstinio išieškojimo UAB „Jursta“ kreipėsi į antstolį Dalių Traigį ir antstolis pradėjo vykdymo bylą Nr. 0241/16/00742, IĮ Jokūbausko įmonė „JONAS“ įsipareigojo 1. ne vėliau kaip 2016 m. birželio 7 d. dėl 2015 m. gruodžio 7 d. susitarimo su UAB „Jursta“ neįvykdymo sumokėti kreditoriui 1000 eurų netesybas; 2. ne vėliau kaip 2016 m. birželio 7 d. skolos sumą kreditoriui sumažinti ne mažiau kaip 1000 eurų suma; 3. ne vėliau kaip iki 2016 m. birželio 30 d. padengti visą likusią skolą UAB „Jursta“, taip pat padengti visas antstoliui pagal vykdomąją bylą Nr. 0241/16/00742 mokėtinas sumas (vykdymo išlaidas, t.y. būtinąsias vykdymo išlaidas, papildomas vykdymo išlaidas, antstolio atlygį ir t.t.). Šio susitarimo 4 punkte taip pat buvo numatyta, jog už kiekvieną bei bet kurio iš aukščiau nurodytų įsipareigojimų nevykdymo, t.y. vėlavimo įvykdyti dieną (iki pilno įsipareigojimų įvykdymo), IĮ Jokūbausko įmonė „JONAS“ ieškovei UAB „Jursta“ įsipareigoja sumokėti po 200 eurų netesybas. IĮ Jokūbausko įmonė „JONAS“ pareiškia, kad nurodytas netesybų dydis yra protingas ir pagrįstas bei dėl jo skolininkas įsipareigoja laisva valia prieš atitinkamo įsipareigojimo dėl netesybų priėmimą pasikonsultavęs su savo finansų ir teisės konsultantais (e.b.l. 16-17). Atsakovė 2016 m. birželio 7 d. sumokėjo 2 000 Eur, 2016 m. liepos 4 d. sumokėjo 3000 Eur (e.b.l. 74-75, 78). 2016 m. rugpjūčio 18 d. panešimu ieškovė pranešė atsakovei, kad 2016 m. liepos 4 d. 3000 Eur mokėjimas skiriamas atsakovės mokėtinoms netesyboms pagal atsakovės neįvykdytus įsipareigojimus (2015 m. gruodžio 7 d. įsipareigojimus papildančių 2016 m. birželio 7 d. įsipareigojimų 4 punkto sąlygas) dalinai, t.y. už laikotarpį nuo 2016 m. liepos 1 d. iki 15 d. padengti, be to nurodė, kad netesybų suma pranešimo surašymo dienai už laikotarpį nuo 2016 m. liepos 16 d. iki 2016 m. rugpjūčio 18 d. sudarė 6800 Eur (e.b.l. 70). Iš pateikto UAB „Jursta“ banko sąskaitos išrašo matyti, jog paskutinis antstolio Daliaus Traigio mokėjimas išieškant skolą iš IĮ Jokūbausko įmonė „Jonas“ vykdomojoje byloje Nr. 0241/16/00742 į ieškovės sąskaitą buvo įskaitytas 2017 m. gegužės 9 d. (e.b.l. 15). Atsakovei nustatytais terminais neįvykdžius 2016 m. birželio 7 d. susitarimu prisiimtų įsipareigojimų, ieškovė prašo priteisti 13 200 Eur netesybų, paskaičiuotų po 200 Eur už 66 dienas iki 2017 m. gegužės 8 d.

11Prieštaravimuose nesutikimą su ieškiniu atsakovė grindė iš esmės tuo, jog delspinigių dydis (200 Eur už kiekvieną pavėluotą įsipareigojimų įvykdymo dieną) yra aiškiai per didelis, neproporcingas skolos dydžiui ir neatitinka protingumo bei sąžiningumo principų. Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų matyti, jog Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. kovo 27 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-1639-872/2017 pagal IĮ Jokūbausko įmonė „Jonas“ ieškinį UAB „Jursta“ dėl sutartinių netesybų (delspinigių) mažinimo ir reikalavimo teisės į nepagrįstai didelius delspinigius ginčijimo, kuriuo IĮ Jokūbausko įmonė „Jonas“ prašė mažinti 2016 m. birželio 7 d. susitarimo 4 punkte nustatytą delspinigių dydį iki 0,02 proc. dydžio, IĮ Jokūbausko įmonės „Jonas“ ieškinys buvo atmestas. Sprendime buvo konstatuota, jog IĮ Jokūbausko įmonės „Jonas“ sudarydama 2016 m. birželio 7 d. konsultavosi su teisininkais, taip pat derino susitarimo sąlygas su UAB „Jursta“, be to, IĮ Jokūbausko įmonės „Jonas“ teismui nepateikė jokių įrodymų, pagrindžiančių tai, jog 2016 m. birželio 7 d. susitarimą sudarė ne laisva valia, taigi, įvertinus į bylą pateiktų įrodymų visumą, padaryta išvada, jog 2016 m. birželio 7 d. susitarimą IĮ Jokūbausko įmonės „Jonas“ sudarė laisva valia, teismas neturi pagrindo pakeisti šalių 2016 m. birželio 7 d. susitarimo 4 punkto nuostatas, sumažinant netesybų dydį, todėl IĮ Jokūbausko įmonės „Jonas“ ieškinys yra atmestinas kaip nepagrįstas (CPK 178, 185 str.) (e.b.l. 11-13). Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos (LITEKO) duomenų matyti, jog Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. kovo 27 d. sprendimas įsiteisėjo 2017 m. balandžio 27 d. Atsižvelgiant į tai, jog tarp tų pačių šalių išnagrinėtoje civilinėje byloje įsiteisėjusiu teismo sprendimu buvo nustatyta aplinkybė dėl 2016 m. birželio 7 d. susitarimo 4 punkte numatytų netesybų dydžio teisėtumo ir ieškinys dėl jų mažinimo buvo atmestas, šioje byloje teismas pakartotinai nepasisako dėl 2016 m. birželio 7 d. susitarime šalių numatyto netesybų dydžio ir jo mažinimo (CPK 182 straipsnio 2 punktas).

12Atsakovė savo pateiktais prieštaravimais neginčijo aplinkybės, jog ji nesumokėjo visos 2016 m. birželio 7 d. susitarime aptartos sumos šiame susitarime nustatytais terminais, pagal Susitarimo 3 punktą atsakovė apmokėti visą likusią skolos dalį ir sumokėti visas antstoliui mokėtinas sumas (vykdymo išlaidas, t. y. būtinąsias vykdymo išlaidas, papildomas vykdymo išlaidas, antstolio atlygį ir t.t.) turėjo iki 2016 m. birželio 30 d., tačiau iš ieškovės pateiktų duomenų matyti, jog paskutinė skolos dalis ieškovei į sąskaitą įskaityta 2017 m. gegužės 9 d., taigi teismas laiko įrodytą faktinę aplinkybę, jog atsakovė pažeidė 2016 m. birželio 7 d. susitarimą ir iki 2017 m. gegužės 9 d. skola nebuvo visiškai padengta.

13Įvertinęs šias nustatytas aplinkybes, teismas daro išvadą, jog ieškovė už 2016 m. birželio 7 d. susitarimo pažeidimą pagrįstai prašo priteisti šalių susitarto dydžio netesybas, todėl ieškovės reikalavimas dėl 13 200 eurų netesybų, skaičiuotų po 200 Eur už 66 dienas iki 2017 m. gegužės 8 d., priteisimo yra pagrįstas ir turi būti tenkinamas (CK 6.63 straipsnio 1 dalies 1, 2 punktai, 6.71 straipsnio 1 dalis, 6.72 straipsnis).

14Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimis ir 6.210 straipsnio 2 dalimi, ieškovei iš atsakovės priteistinos 6 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

15Ieškovė teikdama ieškinį sumokėjo 149,00 eurų dydžio žyminį mokestį, taip pat patyrė 1161,60 Eur išlaidų už advokato pagalbą (e.b.l. 3-4) (CPK 98 straipsnio 1 dalis), iš viso – 1310,60 Eur. Kadangi ieškinys tenkintas visiškai, ieškovės patirtos 1310,60 eurų bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš atsakovės (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

16Teismas išnagrinėjęs bylą žodinio proceso tvarka bei atsižvelgdamas į anksčiau nustatytas faktines aplinkybes ir motyvus, daro išvadą, Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. rugsėjo 12 d. preliminarus sprendimas yra pagrįstas, todėl paliekamas nepakeistu (CPK 430 straipsnio 6 dalies 1 punktas).

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 260, 265, 268, 270, 430 straipsniais, teismas

Nutarė

18Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. rugsėjo 12 d. preliminarų sprendimą palikti nepakeistą.

19Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai