Byla 2VP-1912-251/2018
Dėl baudos skyrimo

1Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų teisėja Gema Janušienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo antstolio Arturo Bložės pareiškimą suinteresuotiems asmenims – išieškotojui UAB „Vaivorykštė“, asmens, nevykdančio antstolio reikalavimų, UAB Klaipėdos skalbykla vadovui V. Š., skolininkui V. Š., dėl baudos skyrimo, ir

Nustatė

2antstolis pareiškimu prašo asmens, nevykdančio antstolio reikalavimų, UAB Klaipėdos skalbykla vadovui V. Š. paskirti piniginę baudą. Pareiškėjas nurodė, kad antstolio kontoroje vykdoma vykdomoji byla Nr. 41-1554/04 dėl 712,67 Eur skolos išieškojimo iš V. Š. antros eilės išieškotojo UAB „Vaivorykštė“ naudai pagal 2004-02-25 Klaipėdos miesto apylinkės vykdomąjį raštą Nr. 1-284-37. Antstolis pareiškime nurodė, kad skolininkas nevykdo antstolio reikalavimų – nevykdo reikalavimo išskaičiuoti skolą iš darbo užmokesčio bei nepateikia informacijos apie V. Š. gaunamo darbo užmokesčio dydį, į kokią sąskaitą ir kada buvo pervedamos iš V. Š. gaunamų pajamų, nenurodė priežasčių, kodėl nevykdomas patvarkymas dėl skolos išskaičiavimo iš darbo užmokesčio.

3Suinteresuotas asmuo UAB „Vaivorykštė“ pateikė atsiliepimą į pareiškimą, su kuriuo sutiko, prašė skirti V. Š. maksimalią baudą.

4Kiti suinteresuoti asmenys prašymų papildyti bylos medžiagą iki teismo posėdžio nepateikė.

5Pareiškimas tenkintinas.

6Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 585 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus, pateikti turimą informaciją apie skolininko turtinę padėtį, susipažinti su sprendimams vykdyti būtinais dokumentais ar susilaikyti nuo veiksmų, galinčių trukdyti vykdyti sprendimus, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, duodami intra vires (neviršijant suteiktų įgaliojimų), privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą. Jeigu antstolio reikalavimai nevykdomi, tai antstolio arba vykdymo proceso šalių prašymu teismas gali pritaikyti procesinio poveikio priemones – baudas (CPK 585 str. 2 d., 616 str.). Asmeniui, kuris nevykdo antstolio reikalavimo ar kitaip kliudo antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus, teismas gali skirti iki trijų šimtų eurų baudą už kiekvieną nevykdymo ar kliudymo dieną (CPK 585 str. 2 d.). Jeigu antstolio reikalavimo nevykdo ar kitaip kliudo vykdyti vykdomuosius dokumentus juridinis asmuo, baudą teismas gali skirti juridinio asmens vadovui arba kitam už sprendimo vykdymą atsakingam asmeniui (CPK 585 str. 3 d.). Antstolio reikalavimų procesinė forma – antstolio patvarkymas (CPK 613 str.).

7Iš antstolio pareiškimo, vykdomosios bylos Nr. 41-1554/2004 medžiagos matyti, kad antstolis Arturas Bložė vykdo priverstinį išlaikymo įsiskolinimo išieškojimą iš V. Š. antros eilės išieškotojo UAB „Vaivorykštė“ naudai pagal 2004-02-25 Klaipėdos miesto apylinkės vykdomąjį raštą Nr. 1-284-37. Iš vykdomojoje byloje esančių dokumentų matyti, kad 2017-02-15 antstolis priėmė patvarkymą dėl skolos išieškojimo Nr. S-17-41-6928 (vykd. b. 84-85 l.), kurį išsiuntė UAB Klaipėdos skalbykla (vykd. b. 88 l.). Antstolis 2017-09-19 priėmė patvarkymą dėl informacijos pateikimo Nr. S-17-41-38037, kuriuo prašė UAB Klaipėdos skalbykla per 5 dienas nuo patvarkymo gavimo pateikti detalią pažymą apie išskaitymus iš V. Š. gaunamų pajamų, į kokią sąskaitą ir kada buvo pervedamos iš V. Š. gaunamų pajamų bei nurodyti priežastis, dėl kurių nėra vykdomas 2017-02-15 patvarkymas dėl skolos išieškojimo Nr. S-17-41-6928 (vykd. b. 97, 98 l.). Nurodytas patvarkymas registruotąja pašto siunta išsiųstas UAB Klaipėdos skalbykla ir įteiktas direktoriui V. Š. Minėti antstolio patvarkymai nėra įvykdyti iki šiol. Iš LR juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo matyti, kad UAB Klaipėdos skalbykla vadovas yra V. Š. (vykd. b. 107-109 l.). Kadangi UAB Klaipėdos skalbykla nevykdė antstolio reikalavimo pateikti informaciją, antstolis 2017-12-13 su pareiškimu dėl patraukimo atsakomybėn asmenų, nevykdančių antstolio reikalavimo Nr. BLO033095 kreipėsi į Šiaulių apylinkės teismą (vykd. b. 110-111 l.).

8Antstolio reikalavimai iki šiol neįvykdyti. UAB Klaipėdos skalbykla vadovas V. Š. nenurodė jokių svarbių priežasčių, kurios galėtų pateisinti antstolio reikalavimų nevykdymą.

9V. Š., būdamas UAB Klaipėdos skalbykla vadovu, yra atsakingas už teisėtų antstolio reikalavimų vykdymą antstolio nurodytais terminais ir tvarka. Vadovui, kaip verslininkui, yra keliami aukštesni nei vidutiniai atidumo, rūpestingumo, dėmesingumo, atsargumo standartai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. gruodžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-520/2012). Taigi, įmonės vadovas turėjo suprasti, jog būtina bendradarbiauti su išieškojimą vykdančiu antstoliu, teikti antstoliui reikalingą informaciją, vykdyti kitus teisėtus antstolio nurodymus. Konstatuotina, kad UAB Klaipėdos skalbykla vadovo neveikimas visiškai užkerta galimybę tinkamam, efektyviam, koncentruotam bei ekonomiškam vykdomųjų dokumentų vykdymui bei pažeidžia išieškotojo interesus.

10Esant nustatytoms aplinkybėms: antstolio reikalavimai nebuvo vykdomi; V. Š. nepateikė rašytinių paaiškinimų apie antstolio patvarkymo nevykdymo priežastis; prašymų pratęsti ar atnaujinti patvarkyme nurodytų reikalavimų įvykdymo terminus UAB Klaipėdos skalbykla antstoliui nepateikė; Lietuvos teismų informacinės sistemos „LITEKO“ duomenimis skundas dėl antstolio veiksmų nepateiktas; - UAB Klaipėdos skalbykla vadovui skirtina bauda. Atsižvelgiant į nevykdomų reikalavimų apimtį, jų nevykdymo laikotarpį, išieškomos skolos likutį, UAB Klaipėdos skalbykla vadovui V. Š. skirtina 30,00 Eur dydžio bauda (CPK 585 str. 1, 2, 3 d.; CK 1.5 str.).

11Teismas, remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 585 str., 593 str.,

Nutarė

12Pareiškimą tenkinti.

13UAB Klaipėdos skalbykla, į. k. 302554439, vadovui V. Š., a. k. ( - ) skirti 30,00 Eur (trisdešimties eurų) dydžio baudą.

14Baudos sumokėjimas neatleidžia UAB Klaipėdos skalbykla vadovo V. Š. nuo pareigos vykdyti antstolio reikalavimus.

15Nutarties kopiją išsiųsti antstoliui ir suinteresuotiems asmenims.

16Nutarčiai įsiteisėjus, grąžinti antstoliui vykdomąją bylą.

17Ši nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Šiaulių apygardos teismui, paduodant skundą Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmuose.

Proceso dalyviai
Ryšiai