Byla AS-442-643-11

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Drigoto, Dainiaus Raižio (pranešėjas) ir Virginijos Volskienės (kolegijos pirmininkė), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo Kauno apygardos vyriausiojo prokuroro pavaduotojo ir trečiojo suinteresuoto asmens Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos atskiruosius skundus dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2011 m. birželio 23 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo Kauno apygardos vyriausiojo prokuroro pavaduotojo prašymą atsakovams Kauno rajono savivaldybės administracijai ir Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, dalyvaujant tretiesiems suinteresuotiems asmenims Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos, Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos ir uždarajai akcinei bendrovei „SVP namai“, dėl administracinių aktų panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Kauno apygardos administraciniame teisme buvo priimtas pareiškėjo prašymas, kuriuo prašoma: 1) panaikinti Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. ĮS-682 „Dėl sklypų sujungimo ir padalijimo detaliųjų planų“ dalį dėl detaliajame plane pažymėtų žemės sklypų Nr. 1, 2, 3, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 sprendinių; 2) panaikinti Kauno apskrities viršininko 2006 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 02-05-10693 „Dėl žemės sklypų kadastro duomenų nustatymo ir žemės naudojimo būdo ir pobūdžio pakeitimo“ ir 2006 m. spalio 10 d. įsakymo Nr. 02-05-10758 „Dėl Kauno apskrities viršininko 2006 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 10693 pakeitimo“ dalis dėl žemės sklypų Nr. 1, 2, 3, 17, 36, 37, nurodytų 2-ame ir 3-ame prieduose, kadastrinių duomenų nustatymo; 3) panaikinti Kauno apskrities viršininko 2006 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 02-05-10693 „Dėl žemės sklypų kadastro duomenų nustatymo ir žemės naudojimo būdo ir pobūdžio pakeitimo“ dalį dėl žemės sklypų Nr. 13, 14, 15, 16, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, nurodytų 2-ame ir 3-ame prieduose; 4) panaikinti Kauno rajono savivaldybės Nuolatinės statybos komisijos 2007 m. spalio 2 d. protokolinius sprendimus Nr. 1294, 1283, 1290, 1295, 1298, 1292, 1288, 1281, 1299, 1284, 1293, 1287, 1282, 1289, 1286, 1281, 1278, 1296, 1300, 1285; 5) panaikinti Kauno rajono savivaldybės administracijos 2007 m. spalio 2 d. išduotus statybos leidimus Nr. GN-757, GN-748, GN-762, GN-756, GN-743, GN-751, GN-753, GN-761, GN-759, GN-744, GN-754, GN-747, GN-758, GN-745, GN-742, GN-746, GN-752, GN-755, GN-749, taip pat statybos leidimą, išduotą namo statybai sklype Stirnų g. 40, Noreikiškėse.

5Nagrinėjant bylą, pareiškėjas taip pat prašė atnaujinti prašymo padavimo terminą.

6Pareiškėjas nurodė, kad Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsnio 1 dalyje numatytas vieno mėnesio prašymo padavimo terminas tuo atveju, kai į teismą gindamas viešąjį interesą kreipiasi prokuroras, skaičiuotinas nuo to momento, kai surenkama pakankamai duomenų, leidžiančių daryti išvadą, jog buvo pažeistas viešasis interesas. Nagrinėjamu atveju tokie duomenys dėl ginčijamų administracinių aktų buvo surinkti 2010 m. balandžio 6 d., o pareiškėjas kreipėsi į teismą 2010 m. liepos 7 d. prašymu, t. y. jau praėjus vienam mėnesiui nuo atitinkamo duomenų surinkimo. Tačiau taip atsitiko dėl svarbių priežasčių, kurios yra pagrindas atnaujinti praleistą prašymo padavimo terminą. Pareiškėjas nurodė, kad iš karto po 2010 m. balandžio 6 d. į teismą kreiptis negalėjo, nes tuo metu Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryba sprendė kultūros vertybės – Noreikiškių buvusio dvaro sodybos vertingųjų savybių ir teritorijos ribų tikslinimo klausimą. Minėtai institucijai patikslinus Noreikiškių buvusio dvaro sodybos teritorijos ribas, žemės sklypai, dėl kurių buvo priimti ginčijami administraciniai aktai ir kurie priklausė Noreikiškių buvusio dvaro sodybos teritorijai, galėjo prarasti savo paveldosauginę reikšmę, dėl ko atitinkamų administracinių aktų ginčijimas nebebūtų susijęs su viešuoju interesu. Apie Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos sprendimą nekeisti minėto kultūros paveldo objekto teritorijos ribų pareiškėjas sužinojo 2010 m. birželio 10 d. ir tuomet kreipėsi į teismą. Be to, pareiškėjui reikėjo gauti papildomus duomenis iš Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ir šie duomenys buvo gauti 2010 m. balandžio 28 d.

7II.

8Kauno apygardos administracinis teismas 2011 m. birželio 23 d. nutartimi neatnaujino pareiškėjui prašymo padavimo termino ir administracinę bylą nutraukė.

9Teismas nurodė, kad nagrinėjamu atveju Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsnio 1 dalyje numatytas vieno mėnesio prašymo padavimo terminas skaičiuotinas nuo to momento, kai pareiškėjas surinko pakankamai duomenų, kad pažeistas viešasis interesas. Tokie duomenys buvo surinkti 2010 m. balandžio 6 d., tačiau pareiškėjo prašymas teismui buvo paduotas 2010 m. liepos 8 d., t. y. praleidus vieno mėnesio prašymo padavimo terminą. Teismas nurodė, kad pareiškėjo nurodytos termino praleidimo priežastys (papildomų duomenų iš Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ir Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos laukimas) negali būti pripažintos svarbiomis ir prašymo padavimo terminas jam negali būti atnaujintas (Administracinių bylų teisenos įstatymo 34 straipsnio 1 dalis). Pareiškėjas 2010 m. balandžio 6 d. jau žinojo apie viešojo intereso pažeidimą ir galėjo iš karto kreiptis į teismą. Nesikreipimas į teismą šiuo atveju vertintinas kaip paties pareiškėjo pasirinktas elgesio modelis, kuris negali būti pagrindas atnaujinti terminą. Teismas nurodė, kad prašymo padavimo terminas pareiškėjui neatnaujintinas ir administracinė byla nutrauktina Administracinių bylų teisenos įstatymo 101 straipsnio 6 punkto pagrindu.

10III.

11Atskiruoju skundu pareiškėjas prašo panaikinti Kauno apygardos administracinio teismo 2011 m. birželio 23 d. nutartį ir atnaujinti prašymo padavimo terminą.

12Pareiškėjas nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai jo nurodytų termino praleidimo priežasčių nepripažino svarbiomis. Nors pareiškėjas buvo surinkęs duomenis apie viešojo intereso pažeidimą 2010 m. balandžio 6 d., tačiau pagrindas kreiptis į teismą jam atsirado tik 2010 m. birželio 10 d., kai buvo gautas Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos sprendimas nekeisti Noreikiškių buvusio dvaro sodybos teritorijos ribų. Pagal Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 8 straipsnio 5 dalį, nekilnojamųjų kultūros vertybių reikšmingumą, kultūros paveldo objektų ar vietovių vertingąsias savybes nustato ir teritorijų ribas apibrėžia nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybai pakeitus kultūros vertybės – Noreikiškių buvusio dvaro sodybos teritorijos ribas, galėjo išnykti viešasis interesas, susijęs su ginčo sklypais ir ginčijamais administraciniais aktais, todėl pareiškėjui, prieš kreipiantis į teismą, reikėjo sulaukti minėtos institucijos sprendimo Noreikiškių buvusio dvaro sodybos teritorijos ribų klausimu.

13Atskiruoju skundu trečiasis suinteresuotas asmuo Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos prašo panaikinti Kauno apygardos administracinio teismo 2011 m. birželio 23 d. nutartį ir laikyti, kad pareiškėjas nepraleido prašymo padavimo termino, arba jam šį terminą atnaujinti. Trečiasis suinteresuotas asmuo nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai neatsižvelgė į pareiškėjo nurodytas aplinkybes ir priėmė neteisingą nutartį.

14Atsiliepimu į atskiruosius skundus atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos sutinka su skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartimi ir prašo palikti ją nepakeistą.

15Atsiliepimu į atskiruosius skundus atsakovas Kauno rajono savivaldybės administracija sutinka su skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartimi ir prašo atskiruosius skundus atmesti.

16Atsiliepimu į atskiruosius skundus trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „SVP namai“ pritaria skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties argumentams ir prašo atskiruosius skundus atmesti.

17Teisėjų kolegija

konstatuoja:

18IV.

19Atskirieji skundai tenkintini.

20Pirmosios instancijos teismas teisingai nurodė, jog Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsnio 1 dalyje numatytas vieno mėnesio prašymo padavimo terminas, šiuo atveju kreipiantis į teismą dėl viešojo intereso gynimo, turi būti pradedamas skaičiuoti nuo tada, kai pareiškėjas surinko pakankamai duomenų, leidžiančių daryti išvadą, kad ginčijami administraciniai aktai pažeidžia viešąjį interesą. Byloje nėra ginčo dėl to, jog pareiškėjas minėtus duomenis surinko 2010 m. balandžio 6 d. Į teismą jis kreipėsi 2010 m. liepos 8 d. ir tokiu būdu praleido minėtą vieno mėnesio prašymo padavimo terminą.

21Administracinių bylų teisenos įstatymo 34 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prašymo (skundo) padavimo terminas gali būti atnaujintas, jeigu buvo praleistas dėl svarbių priežasčių.

22Nagrinėjamu atveju pareiškėjas pagrindine termino praleidimo priežastimi nurodo aplinkybę, kad buvo laukiama, kol Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryba priims sprendimą dėl kultūros vertybės – Noreikiškių buvusio dvaro sodybos teritorijos ribų. Ši aplinkybė, teisėjų kolegijos vertinimu, turi būti pripažinta svarbia termino praleidimo priežastimi ir prašymo padavimo terminas dėl jos pareiškėjui turi būti atnaujintas.

23Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 8 straipsnio 5 dalyje numatyta, kad nekilnojamųjų kultūros vertybių reikšmingumą, kultūros paveldo objektų ar vietovių vertingąsias savybes nustato ir teritorijų ribas apibrėžia už paveldosaugą atsakingų institucijų sudarytos nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos. Iš bylos duomenų matyti, kad Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryba 2010 m. vasario 9 d. posėdyje nagrinėjo Noreikiškių dvaro sodybos duomenų tikslinimo klausimą ir nusprendė atitinkamą svarstymą atidėti (t. I, b. l. 77-78). Esant tokioms aplinkybėms ir žinant, kad žemės sklypai, dėl kurių buvo priimti šioje byloje ginčijami administraciniai aktai, yra Noreikiškių dvaro sodybos teritorijoje, o minėtų administracinių aktų ginčijimo pagrindas siejamas būtent su viešuoju interesu kultūros paveldo apsaugos srityje, pareiškėjui dar nebuvo pagrindo 2010 m. balandžio 6 d., kai jis surinko pakankamai duomenų dėl atitinkamo viešojo intereso pažeidimo, kreiptis į teismą. Pareiškėjas turėjo sulaukti, kol Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryba priims galutinį sprendimą dėl Noreikiškių dvaro sodybos duomenų tikslinimo, nes ši institucija galėjo priimti ir tokį sprendimą, pagal kurį būtų pakeistos dvaro teritorijos ribos ar kitaip įvardintos tam tikros jo vertingosios savybės, o tai galėjo lemti, kad ginčo žemės sklypai nebepateks į dvaro teritoriją ar kitaip sumažės jų paveldosauginė reikšmė ir atitinkamai išnyks su šiais sklypais susijęs viešasis interesas bei būtinybė jį ginti. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryba galutinį sprendimą, kuriuo nusprendė netikslinti Noreikiškių dvaro sodybos duomenų ir nekeisti esamų teritorijos ribų, priėmė 2010 m. gegužės 25 d. posėdyje, o pareiškėjas apie tai buvo informuotas Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 2010 m. birželio 7 d. raštu, kurį gavo 2010 m. birželio 10 d. (t. I, b. l. 79-80).

24Minėtos aplinkybės liudija, kad pareiškėjui nuo 2010 m. balandžio 6 d. iki 2010 m. birželio 10 d. egzistavo objektyvi kliūtis kreiptis į teismą – klausimo, galėjusio lemti atitinkamo viešojo intereso bei būtinybės ginčyti atitinkamus administracinius aktus išnykimą, svarstymas kitoje kompetentingoje institucijoje. Šiai kliūčiai išnykus, pareiškėjas per protingą terminą parengė prašymą ir jį padavė teismui. Pažymėtina, jog ir minėto klausimo svarstymo Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryboje metu Kauno apygardos prokuratūra elgėsi reikiamai rūpestingai ir 2010 m. balandžio 16 d. raštu paragino Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos priimti galutinį sprendimą dėl Noreikiškių dvaro sodybos duomenų ir teritorijos ribų tikslinimo (t. I, b. l. 94-95). Kaip minėta, toks sprendimas buvo priimtas 2010 m. gegužės 25 d. ir tai, teisėjų kolegijos vertinimu, buvo padaryta iš esmės per protingą terminą.

25Taigi nurodytų aplinkybių visuma sudaro pagrindą pripažinti, kad prašymo padavimo terminas nagrinėjamu atveju buvo praleistas dėl svarbių priežasčių, ir šį terminą atnaujinti.

26Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai neatnaujino pareiškėjui prašymo padavimo termino ir nepagrįstai nutraukė šią administracinę bylą Administracinių bylų teisenos įstatymo 101 straipsnio 6 punkto pagrindu. Todėl skundžiama teismo nutartis panaikinama, prašymo padavimo terminas pareiškėjui atnaujinamas ir byla grąžinama nagrinėti pirmosios instancijos teismui.

27Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 3 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

28Atskiruosius skundus tenkinti.

29Kauno apygardos administracinio teismo 2011 m. birželio 23 d. nutartį panaikinti.

30Pareiškėjo Kauno apygardos vyriausiojo prokuroro pavaduotojo prašymą dėl termino atnaujinimo tenkinti ir atnaujinti jam prašymo padavimo terminą.

31Administracinę bylą grąžinti nagrinėti pirmosios instancijos teismui.

32Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Kauno apygardos administraciniame teisme buvo priimtas pareiškėjo prašymas,... 5. Nagrinėjant bylą, pareiškėjas taip pat prašė atnaujinti prašymo padavimo... 6. Pareiškėjas nurodė, kad Administracinių bylų teisenos įstatymo 33... 7. II.... 8. Kauno apygardos administracinis teismas 2011 m. birželio 23 d. nutartimi... 9. Teismas nurodė, kad nagrinėjamu atveju Administracinių bylų teisenos... 10. III.... 11. Atskiruoju skundu pareiškėjas prašo panaikinti Kauno apygardos... 12. Pareiškėjas nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai jo... 13. Atskiruoju skundu trečiasis suinteresuotas asmuo Kultūros paveldo... 14. Atsiliepimu į atskiruosius skundus atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba prie... 15. Atsiliepimu į atskiruosius skundus atsakovas Kauno rajono savivaldybės... 16. Atsiliepimu į atskiruosius skundus trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „SVP... 17. Teisėjų kolegija... 18. IV.... 19. Atskirieji skundai tenkintini.... 20. Pirmosios instancijos teismas teisingai nurodė, jog Administracinių bylų... 21. Administracinių bylų teisenos įstatymo 34 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad... 22. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas pagrindine termino praleidimo priežastimi... 23. Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 8 straipsnio 5 dalyje... 24. Minėtos aplinkybės liudija, kad pareiškėjui nuo 2010 m. balandžio 6 d. iki... 25. Taigi nurodytų aplinkybių visuma sudaro pagrindą pripažinti, kad prašymo... 26. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai neatnaujino pareiškėjui prašymo... 27. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 3... 28. Atskiruosius skundus tenkinti.... 29. Kauno apygardos administracinio teismo 2011 m. birželio 23 d. nutartį... 30. Pareiškėjo Kauno apygardos vyriausiojo prokuroro pavaduotojo prašymą dėl... 31. Administracinę bylą grąžinti nagrinėti pirmosios instancijos teismui.... 32. Nutartis neskundžiama....