Byla 2-1513/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Virginijos Čekanauskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Gintaro Pečiulio ir Viginto Višinskio,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „A.r.a.t.“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2011 m. kovo 3 d. nutarties, kuria netenkintas atsakovo prašymas dėl nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atlyginimo užtikrinimo, civilinėje byloje Nr. 2-1862-173/2011 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „P.“ ieškinį atsakovui UAB „A.r.a.t.“ bei tretiesiems asmenims UAB „A.“ ir UAB „S.t.“ dėl viešųjų pirkimų komisijos sprendimų panaikinimo.

3Teisėjų kolegija,

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Kauno apygardos teismas 2011 m. vasario 3 d. nutartimi pritaikė laikinąsias apsaugos priemones atsakovui UAB „A.r.a.t.“ - sustabdė supaprastinto atviro konkurso „Alytaus regiono didelių gabaritų atliekų surinkimo ir kompostavimo aikštelių įrengimas“, pirkimo Nr. ( - ), viešųjų pirkimų procedūras.

6Atsakovas UAB „A.r.a.t.“ pareiškimu dėl nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo prašo įpareigoti ieškovą UAB „P.“ įmokėti į Kauno apygardos teismo depozitų sąskaitą 1.230.056,59 Lt arba pateikti šiai sumai banko garantiją. Prašyme nurodė, kad Pirkimo sąlygų 1.9 punkte nustatyta, jog darbai turės būti atlikti per 14 mėnesių nuo darbų pradžios, o 3.1 punkte nustatyta, jog Pirkimas yra finansuojamas pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos Struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančią Sanglaudos veiksmų programą Sanglaudos fondo, Lietuvos Respublikos biudžeto ir užsakovo lėšomis. Kadangi Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros 2011-01-21 rašte Nr. ( - ) nurodoma, kad einamųjų metų pabaigoje viršijus 50 proc. darbų atsilikimą pagal numatytą planą, gali būti siūloma sumažinti finansavimo dydį 5 procentais, proporcingai padidinant atsakovo nuosavų lėšų dydį. Tai reiškia, kad atsakovo minimalūs nuostoliai sudarytų 5 procentų finansavimo dydžio sumos. Pagal susiklosčiusią teismų praktiką, preliminarus galimų nuostolių dydis gali sudaryti ir 10 procentų geriausio pasiūlymo vertės.

7II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

8Kauno apygardos teismas 2011 m. kovo 3 d. nutartimi netenkino atsakovo UAB „A.r.a.t.“ prašymo dėl nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo. Teismas, įvertinęs atsakovo prašyme nurodytus argumentus, konstatavo, kad pastarieji nėra pagrįsti pakankamais įrodymais, leidžiančiais daryti išvadą apie atsakovo preliminariai nepaskaičiuotų galimų nuostolių dydžio realumą. Argumentai, kad einamųjų metų pabaigoje viršijus 50 procentų darbų atsilikimą pagal numatytą planą gali būti siūloma sumažinti finansavimo dydį 5 procentais, kas sudaro 5 procentų finansavimo dydžio sumos minimalius nuostolius, nepakankami prielaidai apie tokios didelės sumos nuostolių realumą, nes darbai nuo numatyto plano gali atsilikti nežymiai. Be to, pateisinamas vėlavimas, paprastai, nelaikomas netinkamu prievolių nevykdymu, už kurį gali būti taikomos sankcijos (netesybos).

9III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

10Atsakovas UAB „A.r.a.t.“ atskiruoju skundu prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo 2011 m. kovo 3 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – atsakovo prašymą tenkinti ir įpareigoti ieškovą UAB „P.“ įmokėti į Kauno apygardos teismo depozitinę sąskaitą 1.230.056,59 Lt arba pateikti banko garantiją šiai sumai, kaip nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo šioje byloje, atlyginimo užtikrinimą.

11Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

121) dėl neribotam terminui sustabdytų Pirkimo procedūrų, projekto įgyvendinimas nusikels arba galimai šis projektas apskritai liks neįgyvendintas, dėl ko pagrįstai galima prognozuoti, kad atsakovas patirs nuostolius;

132) neribotam terminui sustabdžius Pirkimo procedūras, Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšos, skirtos regioninio sąvartyno plėtros projektui, gali būti prarastos, neįvykdžius įsipareigojimų nustatytais terminais. Be to, esant nestabiliai finansinei situacijai valstybėje, kitais metais iš valstybės biudžeto gali būti skirta mažesnė pinigų suma šio projekto įgyvendinimui arba projekto įgyvendinimas apskritai gali būti suspenduotas;

143) dėl šioje civilinėje byloje pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių galinčių atsirasti nuostolių suma sudarytų 1230056,59 Lt (Pirkimui pateikto geriausio pasiūlymo kaina - 12300565,93 Lt, todėl 10 procentų šio pasiūlymo vertės sudaro 1230056,59 Lt). Vien tik aplinkybė, kad dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių galimų nuostolių suma yra didelė, patvirtina, jog nuostolių atlyginimas gali būti apsunkintas. Atsakovas mano, kad dėl šios priežasties būtina užtikrinti dėl Pirkimo procedūrų sustabdymo galinčių atsirasti nuostolių atlyginimą.

15Trečiasis asmuo UAB „A.“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo apygardos teismo 2011-03-03 nutartį panaikinti, o atsakovo atskirąjį skundą tenkinti. Atsiliepime nurodoma, kad byloje nėra išsamių duomenų apie ieškovo UAB „P.“ finansinę būklę bei apie jo gebėjimą ateityje atlyginti atsakovo patirtus nuostolius, atsiradusius dėl ieškovo iniciatyva atsakovo atžvilgiu taikytų laikinųjų apsaugos priemonių. Todėl tretysis asmuo mano, kad yra reali grėsmė atsakovui UAB „A.r.a.t.“ patirti nuostolius dėl ieškovo iniciatyva teismo pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių, o ieškovo gebėjimas atlyginti atsakovo patirtus nuostolius dėl ieškovo iniciatyva atsakovo atžvilgiu pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių gali būti apsunkintas.

16Ieškovas UAB „P.“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atskirojo skundo netenkinti ir palikti Kauno apygardos teismo 2011 m. kovo 3 d. nutartį nepakeistą. Atsiliepime ieškovas nurodo, kad atsakovo prašyme nėra jokio galimų nuostolių dydžio pagrindimo, paskaičiavimo ir nėra pateikta objektyvių tokių nuostolių atsiradimą patvirtinančių įrodymų. Be to, atsakovo argumentai grindžiami visiškai deklaratyviais ir nemotyvuotais teiginiais. Todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad prašymas dėl nuostolių atlyginimo užtikrinimo nėra pagrįstas pakankamais įrodymais, kurie leistų daryti objektyvaus pobūdžio išvadą apie atsakovo preliminariai nepaskaičiuotų galimų nuostolių dydžio realumą.

17IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

18Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

19Byloje spręstinas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria teismas netaikė atsakovo nuostolių, galimų dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių, atlyginimo užtikrinimą, laikytina pagrįsta ir teisėta. Šis klausimas sprendžiamas neperžengiant skundo faktinio ir teisinio pagrindo bei patikrinant, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320, 338 straipsniai).

20Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir atsakovo nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo institutai yra tarpusavyje susiję. Teismas, taikydamas šias priemones, gali pareikalauti, kad ieškovas ar kitas prašymą padavęs asmuo pateiktų atsakovo nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą, kuriuo, taip pat, gali būti ir banko garantija (CPK 147 straipsnio 1 dalis). Teismas nustato atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą tais atvejais, kai pagal bylos duomenis yra prognozuojama, kad nuostoliai gali atsirasti ir byloje yra duomenų, jog patirtų tokių nuostolių atlyginimas gali būti apsunkintas, ir atsakovui, prašančiam galinčių atsirasti jo nuostolių atlyginimo užtikrinimo, pateikus duomenis apie galimų nuostolių dydį, preliminarų jų paskaičiavimą (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gruodžio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1561/2010).

21Kauno apygardos teismas 2011 m. vasario 3 d. nutartimi pritaikė laikinąją apsaugos priemonę – sustabdė supaprastinto atviro konkurso „Alytaus regiono didelių gabaritų atliekų surinkimo ir kompostavimo aikštelių įrengimas“, pirkimas Nr. ( - ), viešųjų pirkimų procedūras. Nuo šio momento atsakovas įgijo teisę motyvuotai prašyti teismo pareikalauti iš ieškovo galimų jo nuostolių dėl laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo atlyginimo užtikrinimo (CPK 147 straipsnio 1 dalis).

22Kaip žinoma, tuomet, kai atsakovas įrodo, jog dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo jis ateityje iš tiesų gali patirti nuostolių, teismas, įvertinęs pateiktus įrodymus, turi užtikrinti šių tikėtinų ir realiai prognozuotinų nuostolių atlyginimą (CPK 12, 17, 147 straipsniai). Paprastai teismas nustato šių nuostolių atlyginimo užtikrinimą tais atvejais, kai pagal bylos duomenis yra realiai prognozuojama, kad jie gali atsirasti ir byloje yra duomenų, jog nuostolių atlyginimas gali būti apsunkintas (nuostoliai yra dideli, ieškovas yra finansiškai nepajėgus jų padengti, neturi Lietuvoje turto, gali vengti atlyginti nuostolius ir pan.), o atsakovas, prašantis nuostolių atlyginimo užtikrinimo, pateikia duomenis apie jų dydį, preliminarų paskaičiavimą (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. sausio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-107/2010).

23Pirmiau buvo minėta, jog teismas, atsisakydamas patenkinti atsakovo prašymą, konstatavo, kad jo argumentai nėra pagrįsti pakankamais įrodymais, leidžiančiais daryti išvadą apie preliminariai nepaskaičiuotų galimų nuostolių dydžio realumą, nes darbai nuo numatyto plano gali atsilikti nežymiai. Be to, nurodė, jog pateisinamas vėlavimas, paprastai, nelaikomas netinkamu prievolių nevykdymu, už kurį gali būti taikomos sankcijos (netesybos). Atsakovo atskirasis skundas grindžiamas tuo, kad dėl šių priemonių taikymo yra stabdomas Alytaus regiono aplinkosauginės būklės gerinimas, dėl ko bus pažeistas viešasis interesas, nes dėl sustabdytų Pirkimo procedūrų projekto įgyvendinimas gali nusikelti arba šis projektas apskritai gali likti neįgyvendintas, dėl ko atsakovas patirs nuostolius.

24Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal susiklosčiusią teismų praktiką nagrinėjamos kategorijos bylose yra viešas interesas, todėl teismas privalo būti aktyvus, turi pats pareikalauti pateikti duomenis, kurių trūksta kuriam nors klausimui išspręsti, atsižvelgti į ieškovo turtinę padėtį, garantuoti ieškovo ir atsakovo interesų bei procesinių poveikio priemonių pusiausvyrą, šalių lygiateisiškumą. Teisėjų kolegija sprendžia, kad nagrinėjamoje byloje teismas neįvykdė šios savo pareigos (CPK 185 straipsnis).

25Visų pirma, skundžiamoje nutartyje, kaip minėta, iš esmės pripažįstama, kad darbai nuo numatyto plano gali atsilikti ir daroma išvadą, jog šis atsilikimas gali būti tik nežymus bei tokiu būdu nurodomi nuostoliai yra nerealūs. Tačiau, nežiūrint į tai, kad pareiškėjas savo prašyme išdėstė faktines aplinkybes, kurios, jo nuomone, patvirtina šį reikalavimą, teismas skundžiamoje nutartyje nenurodė jokių motyvų, kuriais atmetami apelianto teiginiai ir grindžiama išvada, jog yra galimas tik nežymus projekto įgyvendinimo atsilikimas nuo nustatyto plano. Be to, konstatuodamas, kad atsakovo argumentai nėra pagrįsti pakankamais įrodymais, teismas nesiėmė procesinių priemonių, kad šalys pateiktų būtinus įrodymus, kurie patvirtintų arba paneigtų pareiškėjo prašymo pagrįstumą ir leistų daryti, kaip nurodoma nutartyje, objektyvaus pobūdžio išvadą šiuo klausimu. Taip pat, visiškai neargumentuota ir konkrečia vykdomo viešo pirkimo medžiaga nepagrįsta teismo išvada, susijusi su pateisinamu vėlavimu.

26Antra, teisėjų kolegija sutinka su trečiojo asmens atsiliepime į atskirąjį skundą išdėstytais argumentais apie tai, kad teismas visiškai netyrė ir neįvertino ieškovo UAB „P.“ finansinių galimybių ateityje atlyginti atsakovo galimai patirtus nuostolius.

27Remiantis išdėstytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija daro išvadą, kad teismas, spręsdamas viešąjį interesą turintį klausimą dėl atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo, tinkamai neįvertino visų reikšmingų bylos aplinkybių. Kaip žinoma, dėl proceso teisės normų pažeidimų, nenustačius visų aplinkybių, susijusių su atsakovo prašymo pagrįstumu, yra neatskleidžiama bylos esmė ir šis klausimas gali būti išspręstas neteisingai, o apeliacinės instancijos teismas tokių pažeidimų negali ištaisyti, todėl skundžiama teismo nutartis panaikintina, o klausimas dėl CPK 147 straipsnio nuostatų taikymo nagrinėjamu atveju perduotinas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 338 straipsnis, 329 straipsnio 1 dalis, 327 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

28Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 3 punktu,

Nutarė

29Kauno apygardos teismo 2011 m. kovo 3 d. nutartį panaikinti ir klausimą dėl atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „A.r.a.t.“ nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo... 3. Teisėjų kolegija,... 4. I. Ginčo esmė... 5. Kauno apygardos teismas 2011 m. vasario 3 d. nutartimi pritaikė laikinąsias... 6. Atsakovas UAB „A.r.a.t.“ pareiškimu dėl nuostolių, galimų dėl... 7. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 8. Kauno apygardos teismas 2011 m. kovo 3 d. nutartimi netenkino atsakovo UAB... 9. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 10. Atsakovas UAB „A.r.a.t.“ atskiruoju skundu prašo panaikinti pirmosios... 11. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:... 12. 1) dėl neribotam terminui sustabdytų Pirkimo procedūrų, projekto... 13. 2) neribotam terminui sustabdžius Pirkimo procedūras, Europos Sąjungos... 14. 3) dėl šioje civilinėje byloje pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių... 15. Trečiasis asmuo UAB „A.“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo... 16. Ieškovas UAB „P.“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atskirojo... 17. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 18. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 19. Byloje spręstinas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria... 20. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir atsakovo nuostolių, galimų dėl... 21. Kauno apygardos teismas 2011 m. vasario 3 d. nutartimi pritaikė laikinąją... 22. Kaip žinoma, tuomet, kai atsakovas įrodo, jog dėl laikinųjų apsaugos... 23. Pirmiau buvo minėta, jog teismas, atsisakydamas patenkinti atsakovo prašymą,... 24. Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal susiklosčiusią teismų praktiką... 25. Visų pirma, skundžiamoje nutartyje, kaip minėta, iš esmės pripažįstama,... 26. Antra, teisėjų kolegija sutinka su trečiojo asmens atsiliepime į... 27. Remiantis išdėstytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija daro išvadą, kad... 28. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 29. Kauno apygardos teismo 2011 m. kovo 3 d. nutartį panaikinti ir klausimą dėl...