Byla e2-47-242/2016
Dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo, tretieji asmenys byloje Ignalinos rajono savivaldybė, uždaroji akcinė bendrovė „Dainesa“, Medžio anglies gamintojų asociacija, uždaroji akcinė bendrovė „Listas“, uždaroji akcinė bendrovė „Difera“, uždaroji akcinė bendrovė „Atiltas“, uždaroji akcinė bendrovė „Listeka“

1Ignalinos rajono apylinkės teismo teisėjas Aleksandras Jakubovskis, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ieškinį uždarajai akcinei bendrovei „Regnus“ dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo, tretieji asmenys byloje Ignalinos rajono savivaldybė, uždaroji akcinė bendrovė „Dainesa“, Medžio anglies gamintojų asociacija, uždaroji akcinė bendrovė „Listas“, uždaroji akcinė bendrovė „Difera“, uždaroji akcinė bendrovė „Atiltas“, uždaroji akcinė bendrovė „Listeka“,

Nustatė

2Ieškovas prašo įpareigoti atsakovą uždarąją akcinę bendrovę „Regnus“, įmonės kodas 302539362, per 6 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos savo lėšomis pašalinti savavališkos statybos padarinius, dėl kurių 2015 m. balandžio 22 d. buvo surašytas privalomasis nurodymas pašalinti savavališkos statybos padarinius, t. y. nugriauti savavališkai pastatytą metalinį angarą ir sutvarkyti statybvietę žemės sklype, kurio kadastrinis Nr. ( - ), o atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Regnus“ neįvykdžius teismo sprendimo per 6 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos savo lėšomis pašalinti savavališkos statybos padarinius žemės sklype, kurio kadastrinis Nr. ( - ), ieškovui suteikiama teisė nugriauti šį statinį – metalinį angarą – bei sutvarkyti statybvietę, reikiamas išlaidas išieškant iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Regnus“. Ieškovas prašo priimti sprendimą už akių, jei atsakovas nepateiks atsiliepimo į ieškinį.

3Nurodo, kad Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Utenos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros poskyrio (toliau – Inspekcijos) specialistė pagal 2015 m. kovo 27 d. gautą pranešimą apie savavališkas statybas, patikrino statybvietę ir nustatė, kad žemės sklype, esančiame ( - ), kurio kadastrinis Nr. ( - ), stovi neteisėtai pastatytas statinys – metalinis angaras. Atlikto patikrinimo metu buvo surašytas 2015 m. balandžio 7 d. Statybos patikrinimo aktas Nr. (22.2)SPA-538.Vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka, už savavališką statybą atsakovui Inspekcijos pareigūnė 2015 m. balandžio 17 d. surašė Savavališkos statybos aktą Nr. SSA-90-150417-00014, kuriuo buvo pareikalauta iš statytojo nevykdyti jokių ypatingo statinio – metalinio arkinio angaro – statybos darbų žemės sklype, kurio kadastrinis Nr. ( - ), išskyrus statybos darbus, kuriuos būtina atlikti šalinant savavališkos statybos padarinius, apsaugoti statybvietę ir aplinką. Š. S. statybos aktas buvo išsiųstas registruotu laišku su įteikimu.

4Ieškovas nustatė, kad atsakovas prieš pradėdamas metalinio arkinio angaro statybą žemės sklype, kadastrinis Nr. ( - ), kuris nuosavybės teise be uždarosios akcinės bendrovės „Regnus“ priklauso dar ir kitiems juridiniams asmenims: uždarajai akcinei bendrovei „Dainesa“, Medžio anglies gamintojų asociacijai, uždarajai akcinei bendrovei „Listas“, uždarajai akcinei bendrovei „Difera“, uždarajai akcinei bendrovei „Atiltas“, uždarajai akcinei bendrovei „Listeka“, privalėjo gauti ne tik statybą leidžiančius dokumentus, bet ir bendraturčių sutikimą. V. T. planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymu, už savavališką statybą atsakovui Inspekcijos Utenos skyriaus vedėjas 2015 m. balandžio 22 d. surašė Privalomąjį nurodymą Nr. PRN-90-150422-00014 pašalinti savavališkos statybos padarinius. Šiuo administraciniu aktu Nr. PRN-90-150422-00014 statybos valstybinę priežiūrą atliekantis pareigūnas, be visų kitų nurodytų aplinkybių, pareikalavo iš statytojo ne vėliau kaip iki 2015 m. spalio 22 d. savo lėšomis pašalinti savavališkos statybos padarinius – nugriauti neteisėtai pastatytą metalinį angarą ir sutvarkyti statybvietę žemės sklype, kurio kadastrinis Nr. ( - ). Apie privalomojo nurodymo įvykdymą atsakovas įpareigotas nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas pasibaigus nustatytam privalomojo nurodymo įvykdymo terminui, informuoti Inspekcija. Be to, atsakovas šiuo privalomuoju nurodymu buvo įspėtas, kad neįvykdžius reikalavimo nustatytu laiku, bus kreipiamasi į teismą dėl įpareigojimo vykdyti šį privalomąjį nurodymą. Atsakovas Inspekcijai nepateikė paaiškinimų, dėl ko ypatingos kategorijos statinio – metalinio arkinio angaro – statyba buvo vykdoma be statybą leidžiančių dokumentų.

5Ieškovas pranešė atsakovui apie savavališkos statybos aktą ir privalomąjį nurodymą pašalinti savavališkos statybos padarinius, tačiau atsakovas įsipareigojimų neįvykdė.

6Atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Regnus“ ir tretiesiems asmenims procesiniai dokumentai buvo išsiųsti du kartus ieškinyje nurodytais juridinių asmenų buveinių adresais, tačiau šie procesiniai dokumentai atsakovui ir tretiesiems asmenims neįteikti ir grąžinti teismui su atžymomis, jog jų adresatai neatsiėmė. Kiti juridinių asmenų buveinių adresai yra nežinomi. Lietuvos Respublikos civilio proceso kodekso 123 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad kai procesinį dokumentą pristatantis asmuo neranda adresato juridinio asmens buveinės vietoje ar kitoje juridinio asmens nurodytoje vietoje, procesinis dokumentas įteikiamas bet kuriam kitam įteikimo vietoje esančiam juridinio asmens darbuotojui. Kai šioje dalyje nustatyta tvarka procesinių dokumentų įteikti nepavyksta, procesinis dokumentas siunčiamas juridinio asmens buveinės adresu ir laikomas įteiktu praėjus dešimčiai dienų nuo išsiuntimo.

7Ieškovas nurodė, kad minėtų juridinių asmenų buveinių kiti adresai jam nėra žinomi, todėl vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 130 straipsniu, procesiniai dokumentai atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Regnus“ ir tretiesiems asmenims turi būti įteikiami viešo paskelbimo būdu.

8Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti viešo paskelbimo būdu 2016 m. vasario 18 d. paskelbiant specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt pranešimą apie civilinės bylos iškėlimą (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 130 straipsnis).

9Atsakovas per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė, todėl ieškovo prašymu sprendimas priimamas už akių. Pagal Civilinio proceso kodekso 285 straipsnio 2 dalį priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

10Trečiasis asmuo byloje Ignalinos rajono savivaldybė, atsiliepime nurodė, kad su ieškinio motyvais sutinka ir neprieštarauja dėl sprendimo už akių priėmimo. Taip pat nurodė, kad atsakovas uždaroji akcinė bendrovė „Regnus“ nesikreipė į Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir architektūros skyrių dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo ir Ignalinos rajono savivaldybėje, Naujojo Daugėliškio seniūnijoje, Mikalavo kaime, esančiam metaliniam angarui statybos leidimas nebuvo išduotas.

11Ieškinys teisėjo rezoliucija priimtas 2016 m. sausio 4 d., todėl ši data laikoma civilinės bylos iškėlimo teisme diena (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 137 straipsnio 1 dalis).

12Ieškinys tenkinamas.

13Ieškovo pateikti dokumentai – Valstybės įmonės Registrų centro Utenos filialo pažymėjimas apie nekilnojamąjį turtą, Privalomojo nurodymo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo patikrinimo 2015 spalio 30 d. aktas Nr. NPA-90-151030-00026, PVM sąskaita-faktūra dėl skelbimo uždarojoje akcinėje bendrovėje „Lietuvos žinios“, Inspekcijos 2015 m. balandžio 22 d. raštas Nr. (22.51)-2D-5693 dėl privalomojo nurodymo pašalinti savavališkos statybos padarinius, 2015 m. balandžio 22 d. privalomasis nurodymas Nr. PRN-90-150422-00014 pašalinti savavališkos statybos padarinius, 2015 m. balandžio 21 d. raštas Nr. (22.51)-2D-5600 dėl savavališkos statybos akto surašymo, 2015 m. balandžio 21 d. raštas Nr. (22.51)-2D-5575 dėl savavališkos statybos akto , 2015 m. balandžio 17 d. savavališkos statybos aktas Nr. SSA-90-150417-00014 ir kiti dokumentai – patvirtina, kad patikrinimo metu buvo nustatyta, jog atsakovas, kuriam bendrosios dalinės nuosavybės teise su bendraturčiais: uždarąja akcine bendrove „Dainesa“, Medžio anglies gamintojų asociacija, uždarąja akcine bendrovė „Listas“, uždarąja akcine bendrove „Difera“, uždarąja akcine bendrove „Atiltas“, uždarąja akcine bendrove „Listeka“, priklausančiame 4,9713 ha ploto kitos pagrindinės naudojimo paskirties, pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos naudojimo būdo žemės sklype, kurio kadastrinis Nr. ( - ), neturėdamas nustatyta tvarka rašytinio pritarimo minėtų bendraturčių ir neturėdamas įstatymų nustatyta tvarka išduoto leidimo statybai, savavališkai pastatė metalinį arkinį angarą, kurio paskirtis – gamybos ir pramonės sandėliavimas.

14Sutinkamai su Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.103 straipsnio 1 dalies nuostatomis, jeigu statinys (jo dalis) yra pastatytas ar statomas savavališkai arba ne savavališkai, tačiau pažeidžiant statinio projekto sprendinius ar teisės aktų reikalavimus, tai tokiu statiniu (jo dalimi) naudotis ar juo disponuoti (parduoti, padovanoti, išnuomoti ar pan.) draudžiama. Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2 straipsnio 71 dalyje nustatyta, kad savavališka statyba – statinio ar jo dalies statyba be galiojančio statybą leidžiančio dokumento arba turint galiojantį statybą leidžiantį dokumentą, tačiau pažeidžiant esminius statinio projekto sprendinius. Pagal Statybos įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 1,2 punktus statytojo teisė įgyvendinama, kai statytojas žemės sklypą, kuriame statomas statinys, valdo nuosavybės teise arba valdo ir naudojasi kitais Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais pagrindais, taip pat, kai statytojas turi statybą leidžiantį dokumentą (kai jis privalomas).

15Ištyręs šioje civilinėje byloje esančius rašytinius įrodymus, teismas daro išvadą, kad ieškovo ieškinys yra pagrįstas ir tenkintinas pilnutinai, kadangi iš visos šios civilinės bylos medžiagos matyti, jog statytojas ypatingo statinio statybai vykdyti kitos pagrindinės naudojimo paskirties žemės sklype, kurio kadastrinis Nr. ( - ), statybą leidžiančių dokumentų ieškovui nepateikė, todėl atsakovo buvo pastatytas pažeidžiant įstatymų nuostatų reikalavimus.

16Kadangi uždaroji akcinė bendrovė „Regnus“ geranoriškai per nurodytą protingą terminą savo lėšomis nepašalino neteisėtos statybos padarinių pagal valstybine statybos priežiūrą atliekančių pareigūnų reikalavimą, todėl esant nurodytoms aplinkybėms bei teisiniam reglamentavimui, ieškovės Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos ieškinys tenkintinas, atsakovas per 6 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos savo lėšomis privalo pašalinti savavališkos statybos padarinius, dėl kurių 2015-04-22 buvo surašytas Privalomasis nurodymas pašalinti savavališkos statybos padarinius, t. y. nugriauti savavališkai pastatytą metalinį angarą ir sutvarkyti statybvietė žemės sklype, kurio kadastrinis Nr. ( - ), o neįvykdžius teismo sprendimo per 6 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos savo lėšomis pašalinti savavališkos statybos padarinių žemės sklype, kurio kadastrinis Nr. ( - ), ieškovui suteikiama teisė nugriauti metalinį angarą bei sutvarkyti statybvietė, reikiamas išlaidas išieškant iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Regnus“.

17Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 80 straipsnio 1 dalies 5 punktą už ieškinį turi būti sumokėtas 41,00 Eur žyminis mokestis. Ieškovas nuo žyminio mokesčio mokėjimo yra atleistas (Civilinio proceso kodekso 83 straipsnio 1 dalies 5 punktas), todėl, vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 96 straipsnio 1 dalimi, iš atsakovo į valstybės biudžetą išieškomos bylinėjimosi išlaidos – 30,75 Eur žyminio mokesčio (41,00x75 procentai=30,75 Eur).

18Dėl procesinių dokumentų įteikimo teismas turėjo 10,36 Eur pašto išlaidų. Šios išlaidos priskiriamos prie bylinėjimosi išlaidų (Civilinio proceso kodekso 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas) ir pagal Civilinio proceso kodekso 96 straipsnį turi būti išieškotos iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Regnus“ į valstybės biudžetą.

19Remdamasis tuo, kas išdėstyta, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 262, 285-286 straipsniais, teismas

Nutarė

20Ieškinį patenkinti.

21Įpareigoti atsakovą uždarąją akcinę bendrovę „Regnus“, įmonės kodas 302539362, per 6 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos savo lėšomis pašalinti savavališkos statybos padarinius, dėl kurių 2015 m. balandžio 22 d. buvo surašytas privalomasis nurodymas pašalinti savavališkos statybos padarinius, t. y. nugriauti savavališkai pastatytą metalinį angarą ir sutvarkyti statybvietę žemės sklype, kurio kadastrinis Nr. ( - )

22Atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Regnus“, įmonės kodas 302539362, neįvykdžius teismo sprendimo per 6 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos savo lėšomis pašalinti savavališkos statybos padarinius žemės sklype, kurio kadastrinis Nr. ( - ), ieškovui Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, juridinio asmens kodas 288600210, suteikiama teisė nugriauti statinį – metalinį angarą bei sutvarkyti statybvietę, reikiamas išlaidas išieškant iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Regnus“.

23Priteisti iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Regnus“, įmonės kodas 302539362, į valstybės biudžetą 30,75 Eur (trisdešimt eurų 75 ct) žyminio mokesčio ir 10,36 Eur (dešimt eurų 36 ct) pašto išlaidų, iš viso 41,11 Eur (keturiasdešimt vieną eurą 11 ct).

24Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti Ignalinos rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

25Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Panevėžio apygardos teismui per Ignalinos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Ignalinos rajono apylinkės teismo teisėjas Aleksandras Jakubovskis,... 2. Ieškovas prašo įpareigoti atsakovą uždarąją akcinę bendrovę... 3. Nurodo, kad Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie... 4. Ieškovas nustatė, kad atsakovas prieš pradėdamas metalinio arkinio angaro... 5. Ieškovas pranešė atsakovui apie savavališkos statybos aktą ir... 6. Atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Regnus“ ir tretiesiems asmenims... 7. Ieškovas nurodė, kad minėtų juridinių asmenų buveinių kiti adresai jam... 8. Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti viešo paskelbimo būdu 2016 m.... 9. Atsakovas per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė,... 10. Trečiasis asmuo byloje Ignalinos rajono savivaldybė, atsiliepime nurodė, kad... 11. Ieškinys teisėjo rezoliucija priimtas 2016 m. sausio 4 d., todėl ši data... 12. Ieškinys tenkinamas.... 13. Ieškovo pateikti dokumentai – Valstybės įmonės Registrų centro Utenos... 14. Sutinkamai su Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.103 straipsnio 1 dalies... 15. Ištyręs šioje civilinėje byloje esančius rašytinius įrodymus, teismas... 16. Kadangi uždaroji akcinė bendrovė „Regnus“ geranoriškai per nurodytą... 17. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 80 straipsnio 1 dalies 5... 18. Dėl procesinių dokumentų įteikimo teismas turėjo 10,36 Eur pašto... 19. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio... 20. Ieškinį patenkinti.... 21. Įpareigoti atsakovą uždarąją akcinę bendrovę „Regnus“, įmonės... 22. Atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Regnus“, įmonės kodas 302539362,... 23. Priteisti iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Regnus“, įmonės... 24. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 25. Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti...