Byla L2-845-253/2007
Dėl skolos, delspinigių bei palūkanų priteisimo priėmimo klausimą

1Klaipėdos apygardos teismo teisėja Albina Pupeikienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi kreditorės uždarosios akcinės bendrovės „Agromeat“ pareiškimo skolininkei uždarajai akcinei bendrovei „Grimeda“ dėl skolos, delspinigių bei palūkanų priteisimo priėmimo klausimą,

Nustatė

2kreditorė UAB „Agromeat“ 2007-07-25 pateikė pareiškimą skolininkei UAB „Grimeda“ dėl skolos, delspinigių bei palūkanų priteisimo.

3Pareiškimą atsisakytina priimti.

4Teismas, spręsdamas pareiškimo priėmimo klausimą, patikrina, ar nėra CPK 435 straipsnio 2 dalyje numatytų aplinkybių, kurioms esant teismas turėtų atsisakyti priimti pareiškimą. Be specialių reikalavimų, pareiškimas turi atitikti ir bendruosius procesinių dokumentų formai ir turiniui keliamus reikalavimus (CPK 435 str. 2 d. 1 p.). LR CPK 113 straipsnyje nustatyta, kad teismui pateikiama tiek procesinių dokumentų nuorašų, kad po vieną tektų priešingai šaliai ir tretiesiems asmenims. Procesinių dokumentų priedų pateikiama toks pat skaičius, kaip ir procesinių dokumentų. Pareiškėja pateikė pareiškimą ir vieną egzempliorių jo nuorašo, tačiau tik po vieną egzempliorių procesinių dokumentų priedų. LR CPK 111 str. 2 d. 4 p. nustatyta, jog procesiniame dokumente turi būti aplinkybės, patvirtinančios procesinio dokumento dalyką, ir įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes. Pareiškėja teismui nepateikė PVM sąskaitų faktūrų, patvirtinančių pareiškime nurodytas aplinkybes. LR CPK 433 str. 1 d. 4 p. nustatyta, jog pareiškime be bendrųjų reikalavimų turi būti nurodytas faktinis pagrindas. Pareiškėja UAB „Agromeat“ nurodo, jog skolininkė produkcijos įsigijo ne iš jos, o iš UAB „Gregaris“ pagal 2006-11-11 tiekimo sutartį, tačiau teismui pateikta 2006-11-17 tiekimo sutartis sudaryta tarp UAB „Agromeat“ ir UAB „Grimeda“.

5Esant šioms aplinkybėms kreditorės pareiškimą atsisakytina priimti, nes jis neatitinka bendrųjų reikalavimų, keliamų procesiniams dokumentams. Pareiškimas grąžintinas jį padavusiam asmeniui (LR CPK 435 str. 2 d. 1 p.).

6Pareiškėjai išaiškintina, kad atsisakymas priimti pareiškimą neužkerta kelio paduoti naują pareiškimą, atitinkantį įstatymo reikalavimus.

7Teismui pateiktas mokėjimo kvitas, iš kurio matyti, kad kreditorė pareikšdama pareiškimą sumokėjo 820,71 Lt žyminio mokesčio. Atsisakius priimti pareiškimą, žyminis mokestis grąžintinas pareiškėjai (LR CPK 87 str. 1 d. 3 p.).

8Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais, teismas

Nutarė

9atsisakyti priimti kreditorės uždarosios akcinės bendrovės „Agromeat“ pareiškimą skolininkei uždarajai akcinei bendrovei „Grimeda“ dėl skolos, delspinigių bei palūkanų priteisimo ir grąžinti jį padavusiam asmeniui.

10Įpareigoti Valstybinę mokesčių inspekciją grąžinti kreditorei uždarajai akcinei bendrovei „Agromeat“, įmonės kodas ( - ), esančiai ( - ), atsiskaitomoji sąskaita ( - ), AB SEB Vilniaus bankas, banko kodas ( - ), 820,71 Lt (aštuonis šimtus dvidešimt litų 71 centą) valstybei sumokėto žyminio mokesčio.

11Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai