Byla II-2908-121/2007
Dėl Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento (toliau- RAAD) Vilniaus miesto agentūros nutarimo administracinio teisės pažeidimo (ATP) byloje pakeitimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Nijolė Šidagienė, sekretoriaujant Aistei Juchnevičiūtei, dalyvaujant administracinėn atsakomybėn patrauktam asmeniui K. R. , viešame teismo posėdyje išnagrinėjo K. R. skundą dėl Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento (toliau- RAAD) Vilniaus miesto agentūros nutarimo administracinio teisės pažeidimo (ATP) byloje pakeitimo ir

Nustatė

2Vilniaus RAAD Vilniaus miesto agentūros (toliau- institucija, priėmusi nutarimą, institucija ) vyresnioji valstybinės aplinkos apsaugos inspektorė S. P. laikinajam UAB „Skalmantas“ ( - ) K. R. 2007-08-21 surašė ATP protokolą už tai, kad, atlikus bendrovės planinį patikrinimą dėl aplinkosauginių mokesčių mokėjimo, buvo nustatyta, jog ji laiku nedeklaravo ir nepateikė į vidaus rinką išleistų pakuočių apskaitos ataskaitos už 2006 m. ir tokiu būdu pažeidė LR aplinkos ministro 2007-06-27 įsakymo „Dėl aplinkos ministro 2002-06-27 įsakymo Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ 27 punktą, taip pažeisdama LR administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau- ATPK) 1512 str. 4 dalies reikalavimus (b.l.8,9).

3Institucija 2007-08-24 nutarimu Nr. VR-14.1-431 K. R. , už pažeidimo, numatyto ATPK 5112 str. 4 dalyje, skyrė administracinę nuobaudą- 800 Lt baudą (b.l.3-4).

4K. R. skundu prašo minėtą nutarimą pakeisti ir baudą sumažinti. Paaiškina, kad institucija ne visai tinkamai vadovavosi ATPK nuostatomis, reglamentuojančiomis administracinės nuobaudos skyrimą, nesivadovavo protingumo bei teisingumo principais. Nors ir pavėlavus, bet buvo pateiktos tinkamai užpildytos į vidaus rinką išleistų pakuočių deklaracija ir apskaitos ataskaita už 2006 m., o pažeidimas dėl savo pobūdžio nesukėlė realios žalos. Be to, terminas nebuvo praleistas tyčia, įmonėje tuo metu buvo sudėtinga finansinė situacija, dėl kurios teko spręsti daug problemų. Todėl mano, kad paskirta 800 Lt sankcija už padarytą administracinį teisės pažeidimą iš esmės yra nepagrįsta ir prieštarauja teisingumo bei protingumo principams. Sutinka padaręs administracinį pažeidimą, jį pripažįsta ir nuoširdžiai gailisi (b.l.2).

5K. R. teismo posėdyje skundą palaikė, dėl pažeidimo nuoširdžiai gailėjosi, papildomai paaiškino, kad UAB „Skalmantas“ šiuo metu veiklos jau nebevysto, nors bankrotas nepaskelbtas, atsiskaitinėja su kreditoriais, pažeidimo padarymo metu joje buvo likę tik du darbuotojai- jis ir finansininkė.

6Skundas tenkintinas.

7Pareiškėjas patrauktas administracinėn atsakomybėn už veikos, įtvirtintos ATPK 5112 str. 4 dalyje ir numatančios, jog administracinę atsakomybę užtraukia į vidaus rinką išleistų pakuočių apskaitos ataskaitų ir (ar) mokesčio už aplinkos teršimą pakuočių ir apmokestinamųjų gaminių atliekomis deklaracijų nepateikimas iki nustatytų terminų, padarymą.

8Pareiškėjas kaltės padarius minėtą pažeidimą neneigia, nuoširdžiai dėl jo gailisi (ATPK 31 str.1d. 1 punktas). Įvertinus tai ir bylos medžiagą, darytina išvada, kad institucija surinko pakankamus K. R. kaltės, padarius ATPK ATPK 5112 str. 4 dalyje numatytą pažeidimą, įrodymus ir pagrįstai jį patraukė atsakomybėn. Jo kaltė įrodyta ATP protokolu ir jame užfiksuotu pažeidėjo paaiškinimu (b.l.8). Institucija, įvertinusi pažeidėjo gailestį, skyrė sankcijoje numatytą minimalią baudą, todėl skundo argumentai dėl jos per griežtumo pripažintini nepagrįstais, juolab, kad pareiškėjas nepateikė jokių vėlavimą pateisinančių priežasčių įrodymų.

9Teismo paprašytas K. R. pateikė įrodymus, kad jo darbo užmokestis pastaruoju metu nuo 2200 Lt per mėnesį sumažėjo iki nepilnų 800 Lt, kas įrodo, jog jo vadovaujama įmonė išties patiria sunkumus (b.l.13), jis išlaiko nepilnametį sūnų (b.l.16). Teismas sutinka su pareiškėjo argumentu, kad šio pažeidimo sudėtis yra formali ir juo realios žalos nepadaryta, ir mano galimu, įvertinus visas nustatytas aplinkybes, nuobaudą sušvelninti.

10Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 124 str. 1 d. 5p., 128 str., teisėja

Nutarė

11skundą patenkinti. Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros 2007-08-24 nutarimą Nr. VR-14.1-431, kuriuo K. R. skirta 800 Lt bauda, pakeisti, K. R. (a/k 3630220459) skirti 100 Lt. baudą.

12Nutartis per 10 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiama apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą Vilniaus apygardos administraciniam teismui arba tiesiogiai apeliacinės instancijos teismui.

Proceso dalyviai