Byla 2-95-186/2016

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus Žironas,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo M. V. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugpjūčio 6 d. nutarties, kuria netenkintas prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir prašymai skirti baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis ir nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-3282-881/2015 pagal ieškovo M. V. ieškinį atsakovams G. G., R. G., bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Choreda“, uždarajai akcinei bendrovei „Banga plius“, uždarajai akcinei bendrovei „Aurum investicijų grupė“, uždarajai akcinei bendrovei „Esama“, uždarajai akcinei bendrovei „Alytaus keramika“, uždarajai akcinei bendrovei „Atvanora“ ir A. D. dėl sandorių ir visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo pripažinimo negaliojančiais, nuosavybės teisės pripažinimo, byloje trečiaisiais asmenimis dalyvauja K. S., uždaroji akcinė bendrovė „Šiaulių skalbykla“.

3Išnagrinėjus bylą pagal atskirąjį skundą, n u s t a t y t a :

 1. Ginčo esmė

4Vilniaus apygardos teisme nagrinėjama civilinė byla, kurioje ieškovas nutarties įžanginėje dalyje nurodytiems atsakovams yra pareiškęs tokius reikalavimus: 1) pripažinti negaliojančia 2008 m. kovo 15 d. M. V. ir uždarosios akcinės bendrovės (toliau – ir UAB) „Aurum investicijų grupė“ 40 vienetų paprastųjų vardinių 100 Lt nominalios vertės UAB „Atvanora“ akcijų pirkimo–pardavimo sutartį; 2) pripažinti iš dalies negaliojančia 2010 m. rugsėjo 20 d. UAB „Aurum investicijų grupė“ ir UAB „Esama“ 40 vienetų paprastųjų vardinių 100 Lt nominalios vertės UAB „Atvanora“ akcijų pirkimo–pardavimo sutartį; 3) pripažinti ieškovui M. V. nuosavybės teisę į 40 vienetų paprastųjų vardinių 100 Lt nominalios vertės UAB „Atvanora“ akcijų, šiuo metu priklausančių atsakovui UAB „Esama“; 4) pripažinti negaliojančia 2009 m. kovo 31 d. G. G. ir R. G. 2 475 vienetų paprastųjų vardinių 100 Lt nominalios vertės UAB „Aurum investicijų grupė“ akcijų pirkimo–pardavimo sutartį; 5) pripažinti negaliojančia 2012 m. gruodžio 20 d. G. G., R. G. ir UAB „Alytaus keramika“ 2 500 vienetų paprastųjų vardinių 100 Lt nominalios vertės UAB „Aurum investicijų grupė“ akcijų pirkimo–pardavimo sutartį; 6) pripažinti ieškovui M. V. nuosavybės teisę į 1 150 vienetų UAB „Aurum investicijų grupė“ paprastųjų vardinių 100 Lt nominalios vertės akcijų; 7) pripažinti negaliojančia 2010 m. sausio 14 d. UAB „Aurum investicijų grupė“ ir R. G. sudarytą 100 vienetų 1 000 Lt nominalios vertės paprastųjų vardinių UAB „Esama“ akcijų pirkimo–pardavimo sutartį ir taikyti restituciją, šias akcijas priteisiant UAB „Aurum investicijų grupė“; 8) pripažinti negaliojančia 2008 m. liepos 10 d. M. V. ir UAB „Choreda“ sudarytą 182 400 vienetų paprastųjų vardinių 1 Lt nominalios vertės UAB „Banga plius“ akcijų pirkimo–pardavimo sutartį; 9) pripažinti negaliojančia 2008 m. gruodžio 24 d. UAB „Choreda“ ir G. G. sudarytą 364 800 vienetų paprastųjų vardinių 1 Lt nominalios vertės UAB „Banga plius“ akcijų pirkimo–pardavimo sutartį; 10) pripažinti ieškovui M. V. nuosavybės teisę į 182 400 vienetų paprastųjų vardinių 1 Lt nominalios vertės UAB „Banga plius“ akcijų, šiuo metu priklausančių atsakovui G. G.; 11) pripažinti negaliojančia 2012 m. kovo 14 d. G. G. ir UAB „Esama“ 364 800 vienetų paprastųjų vardinių 1 Lt nominalios vertės UAB „Banga plius“ akcijų pirkimo–pardavimo sutartį; 12) pripažinti negaliojančiais visus 2013 m. rugpjūčio 1 d. UAB „Atvanora“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus; 13) atmesti reikalavimą taikyti ieškinio senatį arba, nusprendus, kad terminas yra praleistas, jį atnaujinti kaip praleistą dėl svarbių priežasčių.

5Šioje byloje anksčiau teismo priimtomis nutartimis ieškovo M. V. reikalavimams užtikrinti yra areštuotos atsakovui UAB ,,Esama“ nuosavybės teise priklausančios 40 vienetų 100 Lt nominalios vertės UAB ,,Atvanora“ paprastosios vardinės akcijos, atsakovui UAB ,,Alytaus keramika“ nuosavybės teise priklausančios 1 150 vienetų 100 Lt nominalios vertės UAB „Aurum investicijų grupė“ paprastosios vardinės akcijos ir atsakovui UAB ,,Esama“ nuosavybės teise priklausančios 182 400 vienetų 1 Lt nominalios vertės UAB „Banga plius“ paprastosios vardinės akcijos, uždraudžiant areštuotomis akcijomis disponuoti.

6Ieškovas pateikė prašymą dėl papildomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo byloje, kuriame prašė: 1) areštuoti visas UAB „Atvanora“, UAB „Aurum investicijų grupė“ ir UAB „Banga plius“ akcijas, uždraudžiant akcijų savininkams areštuotomis akcijomis disponuoti, o taip pat naudotis visomis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (toliau – ir ABĮ) 15-18 straipsniuose išvardytomis akcininko teisėmis, įskaitant, bet neapsiribojant teise gauti bendrovės pelno dalį (dividendą); gauti bendrovės lėšų, kai bendrovės įstatinis kapitalas mažinamas siekiant akcininkams išmokėti bendrovės lėšų; nemokamai gauti akcijų, kai įstatinis kapitalas didinamas iš bendrovės lėšų, pirmumo teise įsigyti bendrovės išleidžiamų akcijų; dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose ir juose balsuoti, gauti ABĮ nurodytą informaciją apie bendrovę ir kitas turtines bei neturtines akcininko teises; 2) uždrausti UAB „Atvanora“, UAB „Aurum investicijų grupė“ ir UAB „Banga plius“ vadovams patiems ar per atstovus veikti bendrovės vardu, įskaitant, bet neapsiribojant draudimu sudaryti bet kokius sandorius įmonių vardu, kuriais būtų perleidžiamas ir (arba) bet kokiu būdu apsunkinamas turtas arba didinami įmonių įsipareigojimai tretiesiems asmenims; 3) be išankstinio teismo leidimo uždrausti šaukti ir vesti UAB „Atvanora“, UAB „Aurum investicijų grupė“ ir UAB „Banga plius“ visuotinius akcininkų susirinkimus. Ieškovas savo prašymą motyvavo siekiu užtikrinti proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principų įgyvendinimą ir galbūt ieškovui palankaus teismo sprendimo sėkmingą įvykdymą.

7Atsakovai G. G., R. G., UAB „Banga plius“, UAB „Aurum investicijų grupė“ ir UAB „Atvanora“ prašė ieškovo prašymą dėl papildomų laikinųjų apsaugos priemonių atmesti; teismui atmetus ieškovo prašymą dėl bendrovių vadovų įgaliojimų apribojimų ir nustačius ieškovo piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, prašė skirti baudą, o teismui tenkinus prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių, visiškai ar iš dalies apribojant UAB „Banga plius“ akcininko teises balsuoti klausimais, reikalingais investavimo sutarties su UAB „Catus“ 3.4.1 punkto (g) papunkčiui įgyvendinti (apribojus atsakovo UAB „Banga plius“ akcininko UAB „Esama“ teisę priimti sprendimus dėl įstatinio kapitalo didinimo bei sprendimus dėl atšaukimo visiems akcininkams pirmenybės teisės įsigyti naujai išleidžiamų bendrovės akcijų, UAB „Banga plius“ įstatų keitimo, uždraudus UAB „Banga plius“ vadovui sudaryti su tuo susijusias sutartis) – įpareigoti ieškovą M. V. užtikrinti būsimus atsakovo UAB „Banga plius“ nuostolius, patirtus dėl šioje byloje pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių, įmokant į teismo depozitinę sąskaitą 420 000 Eur dydžio sumą arba pateikiant banko garantiją dėl atitinkamos sumos išmokėjimo atsakovui UAB „Banga plius“ iki teismo nutartyje nurodyto termino.

 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2015 m. rugpjūčio 6 d. nutartimi ieškovo M. V. prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmetė, taip pat atmetė atsakovų G. G., R. G., UAB „Banga plius“, UAB „Aurum investicijų grupė“ ir UAB „Atvanora“ prašymus skirti ieškovui baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis ir taikyti nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą.

9Teismas nurodė, kad ieškovas toje pačioje byloje iš esmės prašo taikyti tas pačias laikinąsias apsaugos priemones, kurių taikymo klausimas jau buvo išspręstas Vilniaus apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 21 d. nutartimi – prašymas patenkintas iš dalies. Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones buvo areštuotos ginčo akcijos, o dėl kitų ieškovo prašytų taikyti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo teismas sprendė, kad jos neatitiktų ekonomiškumo ir proporcingumo principų bei pažeistų šalių interesų pusiausvyrą. Teismo nuomone, naujai reiškiamu prašymu ieškovas įsiteisėjusiais teismų sprendimais konstatuotų aplinkybių pagrįstumo nepaneigė, todėl nagrinėdamas prašymą pakartotinai atsižvelgė į jau nustatytas aplinkybes.

10Ieškovas patikslintu ieškiniu nagrinėjamoje byloje prašo pripažinti negaliojančiais jo paties sudarytus akcijų perleidimo sandorius, o taip pat vėlesnius tų pačių akcijų perleidimo sandorius bei 2013 m. rugpjūčio mėnesį UAB ,,Atvanora“ akcininkų priimtus sprendimus padidinti bendrovės įstatinį kapitalą,. Ieškovas nekelia reikalavimų dėl UAB ,,Atvanora“, UAB „Aurum investicijų grupė“ ir UAB „Banga plius“ vadovų sudarytų sandorių, išskyrus jau minėtus akcijų perleidimo sandorius. Ieškovas su prašymu pateikė įrodymus, susijusius tik su trečiojo asmens investicijomis į UAB „Banga plius“, o laikinąsias apsaugos priemones prašo taikyti ir UAB ,,Atvanora“ bei UAB „Aurum investicijų grupė“ akcininkų teisių ir vadovų įgaliojimų apimtyje. Teismas taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad ieškovas byloje pareiškė reikalavimus dėl nuosavybės teisės jam pripažinimo tik į dalį atsakovų UAB ,,Atvanora“, UAB „Aurum investicijų grupė“ ir UAB „Banga plius“ akcijų, tačiau, nenurodydamas motyvų, kaip tokie akcininkų susirinkimuose priimami sprendimai gali apsunkinti galimo teismo sprendimo įvykdymą, laikinųjų apsaugos priemonių pagrindu siekia riboti visas akcininkų teises ir visus sprendimus. Dėl tokių priežasčių teismas sprendė, kad ieškovas neįrodė, kad netaikius visų ar dalies jo prašomų laikinųjų apsaugos priemonių, susijusių su akcininkų teisėmis, teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų ar taptų neįmanomu.

11Teismas sutiko su atsakovų atsiliepimo į prašymą argumentais, kad tenkinus ieškovo prašymą dėl uždraudimo UAB ,,Atvanora“, UAB „Aurum investicijų grupė“ ir UAB „Banga plius“ vadovams patiems arba per atstovus veikti bendrovės vardu, būtų iš esmės paralyžiuota nurodytų įmonių veikla, nors tai nėra susiję su ieškinio dalyku. Tokiu būdu akivaizdžiai būtų ne tik pažeisti ekonomiškumo ir proporcingumo principai, šalių interesų pusiausvyra, bet tokios laikinosios apsaugos priemonės taikymas neatitiktų ir protingumo, sąžiningumo bei teisėtumo principų.

 1. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

12Apeliantas (ieškovas) M. V. atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugpjūčio 6 d. nutarties dalį, kuria buvo atmestas prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones, t. y. iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos be išankstinio teismo leidimo uždrausti šaukti ir vesti UAB „Atvanora“, UAB „Aurum investicijų grupė“ ir UAB „Banga plius“ visuotinius akcininkų susirinkimus; areštuoti visas UAB „Atvanora“, UAB „Aurum investicijų grupė“ ir UAB „Banga plius“ akcijas, uždraudžiant areštuotomis akcijomis disponuoti.

13Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

 1. Teismo anksčiau pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės nebeužtikrina ieškovo interesų apsaugos ir galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymo. Taikant laikinąsias apsaugos priemones šioje byloje turėtų būti siekiama ne tik to, kad ieškovui priklausančios akcijos nebūtų perleistos kitiems asmenims, bet ir to, kad jų apimtis bendrovių įstatiniame kapitale nesumažėtų. Šiuo atveju teisių apimtis galėtų būti išsaugoma tik kontroliuojant (turint galimybę uždrausti) neteisėtus bendrovių veiksmus, susijusius su bendrovių turto ar akcijų perleidimu bei jų vertės mažinimu / didinimu, t. y. tokius veiksmus, kurie sprendžiami tik visuotiniame akcininkų susirinkime.
 2. Atsakovai siekia pašalinti ieškovą iš dalyvavimo įmonių valdyme ir užkirsti kelią ieškovui apginti savo turtinius interesus. Atsakovai sistemingai didina įmonių bendrovių kapitalą, siekdami, kad teismui patenkinus ieškinį ir akcijas grąžinus ieškovui, pastarojo dalis bendrovių įstatiniame kapitale būtų kuo mažesnė.
 3. Atsakovai ne tik keičia kontroliuojamų bendrovių akcinio kapitalo apimtį, sudaro akcijų perleidimo sandorius, tačiau sąmoningai veikia ir prieš teisingą bei greitą šios civilinės bylos išnagrinėjimą.
 4. Priešingai nei nurodė teismas, ieškovo prašoma taikyti laikinoji apsaugos priemonė nevaržo bendrovių teisių daugiau negu būtina pareikštiems reikalavimams užtikrinti, ji yra proporcinga siekiamiems tikslams ir užtikrinta ieškovo bei bendrovių teisėtų interesų pusiausvyrą.
 5. Jeigu laikinoji apsaugos priemonė atsakovams, kurie turi galimybę daryti įtaką priimamiems sprendimas svarbiausiais bendrovių veiklos klausimais, nebūtų pritaikyta, o ieškinys būtų patenkintas, ieškovui priklausančių akcijų vertė tikėtinai sumažėtų. Tokiu būdu ieškovas būtų nušalintas nuo dalyvavimo bendrovių valdyme ir teismo sprendimo įvykdymas taptų ne tik neįmanomas, bet ir beprasmis. Tuo atveju, jei laikinoji apsaugos priemonė būtų pritaikyta, o ieškinys atmestas, atsakovai nepatirtų jokių nuostolių, nes gavę teismo leidimą galėtų šaukti visuotinius akcininkų susirinkimus.

14Atsakovai G. G., R. G., UAB „Aurum investicijų grupė“, UAB „Banga plius“ ir UAB „Atvanora“ atsiliepime ieškovo prašymą dėl papildomų laikinųjų apsaugos priemonių atmesti.

15Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

 1. Dėl prašymo iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos be teismo leidimo uždrausti šaukti ir vesti bendrovių akcininkų susirinkimus. Ieškovas prašo teismo spręsti akcininkų susirinkimo sušaukimo pagrįstumo klausimus, gali ar ne vykti akcininkų susirinkimas, tačiau jokiu teisės aktu teismams nėra priskirta dalyvavimo juridinių asmenų veikloje teisė. Be to, prašomi taikyti ribojimai teismo jau buvo svarstyti, naujų aplinkybių, įrodančių, kad šių bendrovių akcininkai atlieka kokius nors veiksmus, kurie galėtų apsunkinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą, ieškovas nepateikė. Prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės nėra susijusios su ginčo dalyku.
 2. Dėl prašymo areštuoti visas UAB „Atvanora“, UAB ‚Aurum investicijų grupė“ ir UAB „Banga plius“ akcijas. Visų akcijų areštas nesusijęs su bylos dalyku, prašoma taikyti laikinoji apsaugos priemonė yra neproporcinga ir neekonomiška. Be to, ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo yra paremtas deklaratyviais teiginiais.
 1. Apeliacinio teismo teisiniai argumentai ir išvados

16Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nagrinėjamu atveju nenustatyta.

17Byloje kilo ginčas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties dalies, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

18Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį teismas byloje dalyvaujančių ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia ieškinio reikalavimą ir, nesiėmus šių priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Taigi įstatymas laikinosioms apsaugos priemonėms taikyti nustato dvi privalomas sąlygas: pirma, ieškovo reikalavimas turi būti tikėtinai pagrįstas, antra, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Nesant bent vienos iš šių sąlygų, nėra pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

19Pirmosios instancijos teismas ieškovo prašymą dėl papildomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė visiškai. Ieškovas atskirajame skunde sutiko su teismu, kad jo prašymas dėl dalies laikinųjų apsaugos priemonių taikymo yra perteklinis. Apeliantas atskirajame skunde, nesutikdamas su pirmosios instancijos teismu, prašo uždrausti iki teismo sprendimo įsiteisėjimo be išankstinio teismo leidimo šaukti ir vesti UAB „Atvanora‘, UAB „Aurum investicijų grupė“ ir UAB „Banga plius“ visuotinius akcininkų susirinkimus, taip pat areštuoti visas šių įmonių akcijas, uždraudžiant akcijų savininkams akcijomis disponuoti.

20Apeliacinės instancijos teismas sutinka su atsakovų atsiliepime į atskirąjį skundą išdėstytais argumentais dėl ieškovo prašymo dalies dėl visų UAB „Atvanora“, UAB „Aurum investicijų grupė“ ir UAB „Banga plius“ akcijų arešto. Visų šių įmonių akcijų areštas nesusijęs su ieškovo byloje reiškiamais reikalavimais. Ieškovas ieškinyje suformuluotais reikalavimais siekia, kad būtų pripažintos negaliojančiomis akcijų pirkimo–pardavimo sutartys ir taikyta restitucija, pripažįstant ieškovo nuosavybės teisę į 40 vienetų paprastųjų vardinių 100 Lt nominalios vertės UAB „Atvanora“ akcijų, 1 150 vienetų UAB „Aurum investicijų grupė“ paprastųjų vardinių 100 Lt nominalios vertės akcijų ir 182 400 vienetų paprastųjų vardinių 1 Lt nominalios vertės UAB „Banga plius“ akcijų. Taigi ieškovas siekia konkrečios įmonių akcijų dalies nuosavybės teisių jam pripažinimo. Akcijos, dėl kurių nuosavybės teisės byloje vyksta ginčas, jau yra areštuotos. Tokios pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės užtikrina padėties, esančios bylos nagrinėjimo metu, stabilumą, status quo išsaugojimą, kurios kartu yra ir prevencinio pobūdžio priemonės, užkertančios kelią žalai ar kitiems neigiamiems padariniams atsirasti. Dėl šios priežasties būsimo galbūt ieškovui palankaus teismo sprendimo neįvykdymo grėsmė šiuo metu yra pašalinta ir nėra jokio pagrindo išplėsti šios laikinosios apsaugos priemonės apimtį ir areštuoti visas, o ne tik ginčo dalyku esančias įmonių akcijas. Be to, areštavus įmonių akcijas, dėl kurių byloje nėra ginčo ir kurios yra nesusijusios su ieškinyje pareikštais reikalavimais, būtų pažeistas ekonomiškumo ir proporcingumo principas, ką buvo konstravęs Lietuvos apeliacinis teismas dar 2013 m. spalio 31 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 2-2439/2013. Ieškovo nurodomas proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principas nesudaro pagrindo daryti kitos, nei prieš tai nurodytos, išvados dėl įmonių akcijų arešto.

21Visgi apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad kita ieškovo prašymo dalis dėl laikinųjų apsaugos priemonių iš dalies yra pagrįsta. Ieškovas ne tik siekia susigrąžinti nuosavybę į dalį pirmiau minėtų įmonių akcijų, bet yra suinteresuotas ir tuo, kad ginčo laikotarpiu nesumažėtų šių akcijų vertė. Iš to galima spręsti, kad kitos ieškovo prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės tikslas yra prevencinis, o tai tam tikrais atvejais irgi gali būti siejama su sprendimo tinkamu įvykdymu ir lemti būtinumą taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Jei akcijų, į kurias nuosavybės teises ieškovas siekia susigrąžinti, apimtis bendrovių įstatiniame kapitale sumažėtų, tikėtina, sumažėtų akcijų vertė, taip pat ir ginčo akcijomis garantuojamų teisių apimtis sprendžiant klausimus įmonėse. Bylos duomenys patvirtina, kad sprendimai dėl įmonių įstatinio kapitalo jau buvo ir ateityje dar gali būti priimti. Tačiau akcijomis garantuojamų teisių apimtis gali būti išsaugoma ne uždraudžiant be teismo išankstinio teismo leidimo šaukti ir vesti UAB „Atvanora“, UAB „Aurum investicijų grupė“ ir UAB „Banga plius“ visuotinius akcininkų sprendimus, o nustatant, kad įmonės akcininkai neturi teisės priimti sprendimų, dėl kurių galėtų sumažėti ieškovo dalis įmonių įstatiniame kapitale. Atsiradus objektyviai būtinybei keisti bendrovės įstatinį kapitalą, teismui gali būti pateiktas motyvuotas prašymas pakeisti laikinąsias saugos priemones. O visiškas įmonių akcininkų teisių inicijuoti ir šaukti akcininkų susirinkimus draudimas šiuo atveju neabejotinai neatitiktų nei ekonomiškumo, nei proporcingumo principų, t. y. nepagrįstai apribotų akcininkų, dėl kurių nuosavybės teisių į akcijas nėra ginčo, teises.

22Esant pirmiau nurodytoms aplinkybės, atskirasis skundas tenkinamas iš dalies ir pirmosios instancijos teismo nutarties dalis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pakeičiama.

23Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

24Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugpjūčio 6 d. nutartį pakeisti, jos rezoliucinę dalį išdėstant taip:

25„Ieškovo M. V. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių tenkinti iš dalies.

26Iki teismo sprendimo byloje įsiteisėjimo uždrausti uždarųjų akcinių bendrovių „Atvanora“, „Aurum investicijų grupė“ ir „Banga plius“ akcininkams priimti sprendimus, dėl kurių galėtų sumažėti ieškovo M. V. dalis įmonių įstatiniame kapitale.

27Atsakovų G. G., R. G., uždarųjų akcinių bendrovių „Banga plius“, „Aurum investicijų grupė“ ir „Atvanora“ prašymus skirti ieškovui baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis ir taikyti nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo atmesti.“.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo M.... 3. Išnagrinėjus bylą pagal atskirąjį skundą, n u s t a t y t a : 4. Vilniaus apygardos teisme nagrinėjama civilinė byla, kurioje ieškovas... 5. Šioje byloje anksčiau teismo priimtomis nutartimis ieškovo M. V.... 6. Ieškovas pateikė prašymą dėl papildomų laikinųjų apsaugos priemonių... 7. Atsakovai G. G., R. G., UAB „Banga plius“, UAB „Aurum investicijų... 8. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. rugpjūčio 6 d. nutartimi ieškovo M. V.... 9. Teismas nurodė, kad ieškovas toje pačioje byloje iš esmės prašo taikyti... 10. Ieškovas patikslintu ieškiniu nagrinėjamoje byloje prašo pripažinti... 11. Teismas sutiko su atsakovų atsiliepimo į prašymą argumentais, kad tenkinus... 12. Apeliantas (ieškovas) M. V. atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus... 13. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
 1. Teismo... 14. Atsakovai G. G., R. G., UAB „Aurum investicijų grupė“, UAB „Banga... 15. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Dėl prašymo... 16. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 17. Byloje kilo ginčas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties dalies, kuria... 18. Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį teismas byloje dalyvaujančių ar kitų... 19. Pirmosios instancijos teismas ieškovo prašymą dėl papildomų laikinųjų... 20. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su atsakovų atsiliepime į... 21. Visgi apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad kita ieškovo prašymo... 22. Esant pirmiau nurodytoms aplinkybės, atskirasis skundas tenkinamas iš dalies... 23. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 24. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugpjūčio 6 d. nutartį pakeisti, jos... 25. „Ieškovo M. V. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių tenkinti iš... 26. Iki teismo sprendimo byloje įsiteisėjimo uždrausti uždarųjų akcinių... 27. Atsakovų G. G., R. G., uždarųjų akcinių bendrovių „Banga plius“,...