Byla Iv-3156-624/2010
Dėl įsakymo panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus, vidutinio darbo užmokesčio pritiesimo ir neturtinės žalos atlyginimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Arūnas Dirvonas, sekretoriaujant Dinai Belovai, dalyvaujant Lietuvos valstybės, atstovaujamos Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, atstovui Dariui Bradūnui, nedalyvaujant pareiškėjai A. V. ir jos atstovei, atsakovės Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos atstovui, viešame teismo posėdyje nagrinėdamas administracinę bylą pagal pareiškėjos A. V. skundą atsakovams Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai ir Lietuvos valstybei, atstovaujamai Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, dėl įsakymo panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus, vidutinio darbo užmokesčio pritiesimo ir neturtinės žalos atlyginimo,

Nustatė

2pareiškėja A. V. skunde, kurį patikslino 2010-08-19, prašo: 1) panaikinti Panevėžio apskrities viršininko 2010-06-29 įsakymą Nr. P-173 „Dėl A. V. atleidimo iš pareigų“; 2) įpareigoti atsakovą priimti pareiškėją į vyriausiojo specialisto pareigas Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamente; 3) priteisti iš atsakovo vidutinį darbo užmokestį (paskaičiuotą atsižvelgiant į pareigybės lygį, kategoriją ir kvalifikacinę klasę už visą priverstinės pravaikštos laiką iki teismo sprendimo įvykdymo dienos; 4) priteisti iš atsakovo 20 000 Lt neturtinės žalos atlyginimą; 4) priteisti bylinėjimosi išlaidas (b. l. 2-4).

3Pateiktame atsiliepime atsakovė Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija su pareiškėjos skundu nesutiko ir prašė jį atmesti (b. l. 55-60).

4Pateiktame atsiliepime atsakovė Lietuvos valstybė, atstovaujama Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, su pareiškėjos skundu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą (b. l. 87-90).

5Teisme 2010-11-10 gautas pareiškėjos prašymas, paduotas jos atstovės advokatės Dianos Gumbrevičiūtės – Kuzminskienės, kuriame pareiškėja atsisako nuo skundo ir prašo bylą nutraukti (b. l. 117).

6Teismo posėdyje atsakovės Lietuvos valstybės, atstovaujamos Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, atstovas neprieštaravo, kad byla būtų nutraukta.

7Pareiškėja ir jos atstovė, atsakovės Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos atstovas į teismo posėdį, apie kurio vietą ir laiką pranešta tinkamai, neatvyko, todėl byla nagrinėjama jiems nedalyvaujant (ABTĮ 78 str. 3 d.).

8ABTĮ 101 str. 3 p. nustato, kad teismas nutraukia bylą, jeigu pareiškėjas atsisakė skundo. Pareiškėja skundo atsisakė, bylos nutraukimo pasekmės jai žinomos. Kadangi kitų priežasčių, dėl kurių teismas neturėtų priimti pareiškėjos atsisakymo nuo skundo, nėra, atsisakymas nuo skundo priimamas, byla nutraukiama. Bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama (ABTĮ 102 str. 3 d.).

9Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 101 str. 3 p., 102 str., 149 str. 2 d.,

Nutarė

10priimti pareiškėjos A. V. atsisakymą nuo skundo atsakovams Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai ir Lietuvos valstybei, atstovaujamai Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, dėl įsakymo panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus, vidutinio darbo užmokesčio pritiesimo ir neturtinės žalos atlyginimo ir administracinę bylą Nr. I-3156-624/2010 nutraukti. Nutartis per septynias dienas nuo jos paskelbimo gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui skundą paduodant per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai