Byla e2-592-544/2018
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo

1Panevėžio apygardos teismo teisėja Ramunė Čeknienė rašytinio proceso tvarka civilinėje byloje Nr.e2-592-544/2018 pagal ieškovės Viešosios įstaigos (toliau - VšĮ) „Bruneros“ ieškinį atsakovei Kupiškio P. M. progimnazijai, esant tretiesiems asmenims, nepareiškiantiems savarankiškų reikalavimų uždarajai akcinei bendrovei (toliau - UAB) „Grūstė“, UAB „Dussmann Service“, dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo,

Nustatė

2Panevėžio apygardos teisme 2018 m. rugpjūčio 30 priimtas ieškovės ieškinys atsakovei dėl perkančiosios organizacijos sprendimų mokinių maitinimo paslaugų pirkime panaikinimo. Ieškovė prašo panaikinti atsakovės Kupiškio P. M. progimnazijos mažos vertės pirkime apklausos būdu „Kupiškio r. P. M. progimnazijos ir Kupiškio P. M. progimnazijos Kupos pradinio ugdymo skyriaus mokinių nemokamo maitinimo paslaugos“ (pirkimas vykdomas ne CVP IS priemonėmis, o e-paštu; toliau – Pirkimas) priimtus sprendimus: 1) pripažinti trečiojo asmens UAB „Grūstė“ pasiūlymą atitinkančiu Pirkimo dokumentų reikalavimus; 2) nustatyti pasiūlymų eilę, joje pirmuoju numeriu įrašant trečiojo asmens UAB „Grūstė“ pasiūlymą. Tuo atveju, jeigu priimtas sprendimas pripažinti UAB „Grūstė“ pasiūlymą laimėjusiu pirkimą bei sudaryti sutartį su ja, ieškovė prašo panaikinti ir šiuos atsakovės sprendimus. Kartu ieškovė nurodo, kad, jeigu Pirkimo rezultate su trečiuoju asmeniu UAB „Grūstė“ būtų sudaryta pirkimo sutartis, tai prašo ex officio tokią sutartį, kaip kylančią iš ir įtakotą aukščiau nurodytų neteisėtų sprendimų, pripažinti niekine.

32018 m. rugsėjo 25 d. priimtas ieškovės VšĮ „Bruneros“ ir atsakovės Kupiškio P. M. progimnazijos (toliau – ir šalys) pareiškimas, kuriame prašoma rašytinio proceso tvarka patvirtinti šalių sudarytą taikos sutartį ir civilinę bylą nutraukti. Šalys nurodo, kad joms yra žinomos taikos sutarties patvirtinimo ir bylos nutraukimo pasekmės, numatytos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 294 straipsnyje.

4Prašymas patvirtinti taikos sutartį ir bylą nutraukti tenkinamas.

5Baigti bylą taikos sutartimi yra šalių teisė, numatyta įstatyme ir šalių atstovams suteikta atstovavimo ir steigimo dokumentuose (CPK 42 straipsnio 1 dalis). Kaip matyti iš pateiktų duomenų, pagal taikos sutarties sąlygas šalys, darydamos viena kitai nuolaidų, susitarė dėl joms abiem priimtinos bylos baigties, aptarė turėtų bylinėjimo išlaidų atlyginimo klausimus. Taikos sutarties sudarymas tokiomis sąlygomis neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui (CPK 42 straipsnio 2 dalis), taip pat tai nepažeidžia šalių ir kitų asmenų teisių ir teisėtų interesų. Taikos sutartyje šalys nurodė, kad jos vadovaujasi CPK 140 straipsnio 3 dalimi, 293 straipsniu, Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.983 straipsniu, taip pat kad joms žinomos ir suprantamos CPK 294 straipsnyje nurodytos pasekmės. Todėl tvirtinti taikos sutartį ir bylą nutraukti nėra kliūčių.

6Ieškovė VšĮ „Bruneros“ už ieškinį sumokėjo 300 Eur žyminio mokesčio. Pagal įstatymą už ieškinį reikėjo sumokėti 263,00 Eur žyminio mokesčio (CPK 80 straipsnio 1 dalies 4a punktas, 7 dalis). Kadangi žyminio mokesčio sumokėta 37,00 Eur daugiau, nei reikėjo pagal įstatymą, ši suma grąžinama ieškovei iš valstybės biudžeto CPK 87 straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindu. Ieškovė 2018 m. rugsėjo 25 d. prašyme pagrįstai ir teisėtai prašo grąžinti jai iš valstybės biudžeto 75 procentus už ieškinį sumokėto žyminio mokesčio (197,00 Eur), nes tokią teisę jai suteikia CPK 87 straipsnio 2 dalis (kai šalys sudaro taikos sutartį).

7Pagal taikos sutarties 3 punktą šalys susitarė, kad kiekviena jų apmoka savo turėtas bylinėjimosi išlaidas. Tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų UAB „Grūstė“ ir UAB „Dussmann Service“ šios nutarties priėmimo laikui duomenų apie patirtas bylinėjimosi išlaidas į bylą nepateikė.

8Vadovaudamasi išdėstytu ir CPK 290, 291 straipsniais, 293 straipsnio 5 punktu, 294 straipsniu

Nutarė

91.Patvirtinti ieškovės VšĮ „Bruneros“ (juridinio asmens kodas 164687871, buveinės adresas: Vytauto g. 137, Kretinga) ir atsakovės Kupiškio P. M. progimnazijos (juridinio asmens kodas 290043380, buveinės adresas: Jaunimo g. 2, Kupiškis) sudarytą taikos sutartį civilinėje byloje Nr.e2-592-544/2018 pagal ieškovės VšĮ „Bruneros“ ieškinį atsakovei Kupiškio P. M. progimnazijai dėl perkančiosios organizacijos sprendimų viešajame pirkime panaikinimo sekančiomis sąlygomis:

101.1. Šalys civilinėje byloje Nr.e2-592-544/2018 teisminį ginčą dėl mažos vertės pirkimo apklausos būdu „Kupiškio r. P. M. progimnazijos ir Kupiškio P. M. progimnazijos Kupos pradinio ugdymo skyriaus mokinių nemokamo maitinimo paslaugos“ pabaigia taikos sutartimi - jokių reikalavimų ir pretenzijų dėl ginčo pirkimo viena kitai neturi ir ateityje neturės bei nereikš.

111.2. Šalys pareiškia, kad įsigaliojus taikos sutarčiai jos viena kitai jokių pretenzijų, susijusių su šioje byloje nurodytais reikalavimais, neturės ir nereikš, jeigu taikos sutarties įsipareigojimai bus vykdomi tinkamai.

121.3. Šalys pareiškia, kad viena kitai neturi jokių reikalavimų dėl patirtų bylinėjimosi išlaidų (išlaidų teisinėms paslaugoms apmokėti, dėl sumokėto žyminio mokesčio) nagrinėjant civilinę bylą Nr.e2-592-544/2018, t. y. kiekviena iš šalių pati prisiima apmokėti savo patirtas visas bylinėjimosi išlaidas.

131.4. Atsakovė Kupiškio P. M. progimnazija įsipareigoja padengti trečiųjų asmenų bylinėjimosi išlaidas šioje civilinėje byloje Nr. e2-592-544/2018, jeigu bylos tretieji asmenys tokių išlaidų reikalaus.

141.5. Šalys patvirtina, kad ši taikos sutartis joms abiem yra priimtinas susitarimas, pasiektas abipusių nuolaidų būdu, kuriuo išspręstas tarp šalių kilęs ginčas

152.Civilinę bylą Nr.e2-592-544/2018 pagal ieškovės VšĮ „Bruneros“ ieškinį atsakovei Kupiškio P. M. progimnazijai dėl perkančiosios organizacijos sprendimų viešajame pirkime panaikinimo nutraukti šalims sudarius taikos sutartį ir teismui ją patvirtinus CPK 293 straipsnio 5 punkto pagrindu.

163.Grąžinti ieškovei VšĮ „Bruneros“ (juridinio asmens kodas 164687871, buveinės adresas: Vytauto g. 137, Kretinga) iš valstybės biudžeto jos už ieškinį sumokėto žyminio mokesčio dalį 234,00 Eur (mokesčio gavėjas - Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos, j. a. k. 188659752, įmokos kodas 5660, sumokėta 2018 m. rugpjūčio 24 d. mokėjimo nurodymu Nr. 166465).

17Nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti apskųsta Lietuvos apeliaciniam teismui atskirąjį skundą paduodant per šį teismą.

Proceso dalyviai