Byla 2-1290-786/2010

1Anykščių rajono apylinkės teismo teisėja Vitalija Ragauskienė, sekretoriaujant Nijolei Kriauzienei, dalyvaujant pareiškėjai Z. B., nedalyvaujant suinteresuotų asmenų Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro atstovui, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Anykščių skyriaus atstovui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos Z. B. pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, ir

Nustatė

3Pareiškėja Z. B. kreipėsi į teismą ir prašė nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad teisę nustatantis dokumentas, kuriame neteisingai nurodytas jos vardas, t. y. 1989 m. liepos 13 d. Lietuvos TSR Vidaus reikalų ministerijos archyvinė pažymą Nr. 6/6-3/467, kurioje nurodyta, kad iš ( - ) į Krasnojarsko sritį Kazačino rajoną buvo ištremta L. B., gim. ( - ), priklauso pareiškėjai – Z. B., gim. ( - ), a. k. ( - ) Šio fakto nustatymas reikalingas nuo okupacijų nukentėjusiojo asmens – tremtino teisiniam statusui gauti. Teismo posėdžio metu pareiškėja Z. B. paaiškino, jog ji gimė ( - ) ( - ) 1951 m. spalio 2 d. iš ( - ) visa jos šeima buvo ištremti į Krasnojarsko sritį, Kazačino rajoną, kur išbuvo iki 1960 m. rugpjūčio 8 d. 1999-11-23 archyvo pažymėjime Nr. 30-B-641 ir Lietuvos TSR vidaus reikalų ministerijos 1989-07-13 archyvinėje pažymoje Nr. 6/6-3/467 visų pareiškėjos šeimos narių vardai ir pavardės nurodyti teisingai, tačiau pareiškėjos vardas nurodytas neteisingai – L. B., nors pareiškėja yra Z. B.. Tai jai trukdo gauti nukentėjusiojo nuo okupacijų teisinį statusą. Kadangi pareiškėja dokumentais faktų negali įrodyti, todėl kreipėsi į teismą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo.

4Suinteresuotas asmuo Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro atstovas į teismo posėdį neatvyko, pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, jog sutinka su pareikštu reikalavimu. Prašė bylą nagrinėti jų atstovui nedalyvaujant.

5Suinteresuotas asmuo VSDFV Anykščių skyriaus atstovas į teismo posėdį neatvyko. Pateikė atsiliepimą į pareiškimą, kuriame nurodo, jog neprieštarauja, kad būtų nustatytas pareiškėjos prašomas juridinis faktas. Prašo bylą nagrinėti jų atstovui nedalyvaujant.

6Atsižvelgiant į tai, byla išnagrinėta suinteresuotiems asmenims nedalyvaujant.

7Pareiškimas tenkintinas.

8Bylos medžiaga, pareiškėjos paaiškinimais, liudytojų parodymais nustatyta, kad pareiškėja gimė ( - ) ( - ) (b. l. 10). 1951 m. spalio 2 d. iš Radviliškio r., Vapšelių k. visa jos šeima buvo ištremti į Krasnojarsko sritį, Kazačinskojes rajoną, kur išbuvo iki 1960 m. rugpjūčio 8 d. 1999-11-23 archyvo pažymėjime Nr. 30-B-641 (b. l. 13) ir Lietuvos TSR vidaus reikalų ministerijos 1989-07-13 archyvinėje pažymoje Nr. 6/6-3/467 (b. l. 9) visų pareiškėjos šeimos narių vardai ir pavardės nurodyti teisingai, tačiau pareiškėjos vardas nurodytas neteisingai – L. B., nors pareiškėja yra Z. B.. Netikslumai dokumentuose trukdo gauti nukentėjusiojo nuo okupacijų teisinį statusą. Remiantis nurodytais dokumentais bei liudytojų parodymais, pareiškėja prašo pareiškimą tenkinti.

9Teismas mano, jog išdėstyti įrodymai, liudytojų parodymai patvirtina faktą, kad 1989 m. liepos 13 d. Lietuvos TSR Vidaus reikalų ministerijos archyvinė pažyma Nr. 6/6-3/467, kurioje neteisingai nurodytas pareiškėjos vardas – Leonarda, priklauso pareiškėjai Z. B.. Teismas nenustatė pagrindo abejoti nurodytais dokumentais, pareiškėjos, liudytojų parodymais, kadangi jie nuoseklūs, neprieštaraujantys tarpusavyje, todėl juridinę reikšmę turintis faktas nustatytinas teismine tvarka. (CPK 445 str.)

10Vadovaudamasis LR CPK 185, 444 str., 1 d., 2 d. 4 p., 259 str., 260 str., 270 str. teismas

Nutarė

11pareiškimą patenkinti.

12Tremtino teisinio statuso gavimo tikslu nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad 1989 m. liepos 13 d. Lietuvos TSR Vidaus reikalų ministerijos archyvinė pažyma Nr. 6/6-3/467, kurioje nurodyta, jog L. B., A, gim. ( - ) kartus su kitais šeimos nariais 1951 m. spalio 2 d. iš Radviliškio r., Vapšelių k. buvo ištremti į Krasnojarsko sritį, Kazačino rajoną, priklauso pareiškėjai Z. B., gim. ( - ), a. k. ( - )

13Sprendimas per 30 d. gali būti apskųstas Panevėžio apygardos teismui, paduodant skundą per Anykščių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai