Byla 1N-27/2013
Dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių baudžiamojoje byloje Nr. 1-100-818/2011 (1A-964/2011)

1Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Viktoras Kažys, sekretoriaujant Rasai Maldanytei, dalyvaujant prokurorui Sergejui Stulginskiui, teismo posėdyje išnagrinėjo nuteistojo A. D. skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. sausio 25 d. nutarties, kuria atmestas A. D. skundas dėl Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro pavaduotojo, einančio generalinio prokuroro pareigas, 2012 m. gruodžio 13 d. nutarimo, kuriuo atsisakyta pradėti procesą dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių baudžiamojoje byloje Nr. 1-100-818/2011 (1A-964/2011).

2Teisėjas, susipažinęs su baudžiamosios bylos medžiaga ir skundu,

Nustatė

3A. D. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. birželio 29 d. nuosprendžiu nuteistas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 245 straipsnį už tai, kad nevykdė Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 m. balandžio 10 d. sprendimo, nesusijusio su bausme, įsiteisėjusio 2009 m. gegužės 10 d., kuriuo jam ir UAB „L.” uždrausta savaitraštyje „L.” publikuoti rašinius, kuriuose A. S. būtų siejamas su akcine bendrove „M.”, su šios bendrovės privatizavimu ir G. K. nužudymu, t. y. jis, būdamas UAB „L.” direktoriumi ir savaitraščio „L.” redaktoriumi, 2010 m. gegužės 1 d. savaitraštyje „L.” (2010 m. gegužės 1 d. – 2010 m. gegužės 7 d. Nr. 17) straipsnyje „Teisėjas Artūras Pažarskis apribojo „L.“ redaktoriaus laisvę“ perspausdinęs 2010 m. balandžio 26 d. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo nuosprendį bei pateikęs savo nuomonę ir pamąstymus apie šį nuosprendį, išspausdino straipsnį, kuriame buvo išdėstyti teiginiai apie A. S. sąsajas su akcine bendrove „M.“, su šios bendrovės privatizavimu ir G. K. nužudymu. Už šios nusikalstamos veikos padarymą teismas minėtu nuosprendžiu A. D. paskyrė laisvės apribojimo 1 metams ir 6 mėnesiams bausmę, įpareigojant jį bausmės atlikimo laikotarpiu be bausmę vykdančios institucijos žinios nekeisti gyvenamosios vietos, būti namuose kiekvieną dieną nuo 22 val. iki 6 val., jei tai nesusiję su darbu. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 4, 9 dalimis, paskirtą bausmę subendrinus dalinio bausmių sudėjimo būdu su Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010 m. balandžio 26 d. nuosprendžiu paskirta 1 metų laisvės apribojimo bausme, A. D. paskirta galutinė subendrinta bausmė - 1 metų ir 9 mėnesių laisvės apribojimas, įpareigojant nuteistąjį bausmės atlikimo laikotarpiu be bausmę vykdančios institucijos žinios nekeisti gyvenamosios vietos, būti namuose kiekvieną dieną nuo 22 val. iki 6 val., jei tai nesusiję su darbu.

4Vilniaus apygardos teismas, išnagrinėjęs bylą apeliacinio proceso tvarka, 2011 m. spalio 12 d. nutartimi nuteistojo apeliacinį skundą atmetė. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2012 m. balandžio 11 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjo kasacinį skundą, nes jis neatitiko Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 369 straipsnyje įtvirtintų apskundimo ir bylos nagrinėjimo kasacine tvarka pagrindų.

5Nesutikdamas su nurodytais teismų sprendimais, A. D. 2012 m. spalio 8 d. pareiškimu kreipėsi į Vilniaus apygardos prokuratūrą, prašydamas pradėti procesą dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių baudžiamojoje byloje Nr. 1-100-818/2011 (1A-964/2011). Vilniaus apygardos vyriausiasis prokuroras 2012 m. spalio 31 d. nutarimu atsisakė pradėti procesą dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių, motyvuodamas tuo, kad pareiškėjo prašyme nurodytos aplinkybės negali būti vertinamos kaip Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 444 straipsnyje numatytos naujai paaiškėjusios aplinkybės.

6Vilniaus apygardos vyriausiojo prokuroro 2012 m. spalio 31 d. nutarimą atsisakyti pradėti procesą dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių A. D. apskundė Lietuvos Respublikos generaliniam prokurorui. Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro pavaduotojo, einančio generalinio prokuroro pareigas, 2012 m. gruodžio 13 d. nutarimu pareiškėjo skundas atmestas, nurodant, kad skunde nurodytos aplinkybės negali būti vertinamos kaip naujai paaiškėjusios, kurios leistų abejoti teismų sprendimų pagrįstumu ir teisėtumu, įstatyminio pagrindo pradėti procesą dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių baudžiamojoje byloje Nr. 1-100-818/2011 (1A-964/2011) nėra.

7Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro pavaduotojo, einančio generalinio prokuroro pareigas, 2012 m. gruodžio 13 d. nutarimą A. D. apskundė Vilniaus apygardos teismui.

8Vilniaus apygardos teismas 2013 m. sausio 25 d. nutartimi nuteistojo A. D. skundą atmetė, motyvuodamas tuo, kad pareiškėjas nenurodė naujai paaiškėjusių aplinkybių, dėl kurių galima atnaujinti baudžiamąją bylą. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. birželio 29 d. nuosprendžio teisėtumas ir pagrįstumas bei A. D. kaltės klausimas yra patikrinti išnagrinėjus bylą pagal nuteistojo skundą apeliacine tvarka. Tai, kad teismų priimti sprendimai A. D. netenkina, negali būti pripažinta pagrindu pradėti procesą dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių.

9Nuteistasis A. D. skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. sausio 25 d. nutartį ir baudžiamąją bylą atnaujinti dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių.

10Nuteistasis A. D. teigia, jog prokurorai ir Vilniaus apygardos teismas nevertino jo skunduose nurodytos aplinkybės, kad 2012 m. birželio ar liepos mėn. jis sužinojo, jog 2006 m. gegužės 18 d. nagrinėjant V. K. bylą Kauno apygardos teisme apklaustas A. S. parodė asmeniškai ruošęs 2001 m. rugpjūčio 2 d. priimto AB „B.“, AB „M.“, „N.“ reorganizavimo įstatymo 3 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymo projektus, leidžiančius privatizuoti AB „M.“, ir nepagrįstai nepripažino šios aplinkybės naujai paaiškėjusia, dėl kurios galima atnaujinti baudžiamąją bylą. Ši aplinkybė, kuri pareiškėjui ir baudžiamąją bylą nagrinėjusiems teismams nebuvo žinoma, kartu su aplinkybe, kad A. S. 2000 – 2007 metais buvo Lietuvos Respublikos Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto, kuris svarstė AB „M.“ privatizavimo klausimus, pirmininku, patvirtina, kad A. S. dalyvavo AB „M.“ privatizavime ir gavo iš to naudos. Šios aplinkybės įrodo, kad teisminio bylų nagrinėjimo proceso metu A. S. melagingai liudijo nedalyvavęs paminėtos bendrovės privatizavimo procese, kas patvirtina, jog A. D. baudžiamosiose bylose nepagrįstai pripažintas kaltu.

11Nuteistojo A. D. teigimu, Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras pripažino, kad jis buvo nuteistas už tai, jog parašė tiesą apie A. S. dalyvavimą „M.“ privatizavime, tačiau apie tai Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 m. balandžio 10 d. sprendimu buvo uždrausta publikuoti rašinius.

12Skunde nurodoma, kad A. S. teismo posėdžių metu trijose baudžiamosiose bylose melavo, kad jis nėra susijęs su AB „M.“ ir jos privatizavimu, nors visą tą laiką jis buvo AB „M.“ akcininkas, asmeniškai gaudavo atlyginimą iš „M.“ valdančios įmonės „W.“ ir asmeniškai rengė „M.“ privatizavimo dokumentus, balsavo už šį privatizavimą.

13Nuteistasis A. D. teigia, kad 2012 m. birželio mėn. viduryje sužinojo, jog A. S. teismo posėdžio metu pripažino, kad jis asmeniškai taisė įstatymo projektą, pagal kurį ir buvo privatizuota AB „M.“. Šios aplinkybės turi esminę reikšmę bylai, nes joms esant žinomoms būtų priimtas kitoks teismo sprendimas.

14Nuteistojo A. D. teigimu, Vilniaus apygardos prokuratūros vyriausiasis prokuroras pripažino, kad jeigu V. K. byloje duoti A. S. parodymai būtų pateikti civilinėje byloje, teismas nebūtų uždraudęs sieti A. S. su „M.“ privatizavimu, nes toks dalyvavimas yra akivaizdus. Tokiu būdu prokuroras pripažino, kad A. S. davė melagingus parodymus, tačiau nepagrįstai atsisakė atnaujinti procesą dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių.

15Nesutikdamas su Vilniaus apygardos teismo išvada, kad skunde nurodytos aplinkybės negali būti laikomos naujai paaiškėjusiomis, nuteistasis A. D. nurodo negalėjęs ankščiau žinoti apie V. K. byloje duotus A. S. parodymus. Vilniaus apygardos teismas nepagrįstai šios aplinkybės nepripažino naujai paaiškėjusia, dėl kurios gali būti atnaujinta baudžiamoji byla.

16Nuteistasis taip pat ginčija teismo išvadą, kad ne A. S. parodymų turinys arba jo dalyvavimo ar nedalyvavimo AB „M.“ privatizavime fakto nustatymas, o teismo sprendimo nevykdymas yra lemianti aplinkybė. Nuteistojo nuomone, jeigu A. S. būtų sakęs tiesą apie savo dalyvavimą „M.“ privatizavime, jis nebūtų nuteistas.

17Teismo posėdyje prokuroras prašė nuteistojo skundą atmesti, nuteistasis prašė skundą tenkinti.

18Nuteistojo A. D. skundas atmetamas.

19Pagal Lietuvos Respublikos BPK 444 straipsnio 1 dalį, naujai paaiškėjusios aplinkybės, dėl kurių galima panaikinti nuosprendį ar nutartį ir atnaujinti baudžiamąją bylą, yra šios: 1) įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu nustatytas liudytojo ar nukentėjusiojo parodymų arba ekspertizės akto melagingumas, taip pat kitų įrodymų, kuriais paremtas nuosprendis ar nutartis, netikrumas; 2) įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu nustatyta, kad nagrinėdami bylą teisėjai nusikalstamai piktnaudžiavo; 3) įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu nustatyta, kad atlikdami ikiteisminį tyrimą pareigūnai nusikalstamai piktnaudžiavo ir dėl to buvo priimtas neteisėtas ir nepagrįstas nuosprendis; 4) kitokios aplinkybės, kurios teismui nebuvo ir negalėjo būti žinomos priimant nuosprendį ar nutartį, nors ikiteisminis tyrimas bei bylos nagrinėjimas teisme buvo atliktas išsamiai, ir kurios vienos ar kartu su anksčiau nustatytomis aplinkybėmis įrodo, kad nuteistasis yra nekaltas arba kad jis padarė lengvesnę ar sunkesnę nusikalstamą veiką negu ta, už kurią jis nuteistas, taip pat kurios įrodo, kad išteisintasis arba asmuo, kurio byla nutraukta, yra kaltas.

20Nuteistasis A. D. savo prašymą atnaujinti procesą baudžiamojoje byloje grindžia tuo, kad 2012 m. birželio ar liepos mėn. jis sužinojo, jog 2006 m. gegužės 18 d. nagrinėjant V. K. bylą Kauno apygardos teisme apklaustas A. S. parodė asmeniškai ruošęs 2001 m. rugpjūčio 2 d. priimto AB „B.“, AB „M.“, „N.“ reorganizavimo įstatymo 3 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymo projektus, leidžiančius privatizuoti AB „M.“. Šios nuteistojo nurodomos aplinkybės neatitinka nei vieno iš Lietuvos Respublikos BPK 444 straipsnio 1 dalyje nurodytų reikalavimų, keliamų aplinkybėms, dėl kurių gali būti atnaujinama baudžiamoji byla.

21Nuteistasis A. D. skunde pateikia faktus, kurie, jo nuomone, patvirtina nukentėjusiojo A. S. ryšius su AB „M.“, su šios bendrovės privatizavimu. Kaip teisingai konstatuota skundžiamoje Vilniaus apygardos teismo 2013 m. sausio 25 d. nutartyje, nurodyti faktai yra susiję tik su Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 m. balandžio 10 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-117-734-2009, kuris yra įsiteisėjęs ir šiuo atveju nekvestionuojamas, bei neturi reikšmės sprendžiant pareiškėjo kaltės pagal BK 245 straipsnį klausimą. Įsiteisėjusio teismo sprendimo civilinėje byloje teisėtumas ir pagrįstumas nėra baudžiamosios bylos Nr. 1-100-818/2011 (1A-964/2011) nagrinėjimo dalykas, todėl nuteistojo A. D. nurodyta aplinkybė dėl A. S. parodymų negali būti vertinama kaip naujai paaiškėjusi aplinkybė, kuri leistų abejoti teismų sprendimų pagrįstumu ir teisėtumu. Aplinkybė, turinti reikšmės baudžiamosios bylos teisingam išsprendimui, yra teismo sprendimo, kuriuo A. D. ir UAB „L.“ buvo uždrausta savaitraštyje „L.“ publikuoti rašinius, kuriuose A. S. būtų siejamas su akcine bendrove „M.“, šios bendrovės privatizavimu ir G. K. nužudymu, nevykdymas. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. birželio 29 d. nuosprendžio teisėtumas ir pagrįstumas bei A. D. kaltės klausimas yra patikrinti išnagrinėjus bylą pagal nuteistojo skundą apeliacine tvarka. Vilniaus apygardos teismo, išnagrinėjusio bylą apeliacinio proceso tvarka, 2011 m. lapkričio 12 d. nutartyje konstatuota, kad pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą nuosprendį, A. D. veika atitinka BK 245 straipsnyje aprašytos baudžiamojo nusižengimo sudėties požymius.

22Pareiškėjas A. D. turi teisę civilinio proceso tvarka kreiptis dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-117-734/2009, tačiau šiuo metu Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 m. balandžio 10 d. sprendimas, už kurio nevykdymą A. D. yra nuteistas, nėra panaikintas, todėl pareiškėjo nurodytos aplinkybės nesudaro pagrindo pradėti procesą dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių baudžiamojoje byloje.

23Nuteistojo A. D. nurodytos aplinkybės nei atskirai, nei kartu su anksčiau nustatytomis aplinkybėmis neįrodo, kad nuteistasis yra nekaltas arba kad jis padarė lengvesnę ar sunkesnę nusikalstamą veiką negu ta, už kurią jis nuteistas, todėl atnaujinti procesą dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių, numatytų BPK 444 straipsnio 1 dalies 4 punkte, nėra teisinio pagrindo.

24Vilniaus apygardos teismas, nagrinėdamas nuteistojo A. D. skundą BPK 64 straipsnio, 447 straipsnio 2 dalies nuostatų nepažeidė,

25Teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 442 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

26nuteistojo A. D. skundą atmesti ir palikti galioti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. sausio 25 d. nutartį.

27Nutartis galutinė ir neskundžiama.

Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Viktoras... 2. Teisėjas, susipažinęs su baudžiamosios bylos medžiaga ir skundu,... 3. A. D. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. birželio 29 d. nuosprendžiu... 4. Vilniaus apygardos teismas, išnagrinėjęs bylą apeliacinio proceso tvarka,... 5. Nesutikdamas su nurodytais teismų sprendimais, A. D. 2012 m. spalio 8 d.... 6. Vilniaus apygardos vyriausiojo prokuroro 2012 m. spalio 31 d. nutarimą... 7. Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro pavaduotojo, einančio generalinio... 8. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. sausio 25 d. nutartimi nuteistojo A. D.... 9. Nuteistasis A. D. skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m.... 10. Nuteistasis A. D. teigia, jog prokurorai ir Vilniaus apygardos teismas... 11. Nuteistojo A. D. teigimu, Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras... 12. Skunde nurodoma, kad A. S. teismo posėdžių metu trijose baudžiamosiose... 13. Nuteistasis A. D. teigia, kad 2012 m. birželio mėn. viduryje sužinojo, jog... 14. Nuteistojo A. D. teigimu, Vilniaus apygardos prokuratūros vyriausiasis... 15. Nesutikdamas su Vilniaus apygardos teismo išvada, kad skunde nurodytos... 16. Nuteistasis taip pat ginčija teismo išvadą, kad ne A. S. parodymų turinys... 17. Teismo posėdyje prokuroras prašė nuteistojo skundą atmesti, nuteistasis... 18. Nuteistojo A. D. skundas atmetamas.... 19. Pagal Lietuvos Respublikos BPK 444 straipsnio 1 dalį, naujai paaiškėjusios... 20. Nuteistasis A. D. savo prašymą atnaujinti procesą baudžiamojoje byloje... 21. Nuteistasis A. D. skunde pateikia faktus, kurie, jo nuomone, patvirtina... 22. Pareiškėjas A. D. turi teisę civilinio proceso tvarka kreiptis dėl proceso... 23. Nuteistojo A. D. nurodytos aplinkybės nei atskirai, nei kartu su anksčiau... 24. Vilniaus apygardos teismas, nagrinėdamas nuteistojo A. D. skundą BPK 64... 25. Teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 442 straipsnio 1 dalies 1... 26. nuteistojo A. D. skundą atmesti ir palikti galioti Vilniaus apygardos teismo... 27. Nutartis galutinė ir neskundžiama....