Byla ATP-930-290/2012
Dėl Kauno rajono apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 20 d. nutarties S. L. administracinio teisės pažeidimo byloje

1Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Jurgis Kiškis rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo S. L. atstovo advokato N. K. apeliacinį skundą dėl Kauno rajono apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 20 d. nutarties S. L. administracinio teisės pažeidimo byloje ir

Nustatė

2S. L. - UAB ( - ) gen. direktorius 2012-07-10 Valstybinės miškų tarnybos Miškų kontrolės skyriaus Kauno teritorinio poskyrio (toliau – Institucija) nutarimu nubaustas pagal Lietuvos Respublikos ATPK 68 str. 1 d. - 275 Lt. bauda už tai, kad 2011 m. spalio - gruodžio mėnesiais Biliūnų k., Raudondvario sen., Kauno r. Kauno miškų urėdijos Raudondvario girininkijos 118 kvartele esančiame privačiame miške, žemės sklypo kadastrinis Nr. 5270/001:307 organizavo miško kirtimo ir medienos ištraukimo darbus, neužtikrindamas tinkamo medienos ištraukiamo darbų vykdymo, t.y. iškirstą medieną gabeno per kaimyninius miško žemės sklypus, kurių kadastriniai Nr. 5270/0001:41 ir 5270/001:28 ir kuriuose UAB ( - ) tokia galimybė servitutais nenumatyta, dėl ko nuvažiuojant nuo valksmų buvo sugadinta 1038 m 2 miško paklotės, tuo pažeidė Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 9 str. 2 ir 3 d. ir Privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatų 31.5 punkto reikalavimų.

3S. L. atstovui apskundus šį nutarimą, Kauno rajono apylinkės teismo 2012-09-20 nutarimu skundas buvo atmestas konstatavus, kad byloje yra pakankamai įrodymų, jog S. L. padarė administracinį teisės pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos ATPK 68 str. 1 d. ir jam paskirta teisinga nuobauda.

4Apeliaciniu skundu pareiškėjo atstovas prašo panaikinti Valstybinės miškų tarnybos Miškų kontrolės skyriaus Kauno teritorinio poskyrio vyriausiojo specialisto V. L. 2012-07-10 surašytą nutarimą, kuriuo S. L. skirta 275 Lt. bauda, panaikinti Kauno rajono apylinkės teismo 2012-09-20 nutartį ir administracinio teisės pažeidimo bylą nutraukti.

5Skunde pareiškėjo atstovas teigia, kad administracinė atsakomybė ir nuobauda S. L. atžvilgiu buvo pritaikyta nepagrįstai, kadangi jis nėra subjektas. Administracinė nuobauda gali būti skiriama pažeidimą padariusiems asmenims, tačiau S. L., nei UAB ( - ) darbuotojai nenaikino ir nežalojo miško paklotės. Kaltė gali būti konstatuojama tik ištyrus proceso metu surinktus įrodymus ir nesant jokių abejonių, kad traukiamas atsakomybėn asmuo padarė veiką, už kurią turi būti skiriama nuobauda. Byloje esantys raštiniai įrodymai – rangos 2011-01-03 sutartis, 2012-03-22 nutarimas atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą – patvirtina aplinkybes, kad S. L., priešingai nei teigė apylinkės teismas, administracinio teisės pažeidimo nepadarė.

6Atsiliepimu į apeliacinį skundą Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Valstybinė miškų tarnyba prašo Kauno rajono apylinkės teismo 2012-09-20 nutartį palikti nepakeistą ir apeliacinio skundo netenkinti.

7Apeliacinis skundas yra pagrįstas, todėl tenkinamas.

8Lietuvos Respublikos ATPK 257 straipsnyje nustatyta, kad administracinio teisės pažeidimo byloje įrodymai yra vertinami pagal vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku, pilnutiniu ir objektyviu visų bylos aplinkybių viseto išnagrinėjimu. Konstatuoti tam tikro fakto buvimą ar nebuvimą galima tik remiantis byloje surinktų įrodymų visuma, o ne atskirais įrodymais. Nustatant teisiškai reikšmingas aplinkybes turi būti įvertintas surinktų įrodymų pakankamumas, jų nuoseklumas, galimi jų prieštaravimai, logiškumas, atitinkamų duomenų nurodymo aplinkybės, įrodymų šaltinių patikimumas. Iš šio straipsnio taip pat seka, kad įrodymų vertinimas, kaip objektyvios tiesos nustatymo procesas, grindžiamas subjektyviu faktoriumi – vidiniu įsitikinimu. Vidinis įsitikinimas – tai ne išankstinis įsitikinimas, nuojauta, o įrodymais pagrįsta išvada, kuri padaroma iš surinktų įrodymų, kada išnagrinėjami reikšmingi faktai, iškeliamos ir ištiriamos galimos versijos, įvertinami kiekvienas įrodymas atskirai ir jų visuma.

9Apeliacinės instancijos teismo nuomone, pirmosios instancijos teismas ir Institucija netinkamai vertino byloje surinktus įrodymus ir padarė nepagrįstas išvadas. Iš byloje esančių duomenų negalima daryti vienareikšmiškos išvados nei dėl to, ar atsakingas už miško paklotės sugadinimą S. L., kuris buvo nubaustas administracine nuobauda, nei kas konkrečiai sugadino miško paklotę. Duomenų, kuriais remiantis tik galima manyti, kad teisės pažeidimas galėjo būti padarytas, nepakanka išvadoms apie asmens kaltumą padaryti ir skirti administracinę nuobaudą. Asmens kaltė gali būti konstatuota, kai, ištyrus proceso metu surinktus įrodymus, nelieka jokios abejonės, kad traukiamas atsakomybėn asmuo padarė veiką, už kurią turi būti skiriama nuobauda. Administracinių teisės pažeidimų bylose patrauktojo administracinėn atsakomybėn asmens kaltę turi įrodyti administracinio teisės pažeidimo protokolą surašiusi institucija, o visi neaiškumai traktuojami administracinėn atsakomybėn patraukto asmens naudai (žr. pvz., LVAT nutartis administracinėje byloje Nr. N9-990/2006). Pažymėtina, kad sudarytoje rangos sutartyje Nr. 20110103/2 tarp užsakovo UAB ( - ) ir rangovo Z. B. individualios veiklos buvo numatyta visa eilė reikalavimų, kurie pagrįsti įstatymų nuostatomis ir kurių rangovas turėjo laikytis.

10Taip pat iš bylos medžiagos matyti, kad, siekiant pilnai išsiaiškinti aplinkybes dėl miško paklotės sugadinimo, administracinio teisės pažeidimo byloje nebuvo apklausti liudytojai, o buvo vadovautasi tik Kauno apskrities VPK Kauno rajono PK Kriminalinės policijos skyriaus nutarime, atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą, esančiomis apklausomis bei parodymais, kurie prieštaringi ne tik tarpusavyje, bet ir prieštaringi administracinės bylos duomenims.

11Įvertinus visas paminėtas aplinkybes daroma išvada, kad byloje nėra pakankamai duomenų, įrodančių S. L. kaltę, t.y. jog jis padarė administracinį teisės pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos ATPK 68 str. 1 d., todėl Valstybinės miškų tarnybos Miškų kontrolės skyriaus Kauno teritorinio poskyrio 2012-07-10 nutarimas, kuriuo S. L. nubaustas už minėto administracinės teisės pažeidimo padarymą, naikinamas.

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 30212 straipsnio 1 dalies 3 punktu teisėjas

Nutarė

13panaikinti Kauno rajono apylinkės teismo 2012-09-20 nutartį, panaikinti Valstybinės miškų tarnybos Miškų kontrolės skyriaus Kauno teritorinio poskyrio 2012-07-10 nutarimą ir grąžinti administracinio teisės pažeidimo bylą iš naujo tirti įgaliotai institucijai.

14Nutartis įsiteisėja jos paskelbimo dieną.

Proceso dalyviai