Byla 2A-1107-485/2011

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Algirdo Remeikos, kolegijos teisėjų Arūno Rudzinsko ir Albino Čeplinsko, sekretoriaujant Irenai Nikolajenko, dalyvaujant ieškovo R + V ALLGEMEINE Versicherungs - AG atstovui advokatui D. M., trečiojo asmens VĮ Regitra įgaliotam atstovui R. P.,

2viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės R. P. apeliacinį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. vasario 8 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-606-429/2011 pagal ieškovo R + V ALLGEMEINE Versicherungs – AG ieškinį atsakovei R. P., tretiesiems asmenims VĮ Regitra ir BUAB „Jaromis“ dėl kilnojamojo daikto išreikalavimo iš svetimo neteisėto valdymo.

3Kolegija

Nustatė

4ieškovas patikslintu ieškiniu (b. l. 55-56) prašė atnaujinti dėl svarbių priežasčių praleistą CK 4.96 str. 1 d. numatytą trejų metų ieškinio senaties terminą reikalavimams išreikalauti kilnojamąjį daiktą iš sąžiningo įgijėjo pareikšti; išreikalauti automobilį BMW X5, VIN WBAFA71020LN09615, iš atsakovės R. P. neteisėto valdymo ir perduoti savininkui — R+V-ALLGEMEINE Versicherungs-AG, esančiai Taunusstrasse g. 1, D-65193 Vyzbadenas, Vokietijos FR bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

5Kauno miesto apylinkės teismas 2011 m. vasario 8 d. sprendimu (b. l. 116-119) ieškinį tenkino; priteisė iš atsakovės ieškovui 1 800 Lt bylinėjimosi išlaidų, valstybei – 38,50 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

6Teismas nustatė, jog 2002-05-01-02 įsilaužimo į butą pas pilietį Klaus Schaefer, gyv. A.- ( - ), metu buvo pavogta ir transporto priemonė – lengvasis automobilis BMW X5, valstybiniai registracijos numeriai: HD-JD 3301, bei pavogtas šiai transporto priemonei priklausantis transporto priemonės registracijos liudijimas, automobilio turėtojas – firma SAP AG, Walldorf. KASKO draudimo sutarties sąlygomis automobilio savininkui buvo išmokėta 40 017,24 eurų piniginė kompensacija, dėl to ieškovas, remiantis draudimo sutarties sąlygomis, tapo vieninteliu šios transporto priemonės savininku. Prašymu Nr. 3114528, pateiktu 2006-05-30 VĮ „Regitra“ Kauno filialo Raseinių grupei, atsakovė R. P. paprašė įregistruoti transporto priemonę BMW X5 identifikavimo Nr. WBAFA71000LK70713, pažymoje apie transporto priemonės patikrinimą Nr. 18310182-3114528 nurodyta, kad registruojamo automobilio identifikavimo numeris yra WBAFA71000LK70713, variklio numeris – 306D120045048, specialių įrašų nėra. 2007-03-14 Kaune, V.Krėvės pr. 104a, buvo sulaikytas automobilis BMW X5 VIN WBAFA71000LK70713, valst. Nr. ( - ) kuriam „Polis CDB“ paskelbta paieška. 2007-05-21 specialisto išvadoje Nr. 140-(4592)-IS1-3588 nurodyta, kad automobilio BMW X5 su valstybiniais numeriais BOM 678 VIN WBAFA71000LK70713 yra pakeistas perkalant atskirus simbolius. Ginčo automobilis iš pirminio jo savininko buvo pavogtas, ieškovas, vykdydamas įsipareigojimus pagal ginčo automobilio KASKO draudimo sutartį, išmokėjo piniginę kompensaciją pirminiam automobilio savininkui, taip įgydamas visas teises į pavogtą transporto priemonę. Atsakovė pateikdama prašymą įregistruoti jai priklausantį automobilį VĮ „Regitra“ kartu pateikė ir TP registravimo užsienyje liudijimą Nr. F15833893, išduotą Belgijoje, TP įsigijimo patvirtinantį dokumentą Nr. 20060317, išduotą Belgijoje bei draudimo liudijimą (polisą) Nr. ACA4043325. Atsakovė ginčo automobilį įgijo atlygintinai, t.y. pirkimo – pardavimo sutarties pagrindu, sandoris buvo sudarytas Marijampolės turguje. Teismas nurodė, jog byloje nėra duomenų apie tai, kad atsakovė ginčo automobilio pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo metu žinojo šią aplinkybę, ši aplinkybė jai nepaaiškėjo ir tada, kai ji kreipėsi dėl transporto priemonės registracijos Lietuvos Respublikoje bei valdė automobilį iki jo paėmimo. Teismas konstatavo, kad yra visos sąlygos pripažinti, kad šio sandorio sudarymo metu ji buvo sąžininga kilnojamojo turto įgijėja. Tačiau esant tokioms aplinkybėms, ji negali būti pripažinta teisėta automobilio savininke, kadangi automobilį atlygintinai įgijo iš asmens, kuris neturėjo teisės perleisti nuosavybės teisės į ginčo automobilį, nes jos nebuvo įgijęs. Byloje pateikti duomenys šių aplinkybių nepaneigia, byloje nėra duomenų apie tai, kad atsakovė ginčo automobilį įgijo iš jo teisėto savininko. Atsakovei nepaneigus ieškovo įrodytų aplinkybių, teismas darė išvadą, kad ginčo automobilį ji valdo neteisėtai. Teismas laikė, kad ieškovas terminą ieškiniui pareikšti praleido dėl svarbių priežasčių, kadangi informacinės sistemos LITEKO duomenis nustatyta, kad teismas 2008-02-27, 2008-04-16, 2008-05-30 ir 2009-05-21 nutartimis grąžino ieškovui jo pateiktus ieškinio pareiškimus dėl daikto išreikalavimo iš neteisėto valdymo, pareikštus atsakovei R. P. dėl to, kad ieškovas nepašalino teismo nutartimi nustatytų ieškinio trūkumų. Teismo pastebėti trūkumai iš esmės buvo susiję su tuo, kad ne iki galo tinkamai buvo įforminta ieškinį pasirašiusio asmens teisė pareikšti ieškinį. Teismas atsižvelgė į tai, kad ieškovas yra užsienio valstybėje registruota ir veikianti draudimo bendrovė. Tai apsunkina ieškovo galimybes surasti atstovą, kuris atstovautų ieškovo interesus, be to, įgaliojimų įforminimas buvo apsunkintas dėl to, kad pradinio įgaliotojo suteikti įgaliojimai buvo ne kartą perįgalioti, užtruko žyminio mokesčio kvito originalo išreikalavimas.

7Atsakovė apeliaciniu skundu (b. l. 133-137) prašo Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. vasario 8 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti.

8Atsakovė nesutinka su teismo sprendimu dėl šių motyvų:

  1. teismas netinkamai vertino įrodymus, tuo pažeidė teisės taikymą ir aiškinimą, nes akivaizdu, kad pateikti įrodymai liudija priešingus nei teismas nustatė faktus. Atsakovė ginčo automobilį įsigijo 2006 m. Marijampolės turgavietėje, kurį atlikusi patikrą, įregistravo VĮ Regitra. Pirkdama automobilį, atsakovė sumokėjo pardavėjui 80 000 Lt. 2007-03-14 šis automobilis poėmio protokolu buvo paimtas K. P. ir sulaikytas. Ikiteisminio tyrimo metu, nenustačius atsakovės dalyvavimo nusikalstamoje veikoje, 2007 m. birželio 8d. Kauno miesto apylinkės prokuratūros prokuroro nutarimu, automobilis buvo grąžintas, o ieškovo prašymas grąžinti jam automobilį buvo atmestas. Transporto priemonė iš savininko buvo pavogta 2002 m. gegužės l d. Ieškovas tvirtina, o teismas tuo grindžia teismo sprendimą, kad transporto priemonė pavogta Vokietijoje 2002-05-01, kai tuo tarpu atlikus dokumentų ekspertizę nustatyta, kad dokumentai yra tikri, o juose pirmos registracijos data nurodyta 2002-09-23. Atsakovė nurodo, jog negali būti taip, kad transporto priemonė pirmiausia pavogta, o po to tik registruota savininko vardu. Kyla pagrįstas klausimas dėl kokių priežasčių nebuvo paskelbta minėtos transporto priemonės paieška, nepriklausomai nuo to kur ir kada ji buvo rasta. Atsakovės registruojamas automobilis niekam nekėlė abejonių, tuo tarpu ieškovo pateikti rašytiniai įrodymai ne tik, kad neįrodo ieškinio pagrįstumo, tačiau nėra jokių duomenų, kad draudimo bendrovė išmokėjo draudimo išmoką pirmajam šios transporto priemonės savininkui. Atsakovė yra sąžininga automobilio valdytoja (įgijėja), nes nuo daikto valdymo pradžios, t.y. nuo įsigijimo momento buvo įsitikinusi, kad niekas daugiau neturi teisių į ginčo automobilį. Priešingos aplinkybės byloje neįrodytos;
  2. teismas netinkamai aiškino ir taikė ieškinio senaties terminą ir jo atnaujinimą reglamentuojančias materialinės teisės normas. Teismas pagrįstai nagrinėjamam ginčui taikė LR CK 4.96 straipsnio 1 dalies nuostatas, tačiau neišsamiai išsiaiškino visas reikšmingas bylos aplinkybes, susijusias su ieškovo, kaip draudiko, veiksmais ir atsakovo, kaip sąžiningo įgijėjo, elgesiu, todėl padarė nepagrįstą išvadą, kad ieškovo nurodytos aplinkybės yra pagrindas ieškinio senaties terminui atnaujinti. Teismas klaidingai teigia, kad ieškovas savo teises tinkamai ir laiku pradėjo ginti 2007m. gruodžio 17d., kuomet sužinojo apie daikto valdytoją. Visiškai neteisingai teismas vertino nurodytas aplinkybes, kadangi anot ieškovo turtas prarastas 2002-05-01, taigi ieškinio senatis pasibaigė 2005-05-01. Duomenų, kad ieškovas gynė savo teises tinkamai ir laiku, ieškovas nepateikė. Taigi teismas nepagrįstai atnaujino terminą, juolab, kad pradiniu ieškiniu ieškovas šio reikalavimo nereiškė.

9Ieškovas atsiliepimu į apeliacinį skundą (b. l. 143-144) prašo apeliacinį skundą atmesti, Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. vasario 8 d. sprendimą palikti nepakeistą; priteisti bylinėjimosi išlaidas.

10Ieškovas nesutinka su apeliaciniu skundu dėl šių motyvų:

  1. atsakovė teigia, kad teismo proceso metu paaiškėjusi transporto priemonės vagystės data yra ankstesnė nei registracijos data. Šie faktai atsakovei kelia abejonių, kadangi automobilis negali būti pirmiau pavogtas, o tik vėliau užregistruotas. Taipogi apeliantė nurodo, jog nėra jokių duomenų, kad draudimo bendrovė išmokėjo draudimo išmoką pirmajam transporto priemonės savininkui. Byloje nustatytos ir įrodytos aplinkybės (2002-05-23 Heidelbergo vyriausiojo policijos komisariato Wiesloch kriminalinės policijos pagalbinės nuovados raštas), jog 2002-05-01/02 d. įsilaužimo į butą pas pilietį Klaus Schaefer metu buvo pavogta transporto priemonė — lengvasis automobilis BMW X5, valstybiniai registracijos numeriai, bei pavogtas šiai transporto priemonei priklausantis transporto priemonės registracijos liudijimas. Transporto priemonės vėlesnis užregistravimas, t.y. 2002-09-23, nepaneigia ankstesnio transporto priemonės užregistravimo fakto, bei išduoto, o vagystės metu pavogto ankstesnio transporto priemonės, liudijimo. Byloje taipogi pateikti įrodymai, jog ieškovas, t.y. R+V draudimo akcinė bendrovė yra išmokėjusi SAP Deutschland AG&Co KG 40 017,24 Eurų kompensaciją;
  2. apeliaciniame skunde atsakovė teigia, jog teismų nutarimu sąžiningus, apdairius, rūpestingus ir atidžius asmenis gina įstatymas (CK. 1.5 straipsnis). Taip pat remdamasi CK 4.26 str. aiškina, jog yra sąžininga automobilio valdytoja (įgijėja), nes nuo daikto valdymo pradžios, t.y. nuo įsigijimo momento buvo įsitikinusi, kad niekas daugiau neturi teisių į ginčo automobilį. 2008-10-30 Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo nutarime Nr. 16/06-69/06-10/07 dėl daikto išreikalavimo iš sąžiningo igijėjo konstatuota, kad savininkas turi teisę susigrąžinti savo turtą, kai jis tokį turtą prarado dėl kito asmens (kitų asmenų) padaryto nusikaltimo. Kai asmuo įgyja turtą, nežinodamas ir negalėdamas žinoti, jog savininkas jį prarado dėl kito asmens padaryto nusikaltimo, tokio turto įgijimas negali būti traktuojamas kaip savaime sukuriantis turto įgijėjui nuosavybės teises, turto įgijėjas tokiu atveju laikomas to daikto valdytoju. Neteisėtai įgytas turtas netampa jį įsigijusio asmens nuosavybe; taigi toks asmuo neįgyja nuosavybės teisių, saugomų pagal konstituciją. Atsižvelgiant į byloje nustatytas aplinkybes, o būtent į tai, jog ginčijama transporto priemonė nustojo būti savininko valdoma būtent dėl kitų asmenų padaryto nusikaltimo, sąžiningo įgijėjo apsauga atsakovei negali būti taikoma;
  3. apeliantė neteisingai nurodo, jog ieškinio senatis, atsižvelgiant į tai, jog ginčo automobilis buvo prarastas 2002-05-01, baigėsi 2005-05-01. Toks ieškinio skaičiavimo terminas, kurį nurodo apeliantė, pažeistų ieškovo, kaip teisėto savininko, interesus. Ieškinys negalėjo būti pareiškiamas anksčiau, kadangi ieškovui tik 2007-12-17 tapo žinoma, jog ieškinys turi būti pareikštas būtent atsakovei, kaip pavogto, ir iki tol nerasto, automobilio valdytojai. Ieškovas iš karto po sužinojimo ėmėsi įgyvendinti savo teises. Tą patvirtina ir 2008-02-27 teismo nutartis, kuria ieškovui buvo grąžintas ieškinys trūkumams šalinti. Teismas pagrįstai ir teisėtai atnaujino terminą ieškiniui pareikšti atsižvelgdamas į eilę svarbių aplinkybių, todėl apeliantės argumentai atmestini kaip nepagrįsti.

11Apeliacinis skundas atmestinas.

12Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, nurodytų CPK 329 str. patikrinimas (CPK 320 str.). Teisėjų kolegija konstatuoja, kad CPK 329 str. nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta.

13Išnagrinėjus bylą apeliacine tvarka nustatyta, kad 2011-02-08 Kauno miesto apylinkės teisme buvo išnagrinėta civilinė byla pagal ieškovo R + V ALLGEMEINE Versicherungs –AG ieškinį atsakovei R. P., tretiesiems asmenims VĮ „Regitra“ ir BUAB „ Jaromis“ dėl kilnojamojo daikto išreikalavimo iš svetimo neteisėto valdymo. Minėtos dienos teismo sprendimu ieškovo ieškinys buvo patenkintas: automobilis BMW X5 VIN WBAFA71020LN09615 išreikalautas iš atsakovės R. P. neteisėto valdymo ir perduotas savininkui – ieškovui. Iš atsakovės R. P. priteista 1 800 Lt išlaidų už advokato paslaugas ieškovo naudai bei 38,50 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei (b. l. 116-119).

14Apeliantė ( atsakovė ) su tokiu pirmosios instancijos teismo sprendimu nesutinka, prašo jį panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti. Savo apeliaciniame skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai vertino įrodymus, tuo pažeidė teisės taikymą ir aiškinimą. Automobilis buvo pavogtas 2002-05-01, tačiau pirmos registracijos data nurodyta tik 2002-09-23. Taip pat nėra jokių duomenų, kad draudimo bendrovė išmokėjo draudimo išmoką pirmajam šios transporto priemonės savininkui. Be to, atsakovė yra sąžininga šio automobilio įgijėja. Teisėjų kolegija šiuos apeliantės argumentus pripažįsta nepagrįstais. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2002-05-01įsilaužimo į butą pas pilietį Klaus Schaefer, Vokietijoje buvo pavogta ir transporto priemonė – lengvasis automobilis BMW X5, valstybiniai registracijos numeriai bei pavogtas šiai transporto priemonei priklausantis transporto priemonės liudijimas. Automobilio turėtojas – firma SAP AG Walldorf. Iš nuosavybės deklaracijos matyti, kad automobilio BMW X5 veikiančios transporto priemonių KASKO draudimo sutarties sąlygomis automobilio savininkui buvo išmokėta 40 017,24 eurų piniginė kompensacija. Todėl ieškovas, remiantis draudimo sutarties sąlygomis tapo vieninteliu šios transporto priemonės savininku (b. l. 14, 18-20, 21-25). Šios aplinkybės paneigia atsakovės teiginius, kad nėra jokių duomenų, jog draudimo bendrovė išmokėjo draudimo išmoką. Taip pat vėlesnis transporto priemonės užregistravimas, t. y. 2002-09-23 nepaneigia ankstesnio transporto priemonės užregistravimo fakto, bei išduoto, o vagystės metu pavogto ankstesnio transporto priemonės liudijimo. Atsakovės teigimu, ji ginčo automobilį pirko Marijampolės turguje. Įstatymas numato, kad jeigu kilnojamasis daiktas įgytas iš asmens, kuris neturėjo teisės jo perleisti nuosavybėn, ir įgijėjas to nežinojo ir neturėjo žinoti (sąžiningas įgijėjas), tai savininkas turi teisę išreikalauti šį daiktą iš įgijėjo tik tuo atveju, kai daiktas yra savininko ar asmens, kuriam savininkas buvo perdavęs jį valdyti, pamestas, arba kurio nors iš jų pagrobtas, arba kitaip be jų valios nustojo būti jų valdomas (CK 4.96 str. 1 d.). Kaip jau minėta, ginčo automobilis iš pradinio savininko buvo pavogtas. Atsakovė apie tai automobilio pirkimo metu nežinojo (priešingų įrodymų nesurinkta), to nežinojo ir kada kreipėsi dėl automobilio registracijos Lietuvos Respublikoje. Todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad ji yra sąžininga šio kilnojamojo turto įgijėja. Tačiau ji negali būti teisėta šios transporto priemonės savininke, nes automobilį įsigijo iš asmens, kuris neturėjo teisės perleisti nuosavybės teisės į šį automobilį, nes jos nebuvo įgijęs. Byloje nėra įrodymų, kad atsakovė automobilį įgijo iš teisėto jo savininko. Todėl pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, kad atsakovė ginčo automobilį valdo neteisėtai. Šiuo klausimu yra pasisakęs ir Lietuvos Respublikos Konstitucinis teismas. Jo 2008-10-30 nutarime Nr. 16/06-69/06-10/07 dėl daikto išreikalavimo iš sąžiningo įgijėjo konstatuota, kad savininkas turi teisę susigrąžinti savo turtą, kai jis tokį turtą prarado dėl kito asmens (kitų asmenų) padaryto nusikaltimo. Kai asmuo įgyja turtą , nežinodamas ir negalėdamas žinoti, jog savininkas jį prarado dėl kito asmens padaryto nusikaltimo, tokio turto įgijimas negali būti traktuojamas kaip savaime sukuriantis turto įgijėjui nuosavybės teises, turto įgijėjas tokiu atveju laikomas to daikto valdytoju. Neteisėtai įgytas turtas netampa jį įsigijusio asmens nuosavybe; taigi toks asmuo neįgyja nuosavybės teisių, saugomų pagal Konstituciją.

15Be to, apeliantė savo apeliaciniame skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino ir taikė ieškinio senaties terminą ir jo atnaujinimą reglamentuojančias materialinės teisės normas. Jau minėto CK 4.96 str. 1 d. numatyta, kad reikalavimą dėl daikto išreikalavimo iš sąžiningo įgijėjo savininkas gali pareikšti per trejus metus nuo daikto praradimo momento. Bylos duomenimis nustatyta, kad automobilis buvo pavogtas 2002-05-01. Teismo posėdyje šalys pripažino, kad yra praleistas terminas ieškiniui pareikšti, tačiau ieškovo atstovas prašė šį terminą atnaujinti. CK 4.96 str. 1 d. numatytas trejų metų terminas yra ieškinio senaties terminas, taikomas vindikaciniam ieškiniui dėl kilnojamojo daikto išreikalavimo. CK 4.96 str. 1 d. taip pat numato šio ieškinio senaties termino eigos pradžią. Visiems kitiems šio ieškinio senaties termino klausimams CK pirmosios knygos normos, reglamentuojančios ieškinio senaties institutą (CK 1.124- 1.135 str.), taikomos bendrais pagrindais. Įstatymas numato, kad jeigu teismas pripažįsta, jog senaties terminas praleistas dėl svarbios priežasties, pažeistoji teisė turi būti ginama, o praleistas terminas atnaujinamas (CK 1.131 str. 2 d.). Kaip matyti, ieškovas nurodė, kad jam iš 2007-12-17 Kauno miesto apylinkės prokuratūros prokuroro nutarimo Nr. 15-1169-07 paaiškėjo aplinkybė, kad ieškinys dėl turto išreikalavimo turi būti reiškiamas atsakovei R. P., kaip pavogto, ir iki tol nerasto, automobilio valdytojai. Be to, bylos duomenimis nustatyta, kad per tą laiką ieškovas ne kartą kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl turto išreikalavimo iš svetimo neteisėto valdymo, tačiau teismas tokio reikalavimo nenagrinėjo dėl netinkamo ieškovo teisių realizavimo, t. y. dėl to, kad jis nepašalino teismo nutartimis nustatytų ieškinio trūkumų. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad teismo pastebėti trūkumai buvo susiję su tuo, kad ne iki galo buvo įforminta ieškinį pasirašiusio asmens teisė pareikšti ieškinį. Teismas taip pat atsižvelgė į tai, kad ieškovas yra užsienio valstybėje registruota ir veikianti draudimo bendrovė. Tai apsunkino ieškovo galimybes surasti atstovą, kuris atstovautų ieškovo interesus, be to, įgaliojimų iforminimas buvo apsunkintas dėl to, kad pradinio įgaliotojo suteikti įgaliojimai buvo ne kartą perįgalioti. Teismas taip pat svarbia priežastimi pripažino ir tai, kad užtruko žyminio mokesčio kvito originalo išreikalavimas. Teismo vertinimu, ieškovas sužinojęs, kam turi būti pareikštas ieškinys, per protingą terminą ėmėsi priemonių savo teisių realizavimui. Atsižvelgiant į tai, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas šias nustatytas priežastis pagrįstai pripažino svarbiomis ir pagrįstai atnaujino praleistą ieškinio senaties terminą. Todėl anksčiau paminėti apeliantės argumentai pripažintini nepagrįstais.

16Atsižvelgiant į virš išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija pripažįsta, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas šią bylą, materialinių ir procesinių normų nepažeidė, tinkamai įvertino byloje surinktus įrodymus ir priėmė teisėtą bei pagrįstą sprendimą. Todėl jo naikinti apeliaciniame skunde išdėstytais argumentai nėra pagrindo.

17Tokiu būdu apeliantės apeliacinis skundas atmestinas, o pirmosios instancijos teismo sprendimas paliktinas nepakeistu (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

18Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 str. 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

19apeliacinį skundą atmesti.

20Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. vasario 8 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai