Byla 2-4532-910/2014
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Laima Ribokaitė, sekretoriaujant Rasai Kvartūnaitei, dalyvaujant ieškovo atstovei advokatei Linai Riepšaitei, viešame parengiamajame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka nagrinėdama civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Senamiesčio ūkis“ ieškinį atsakovams R. M. ir G. R. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovų proporcingai jiems nuosavybes teise priklausančio buto ( - ), dalims 2343,08 Lt skolos, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 872 Lt bylinėjimosi išlaidų.

3Ieškinyje nurodoma, kad atsakovui R. M. priklauso 99/100 dalys, o atsakovui G. R. – 1/100 dalis buto ( - ). Ieškovas administruoja gyvenamąjį namą ( - ). Ieškovo teigimu, atsakovai nemoka mokesčių už teikiamas namo administravimo paslaugas, todėl 2013 m. rugsėjo mėnesį susidarė 2343,08 Lt skola.

4Atsiliepime į ieškinį atsakovas R. M. nurodė, kad ieškinį pripažįsta, tačiau negali atsiskaityti su ieškovu dėl sunkios finansinės padėties, todėl prašo išdėstyti skolos mokėjimą metams lygiomis dalimis, pradedant mokėjimus nuo 2015-03-31.

5Atsakovui G. R. teismo siųsti procesiniai dokumentai grąžinti kaip neįteikti, todėl šie dokumentai jam įteikti 2014-03-14, vadovaujantis CPK 130 straipsnio nuostatomis, viešo paskelbimo būdu – specialiame interneto tinklapyje www.teismai.lt paskelbiant specialų pranešimą. Teismo pranešimu atsakovas informuotas, kad per 14 dienų nuo teismo pranešimo paskelbimo dienos privalo pateikti teismui atsiliepimą į ieškinį, taip pat nurodytos atsiliepimo nepateikimo pasekmės. Per nustatytą terminą atsiliepimas į ieškinį teismui nepateiktas. Apie šio procesinio dokumento nepateikimo priežastis duomenų nėra.

62014-05-12 16:00 val. šioje byloje įvyko parengiamasis teismo posėdis, apie kurio datą, laiką ir vietą atsakovai buvo informuoti tinkamai. Atsakovai į teismo posėdį neatvyko, neatvykimo priežastys nežinomos, todėl ieškovo atstovė advokatė prašė priimti sprendimą už akių ir patenkinti ieškinį.

7Vadovaudamasis CPK 230 straipsnio 2 dalies nuostatomis, teismas sprendimą priima už akių.

8Atlikęs formalų ieškovo pateiktų įrodymų vertinimą, teismas prieina prie išvados, kad, pasitvirtinus šių įrodymų turiniui, būtų pagrindas patenkinti ieškinį visiškai.

9Iš ieškinio ir byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovas administruoja gyvenamąjį namą ( - ) (b. l. 7-8). Buto ( - ), 99/100 dalys nuosavybės teise priklauso atsakovui R. M., o 1/100 dalis – atsakovui G. R.. Pagal ieškovo pateiktus įrodymus atsakovai nemokėjo už komunalines paslaugas ir namo priežiūrą, todėl iki 2013 metų rugsėjo mėnesio susikaupė 2343,08 Lt dydžio skola.

10Kiekvienas asmuo turi vykdyti savo prievoles sąžiningai, tinkamai ir nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (CK 6.38 straipsnio 1 dalis). Pagal ieškovo pateiktus įrodymus, atsakovai – buto, kuriam ieškovas teikė paslaugas, savininkai ir namo, kuriame yra šis butas, bendraturčiai – neatsiskaitė už suteiktas paslaugas, neapmokėjo už jiems suteiktas komunalines paslaugas, todėl iš jų, proporcingai jiems priklausančioms buto dalims, priteistina ieškovo naudai skola: iš R. M. 2319,65 Lt skolos, o iš G. R. – 23,43 Lt skolos (CK 4.82 straipsnio 3 dalis, 4.84 straipsnio 4 dalis, 6.2, 6.4, 6.38, 6.716 straipsniai).

11Iš atsakovų ieškovo naudai priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2013-11-18 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

12Iš atsakovų ieškovo naudai lygiomis dalimis priteisiama 872 Lt bylinėjimosi išlaidų, kurios susideda iš 72 Lt žyminio mokesčio ir 800 Lt už teisinę pagalbą, rengiant procesinius dokumentus (b. l. 17-19, 20-21, 59-60) (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

13Dėl sprendimo vykdymo išdėstymo

14Atsakovas R. M. atsiliepime į ieškinį nurodė, kad atsiskaityti su ieškovu negali dėl sunkios finansinės padėties, todėl prašo išdėstyti skolos mokėjimą lygiomis dalimis vieneriems metams, pradedant mokėjimus nuo 2015-03-31.

15CPK 284 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką.

16Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudenciją, aiškinant ir taikant CPK 284 straipsnio 1 dalies nuostatas, sprendimo įvykdymas gali būti atidėtas ar išdėstytas išimtiniais atvejais. Sprendžiant dėl sprendimo įvykdymo atidėjimo ar išdėstymo, aktualūs CK 1.2 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti civilinių santykių subjektų lygiateisiškumo, taip pat teisinio apibrėžtumo, proporcingumo ir teisėtų lūkesčių principai. Šių principų taikymas reikalauja atsižvelgti į abiejų bylos šalių interesus, į tai, ar, atidėjus arba išdėsčius teismo sprendimo įvykdymą, bus užtikrintas tinkamas jo įvykdymas, ar nebus iš esmės paneigtas teismo sprendimas ir pažeisti šalies, kurios naudai jis priimtas, lūkesčiai (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004-10-04 nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-495/2004; 2011-12-16 nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-521/2011; kt.). Sprendimo vykdymo atidėjimas ar išdėstymas neturi suteikti nepagrįsto pranašumo skolininkui, o išieškotojas neturi patirti nepagrįstų nuostolių, turi būti išlaikyta išieškotojo ir skolininko teisėtų interesų pusiausvyra.

17Pažymėtina, kad prašymas atidėti arba išdėstyti teismo sprendimo įvykdymą turi būti motyvuotas, prie jo privalu pateikti konkrečius įrodymus, patvirtinančius tokio prašymo būtinumą ir pagrįstumą.

18Nagrinėjamu atveju teismas neturi galimybės spręsti apie atsakovo turtinę padėtį, nes prie atsiliepimo į ieškinį atsakovas nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių jo sunkią finansinę padėtį. Atsakovui nepateikus konkrečių duomenų, iš kurių teismas galėtų spręsti apie tikrąją atsakovo turtinę padėtį, prašymas išdėstyti teismo sprendimo vykdymą atmestinas.

19Kartu atkreiptinas dėmesys į tai, kad dėl vykdymo išdėstymo šalys turi teisę tartis teismo sprendimo vykdymo proceso metu.

20Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 262 straipsnio 2 dalimi, 285, 286 straipsniais, 287 straipsnio 1 dalimi, teismas

Nutarė

21patenkinti ieškovo UAB „Senamiesčio ūkis“ (juridinio asmens kodas 121452134) ieškinį.

22Priteisti iš atsakovo R. M. (asmens kodas ( - ) ieškovo UAB „Senamiesčio ūkis“ (juridinio asmens kodas 121452134) naudai 2319,65 Lt skolos, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 2319,65 Lt (dviejų tūkstančių trijų šimtų devyniolikos litų ir 65 ct) sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2013-11-18 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 436 Lt (keturis šimtus trisdešimt šešis litus) bylinėjimosi išlaidų.

23Priteisti iš atsakovo G. R. (asmens kodas ( - ) ieškovo UAB „Senamiesčio ūkis“ (juridinio asmens kodas 121452134) naudai 23,43 Lt skolos, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 23,43 Lt (dvidešimt trijų litų ir 43 ct) sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2013-11-18 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 436 Lt (keturis šimtus trisdešimt šešis litus) bylinėjimosi išlaidų.

24Atmesti atsakovo R. M. prašymą dėl sprendimo vykdymo išdėstymo

25Atsakovai negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.

26Atsakovai turi teisę per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo paduoti Vilniaus miesto apylinkės teismui pareiškimą, atitinkantį CPK 111 straipsnio, 287 straipsnio 2 dalies reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

27Ieškovas per 30 dienų turi teisę paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Laima Ribokaitė, sekretoriaujant... 2. ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš... 3. Ieškinyje nurodoma, kad atsakovui R. M. priklauso 99/100 dalys, o atsakovui G.... 4. Atsiliepime į ieškinį atsakovas R. M. nurodė, kad ieškinį pripažįsta,... 5. Atsakovui G. R. teismo siųsti procesiniai dokumentai grąžinti kaip... 6. 2014-05-12 16:00 val. šioje byloje įvyko parengiamasis teismo posėdis, apie... 7. Vadovaudamasis CPK 230 straipsnio 2 dalies nuostatomis, teismas sprendimą... 8. Atlikęs formalų ieškovo pateiktų įrodymų vertinimą, teismas prieina prie... 9. Iš ieškinio ir byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad... 10. Kiekvienas asmuo turi vykdyti savo prievoles sąžiningai, tinkamai ir... 11. Iš atsakovų ieškovo naudai priteistinos 5 procentų dydžio metinės... 12. Iš atsakovų ieškovo naudai lygiomis dalimis priteisiama 872 Lt bylinėjimosi... 13. Dėl sprendimo vykdymo išdėstymo... 14. Atsakovas R. M. atsiliepime į ieškinį nurodė, kad atsiskaityti su ieškovu... 15. CPK 284 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas turi teisę dalyvaujančių... 16. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudenciją, aiškinant ir taikant... 17. Pažymėtina, kad prašymas atidėti arba išdėstyti teismo sprendimo... 18. Nagrinėjamu atveju teismas neturi galimybės spręsti apie atsakovo turtinę... 19. Kartu atkreiptinas dėmesys į tai, kad dėl vykdymo išdėstymo šalys turi... 20. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4... 21. patenkinti ieškovo UAB „Senamiesčio ūkis“ (juridinio asmens kodas... 22. Priteisti iš atsakovo R. M. (asmens kodas ( - ) ieškovo UAB „Senamiesčio... 23. Priteisti iš atsakovo G. R. (asmens kodas ( - ) ieškovo UAB „Senamiesčio... 24. Atmesti atsakovo R. M. prašymą dėl sprendimo vykdymo išdėstymo... 25. Atsakovai negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.... 26. Atsakovai turi teisę per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo paduoti Vilniaus... 27. Ieškovas per 30 dienų turi teisę paduoti apeliacinį skundą Vilniaus...