Byla 2-291-544/2016
Dėl 51 413,06 Eur skolos pagal rangos sutartį, procesinių palūkanų priteisimo ir atsakovo priešieškinį ieškovei dėl 45 959,99 Eur netesybų pagal sutartį priteisimo

1Panevėžio apygardos teismo teisėja Ramunė Čeknienė, sekretoriaujant Loretai Talžūnienei, dalyvaujant ieškovės atstovui direktoriui R. Ž., atsakovo atstovei advokatei J. M.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka nagrinėjant civilinę bylą pagal ieškovės UAB „( - )“ (į. k. ( - ), buveinės adresas – ( - ) al. ( - ), ( - )) ieškinį atsakovui ( - ) (į. k. ( - ), buveinės adresas – ( - ) g. ( - ), ( - )) dėl 51 413,06 Eur skolos pagal rangos sutartį, procesinių palūkanų priteisimo ir atsakovo priešieškinį ieškovei dėl 45 959,99 Eur netesybų pagal sutartį priteisimo

Nustatė

3ieškovė UAB „( - )“ pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašė iš atsakovo ( - )priteisti 51 413,06 Eur skolos pagal statybos rangos sutartį, 6 % metines palūkanas už priteistą sumą nuo ieškinio priėmimo iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas (1 t., b. l. 59-60).

4Atsakovas ( - ) pateikė priešieškinį, kuriuo prašė priteisti iš ieškovės 45 959,99 Eur netesybų pagal statybos rangos sutartį ir bylinėjimosi išlaidas (1 t., b. l. 93-95).

52016-05-03 teismo posėdyje ieškovė UAB „( - )“ ir atsakovas ( - ) pateikė teismui taikos sutartį, kurią prašė patvirtinti ir civilinę bylą nutraukti.

6Prašymas patvirtinti taikos sutartį ir bylą nutraukti tenkinamas.

7Baigti bylą taikos sutartimi yra šalių teisė, numatyta įstatyme ir šalių atstovams suteikta atstovavimo ir steigimo dokumentuose (1 t., b. l. 44, Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 42 str. 1 d.). Kaip matyti iš pateiktų duomenų, pagal taikos sutarties sąlygas šalys, darydamos viena kitai nuolaidų, susitarė dėl joms abiem priimtinos mokėtinos pinigų sumos, aptarė mokėjimo terminą, bylinėjimosi išlaidų atlyginimo šalims ir valstybei klausimus. Taikos sutarties sudarymas tokiomis sąlygomis neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui (CPK 42 str. 2 d.), taip pat tai nepažeidžia šalių ir trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų. Taikos sutartyje ir 2016-05-03 prašyme šalys nurodė, kad vadovavosi Lietuvos respublikos Civilinio kodekso (toliau – CK) 6.189 str. 1 d., 6.985 str., CPK 140 str. 3 d., 293 str. 5 p. reikalavimais ir kad joms žinomos ir suprantamos CPK 294 str. 2 d. numatytos pasekmės, jog bylą nutraukus vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama. Šios pasekmės šalims išaiškintos ir teismo posėdyje. Todėl tvirtinti taikos sutartį nėra kliūčių.

8Šalys taikos sutartyje sutarė, jog kiekviena jų padengs savo turėtas atstovavimo ir bylinėjimosi išlaidas. Valstybei mokėtiną žyminio mokesčio dalį, kurio mokėjimas abiem šalims buvo atidėtas iki galutinio procesinio sprendimo šioje byloje priėmimo, kiekviena šalis įsipareigojo sumokėti pati, o išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu – lygiomis dalimis.

9Kadangi visi byloje pareikšti reikalavimai išsprendžiami taikos sutartimi, šalims iš valstybės biudžeto turėtų būti grąžinta 75 % jų už ieškinį ir priešieškinį sumokėto žyminio mokesčio (CPK 87 str. 2 d.).

10Ieškovės ieškinio suma buvo 51 413,06 Eur, todėl ji už ieškinį turėjo sumokėti 1317 Eur žyminio mokesčio, faktiškai sumokėjo 329,25 Eur (25%). Likusios žyminio mokesčio dalies sumokėjimas buvo atidėtas Panevėžio apygardos teismo 2015-11-10 nutartimi iki teismo procesinio sprendimo priėmimo (1 t., b. l. 25, 87-88). Taigi, ieškovė valstybei yra sumokėjusi tiek žyminio mokesčio, kiek jo iš jos reiktų priteisti.

11Atsakovo ieškinio suma buvo 45 959,99 Eur, todėl jis už priešieškinį turėjo sumokėti 1208 Eur žyminio mokesčio, tačiau jo mokėjimas Panevėžio apygardos teismo 2015-11-11 nutartimi buvo atidėtas iki teismo procesinio sprendimo priėmimo (1 t., b. l. 122-123). Todėl priimant šią nutartį iš atsakovo valstybei priteisiama 302 Eur (25%) žyminio mokesčio.

12Iki šios taikos sutarties patvirtinimo byloje buvo 17,48 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (1 t., b. l. 92), kurios pagal taikos sutarties sąlygą priteisimos valstybei iš abiejų šalių lygiomis dalimis.

13Vadovaujantis išdėstytu ir CPK 290 str., 291 str., 293 str. 5 p., 294 str.

Nutarė

14patvirtinti ieškovės UAB „( - )“ (į. k. ( - ), buveinės adresas – ( - ) al. ( - ), ( - ), toliau – Ieškovas) ir atsakovo ( - ) (į. k. ( - ), buveinės adresas – ( - ) g. ( - ), ( - ), toliau – Atsakovas), toliau kartu vadinamos Šalimis, sudarytą taikos sutartį civilinėje byloje Nr. 2-291-544/2016 sekančiomis sąlygomis:

151.Atsakovas įsipareigoja galutinai ir visiškai atsiskaityti su Ieškovu už Ieškovo atliktus rangos darbus pagal 2013-04-05 Statybos rangų sutartį Nr. S1-42 (su visais jos papildymais ir pakeitimais), sumokant jam 12338,25 Eur (dvylikos tūkstančių trijų šimtų trisdešimt aštuonių eurų 25 euro centų) sumą per du mėnesius nuo teismo nutarties patvirtinti šią taikos sutartį įsiteisėjimo dienos.

162.Ieškovas patvirtina, kad 12338,25 Eur (dvylika tūkstančių tris šimtai trisdešimt aštuoni eurai 25 euro centai) yra teisingai apskaičiuota ir galutinė suma, kurią Atsakovas turi sumokėti Ieškovui pagal 2013-04-05 Statybos rangų sutartį Nr. S1-42 (su visais jos papildymais ir pakeitimais) ir Ieškovas atsisako visų savo reikalavimų Atsakovo atžvilgiu likusioje ieškinio dalyje.

173. Ieškovas patvirtina, kad jokių kitų bet kokio pobūdžio reikalavimų, pretenzijų, kylančių iš 2013-04-05 Statybos rangos sutarties Nr. S1-42 (su visais jos papildymais ir pakeitimais) vykdymo, Atsakovui neturi ir ateityje neturės, išskyrus šia taikos sutartimi Atsakovo Ieškovui įsipareigotą sumokėti 12338,25 Eur sumą (nutarties 1 punktas).

184.Atsakovas atsisako visų savo priešieškinio reikalavimų Ieškovo atžvilgiu.

195.Šalys susitaria, kad kiekviena padengs savo turėtas atstovavimo ir bylinėjimosi išlaidas, išskyrus mokėtinas į valstybės biudžetą. Bylinėjimosi išlaidas, mokėtinas valstybei, Šalys dalinasi taip: kiekviena Šalis moka jai apskaičiuotą mokėti žyminį mokestį, kurio sumokėjimas buvo atidėtas, o kitas bylinėjimosi išlaidas valstybei Šalys sumoka lygiomis dalimis.

206.Šalys patvirtina, kad, sudarius taikos sutartį, teismui ją patvirtinus bei tinkamai ją įvykdžius, jos neturės ir nereikš viena kitai jokių reikalavimų ar pretenzijų, susijusių su Ieškovo ieškinyje bei Atsakovo priešieškinyje minimomis aplinkybėmis ir faktais (ieškinio/priešieškinio dalyku, pagrindu).

217.Šalys pareiškia ir patvirtina, kad pasirašyta taikos sutartis Šalims turi įstatymo galią (CK 6.189 str. 1 d.), o taikos sutartį patvirtinus teismui ir įsiteisėjus nutarčiai, kuria ji bus patvirtinta, ši taikos sutartis Šalims turės galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią (CK 6.985 str. 1 d.).

228. Šalys nurodo, jog joms yra žinoma, kad, jei bet kuri iš Šalių nevykdys arba netinkamai vykdys savo įsipareigojimus pagal šią taikos sutartį, teismo patvirtinta taikos sutartis galės būti vykdoma priverstinai CPK VI dalyje „Vykdymo procesas" nustatyta tvarka.

23Civilinę bylą Nr. 2-291-544/2016 pagal Ieškovo ieškinį Atsakovui dėl 51 413,06 Eur skolos pagal statybos rango sutartį, 6 % metinių palūkanų, bylinėjimosi išlaidų priteisimo ir pagal Atsakovo priešieškinį Ieškovui dėl 45 959,99 Eur netesybų pagal statybos rangos sutartį ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo nutraukti šalims sudarius taikos sutartį ir teismui ją patvirtinus CPK 293 str. 5 p. pagrindu.

24Priteisti valstybei (išieškotojas – Valstybinė mokesčių inspekcija, j. a. k.- 188659752, biudžeto pajamų surenkamoji sąskaita ( - ), įmokos kodas 5660): iš ieškovės UAB „( - )“ (į. k. ( - )) - 9 (devynis) Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu; iš atsakovo ( - ) (į. k. ( - )) – 302 (tris šimtus du) Eur žyminio mokesčio ir 9 (devynis) Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

25Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti apskųsta Lietuvos apeliaciniam teismui atskirąjį skundą paduodant per šį teismą.

Proceso dalyviai
1. Panevėžio apygardos teismo teisėja Ramunė Čeknienė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka nagrinėjant civilinę bylą... 3. ieškovė UAB „( - )“ pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašė iš... 4. Atsakovas ( - ) pateikė priešieškinį, kuriuo prašė priteisti iš... 5. 2016-05-03 teismo posėdyje ieškovė UAB „( - )“ ir atsakovas ( - )... 6. Prašymas patvirtinti taikos sutartį ir bylą nutraukti tenkinamas.... 7. Baigti bylą taikos sutartimi yra šalių teisė, numatyta įstatyme ir šalių... 8. Šalys taikos sutartyje sutarė, jog kiekviena jų padengs savo turėtas... 9. Kadangi visi byloje pareikšti reikalavimai išsprendžiami taikos sutartimi,... 10. Ieškovės ieškinio suma buvo 51 413,06 Eur, todėl ji už ieškinį turėjo... 11. Atsakovo ieškinio suma buvo 45 959,99 Eur, todėl jis už priešieškinį... 12. Iki šios taikos sutarties patvirtinimo byloje buvo 17,48 Eur išlaidų,... 13. Vadovaujantis išdėstytu ir CPK 290 str., 291 str., 293 str. 5 p., 294 str.... 14. patvirtinti ieškovės UAB „( - )“ (į. k. ( - ), buveinės adresas – ( -... 15. 1.Atsakovas įsipareigoja galutinai ir visiškai atsiskaityti su Ieškovu už... 16. 2.Ieškovas patvirtina, kad 12338,25 Eur (dvylika tūkstančių tris šimtai... 17. 3. Ieškovas patvirtina, kad jokių kitų bet kokio pobūdžio reikalavimų,... 18. 4.Atsakovas atsisako visų savo priešieškinio reikalavimų Ieškovo... 19. 5.Šalys susitaria, kad kiekviena padengs savo turėtas atstovavimo ir... 20. 6.Šalys patvirtina, kad, sudarius taikos sutartį, teismui ją patvirtinus bei... 21. 7.Šalys pareiškia ir patvirtina, kad pasirašyta taikos sutartis Šalims turi... 22. 8. Šalys nurodo, jog joms yra žinoma, kad, jei bet kuri iš Šalių nevykdys... 23. Civilinę bylą Nr. 2-291-544/2016 pagal Ieškovo ieškinį Atsakovui dėl 51... 24. Priteisti valstybei (išieškotojas – Valstybinė mokesčių inspekcija, j.... 25. Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti apskųsta Lietuvos...