Byla 2S-363-71/2010
Dėl Šiauliu miesto apylinkes teismo 2010 m. kovo 30 d. nutarties, kuria sustabdyta civiline byla

1Šiauliu apygardos teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkes Reginos Agotos Gutauskienes, kolegijos teiseju: Birutes Simonaitienes, Egidijaus Mockeviciaus, teismo posedyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinejo ieškovo UAB „ATEA“ atskiraji skunda del Šiauliu miesto apylinkes teismo 2010 m. kovo 30 d. nutarties, kuria sustabdyta civiline byla.

2Teiseju kolegija, išnagrinejusi byla, n u s t a t e :

3Šiauliu miesto apylinkes teismas civilineje byloje pagal ieškovo UAB „ATEA“ ieškini atsakovui UAB „Progresyvios renovacijos“, tretieji asmenys Šiauliu universitetas, UAB „Rombas“, del skolos priteisimo 2010 m. kovo 30 d. prieme nutarti sustabdyti civiline byla, kol isiteises teismo sprendimas Šiauliu miesto apylinkes teismo civilineje byloje Nr. 2-3460-772/2010 pagal ieškovo UAB „Progresyvios renovacijos“ ieškini atsakovui UAB „ATEA“, tretysis asmuo Šiauliu universitetas, del atliktu darbu aktu pripažinimo negaliojanciais. Butinuma sustabdyti byla teismas motyvavo tuo, jog Šiauliu miesto apylinkes teisme 2010-03-20 buvo priimtas ieškovo UAB „Progresyvios renovacijos“ ieškinys atsakovui UAB „ATEA“, treciajam asmeniui Šiauliu universitetas, del atliktu darbu aktu pripažinimo negaliojanciais. Šiame ieškinyje UAB „Progresyvios renovacijos“ praše pripažinti negaliojanciais UAB „ATEA“ atliktu darbu priemimo-perdavimo aktus del ieškovo šioje byloje atliktu darbu, už kuriuos ieškovas prašo priteisti iš atsakovo skola. Todel, teismo manymu, Šiauliu miesto apylinkes teisme nagrinejamoje byloje Nr. 2-3460-772/2010 pareikšti UAB „Progresyvios renovacijos“ reikalavimai UAB „ATEA“ yra betarpiškai susije su ieškovo šioje byloje pareikštais reikalavimais atsakovui, ir nuo teismo sprendimo civilineje byloje Nr. 2-3460-772/2010 priklauso pagristo ir teiseto sprendimo priemimas šioje byloje.

4Atskiruoju skundu ieškovas UAB „ATEA“ prašo panaikinti Šiauliu miesto apylinkes teismo 2010 m. kovo 30 d. nutarti ir atsakovo UAB „Progresyvios renovacijos“ prašyma del civilines bylos sustabdymo atmesti, o jeigu apeliacines instancijos teismas manytu, kad negalima pirmiau išnagrineti Šiauliu miesto apylinkes teismo civilines bylos Nr. 2-1316-77/2010 iki tol, kol bus priimtas sprendimas naujoje Šiauliu miesto apylinkes teismo civilineje byloje Nr. 2-3460-772/2010, sujungti nurodytas Šiauliu miesto apylinkes teismo civilines bylas arba ipareigoti Šiauliu miesto apylinkes teisma nurodytas civilines bylas spresti kartu.

5Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais.

61. Atsakovas, neva siekdamas pripažinti atliktu darbu aktus negaliojanciais, iš tiesu sieke sustabdyti ir vilkinti Šiauliu miesto apylinkes teismo civilines bylos Nr. 2-1316-77/2010 nagrinejima, tokiu budu piktnaudžiaudamas civiliniu procesu. Pats Šiauliu miesto apylinkes teismas, reaguodamas i 2009 m. spalio 13 d. nepagrista atsakovo priešieškini ieškovui, 2009 m. spalio 15 d. nutartimi aiškiai konstatavo fakta, kad atsakovas elgiasi nesažiningai, o tokie jo veiksmai yra civilines bylos Nr. 2-1316-77/2010 vilkinimas. Taciau nepaisant to, 2010 m. kovo 30 d. nutartimi teismas sustabde civilines bylos nagrinejima del naujai pareikšto ieškinio, kuris savo esme yra identiškas 2009 m. spalio 13 d. to paties teismo toje pacioje byloje atsisakytam priimti priešieškiniui. Tokiu budu šiurkšciai pažeidžiami ieškovo teiseti interesai.

72. Teismas netinkamai ivertino sustabdytos civilines bylos ir naujos civilines bylos Nr. 2-3460-772/2010 tarpusavio santyki ir ju stabdymo pagrindus pagal CPK 163 str. 1 d. 3 p. Butent naujai pradeta civiline byla, o ne civiline byla Nr. 2-1316-77/2010 turi buti sustabdyta, nes tik civiline byla Nr. 2-1316-77/2010, kurioje pateikta ir analizuojama žymiai daugiau faktiniu aplinkybiu bei kuri trunka jau daugiau negu vienerius metus, turi tiesiogine prejudicine reikšme naujai civilinei bylai Nr. 2-3460-772/2010. Be to, civilineje byloje Nr. 2-1316-77/2010 dalyvauja daugiau proceso dalyviu, i ja itrauktas taip pat UAB „ATEA“ subrangovas, atlikes dali darbu – UAB „Rombas“, kuris nera patrauktas dalyvauti naujoje byloje. Visus juridiškai reikšmingus faktus teismas gali ir turi pats nustatyti žymiai ilgiau vykstancioje civilineje byloje Nr. 2-1316-77/2010, kurioje sukaupta visa tam tikslui reikšminga irodomoji medžiaga ir pereita i teisminio bylos nagrinejimo stadija.

83. Šiauliu miesto apylinkes teismo civiline byla Nr. 2-1316-77/2010 yra nagrinejama ilgiau kaip vienerius metus, o jos sustabdymas reiškia ne ka kita, kaip tolimesni civilines bylos nagrinejimo prailginima ir nacionaliniuose bei tarptautiniuose teises aktuose itvirtintos ieškovo teises i tinkama ir greita teismo procesa pažeidima.

94. Jeigu teismas manytu, kad negalima išnagrineti Šiauliu miesto apylinkes teismo civilines bylos Nr. 2-1316-77/2010 pirmiau nei civilines bylos Nr. 2-3460-772/2010, tuomet siekiant užtikrinti civilinio proceso koncentruotuma, ekonomiškuma ir operatyvuma turetu buti sprendžiamas klausimas del šiu civiliniu bylu sujungimo. Atsižvelgiant i šiu bylu turini, pareikštu reikalavimu ir faktiniu aplinkybiu sasajuma bei šaliu tapatuma, ivertinus tai, kad visa su civiline byla Nr. 2-3460-772/2010 susijusi medžiaga ir irodymai yra pateikti ir surinkti civilineje byloje Nr. 2-1316-77/2010, šias civilines bylas ir iš ju kylancius reikalavimus yra privalu nagrineti kartu.

10Atsiliepimu i atskiraji skunda atsakovas UAB „Progresyvios renovacijos“ prašo atskiraji skunda atmesti. Atsiliepime nurodoma, kad atsakovas nesieke vilkinti ar sustabdyti bylos nagrinejimo, kadangi butinybe pateikti priešini ieškini atsirado tik 2009 m. rugsejo 29 d., Šiauliu universitetui, kaip pagrindiniam darbu, už kuriuos ieškovas prašo priteisti 66178,14 Lt dydžio suma, užsakovui pateikus priešini ieškini Šiauliu apygardos teisme nagrinejamoje civilineje byloje Nr. 2-638-267/2009 pagal UAB „Progresyvios renovacijos“ ieškini Šiauliu universitetui del skolos už atliktus darbus priteisimo. Atsakovas, pateikdamas ieškini, taip pat buvo sažiningas ir nesieke vilkinti civilinio proceso, taciau sieke apginti savo pažeistas teises. Teismo nutartis sustabdyti civiline byla del teisiniu faktu kitoje byloje išsiaiškinimo yra visiškai teiseta ir tinkamai pagrista. Tik nustacius civilineje byloje Nr. 2-3460-772/2010, kad darbai atlikti, aktai pagristai vienašališkai pasirašyti, butu pagrindas sumoketi ieškovui už aktuose nurodytus darbus. CPK 136 str. 4 d. nustatyta teismo teise, bet ne pareiga sujungti bylas i viena byla, tuo tarpu pagal CPK 163 str. 3 p. teismas privalo sustabdyti byla, kai negalima nagrineti bylos tol, kol bus išspresta kita byla, nagrinejama civiline, baudžiamaja ar administracine tvarka. Kuomet procesiniai dokumentai yra dideles apimties, taip pat bylose turi buti vertinama didele dalis irodymu, civilines bylos pirmosios instancijos teisme trukme, kuri yra ilgesne kaip vieneri metai, nera per ilga ir nevertinama kaip proceso vilkinimas.

11Atskirasis skundas tenkintinas.

12Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 163 straipsnio 3 punkte nustatyta, kad teismas privalo sustabdyti civiline byla, kai jos negalima išnagrineti, kol bus išspresta kita byla, nagrinejama civiline, baudžiamaja ar administracine tvarka. Teisinis pagrindas sustabdyti civiline byla pagal ši punkta atsiranda tuomet, kai yra nagrinejama kita byla, kurioje nustatyti faktai tures teisines reikšmes (irodomaja, prejudicine ar privalomaja galia) priimant teismo procesini sprendima sustabdytoje civilineje byloje ir kuriu negalima nustatyti pastarojoje byloje.

13Iš skundžiamos teismo nutarties turinio matyti, jog pirmosios instancijos teismas civilines bylos sustabdyma motyvavo nurodydamas iš esmes vien tik abstraktaus pobudžio aplinkybe, jog civilineje byloje Nr. 2-3460-772/2010 pareikšti UAB „Progresyvios renovacijos“ reikalavimai UAB „ATEA“ yra betarpiškai susije su ieškovo šioje byloje pareikštais reikalavimais atsakovui. Bylos sustabdymo procesiniu pagrindu teismas nurode Civilinio proceso kodekso 163 straipsnio 3 punkta, kuriame itvirtinta privalomojo bylos sustabdymo salyga – kai negalima nagrineti bylos tol, kol bus išspresta kita byla, nagrinejama civiline, baudžiamaja ar administracine tvarka. Šiuo atveju pirmosios instancijos teismo formalus abiejose bylose pareikštu reikalavimu tarpusavio sasajos konstatavimas nelaikytinas sudaranciu esmini bylos sustabdymo, vadovaujantis minetu LR CPK 163 straipsnio 3 punktu, elementa – negalimuma nagrineti bylos tol, kol bus išspresta kita byla. Teismas nenustate jokiu objektyviu aplinkybiu, kliudanciu spresti byla iš esmes, nenurode, kokiu faktu teismas neturi ir pats negali nustatyti nagrinejamoje byloje.

14Pažymetina, jog viena iš butinu teisminio ginco išsprendimo salygu yra privalomumas patikrinti reiškiamo reikalavimo pagristuma. Teiseju kolegija, atsižvelgusi i nagrinejamoje byloje pareikšto ieškinio dalyka sudaranti reikalavima priteisti skola už atliktus darbus, pripažista, jog šiuo atveju i teismo, nagrinejancio šaliu ginca ir privalancio ivertinti reikalavimu pagristuma, kompetencijos ribas neabejotinai patenka ieškinio pagrindu nurodytu ieškovo atliktu darbu fakto konstatavimas. Šiu darbu faktinio atlikimo ir ju tinkamumo nustatymui teismas turi ivertinti ir visa dokumentine medžiaga, susijusia su šiu darbu vykdymu ir atlikimu, i kurios sudeti ieina ir darbu priemimo-perdavimo aktai. Be to, atsižvelgiant i nagrinejamoje byloje surinkta medžiaga, i bylos nagrinejimo trukme ir atliktus procesinius veiksmus, pripažintini pagristais atskirojo skundo argumentai, jog iš esmes visus juridiškai reikšmingus faktus teismas gali ir turi pats nustatyti šioje ilgai vykstancioje civilineje byloje. Taigi, teiseju kolegijos nuomone, nera pagrindo konstatuoti aplinkybiu, kurioms esant teismas negaletu išnagrineti civilines bylos, tokiu budu nesant teisinio pagrindo sustabdyti civiline byla LR CPK 163 str. 3 p. pagrindu.

15Kaip mineta, aplinkybiu, užkertanciu galimybe byla nagrineti iš esmes, nenurode ir pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje. Tuo tarpu teismo argumentai, jog šiose bylose reiškiami reikalavimai yra susije, nesudaro pagrindo bylos nagrinejima laikyti negalimu. Tokiu bylu nesujungus, reikiami faktai turi buti nustatomi kiekvienoje byloje. Ir tik isiteisejes teismo sprendimas vienoje iš šiu bylu gali tureti prejudicine galia kitoms byloms. Šiuo atveju teismas, nagrinejamoje byloje galedamas pats nustatyti reikiamas aplinkybes, neturi teises stabdyti bylos ir tokiu budu savo kompetencija del tam tikru faktu nustatymo perkelti kitam teismui (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso komentaras, I dalis, 2004, Vilnius, p. 381). Be to, ivertinant tai, jog UAB „Progresyvios renovacijos“ ieškinys teisme buvo pareikštas žymiai veliau, negu UAB „ATEA“ ieškinys (praejus daugiau, nei vieneriems metams), butu nelogiška ir proceso operatyvumo bei koncentruotumo aspektu netikslinga nagrinejimo pirmuma, nesant tam jokio pagrindo, suteikti veliau pareikštam ieškiniui.

16Nurodytu argumentu pagrindu teiseju kolegija pripažista, jog bylos sustabdymas nera pagristas ir neatitinka istatymo reikalavimu, keliamu privalomam bylos sustabdymui (LR CPK 163 str. 3 p.). Šiauliu miesto apylinkes teismo 2010 m. kovo 30 d. nutartis panaikintina ir klausimas išsprestinas iš esmes – atsakovo UAB „Progresyvios renovacijos“ prašyma del civilines bylos sustabdymo atmesti.

17Teiseju kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 2 punktu,

Nutarė

18Šiauliu miesto apylinkes teismo 2010 m. kovo 30 d. nutarti panaikinti.

19Atsakovo UAB „Progresyvios renovacijos“ prašyma del civilines bylos sustabdymo atmesti. Kolegijos pirmininke

20Regina Agota Gutauskiene

Proceso dalyviai
1. Šiauliu apygardos teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegija, susidedanti... 2. Teiseju kolegija, išnagrinejusi byla, n u s t a t e :... 3. Šiauliu miesto apylinkes teismas civilineje byloje pagal ieškovo UAB... 4. Atskiruoju skundu ieškovas UAB „ATEA“ prašo panaikinti Šiauliu miesto... 5. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais.... 6. 1. Atsakovas, neva siekdamas pripažinti atliktu darbu aktus negaliojanciais,... 7. 2. Teismas netinkamai ivertino sustabdytos civilines bylos ir naujos civilines... 8. 3. Šiauliu miesto apylinkes teismo civiline byla Nr. 2-1316-77/2010 yra... 9. 4. Jeigu teismas manytu, kad negalima išnagrineti Šiauliu miesto apylinkes... 10. Atsiliepimu i atskiraji skunda atsakovas UAB „Progresyvios renovacijos“... 11. Atskirasis skundas tenkintinas.... 12. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 163 straipsnio 3 punkte... 13. Iš skundžiamos teismo nutarties turinio matyti, jog pirmosios instancijos... 14. Pažymetina, jog viena iš butinu teisminio ginco išsprendimo salygu yra... 15. Kaip mineta, aplinkybiu, užkertanciu galimybe byla nagrineti iš esmes,... 16. Nurodytu argumentu pagrindu teiseju kolegija pripažista, jog bylos sustabdymas... 17. Teiseju kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso... 18. Šiauliu miesto apylinkes teismo 2010 m. kovo 30 d. nutarti panaikinti.... 19. Atsakovo UAB „Progresyvios renovacijos“ prašyma del civilines bylos... 20. Regina Agota Gutauskiene...