Byla 2A-1346-221/2013
Dėl skolos už elektros energiją priteisimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginijos Lozoraitytė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo G. J. apeliacinį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2013 m. vasario 26 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės Ž. U. ieškinį atsakovui G. J., tretiesiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „Būsto administravimo agentūra“, akcinei bendrovei LESTO, uždarajai akcinei bendrovei „Sergel“, A. B., V. B. dėl skolos už elektros energiją priteisimo,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovė Ž. U. ieškiniu (t. 1, b. l. 3-5) prašė iš atsakovo G. J. priteisti 3 631,99 Lt sumą nuostoliams, atsiradusiems dėl skolos už elektros energiją, nuslėptą parduodant butą, esantį ( - ), atlyginti. Nurodė, kad 2009 m. spalio 12 d. sudarė pirkimo-pardavimo sutartį su atsakovu G. J., pagal kurią iš jo įgijo butą, esantį ( - ),. Nusipirkus butą, paaiškėjo, kad šiam butui yra priskaičiuota skola už elektros energijos suvartojimą. Ieškovė, gavusi UAB „Sergel“ raginimą sumokėti 3 543,40 Lt skolą, skolą ir UAB „Sergel“ skolos išieškojimo išlaidas, iš viso 3 631,99 Lt, sumokėjo. Ieškovė pažymėjo, kad buto pirkimo-pardavimo sutarties 4.1 punkte nurodyta, kad pardavėjas įsipareigoja savo sąskaita apmokėti visus mokesčius, susijusius su parduodamo turto eksploatavimu, priskaičiuotinus už laikotarpį iki šios sutarties sudarymo dienos. Atsakovui to nepadarius ir už jį tai padarius ieškovei, ieškovė laikė, kad ji patyrė tiesioginius nuostolius, kuriuos jai atlyginti pareigą turi atsakovas G. J.. Pagal CK 6.327 straipsnio 3 dalį, pardavėjas, t. y. atsakovas, atsako už bet kokį neatitikimą, kuris buvo nuosavybės teisės perėjimo momentu, net jeigu tai paaiškėja vėliau, todėl nesumokėta skola už elektros energiją laikytina parduodamo daikto – buto trūkumu, už kurį atsako atsakovas.

4II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

5Kauno apylinkės teismas 2013 m. vasario 26 d. sprendimu (t. 3, b. l. 41-45) ieškinį tenkino, iš atsakovo G. J. priteisė ieškovei Ž. U. 3 631,99 Lt nuostolių atlyginimo ir 500 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti, 72 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų ir 143 Lt žyminio mokesčio valstybei.

6Teismas konstatavo, kad pagal VĮ Registrų centras pažymėjimą nuo 2009 m. birželio 16 d. atsakovas buvo ieškovės įsigyto buto savininku. Iš trečiojo asmens V. B. paaiškinimo teismo posėdyje sprendė, kad atsakovas minėtą butą valdyti ir juo naudotis pradėjo daug anksčiau, t. y. nuo 2004 ar 2005 metų, kuomet V. B., išsikeldamas gyventi kitur, šį butą paliko atsakovo žinioje. V. B. atsakovui davė įgaliojimą tvarkyti visus su buto privatizavimu susijusius klausimus, todėl V. B., nusišalindamas nuo buto naudojimo ir valdymo, faktiniu buto šeimininku pripažino atsakovą. Nors atsakovas ieškinyje nurodė nežinojęs apie esamas skolas už elektros energiją, tačiau tai paneigia tiek trečiojo asmens V. B. paaiškinimai, tiek kitų liudytojų parodymai, iš kurių matyti, kad atsakovas apie skolas žinojo. Ieškovei atsakovas apie skaičiuojamas elektros skolas nesakė, nes laikė, kad tai nėra jo skolos, todėl jis neturi pagrindo jų padengti ir apie jas pranešti naujajai buto pirkėjai. Teismas sprendė, kad atsakovo veiksmuose yra visi civilinės atsakomybės atsiradimo pagrindai – nuostoliai, atsakovo neteisėti veiksmai ir priežastinis ryšys tarp atsakovo veiksmų, t. y. neatskleistų duomenų, ir ieškovei atsiradusios žalos, todėl atsakovą teismas pripažino kaltąja šalimi pagal sudarytos pirkimo-pardavimo sutarties 5.10 punktą, kuriam atsiranda pareiga savo sąskaita atlyginti nekaltajai šaliai jos patirtus nuostolius. Atsakovo ir jo atstovo argumentą, kad nėra aišku kaip yra apskaičiuota elektros energijos kaina, ar skaičiuojant buvo skaičiuota bute suvartota elektros energija, ar buvo skaičiuota bendrosioms namo reikmės skirta elektros energija, teismas nelaikė teisiškai reikšmingu, nes visos šios išlaidos atitinka šalių sudarytos sutarties 4.1 punkte nurodytus mokėjimus, susijusius su turto eksploatavimu.

7III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

8Apeliaciniu skundu atsakovas G. J. prašo teismo Kauno apylinkės teismo 2013 m. vasario 26 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškovės ieškinį atmesti; priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas (t. 3, b. l. 65-68).

9Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

101. Ieškovė, veikdama savo iniciatyva ir savo rizika, už apeliantą įvykdė piniginę prievolę pagal trečiojo asmens AB LESTO reikalavimą. Tokie tarp šalių susiklostę santykiai pagrįstai kvalifikuotini kaip trečiojo asmens prievolės įvykdymas už skolininką. Trečiajam asmeniui, įvykdžiusiam prievolę, pereina kreditoriaus teisės, susijusios su skolininku. Tuo tarpu, skolininkas turi teisę reikšti naujojo kreditoriaus reikalavimams visus atsikirtimus, kuriuos jis turėjo teisę reikšti pradiniam kreditoriui. Kauno apylinkės teismas, priimdamas sprendimą, paneigė apelianto kaip skolininko teisę naujojo kreditoriaus reikalavimams reikšti visus atsikirtimus, kuriuos jis turėjo teisę reikšti pradiniam kreditoriui, tokiu būdu pažeidė materialios ir procesinės teisės normas.

112. Trečiasis asmuo UAB „Būsto administravimo agentūra“ netinkamai, nesivadovaujant teisės aktais vykdė administravimą, dėl ko trečiajam asmeniui AB LESTO pateikė nepagrįstus ir prieštaringus duomenis apie butui (greičiausiai ir visam daugiabučiui) bendrosioms reikmėms sunaudotą elektros energiją. Darytina išvada, kad trečiojo asmens AB LESTO reikalavimas 3 631,99 Lt už bendroms reikmėms sunaudotą elektros energiją, kurį už apeliantą įvykdė ieškovė, yra neįrodytas, todėl ieškovės Ž. U. ieškinys apelianto atžvilgiu turėjo būti atmestas.

12Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovė Ž. U. (t. 3, b. l. 202-204) prašo teismo apeliacinį skundą atmesti ir Kauno apylinkės teismo 2013 m. vasario 26 d. sprendimą palikti nepakeistą; priteisti iš apelianto bylinėjimosi išlaidas.

13Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

141. Remiantis liudytojų parodymais, duotais teisminio bylos nagrinėjimo metu, bei paties atsakovo G. J. paaiškinimu, pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė, jog iki buto pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo momento apeliantas žinojo apie įsiskolinimus už butą trečiajam asmeniui AB LESTO, tačiau sąmoningai apie tai nutylėjo ir šios informacijos ieškovei nepateikė. Būtent dėl tokių faktinių aplinkybių, teismas teisingai apelianto veiksmus pripažino neteisėtais CK 6.246 straipsnio prasme ir pagrįstai nustatė, jog atsakovas neįvykdė savo iš pirkimo-pardavimo sutarties kylančių įsipareigojimų, elgėsi ne tik nesąžiningai, bet ir neteisėtai, todėl jo veiksmuose yra visi civilinės atsakomybės atsiradimo pagrindai.

152. Pagal sudarytos pirkimo-pardavimo sutarties 4.1. punkto sąlygas pardavėjas įsipareigojo savo sąskaita apmokėti visus mokesčius, susijusius su parduodamo buto eksploatavimu, priskaičiuotinus iki šios sutarties sudarymo dienos. Iš to seka, kad šalių sudaryta sutartimi nebuvo išskirta nei perkamo buto, nei namo bendrosioms elektros reikmėms naudojama elektra, todėl G. J. apeliacinio skundo argumentas dėl to, kad ieškovė nepagrįstai sumokėjo skolą trečiajam asmeniui AB LESTO, o teismas to neanalizavo, atmestinas.

16IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

17Apeliacinis skundas netenkintinas.

18Pažymėtina, kad apeliacinės instancijos teismas yra pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo kontrolės forma. Nors apeliacinės instancijos teismas nagrinėja tiek teisės, tiek fakto klausimus, tačiau apeliacija yra ne pakartotinis bylos nagrinėjimas kitos instancijos teisme, o priimto teismo sprendimo teisėtumo ir/ar pagrįstumo patikrinimas neperžengiant apeliaciniame skunde nustatytų ribų (( - ) straipsnio 1 dalis, 263 straipsnio 1, 2 dalys). Absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (( - ) straipsnio 2, 3 dalys).

19Byloje nustatyta, kad 2009 m. spalio 12 d. pirkimo-pardavimo sutartimi ieškovė Ž. U. nusipirko iš apelianto G. J. butą ( - ), (t. 1, b. l. 9-15). Ginčas tarp šalių kilo dėl minėta sutartimi prisiimtų įsipareigojimų. Pagal šios sutarties 4.1 punktą, pardavėjas, t. y. apeliantas, įsipareigojo apmokėti visas išlaidas, susijusias su parduodamo turto eksploatavimu, priskaičiuotinas už laikotarpį iki sutarties sudarymo dienos. Ieškovė, gavusi raginimą apmokėti iki jos buto įsigijimo susidariusį įsiskolinimą už elektros energiją, jį apmokėjo. Apelianto nuomone, ji, nesigilindama ir nesiaiškindama dėl susidariusios skolos buvo nerūpestinga, neapdairi, veikė savo iniciatyva ir rizika, skolos dydis neįrodytas, teismas jo atsikirtimus laikė nereikšmingais.

20Apeliacinės instancijos teismas su tokiais apelianto argumentais nesutinka, pritaria pirmosios instancijos teismo sprendimo motyvams, todėl išsamiai jų nekartoja ir dėl jų nepasisako, atkreipdamas dėmesį į tam tikras aplinkybes. Iš bylos duomenų matyti, ką nustatė ir apylinkės teismas, jog G. J. žinojo apie susidariusį įsiskolinimą už elektros energiją. Tai patvirtino byloje apklausti liudytojai V. S., kuriam priklauso vienas iš kambarių bendrame bute, ( - ), (t. 2, b. l. 184-186), V. B., iš kurio atsakovas įsigijo butą (t. 2, b. l. 158-159), bei pats apeliantas teismo posėdžio metu aiškindamas, jog su juo elektros tiekėjas atsisakė sudaryti elektros tiekimo sutartį, kol nebus pilnai atsiskaityta (t. 1, b. l. 118). Tačiau apie susidariusį įsiskolinimą kreditoriui AB LESTO apeliantas nepranešė buto pirkėjai. Būtent dėl tokių faktinių aplinkybių teismas pripažino, kad atsakovas (apeliantas) neįvykdė savo iš pirkimo-pardavimo sutarties kylančių įsipareigojimų, elgėsi ne tik nesąžiningai, bet ir neteisėtai bei pagrįstai nustatė, jog atsakovo veiksmuose yra visi civilinės atsakomybės atsiradimo pagrindai. Apeliacinės instancijos teismas pažymi tai, kad pats apeliantas apeliaciniame skunde pripažįsta, jog Ž. U. piniginę prievolę pagal AB LESTO reikalavimą įvykdė už jį (t. 3, b. l. 66). Taigi, pats apeliantas patį skolos faktą pripažįsta.

21Atmestini apeliacinio skundo argumentai, kad trečiasis asmuo nepagrįstai ar netinkami vykdė savo pareigas bei neįrodė ir nepagrindė skolos dydžio, o teismas nesiaiškino, iš kur susidarė ieškovės sumokėta 3 631,99 Lt skolos suma, todėl jis negalėjo reikšti naujajam kreditoriui visų atsikirtimų. Iš tikrųjų ieškovė patyrė būtent tokio dydžio nuostolius sumokėdama iki buto įsigijimo susidariusį įsiskolinimą, o atsakovas bei jo atstovas tiek atsiliepime, tiek duodami paaiškinimus nesutiko su reikalavimais, reiškė atsikirtimus, tačiau jiems pagrįsti įrodymų nepateikė. Nors pirmosios instancijos teismas atsakovo ir jo atstovo argumentą, kad nėra aišku kaip yra apskaičiuota elektros energijos kaina, ar skaičiuojant buvo skaičiuota bute suvartota elektros energija, ar buvo skaičiuota bendrosioms namo reikmės skirta elektros energija, nelaikė teisiškai reikšmingu, motyvuodamas tuo, kad visos šios išlaidos atitinka šalių sudarytos sutarties 4.1 punkte nurodytus mokėjimus, susijusius su turto eksploatavimu, tačiau pats teismas pažymėjo ir tai, kad elektros energijos kainą apskaičiavo namo administratorius, kad duomenų fiksavimas ir kainos apskaičiavimas reglamentuojamas įmokų už sunaudotą elektros energiją bendrabučio tipo daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose paskirstymo gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų savininkams ir nuomininkams metodika, patvirtinta ūkio ministro įsakymu. Apeliacinės instancijos teismas, atmesdamas apelianto argumentus dėl susidariusios skolos dydžio skaičiavimo, pažymi ir tai, kad namo ( - ),, butų ir negyvenamųjų patalpų savininkų ir nuomininkų susirinkime, įvykusiame 2004 m. liepos 15 d., buvo priimtas nutarimas, kaip skaičiuoti ir paskirstyti gyventojams mokestį už suvartotą elektros energiją (t. 1, b. l. 113-114). Kad būtent taip buvo skaičiuojami mokesčiai, aiškino trečiųjų asmenų AB LESTO, UAB „Būsto administravimo agentūros“ atstovės (t. 2, b. l. 179-184; t. 3, b. l. 36-37), patvirtino liudytoja R. Š. (t. 3, b. l. 34-36). Kad ginčo bute skolos susidarymo metu nebuvo skaitiklio, nebuvo fiksuojami parodymai, patvirtina ir byloje pateikti rašytiniai įrodymai (t. 1, b. l. 25, 327; t. 2, b. l. 30-145).

22Apeliacinės instancijos teismas, susipažinęs su bylos medžiaga, apelianto skundo bei ieškovės atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentais, pritardamas pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo motyvams, įvertinęs nurodytas aplinkybes, sprendžia, kad apylinkės teismas visapusiškai, pilnutinai ir objektyviai ištyrė aplinkybes, svarbias teisingam kilusio ginčo sprendimui, teisingai pagal savo vidinį įsitikinimą įvertino byloje surinktus įrodymus. Teismas kitus apeliacinio skundo argumentus laiko neturinčiais teisinės reikšmės vertinant teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą. Esant nurodytoms aplinkybėms, atsakovo apeliacinis skundas atmestinas, nes jame nurodytais argumentais keisti pirmosios instancijos teismo sprendimo nėra pagrindo (( - ) straipsnio 1 dalies 1 punktas).

23Ieškovė pateikė prašymą priteisti bylinėjimosi išlaidas, patirtas apeliaciniame procese. Ji už atsiliepimo į apeliacinį skundą surašymą sumokėjusi 500 Lt (t. 3, b. l. 82-84). Apeliacinį skundą atmetus, ieškovei Ž. U. iš atsakovo priteistinos jos turėtos išlaidos apeliaciniame procese (CPK 98 straipsnio 1 dalis), kadangi išlaidos neviršija Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (Rekomendacijų 8.11 punktas).

24Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 2 dalimi

Nutarė

25atsakovo G. J. apeliacinį skundą atmesti, Kauno apylinkės teismo 2013 m. vasario 26 d. sprendimą palikti nepakeistą.

26Priteisti iš atsakovo G. J., a. k. ( - ) ieškovei Ž. U., a. k. ( - ) 500 Lt (penki šimtai) išlaidų, patirtų apeliaciniame procese.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginijos... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovė Ž. U. ieškiniu (t. 1, b. l. 3-5) prašė iš atsakovo G. J.... 4. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 5. Kauno apylinkės teismas 2013 m. vasario 26 d. sprendimu (t. 3, b. l. 41-45)... 6. Teismas konstatavo, kad pagal VĮ Registrų centras pažymėjimą nuo 2009 m.... 7. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 8. Apeliaciniu skundu atsakovas G. J. prašo teismo Kauno apylinkės teismo 2013... 9. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:... 10. 1. Ieškovė, veikdama savo iniciatyva ir savo rizika, už apeliantą įvykdė... 11. 2. Trečiasis asmuo UAB „Būsto administravimo agentūra“ netinkamai,... 12. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovė Ž. U. (t. 3, b. l. 202-204)... 13. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:... 14. 1. Remiantis liudytojų parodymais, duotais teisminio bylos nagrinėjimo metu,... 15. 2. Pagal sudarytos pirkimo-pardavimo sutarties 4.1. punkto sąlygas pardavėjas... 16. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 17. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 18. Pažymėtina, kad apeliacinės instancijos teismas yra pirmosios instancijos... 19. Byloje nustatyta, kad 2009 m. spalio 12 d. pirkimo-pardavimo sutartimi... 20. Apeliacinės instancijos teismas su tokiais apelianto argumentais nesutinka,... 21. Atmestini apeliacinio skundo argumentai, kad trečiasis asmuo nepagrįstai ar... 22. Apeliacinės instancijos teismas, susipažinęs su bylos medžiaga, apelianto... 23. Ieškovė pateikė prašymą priteisti bylinėjimosi išlaidas, patirtas... 24. Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio... 25. atsakovo G. J. apeliacinį skundą atmesti, Kauno apylinkės teismo 2013 m.... 26. Priteisti iš atsakovo G. J., a. k. ( - ) ieškovei Ž. U., a. k. ( - ) 500 Lt...