Byla A6.-319-1083/2019
Dėl tokios Bendrovės vadovo P. S. veikos buvo pažeisti VMI interesai

1Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų teisėjas Marius Jankauskas, sekretoriaujant Laurai Levickienei, dalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui P. S.,

2teismo posėdyje išnagrinėjęs P. S., asmens kodas ( - ) gimusio ( - ), gyvenančio ( - ), Lietuvos Respublikos piliečio, lietuvio, turinčio aukštąjį išsilavinimą, dirbančio uždarojoje akcinėje bendrovėje ( - ) direktoriumi, bausto administracine tvarka,

3kaltinamo pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) 120 straipsnio 1 dalį, administracinio nusižengimo bylą

Nustatė

41.

5Uždaroji akcinė bendrovė ( - ) (toliau – Bendrovė) laikotarpiu nuo 2018 m. lapkričio 25 d. iki 2019 m. vasario 15 d. (imtinai) būdama skolinga valstybės biudžetui ir tai žinodama (2019 m. kovo 25 d. duomenimis Bendrovės skola valstybės biudžetui sudaro 20063,83 Eur, iš jų pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) prievolė už 2018 m. spalio mėnesį – 7464,83 Eur; PVM prievolė už 2018 m. lapkričio mėnesį – 12587 Eur; pelno mokesčio avansas – 12 Eur), pirmenybę teikė atlikinėdama atsiskaitymus su kitais kreditoriais, o ne su Valstybine mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) ir tuo nesilaikė Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.9301 straipsnyje numatyto atsiskaitymo grynaisiais ir negrynaisiais pinigais eiliškumo bei taip pažeidė kreditoriaus – VMI teises. Bendrovės direktorius P. S., žinodamas apie Bendrovės finansinę padėtį, t. y. tai, kad Bendrovė neturi pakankamai lėšų visiems pareikštiems reikalavimams patenkinti ir turi susidariusią mokestinę nepriemoką, neužtikrino, kad būtų laikomasi CK 6.9301 straipsnio 1 dalyje įtvirtinto atsiskaitymų grynaisiais ir negrynaisiais pinigais eiliškumo. Dėl tokios Bendrovės vadovo P. S. veikos buvo pažeisti VMI interesai.

62.

7Teismo posėdžio metu administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo P. S. savo kaltę dėl jam inkriminuojamo nusižengimo pripažino visiškai ir paaiškino, kad jis yra Bendrovės direktorius. Bendrovė užsiima sezoniška veikla – diegia laistymo sistemas, o taip pat jas gamina. Nepaisant to Bendrovė, būdama socialiai atsakinga, pasibaigus sezonui savo darbuotojų neatleidžia iš Bendrovės ir išlaiko juos ištisus metus. Jam buvo žinoma, kad nurodytu laikotarpiu Bendrovė neturėjo pakankamai pinigų visiems kreditoriniams įsiskolinimams padengti, jų padengimą derino su savo tiekėjais, su VMI ir su kitais kreditoriais. Laikotarpiu nuo 2018 m. lapkričio 25 d. iki 2019 m. vasario 15 d. Bendrovė kitiems kreditoriams pervedė bendrą 63810,72 Eur sumą, per tą patį laikotarpį įsiskolinimo VMI Bendrovė nedengė ir pinigų nepervedė. Bendrovės įsiskolinimas valstybės biudžetui (virš 20000 eurų) susidarė, nes 2018 m. lapkričio mėnesio pabaigoje Bendrovė neplanuotai nepridavė kelių objektų, todėl negavo planuotų pajamų ir neturėjo galimybės sumokėti mokesčių, o taip pat padengti visiems kreditoriams įsiskolinimų. Anksčiau jam nėra tekę susidurti su atsiskaitymo eiliškumo klausimais, todėl priimdamas sprendimus, susijusius su Bendrovės įsiskolinimų dengimu, jis vadovavosi principu, kad Bendrovės prievolės turi būti įvykdytos visiems kreditoriams vienodai. Taip pat manė, kad Bendrovė yra pajėgi ir gali įvykdyti savo prievoles, tačiau per ilgesnį laiko tarpą. Būtent dėl to 2019 metų pradžioje kreipėsi į VMI dėl PVM mokėjimo išdėstymo. Be to, nuo 2008 metų Bendrovė ne vieną kartą (daugiau nei 3 kartus) kreipėsi į VMI prašydama išdėstyti arba atidėti PVM sumokėjimo terminus ir tokie Bendrovės prašymai buvo patenkinti. Šiuo metu mokestinė nepriemoka valstybės biudžetui dar nėra visiškai likviduota, liko nesumokta mažiau nei 14000 eurų. Padengti įsiskolinimą valstybės biudžetui ketina iki 2019 m. gegužės 31 d., kuomet bus priduoti objektai. Pripažįsta savo, kaip Bendrovės vadovo, klaidas planuojant ir valdant Bendrovės finansus, ateityje stengsis atidžiau planuoti finansus ir kaupti didesnius finansinius rezervus. Dėl savo veikos nuoširdžiai gailisi. Taip pat jis su sutuoktine augina du mažamečius vaikus, jo, kaip Bendrovės vadovo, atlyginimas yra minimalus, jo šeimos mėnesinės pajamos sudaro apie 1500 eurų.

83.

9Įrodymų vertinimas ir veikos kvalifikavimas

103.1.

11Byloje surinkti rašytiniai duomenys: VMI pareiškimas dėl administracinio nusižengimo bylos iškėlimo (1–7 b. l.), duomenys apie Bendrovę (8–9 b. l.), informacija apie Bendrovės prievoles, kurių mokėjimo terminas suėjęs (balansas) (10 b. l.), informacija apie Bendrovės registracijos adresą (11 b. l.), VMI 2019 m. kovo 6 d. sprendimo Nr. ( - ) kopija (12 b. l.), VMI 2019 m. kovo 6 d. išvados Nr. ( - ) kopija (13–18 b. l.), Bendrovės banko sąskaitų išrašų kopijos (19–44 b. l.), informacija apie Bendrovės prievoles (45–46 b. l.), VMI įsakymas dėl įgaliojimų suteikimo (47–49 b. l.), Administracinių nusižengimų registro išrašas (52–64 b. l.).

123.2.

13ANK 120 straipsnio 1 dalyje numatyta atsakomybė juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims už kreditorių teisių pažeidimą (kreditorių reikalavimų tenkinimo eilės ir tvarkos pažeidimą, pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo nepateikimą ar pavėluotą pateikimą teismui, kreditorių susirinkimų nesušaukimą įstatymuose numatytais atvejais). Nusižengimo sudėtis yra formali. Objektyvieji administracinio nusižengimo požymiai yra išvardyti kaip alternatyvūs, todėl atsakomybė kyla už bet kokį iš įstatyme išvardytų alternatyvių pažeidimų padarymą.

143.3.

15CK 6.9301 straipsnio 1 dalyje numatytas atsiskaitymų grynaisiais ir negrynaisiais pinigais eiliškumas. Jeigu skolininkas (fizinis ar juridinis asmuo) neturi pakankamai lėšų visiems pareikštiems reikalavimams patenkinti, jis privalo atsiskaitymus atlikti šia eile: 1) pirmąja eile atsiskaityti pagal vykdomuosius dokumentus dėl žalos, padarytos dėl sveikatos sužalojimo ar gyvybės atėmimo, atlyginimo ir išlaikymo išieškojimo; 2) antrąja eile atsiskaityti pagal vykdomuosius dokumentus dėl išmokų, atsirandančių iš darbo ir autorinių sutarčių; 3) trečiąja eile atsiskaityti pagal mokėjimo dokumentus, nustatančius įmokas į biudžetą (valstybės, savivaldybės, Valstybinio socialinio draudimo fondo ir Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetus) ir valstybės pinigų fondus; 4) ketvirtąja eile atsiskaityti pagal vykdomuosius dokumentus kitiems piniginiams reikalavimams patenkinti; 5) penktąja eile atsiskaityti pagal kitus mokėjimo dokumentus kalendorinio eiliškumo tvarka.

163.4.

17Prie kreditorių yra priskiriamos mokesčius renkančios institucijos, kai atsiradusi mokestinė skola dar nesumokėta. Nagrinėjamojoje byloje nustatyta, kad Bendrovė yra VMI skolininkė. VMI mokesčių apskaitos informacinės sistemos duomenimis 2019 m. kovo 25 d. Bendrovės skola valstybės biudžetui buvo 20063,83 Eur (iš jų 20051,83 Eur PVM ir 12 Eur pelno mokesčio avansas) (10, 46 b. l.). Bendrovės mokestinė nepriemoka susidarė nuo 2018 m. lapkričio 25 d., ši nepriemoka nėra visiškai likviduota.

183.5.

19Bendrovė, turėdama mokestinę nepriemoką VMI, kurios reikalavimai pagal CK 6.9301 straipsnio 1 dalį tenkinami trečiąja eile, vykdė atsiskaitymus su įvairiais kreditoriais, kurių reikalavimai pagal minėtą įstatyminį reglamentavimą turėjo būti tenkinami tik po to, kai patenkinami atsiskaitymai su VMI (laikotarpiu nuo 2018 m. lapkričio 30 d. iki 2019 m. vasario 15 d. (imtinai) Bendrovė kitiems kreditoriams pervedė bendrą 63810,72 Eur sumą), o mokestinės nepriemokos VMI nedengė. Atsakomybėn traukiamas asmuo P. S., būdamas Bendrovės vadovu, žinodamas apie Bendrovės finansinę padėtį, t. y. tai, kad įmonė turi susidariusią mokestinę nepriemoką, bet kuriuo atveju privalėjo užtikrinti, kad būtų laikomasi CK 6.9301 straipsnio 1 dalyje įtvirtinto atsiskaitymų grynaisiais ir negrynaisiais pinigais eiliškumo. Ši nuostata yra imperatyvi ir nei ji, nei kiti teisės aktai nenumato jokių išimčių, kuomet būtų galima jos nepaisyti. Jos privaloma laikytis visiems: tiek fiziniams, tiek juridiniams asmenims. Ši teisės norma reglamentuoja tvarką, kuria turi būti atsiskaitoma su kreditoriais, negalint vienu metu patenkinti visų kreditorių reikalavimų. Bendrovėje susidariusi situacija (pavyzdžiui, jos mokumo (nemokumo) būsena, kreipimasis į VMI dėl mokestinės nepriemokos sumokėjimo išdėstymo ir kt.) šiuo atveju nėra svarbiausia. Kiekvienas mokesčių mokėtojas privalo mokėti įstatymų nustatytus mokesčius, laikydamasis mokesčių teisės aktuose nustatytos mokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos. Mokesčių surinkimas, kaip ne kartą yra pažymėjęs ir Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, yra susijęs su viešojo intereso apsauga, nes taip yra gaunama lėšų visos visuomenės poreikiams tenkinti. Nemokant mokesčių, viešasis interesas yra pažeidžiamas, o subjektas, tiesiogiai ar netiesiogiai prisidedantis prie mokesčių nemokėjimo mokesčių teisės prasme elgiasi nesąžiningai. Tokiu būdu pažeidžiami ir mokesčių visuotinio privalomumo, mokesčių mokėtojų lygybės principai, nes mokesčių nemokantys subjektai konkurencine prasme atsiduria geresnėje padėtyje nei juos mokantys.

203.6.

21Apibendrinant visus pirmiau išdėstytus ir byloje esančius duomenis matyti, kad byloje surinktų duomenų visuma visiškai įrodo atsakomybėn traukiamo asmens P. S. kaltę padarius jam inkriminuojamą nusižengimą, t. y. kad tokie jo, kaip Bendrovės vadovo veiksmai, kuomet Bendrovė turėjo galimybę sumažinti mokestinę nepriemoką valstybės biudžetui, tačiau laikotarpiu nuo 2018 m. lapkričio 25 d. iki 2019 m. vasario 15 d. (imtinai) pirmenybę teikė atsiskaitymui su kitais kreditoriais, pažeidžiant įstatymo reglamentuojamą atsiskaitymo eiliškumą, buvo sąmoningi. Tuo atsakomybėn traukiamas asmuo P. S. pažeidė CK 6.9301 straipsnyje numatytą atsiskaitymo grynaisiais ir negrynaisiais pinigais eiliškumą, kreditoriaus – VMI teises ir padarė ANK 120 straipsnio 1 dalyje numatytą administracinį nusižengimą, todėl jis baustinas.

224.

23Nuobaudos skyrimas

244.1.

25Atsakomybėn traukiamo asmens P. S. atsakomybę lengvina tai, kad jis prisipažino padaręs jam inkriminuojamą administracinį nusižengimą ir nuoširdžiai gailisi, jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių teismas nenustatė.

264.2.

27Skirdamas administracinę nuobaudą atsakomybėn traukiamam asmeniui P. S. teismas atsižvelgia į padaryto nusižengimo pobūdį bei pavojingumą (padarytas vienas administracinis nusižengimas nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams; įvertinus už šį nusižengimą sankcijoje numatytą nuobaudą akivaizdu, kad įstatymų leidėjo manymu, toks nusižengimas yra pavojingas visuomenei), į nusižengimo padarymo aplinkybes, į atsakomybėn traukiamo asmens P. S. asmenybę (administracine tvarka baustas 17 kartų; visas jam paskirtas baudas sumokėjęs; už tokį nusižengimą baudžiamas pirmą kartą; jis dirba), į tai, kad yra viena atsakomybę lengvinanti aplinkybė bei nėra ją sunkinančių aplinkybių ir į kitas svarbias aplinkybes (atsakomybėn traukiamo asmens P. S. šeimoje auga du mažamečiai vaikai; jo šeimos mėnesinės pajamos sudaro apie 1500 eurų). Atsakomybėn traukiamo asmens P. S. paaiškinimai dėl administracinio nusižengimo padarymo priežasčių (įsiskolinimas valstybės biudžetui susidarė, nes 2018 m. lapkričio mėnesio pabaigoje Bendrovė neplanuotai nepridavė kelių objektų, todėl negavo planuotų pajamų ir neturėjo galimybės sumokėti mokesčių; jo, kaip Bendrovės vadovo klaidos planuojant ir valdant Bendrovės finansus ir kt.) neeliminuoja jo kaltės. Tačiau šie paaiškinimai, atsakomybėn traukiamo asmens prisipažinimas padarius nusižengimą, nuoširdus gailestis dėl to, dalies įsiskolinimo padengimas ir ketinimas iki 2019 m. gegužės 31 d. likviduoti mokestinę nepriemoką, nusižengimo padarymo laikotarpis (nesiekia 3 mėnesių), nusižengimo paaiškėjimo aplinkybės (jis paaiškėjo po to, kai Bendrovė 2019 m. vasario 19 d. prašymu pati kreipėsi į VMI dėl mokestinės nepriemokos sumokėjimo išdėstymo) rodo, jog šiuo konkrečiu atveju atsakomybėn traukiamo asmens P. S. padaryto nusižengimo pavojingumas yra žymiai mažesnis už rūšinio, ANK 120 straipsnio 1 dalyje numatyto pažeidimo pavojingumą. Tai sudaro pagrindą manyti, kad administracinių nuobaudų tikslus galima pasiekti atsakomybėn traukiamam asmeniui P. S. taikant ANK 34 straipsnio 5 dalies nuostatas ir skiriant jam švelnesnę už ANK 120 straipsnio 1 dalies sankcijoje numatytą administracinę nuobaudą.

28Vadovaudamasis ANK 635–637 straipsniais teismas

Nutarė

29P. S. pripažinti kaltu padarius administracinį nusižengimą, numatytą ANK 120 straipsnio 1 dalyje ir, taikant ANK 34 straipsnio 5 dalį, nubausti jį 300 (trijų šimtų) eurų dydžio bauda.

30Išaiškinti P. S., jog paskirtą baudą turi sumokėti ne vėliau kaip per 40 (keturiasdešimt) kalendorinių dienų nuo nutarimo paskirti baudą išsiuntimo ar išdavimo jam dienos, o apskundus nutarimą – ne vėliau kaip per 40 (keturiasdešimt) kalendorinių dienų nuo nutarties, kuria skundas nepatenkintas, išsiuntimo ar išdavimo dienos, į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonės kodas ( - ), biudžeto pajamų vieną iš surenkamųjų sąskaitų: ( - ) (AB „Citadele“ bankas); ( - ) (AB SEB bankas); ( - ) (AB Šiaulių bankas); ( - ) (Danske Bank A/S Lietuvos filialas); ( - ) (Luminor Bank AB (buvęs AB DNB bankas)); ( - ) (Luminor Bank AB (buvęs Nordea Bank AB)); ( - ) („Swedbank“ AB); ( - ) (UAB Medicinos bankas) (įmokos kodas ( - )). Mokėjimo pavedime (unikalaus mokėjimo kodo laukelyje) nurodyti administracinio nusižengimo bylos numerį.

31Nesumokėjus baudos, ji bus išieškoma priverstinai ANK 676 straipsnio nustatyta tvarka.

32Išaiškinti administracinėn atsakomybėn patrauktam asmeniui, kad po nutarimo priėmimo paskirtos baudos mokėjimo išdėstymo klausimai sprendžiami Mokesčių administravimo įstatyme nustatyta tvarka (ANK 675 straipsnis).

33Nutarimas per 20 kalendorinių dienų nuo jo nuorašo išsiuntimo ar išdavimo dienos gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui, skundą paduodant Panevėžio apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
1. Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų teisėjas Marius... 2. teismo posėdyje išnagrinėjęs P. S., asmens kodas ( - ) gimusio ( - ),... 3. kaltinamo pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso... 4. 1.... 5. Uždaroji akcinė bendrovė ( - ) (toliau – Bendrovė) laikotarpiu nuo 2018... 6. 2.... 7. Teismo posėdžio metu administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo P. S.... 8. 3.... 9. Įrodymų vertinimas ir veikos kvalifikavimas... 10. 3.1.... 11. Byloje surinkti rašytiniai duomenys: VMI pareiškimas dėl administracinio... 12. 3.2.... 13. ANK 120 straipsnio 1 dalyje numatyta atsakomybė juridinių asmenų vadovams ar... 14. 3.3.... 15. CK 6.9301 straipsnio 1 dalyje numatytas atsiskaitymų grynaisiais ir... 16. 3.4.... 17. Prie kreditorių yra priskiriamos mokesčius renkančios institucijos, kai... 18. 3.5.... 19. Bendrovė, turėdama mokestinę nepriemoką VMI, kurios reikalavimai pagal CK... 20. 3.6.... 21. Apibendrinant visus pirmiau išdėstytus ir byloje esančius duomenis matyti,... 22. 4.... 23. Nuobaudos skyrimas... 24. 4.1.... 25. Atsakomybėn traukiamo asmens P. S. atsakomybę lengvina tai, kad jis... 26. 4.2.... 27. Skirdamas administracinę nuobaudą atsakomybėn traukiamam asmeniui P. S.... 28. Vadovaudamasis ANK 635–637 straipsniais teismas... 29. P. S. pripažinti kaltu padarius administracinį nusižengimą, numatytą ANK... 30. Išaiškinti P. S., jog paskirtą baudą turi sumokėti ne vėliau kaip per 40... 31. Nesumokėjus baudos, ji bus išieškoma priverstinai ANK 676 straipsnio... 32. Išaiškinti administracinėn atsakomybėn patrauktam asmeniui, kad po nutarimo... 33. Nutarimas per 20 kalendorinių dienų nuo jo nuorašo išsiuntimo ar išdavimo...