Byla eA-82-552/2017
Dėl administracinio akto panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus, Ramūno Gadliausko (pranešėjas) ir Dalios Višinskienės (kolegijos pirmininkė),

2rašytiniame teismo posėdyje apeliacine tvarka nagrinėdama administracinę bylą pagal atsakovo Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2015 m. spalio 28 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo P. E. skundą atsakovui Tauragės apskrities vyriausiajam policijos komisariatui dėl administracinio akto panaikinimo,

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas P. E. skundu kreipėsi į Klaipėdos apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – ir Komisariatas) viršininko 2015 m. birželio 29 d. įsakymą Nr. 85-TE-329 „Dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo P. E.“.

5Pareiškėjas paaiškino, jog jis yra statutinis valstybės tarnautojas, dirba Komisariato Šilutės rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus patrulių būrio patruliu. Atsakovas, vadovaujantis 2015 m. birželio 9 d. tarnybinio patikrinimo išvada Nr. 85-IS-28, 2015 m. birželio 29 d. priėmė įsakymą „Dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo P. E.“, kuriuo jam buvo paskirta tarnybinė nuobauda – pastaba, už tai, kad 2015 m. gegužės 8 d., nuo 4.00 val. iki 5.00 val., atlikdamas patruliavimo užduotį poste Nr. 6, nevykdė savo pareigų, miegojo, todėl pažeidė Komisariato viršininko 2015 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. 85-V-225 patvirtinto Šilutės rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus patrulių būrio patrulio pareigybės aprašymo (toliau – ir Pareigybės aprašymas) 7.1, 7.3, 7.6, 7.18 ir 7.20 punktus, nevykdė Lietuvos Respublikos policijos veiklos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 2, 4 ir 6 punktų reikalavimų. Pareiškėjo teigimu, tarnybinė nuobauda jam paskirta nepagrįstai, remiantis neišsamia ir neobjektyvia tarnybinio patikrinimo išvada. Pareiškėjas nurodė, jog tarnybinio patikrinimo išvadoje nėra pateikta jokių objektyvių duomenų, patvirtinančių jo ir jo kolegos tariamą miegojimą tarnybos metu. Pareiškėjo teigimu, skundžiamas atsakovo įsakymas neatitinka Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio reikalavimų – motyvų išdėstymas turi būti adekvatus, aiškus ir suprantamas. Pareiškėjas darė išvadą, kad atsakovas, skirdamas pareiškėjui tarnybinę nuobaudą, pažeidė Vidaus tarnybos statuto, Viešojo administravimo įstatymo, Tarnybinių patikrinimų atlikimo bei tarnybinių nuobaudų skyrimo ir panaikinimo tvarką.

6Atsakovas Tauragės apskrities vyriausiasis policijos komisariatas atsiliepimu į pareiškėjo skundą prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą.

7Atsakovas paaiškino, kad 2015 m. gegužės 8 d. laikinai einanti Komisariato Šilutės rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Kelių policijos grupės vyresnioji specialistė A. A. ir laikinai vykdantis Komisariato Šilutės rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus patrulių būrio vado pareigas R. K. atliko neviešą patikrinimą, kurio metu buvo stebėtas patrulių ekipažas ( - ), kuriame dirbo patruliai P. E. ir D. A.. Minėtas ekipažas nuo 4.00 val. iki 5.00 val. turėjo patruliuoti poste Nr. 6. Į postą buvo atvykta laiku, stovint poste iki 5.00 val. nei vienas patrulis nebuvo išlipęs ir tarnybinio automobilio. Laikotarpiu nuo 4.00 iki 5.00 val. pravažiavo keturios transporto priemonės, tačiau nei viena iš jų nebuvo sustabdyta ir patikrinta. Apie 4.40 val. priėjus prie tarnybinio automobilio pastebėta, kad patruliai miega, fotografuojant jie nereagavo į fotoaparato blykstes. Mėginant situaciją sumodeliuoti toliau, t. y. paskambinti Šilutės rajono policijos komisariato budėtojui ir siekiant patikrinti, ar pareigūnai tinkamai sureaguotų į gautą iškvietimą, ekipažas pajudėjo iš posto ir toliau dirbo pagal maršrutą. Tarnybinio patikrinimo išvadoje konstatuota, jog pareigūnai nesivadovavo Lietuvos policijos generalinio komisaro 2011 m. liepos 19 d. įsakymu Nr. 5-V-673 patvirtintos Policijos patrulių veiklos instrukcijos (toliau – ir Instrukcija) 20.5 ir 20.7 punktų reikalavimais, kuriuose nurodyta, kad policijos patruliui tarnybos metu draudžiama miegoti bei esant palankioms oro sąlygoms be tarnybinio būtinumo sėdėti tarnybiniame automobilyje. Šiuos pareigūnų pažeidimus įrodo tikrinusių pareigūnų tarnybiniai pranešimai ir tikrinimo metu darytos fotonuotraukos. Esant nurodytoms aplinkybėms negalėjo būti vykdomos pareigūnų funkcijos ir pareigos, numatytos Pareigybės aprašymo 7.1, 7.3, 7.6, 7.18 ir 7.20 punktuose ir Lietuvos Respublikos policijos veiklos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 2, 4 ir 6 punktuose. Atsakovas nurodė, kad 2015 m. birželio 10 d. elektroniniu paštu Lietuvos profesinei sąjungai „Sandrauga“ išsiuntė Tarnybinio patikrinimo išvadą suderinimui. Kadangi minėta profesinė sąjunga per 14 dienų nepateikė nuomonės dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo pareiškėjui P. E., skundžiamu įsakymu pareiškėjui buvo skirta tarnybinė nuobauda – pastaba. Atsakovo manymu, skundžiamas įsakymas atitinka Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnyje numatytus reikalavimus.

8II.

9Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2015 m. spalio 28 d. sprendimu tenkino pareiškėjo skundą ir panaikino Komisariato viršininko 2015 m. birželio 29 d. įsakymą Nr. 85-TE-329 „Dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo P. E.“.

10Teismas rėmėsi Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2003 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. 1V-308 patvirtintos Tarnybinių patikrinimų atlikimo bei tarnybinių nuobaudų skyrimo ir panaikinimo tvarkos (toliau – ir Tvarka) 3 punktu, atkreipė dėmesį į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką. Teismas pabrėžė, kad nagrinėjamu atveju įrodinėjimo našta tenka atsakovui. Teismas pažymėjo, kad, nors tarnybinio patikrinimo išvadoje parašyti teisės aktų punktai, kuriuos nurodoma pažeidęs pareiškėjas, tarnybinių pareigų neatlikimas iš esmės siejamas su Policijos patrulių veiklos instrukcijos, patvirtintos Lietuvos policijos generalinio komisaro 2011 m. liepos 19 d. įsakymu Nr. 5-V-673 (toliau – ir Instrukcija), 20 ir 20.7 punktų reikalavimų pažeidimu.

11Vertindamas tarnybinio patikrinimo metu nustatytus faktinius duomenis, teismas nustatė, jog patrulių ekipažą ( - ), kuriame dirbo pareiškėjas, stebėjusių pareigūnų darytos fotonuotraukos yra nekokybiškos, nes pagal jas iš esmės negalima identifikuoti jose užfiksuotų asmenų, nenurodytas fotografavimo laikas (data). Teismas darė išvadą, kad minėtos nuotraukos šiuo atveju negali būti laikomos tinkamu įrodymu, jog pareiškėjas padarė jam inkriminuotus pažeidimus.

12Teismas atkreipė dėmesį, kad tarnybinio patikrinimo išvadoje teigiama, jog pareiškėjas pažeidė Instrukcijos 20.7 punktą, tačiau iš jos turinio matyti, jog tarnybinio patikrinimo metu nebuvo tirtos nurodyto tarnybinio nusižengimo padarymo metu buvusios oro sąlygos, nesiaiškintos priežastys, sąlygojusios pareigūnų buvimą stovinčiame tarnybiniame automobilyje. Teismas pažymėjo, kad tarnybinio patikrinimo išvadoje nurodyta, jog neviešą patikrinimą atlikę pareigūnai A. A. ir R. K. pažeidė Instrukcijos 99 punktą, nurodantį, kad tarnybos patikrinimo metu nustačius tarnybos atlikimo ar drausmės pažeidimų, nedelsiant turi būti imamasi priemonių šiems pažeidimams pašalinti.

13Teismas rėmėsi Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalimi ir pažymėjo, kad teisiškai reikšmingos aplinkybės, patvirtinančios tarnybinio nusižengimo pareiškėjo veiksmuose buvimą, nėra įrodytos, todėl konstatavo, jog skundžiamas įsakymas neatitinka Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies reikalavimų.

14Teismas rėmėsi Lietuvos profesinės sąjungos „Sandrauga“ 2015 m. spalio 15 d. rašte Nr. L-(Ž)-261 pateikta informacija ir sprendė, kad 2015 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. 85-TE-329 priėmimo metu pareiškėjui turėjo būti taikomos teisės aktuose įtvirtintos garantijos profesinių sąjungų nariams. Teismas pažymėjo, kad, nors atsakovas atsiliepime nurodė, jog Lietuvos profesinei sąjungai „Sandrauga“ 2015 m. birželio 10 d. elektroniniu paštu ( - ) išsiuntė tarnybinio patikrinimo išvadą ir prašymą leisti skirti tarnybinę nuobaudą P. E., tačiau Lietuvos profesinės sąjungos „Sandrauga“ 2015 m. spalio 15 d. raštas Nr. L-(Ž)-261 bei prie jo pateikta elektroninio pašto ( - ) 2015 m. birželio 9 d. – 2015 m. birželio 11 d. laiškų išklotinė paneigia atsakovo argumentus ir leidžia daryti išvadą, kad tarnybinė nuobauda ginčijamu administraciniu aktu P. E. buvo paskirta negavus profesinės sąjungos sutikimo.

15Teismas darė išvadą, kad Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato 2015 m. birželio 29 d. įsakymas Nr. 85-TE-329 priimtas pažeidžiant imperatyvų Vidaus tarnybos statuto 43 straipsnio 3 dalyje įtvirtintą reikalavimą skiriant profesinės sąjungos nariui tarnybinę nuobaudą gauti profesinės sąjungos renkamojo organo sutikimą, todėl atsakovas padarė esminį tarnybinių nuobaudų skyrimo tvarkos pažeidimą.

16III.

17Atsakovas Tauragės apskrities vyriausiasis policijos komisariatas apeliaciniu skundu prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą.

18Atsakovas pabrėžia, kad tarnybinį nusižengimą fiksavusios fotonuotraukos darytos būtent tą dieną, kai tikrintojai darė neviešą patikrinimą, tai įrodo jų tarnybiniai pranešimai, įsakymas dėl viršvalandinio darbo. Atsakovas atkreipia dėmesį, kad pareiškėjo kolega D. A., dirbęs kartu su pareiškėju, patvirtino, jog sėdėjo tarnybinio automobilio keleivio pusėje. Nuotraukoje matyti, kad keleivio pusėje esantis žmogus nešioja akinius kaip ir D. A.. Nuotraukos darytos 1 m atstumu iš visų pusių. Atsakovo teigimu, tai, kad nebuvo užfiksuota pažeidimų, nereiškia, kad pareigūnas tarnybos metu gali miegoti ir tuo pačiu metu atlikti savo tarnybines funkcijas. Atsakovas atkreipia dėmesį, kad iš nuotraukų matyti, jog buvo ankstus rytas, oro sąlygos buvo geros, nes matėsi kylančios saulės spinduliai. Iš nuotraukos ir P. E. tarnybinio paaiškinimo darytina išvada, kad pareiškėjas sėdėjo automobilyje, nors žinojo, kad tai daryti esant geroms oro sąlygoms yra draudžiama. Atsakovas sutinka, kad fotonuotraukos nėra aiškios, tačiau mano, kad iš jų galima įžiūrėti tiek vietą, tiek tai, kad pareigūnai, esantys automobilyje, miega, tiek oro sąlygas. Atsakovas paaiškina, kad, vadovaujantis Tvarkos 29 punktu, 2015 m. birželio 10 d., 16.58 val., elektroniniu adresu ( - ) buvo išsiųstas raštas Nr. 85-S-23002 „Dėl sutikimo skirti tarnybinę nuobaudą“. Atsakovas pažymi, kad profesinė sąjunga nebuvo pareiškusi priekaištų dėl negaunamų elektroninių laiškų iš Komisariato. Praėjus 14 dienų po rašto išsiuntimo Lietuvos profesinės sąjungos atstovui buvo paskambinta telefonu ir pasiteirauta, ar bus pateiktas atsakymas dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo. Atsiliepęs darbuotojas paaiškino, kad informacija bus perduota atsakingam darbuotojui, kuris susisieks ir praneš apie sprendimą. Tačiau jokios informacijos nebuvo gauta. Atsakovas pažymi, kad yra galimybė ištrinti elektroninius laiškus, todėl Lietuvos profesinės sąjungos pateiktas išrašas vertintinas kritiškai. Atsakovas pabrėžia, kad akivaizdžiai matyti, jog tarnybinė nuobauda pareiškėjui paskirta ne dėl jo narystės profesinėje sąjungoje, bet dėl padaryto grubaus tarnybinio nusižengimo.

19Teisėjų kolegija

konstatuoja:

20IV.

21Nuo 2016 m. liepos 1 d. įsigaliojo naujos redakcijos Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymas (2016 m. birželio 2 d. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymas Nr. XII-2399). Vadovaudamasi minėto įstatymo 8 straipsnio 2 dalimi, kuris nustato šio įstatymo įgyvendinimo tvarką, teisėjų kolegija išnagrinėjo bylą apeliacine tvarka, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo, galiojusio iki 2016 m. liepos 1 d., nustatytas procesines taisykles.

22Byloje kilęs ginčas dėl pareiškėjui, vidaus tarnybos statutiniam pareigūnui, paskirtos tarnybinės nuobaudos pagrįstumo ir teisėtumo.

23Byloje nustatyta, kad Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šilutės rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus patrulių būrio patruliui P. E. Komisariato viršininko 2015 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 85-TE-329 buvo paskirta tarnybinė nuobauda – pastaba už tai, kad jis 2015 m. gegužės 8 d., nuo 4.00 val. iki 5.00 val., atlikdamas patruliavimo užduotį poste Nr. 6, nevykdė savo pareigų, miegojo, todėl pažeidė savo pareigybės aprašymo 7.1, 7.3, 7.6, 7.18 ir 7.20 punktus, nevykdė Lietuvos Respublikos policijos veiklos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 2, 4 ir 6 punktų reikalavimų.

24Pareiškėjas su nuobauda nesutiko, todėl ją apskundė Klaipėdos apygardos administraciniam teismui, kuris skundą tenkino, nurodęs, jog prieš skiriant nuobaudą, nebuvo gautas profesinės sąjungos sutikimas, be to, surinkti įrodymai nėra pakankami, kad pripažinti pareiškėją padarius tarnybinį nusižengimą.

25Atsakovas apeliaciniu skundu nesutinka su pirmosios instancijos teismo atliktu įrodymų vertinimu, nurodydamas, kad surinktų dokumentų ir fotonuotraukų, kitos medžiagos pakako tarnybiniam nusižengimui įrodyti, o profesinės sąjungos sutikimo skirti nuobaudą buvo prašyta tinkamai.

26Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 57 straipsnio 6 dalis įtvirtina, kad teismas įvertina įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku, išsamiu ir objektyviu bylos aplinkybių viseto išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymu, taip pat teisingumo ir protingumo kriterijais. Taigi, konstatuoti tam tikro fakto buvimą ar nebuvimą galima tik remiantis byloje surinktų įrodymų visuma, o ne atskirais įrodymais. Nustatant teisiškai reikšmingas aplinkybes turi būti įvertintas surinktų įrodymų pakankamumas, jų nuoseklumas, galimi jų prieštaravimai, logiškumas, atitinkamų duomenų nurodymo aplinkybės, įrodymų šaltinių patikimumas. Iš ABTĮ 57 straipsnio 6 dalies taip pat seka, kad įrodymų vertinimas, kaip objektyvios tiesos nustatymo procesas, grindžiamas subjektyviu faktoriumi – vidiniu įsitikinimu. Vidinis įsitikinimas – tai ne išankstinis įsitikinimas, nuojauta, o įrodymais pagrįsta išvada, kuri padaroma iš surinktų įrodymų, kada išnagrinėjami reikšmingi faktai, iškeliamos ir ištiriamos galimos versijos, įvertinami kiekvienas įrodymas atskirai ir jų visuma.

27Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, patikrinusi bylą teisės taikymo ir įrodymų vertinimo aspektu (ABTĮ 136 str.), atsižvelgusi į byloje pateiktų duomenų visumą, išnagrinėjusi atsakovo apeliacinio skundo argumentus ir byloje surinktus įrodymus, aplinkybių, sudarančių pagrindą keisti ar naikinti ginčijamą pirmosios instancijos teismo sprendimą, nenustatė ir neturi pagrindo nesutikti su pirmosios instancijos teismo nustatytomis aplinkybėmis bei jų vertinimu.

28Visų pirma, kaip teisingai pažymėjo pirmosios instancijos teismas, valstybės tarnybos teisinių santykių srityje dėl neigiamų pasekmių taikymo valstybės tarnautojui įrodinėjimo našta tenka darbdaviui. Valstybės tarnautojas tokio pobūdžio ginčuose yra silpnesnioji šalis, todėl darbdavys privalo įrodyti tiek tarnybinės atsakomybės taikymo pagrindą, tiek ir esminių procedūrų , taikant tokią atsakomybę, laikymąsi.

29Pasisakydama dėl apeliacinio skundo argumentų, susijusių su atsakovo kreipimosi į profesinę sąjungą dėl sutikimo skirti tarnybinę nuobaudą jos nariui tinkamumu, teisėjų kolegija iš esmės pritaria pirmosios instancijos teismo išvadai, kad atsakovas nesiėmė pakankamų priemonių, kad gauti tokį sutikimą arba aiškiai išreikštą kitokį Lietuvos profesinės sąjungos „Sandrauga“ sprendimą šiuo klausimu. Byloje esantys dokumentai patvirtina, kad atsakovas elektroniniu paštu Lietuvos profesinei sąjungai „Sandrauga“ 2015 m. birželio 10 d. siuntė tarnybinio patikrinimo išvados kopiją ir prašė jos sutikimo skirti tarnybinę nuobaudą pareiškėjui. Tačiau nėra jokių duomenų, kad minėtas laiškas būtų pasiekęs adresatą. Priešingai, Lietuvos profesinė sąjunga „Sandrauga“ teigia, kad tokio elektroninio laiško negavo ir negalėjo spręsti klausimo, ar duoti sutikimą skirti tarnybinę nuobaudą jos nariui. Kadangi patikimų įrodymų dėl elektroninio laiško gavimo byloje nėra, o atsakovas iki nuobaudos paskyrimo nesiėmė kitų priemonių sutikimui gauti – nesiuntė informacijos pakartotinai, nesinaudojo įprastinio pašto paslaugomis ar panašiai – pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino situaciją silpnesniosios ginčo šalies naudai ir pagrįstai konstatavo, kad tarnybinė nuobauda paskirta negavus profesinės sąjungos sutikimo.

30Šią esminę ir imperatyvią sąlygą tarnybinei nuobaudai skirti numato tiek Vidaus tarnybos statuto 43 straipsnio 4 dalis ( tarnybinės nuobaudos skyrimo metu galiojusi įstatymo redakcija), tiek ir Tvarkos 29 punktas. Konstatavus, kad ši sąlyga įgyvendinta nebuvo, skundžiamas įsakymas pirmosios instancijos teismo pagrįstai panaikintas kaip neteisėtas Administracinių bylų teisenos įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punkto pagrindu.

31Esant šiai aplinkybei, netenka teisinės reikšmės kiti apeliacinio skundo argumentai, susiję su pirmosios instancijos teismo netinkamai atliktu kitų įrodymų apie galimai pareiškėjo padarytą tarnybinį nusižengimą vertinimu.

32Apibendrindama išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino byloje nustatytas aplinkybes ir surinktų įrodymų visumą, teisingai pritaikė ginčo teisinius santykius reglamentuojančias teisės normas, nenukrypo nuo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos, priėmė pagrįstą ir teisėtą sprendimą. Atsižvelgus į tai, tenkinti atsakovo apeliacinį skundą, remiantis jame išdėstytais motyvais, nėra pagrindo, todėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2015 m. spalio 28 d sprendimas paliekamas nepakeistas.

33Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

34Atsakovo Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato apeliacinį skundą atmesti.

35Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2015 m. spalio 28 d. sprendimą palikti nepakeistą.

36Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. rašytiniame teismo posėdyje apeliacine tvarka nagrinėdama administracinę... 3. I.... 4. Pareiškėjas P. E. skundu kreipėsi į Klaipėdos... 5. Pareiškėjas paaiškino, jog jis yra statutinis valstybės tarnautojas, dirba... 6. Atsakovas Tauragės apskrities vyriausiasis policijos komisariatas atsiliepimu... 7. Atsakovas paaiškino, kad 2015 m. gegužės 8 d. laikinai einanti Komisariato... 8. II.... 9. Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2015 m. spalio 28 d. sprendimu... 10. Teismas rėmėsi Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2003 m.... 11. Vertindamas tarnybinio patikrinimo metu nustatytus faktinius duomenis, teismas... 12. Teismas atkreipė dėmesį, kad tarnybinio patikrinimo išvadoje teigiama, jog... 13. Teismas rėmėsi Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalimi ir... 14. Teismas rėmėsi Lietuvos profesinės sąjungos „Sandrauga“ 2015 m. spalio... 15. Teismas darė išvadą, kad Tauragės apskrities vyriausiojo policijos... 16. III.... 17. Atsakovas Tauragės apskrities vyriausiasis policijos komisariatas apeliaciniu... 18. Atsakovas pabrėžia, kad tarnybinį nusižengimą fiksavusios fotonuotraukos... 19. Teisėjų kolegija... 20. IV.... 21. Nuo 2016 m. liepos 1 d. įsigaliojo naujos redakcijos Lietuvos Respublikos... 22. Byloje kilęs ginčas dėl pareiškėjui, vidaus tarnybos statutiniam... 23. Byloje nustatyta, kad Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato... 24. Pareiškėjas su nuobauda nesutiko, todėl ją apskundė Klaipėdos apygardos... 25. Atsakovas apeliaciniu skundu nesutinka su pirmosios instancijos teismo atliktu... 26. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir... 27. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, patikrinusi bylą teisės... 28. Visų pirma, kaip teisingai pažymėjo pirmosios instancijos teismas,... 29. Pasisakydama dėl apeliacinio skundo argumentų, susijusių su atsakovo... 30. Šią esminę ir imperatyvią sąlygą tarnybinei nuobaudai skirti numato tiek... 31. Esant šiai aplinkybei, netenka teisinės reikšmės kiti apeliacinio skundo... 32. Apibendrindama išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija daro išvadą, kad... 33. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų... 34. Atsakovo Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato apeliacinį... 35. Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2015 m. spalio 28 d. sprendimą... 36. Nutartis neskundžiama....